ገጸ በረኸት

ይዝከረኒ እቲ እዋን ቅድሚ ክልተ ዓመት ድሮ በዓል ልደት እዩ ዝነበረ፡ነታ ብልቢ ዝፈትዋ ራሄል መሓዛይ ህያብ ክዕድግ ኢለ እየ ብኣግኡ ካብ ስራሐይ ወጺአ፡ንዓኣ ዝኸውን ኪቡር ህያብ ንምድላይ ድማ ካብ ድንኳን ናብ ድንኳን ኪናጠር ጀመርኩ ። እታ ዝነበረት ምውቅቲ ጸሓይ ግዜኣ ኣኺሉ ቦታኣ ንጸልማት ኣረኪባ ኪትእለ ጀመረት፣፡ ምስቲ ጸላም ዝመጸ ዒፍዒፍታ ድማ መሬት ናብ በረድ ተለወጠ፡ሳላ […]

Continue reading

ንኣፍልጦ

እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ብሥጋ ተገልጸ፧ ግብሪ ሰይጣን ከፍርስ። /1ይዮሓ. 3፣8/ ንዝጠፍአ ክደሊ ንዝተጎድዐ ክፍውስ። /ሉቃ .19፣10/ ንዲያብሎስ ካብ ስልጣኑ ክስዕር። /እብራ 2፣14-18/ ሓጢያተኛታት ከድኅን /1ይዮሓ. 1፣15/ ስለ ሓቂ ክምስክር።  /ዮሓ. 18፣37/ ትንቢት ነብያት ክፍጽም።  /ሉቃ. 24፣48/ ድኅነት ክሰብኽ።  /ሉቃ. 4፣17/ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህበና። /ዮሓ.3፣16/ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በኸመይ መንገዲ ተገልጸ፧ ሰብ […]

Continue reading

ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን!!! ናይ ሰንበት በረከት ኣብ ግብረ ሕማማት ዘለዉ ቃላት ብግእዝ ይኹን ብትግርኛ ከይተተርጎሙ ከም ዘለውዎ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተወሲዶም ንጥቀመሎም ቃላት ኣለዉ ። ናይዞም ቃላት እዚኣቶም ትርጉም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። 1, ኪርያላይሶን፥ ኪርያላይሶን ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ኣናብብኡ “ኪርዬ ኤሌይሶን” እዩ። “ኪርያ” ማላት “እግዝእትነ” ማለት ክኸውን ከሎ “ኪርዬ” ማለት ድማ “እግዚኦ” ማለት እዩ። […]

Continue reading