ቤዛዊት - ራብዓይ ክፋል

ቤዛ ዘይሓሰብቶ ሕቶ ካብ ድያቆን ሰለ ዝረኸብት  ሕልሚ ኮይኑ ተራኣያ ። ዓቢየ ዕደመ ሔዋን በጺሐ ማለት ደዩ ወይስ ጸላኢ ሰናይት መደባተይ  ከሰናኽል ሰለ ዘደልዩ ኣብ ሓጺር ግዜ ካብ ቡዙሓት መንእሰያት ናይ መርዓ ሕቶ ዝቀርበይ ዘሎ እናበለት  ከይተረደኣ ኣብ ገዝኦም በጽሐት። ምስ ማማ ኣብርሀት ከጸንሓ ዘይተጸበየቶ  ሳሚ ምስ ረአየት ቀው ኢላ  ጠመተቶ። ብዕላማ ኮነ ኢሉ ምስ […]

Continue reading

ቤዛዊት 3ይ ክፋል

ቤዛዊት ኣንግህ ኣቤላ ትድዉለለይ እሞ በሓባር ክንከይድ ኣበይ ክንራኸብ በለትኒ። ክሳብ ገዛዉትና ምኒባስ ጌይራ እሞ ክትመጽእ እሞ ድሕሪኡ ተታሓሒዝና ንኸየድ ። ከም ስምምዕና መሰረት ሰዓት 1፡00 ድ.ቀ ኣብ ገዛዉትና ተራኺብና ናብቲ ናይ ቆጸራ ቦታ ኣምራሕና። ኣነ ግና ኣብ ክልተ ሓሳባት  ተዋጢረ ነበርኩ። ቤዛ ድያቆን መርሃዊ ሰለምንታይ ከም ዝዓደመና  ኣይትፈልጥን እያ። ሰለምንታይ ከም ዘተዓደመት እንተ ነጊረያ […]

Continue reading

ቤዛዊት-ካልኣይ ክፋል

ምስ ማማ ኣብርሃት  ሓደ ሰሙን  ዝኣክል ናይ  ገዛ ኣቁሑት ክንገዛዝእ ንዕዳጋ ተመላሊስና። ምስ  ቤዛዊትን  ከኣ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብ ጉባኤ ክትሳተፍ ምሳይ ይወስዳ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል መዓልታዊ ጸሎት ኪዳን ሰለ ዝካየድ ኣብ ምስ ማማ ኣብርሃትን ቤዛን ንራኸብ። ኣብ ኡጋንዳ  ትምህርቲ ሰንበት ጉባኤ ዝካየድሉ ስፍራ  ኣብ ማእክል ከተማ ናይ ካምፓላ ኮይኑ  ቤተ ክርስቲያን […]

Continue reading

ቤዛዊት-1ይ ክፋል

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ   ቤዛዊት  ግንቦት  2009  ሰዓት ከባቢ  4 ድ.ቀ  ኣቢሉ ይኸዉን  ካብ ንግሆ ኣትሒዙ ተገቲሩ ዘነበረ  ፀሓይ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ከም ትኪ በኒኑ ብጠሊ ዘናብ ቦቱኡ ተሓድገ። እቶም ብጽምኢ ማይ  ነቂጾም ዘነብሩ ኣግራብ በቲ ዝዉቅዕ  ማይ ታሕጓሶም ክገልጹ ሰይ ሰይ እናቡሉ ነቲ ዘዉቅዕ  ማይ ተቀቢሎም ንቁጽልቶም ማይ መገብዎ ። […]

Continue reading

ገጸ በረኸት

ይዝከረኒ እቲ እዋን ቅድሚ ክልተ ዓመት ድሮ በዓል ልደት እዩ ዝነበረ፡ነታ ብልቢ ዝፈትዋ ራሄል መሓዛይ ህያብ ክዕድግ ኢለ እየ ብኣግኡ ካብ ስራሐይ ወጺአ፡ንዓኣ ዝኸውን ኪቡር ህያብ ንምድላይ ድማ ካብ ድንኳን ናብ ድንኳን ኪናጠር ጀመርኩ ። እታ ዝነበረት ምውቅቲ ጸሓይ ግዜኣ ኣኺሉ ቦታኣ ንጸልማት ኣረኪባ ኪትእለ ጀመረት፣፡ ምስቲ ጸላም ዝመጸ ዒፍዒፍታ ድማ መሬት ናብ በረድ ተለወጠ፡ሳላ […]

Continue reading

ንኣፍልጦ

እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ብሥጋ ተገልጸ፧ ግብሪ ሰይጣን ከፍርስ። /1ይዮሓ. 3፣8/ ንዝጠፍአ ክደሊ ንዝተጎድዐ ክፍውስ። /ሉቃ .19፣10/ ንዲያብሎስ ካብ ስልጣኑ ክስዕር። /እብራ 2፣14-18/ ሓጢያተኛታት ከድኅን /1ይዮሓ. 1፣15/ ስለ ሓቂ ክምስክር።  /ዮሓ. 18፣37/ ትንቢት ነብያት ክፍጽም።  /ሉቃ. 24፣48/ ድኅነት ክሰብኽ።  /ሉቃ. 4፣17/ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህበና። /ዮሓ.3፣16/ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በኸመይ መንገዲ ተገልጸ፧ ሰብ […]

Continue reading

ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን፡ ኪርያላይሶን!!! ናይ ሰንበት በረከት ኣብ ግብረ ሕማማት ዘለዉ ቃላት ብግእዝ ይኹን ብትግርኛ ከይተተርጎሙ ከም ዘለውዎ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተወሲዶም ንጥቀመሎም ቃላት ኣለዉ ። ናይዞም ቃላት እዚኣቶም ትርጉም ከምዚ ዝስዕብ እዩ። 1, ኪርያላይሶን፥ ኪርያላይሶን ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ኣናብብኡ “ኪርዬ ኤሌይሶን” እዩ። “ኪርያ” ማላት “እግዝእትነ” ማለት ክኸውን ከሎ “ኪርዬ” ማለት ድማ “እግዚኦ” ማለት እዩ። […]

Continue reading