በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። "ሰላምለፅንሰትከ ወለልደትከእምከርሥ።አመ ዕሥራ ውረቡዑ ለወርኃታኅሣሥ።ተክለሃይማኖት በኩሉ ወበውስተኰሉውዱስ ።ናሁ ወጠንኩ ወዕቤ ለስብሓቲከ ሐዲስ።በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ።" መልክዐ ተክለ ሃይማኖት                                           “ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ ብቅድመ እግዚአብሔር። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ኽቡር እዩ።” መዝ.115፣6። (መዝ.116፣6)። […]

Continue reading

መረን-ሓምሻይ ክፋል

በዚ ወጋሕታ ለይቲ ሰንበት እንታይ ኮን ይኸዉን፣ ናይ እዝነይ ድዩ ወላስ ሓቀኛ ድምጺ? ዜማዊ ድምጺ ብምንባሩስ፣ ካብ ሰብ ምዃኑ ኣስተዉዓልኩ ሰለዚ ኩነታት ንምፍላጥ ቀስ ብቀስ ናብቲ ካብ መደቀሲ ርሕቕ ኢሉ ዚነበረ ድምጺ ኣምራሕኩ… ቅርብ ምስ በልኩ… “ኦ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ኣምላኽ፣ ንሰማያት ብግርማ ከዋኽብቲ ዘግየጽካ፣ ንምድር’ውን ብፍረታትን ዕንባባታትን ዘሰርጎኻ… ጐይታ ሰንበት፣ ኣቦ ምሕረት ዝኾንካ […]

Continue reading

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ንምምስጋን ስሙ ንምቅዳስ ካብ ዝተፈጥሩ ሥነ ፍጥረታት ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ዝተፈጥሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ዝተፈጥሩ ኣብ መበል  ሻዱሻይ መዓልቲ ዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ፍጥረት ኮይኖም። እዚኦም ከኣ ንምቅዳስን ርስቱ ንምውራስን ዝተፈጥሩ ፍጡራት እዮም። ካልኦት ፍጥረታት ከኣ ንኣንክሮ ንተዘክሮ ተፈጢሮም። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ንእግዚአብሔር ንምምስጋን ከይተወሰኑ፣ ንሰባት […]

Continue reading

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።                      እንቋዕ ናብ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ኣብጸሓና! ምስባክ በቅድመ መላእክቲከ እዜምር ለከ ወእሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ ወእገኒ ለስምከ። መዝ. 138-2። ኣብ ቅድሚ መላእክትኻ ምስጋናኻ እዝምር ንቓልካ ሓለፋ ዅሉ ስምካ ኣዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ኽሰግድ ንስምካውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ኸመስግኖ እየ። 138፣2። […]

Continue reading

ታቦት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታቦት ብፍቃድ እግዚአብሔር ንክርስቲያን ናይ ኣምላኾቱ ምስክር ኮይኑ ንኽነብር ዝተፈቀደ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ካብ ዝነብሩ ንዋያተ ቅዱሳን ላዕላዋይ ደረጃ ኂዙ ዝርከብ ዝተፈልየ ክብርን ታሪኽን ዘለዎ ናይ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ምልክት ኢዩ። እዚ ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ማለት ካብ ነቢይ ሙሴ ተተሓሒዙ ዝመጸ እምበር ብፍልስፍና ሰብ ዝመጸ ሓድሽ ነገር […]

Continue reading

መረን-ራብዓይ ክፋል

ኣብቶም ኣወዳት ግና፣ ብገለ ካብ ካልኦት መካይን ብዝመንጨወ ሓሳብን ምልእኽትን ተረቢሾም ብምንባሮም፣ ኣብ ክልተ ሓሳብ ተመቕሉ። 7 ኩነታቶም ንኽፈልጥ ገለ ከም ዝደለኹ ጽንብር በልክዎም እሞ፣ ኣብታ ህሞት ወዲ ባጽዕ፣ ኣቱም ሰባት በብሓደ፣ ዋርድያ ምዉጻእ እታ ዝበለጸት እያ፣ በለ። ወዲ ከረን ከኣ ‘ኖ ኣይንሸገር፣ ገና ነዊሕ ስለ ዘይከድና ስርዓት ምልዉዋጥ ዶብ’ውን ስለ ዘይተኻየደ ዘፍርህ የብልናን፣ ሓዲጐሙና […]

Continue reading

ለካስ እቲ ዘብለጭልጭ ኵሉ ….

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንሆ ሓደ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ ንነዊኅ ጕዕዞ ተበገሰ፣ እታ ዝኸዳ ዝነበረ ዓዲ ኣዝያ በራኽን መገዳ ውን ነዊኅ ነበረ፣ እቲ መንእሰይ ጕብዝናኡ ተኣማሚኑ፣ ንመን ገዲ ዝኾኖ ስንቅን ካብ ተጻባእቲ መከላኸሊ ዝኾኖ ኣጽዋርን ኣይተማልአን ነበረ። (ኤፌ. 6፦13-18። እቲ ናብቲ ዓዲ ዚወስድ መገዲ ኣዝዩ ኣድካምን ተሪርን እምብዛ ኃያልን ስለዝነበረ (ማቴ. […]

Continue reading

መረን-ሣልሳይ ክፋል

ጓል ገርሂ ልባ ድማ ዝፈልጦ ኣይነበረንን፣ ምምልላስ እናበዝሐ ኣነ’ውን ክለማመድ ጀመርኩ። ንሱ ዕላሉ ናይ ዕርክነት መንእሰያት እናኾነ ምስ መጸ ግና በብቁሩብ ኣነ’ውን ይሓተኒ’ዶ ህይሉ ክብል ጀመርኩ። ኩሎም እቶም ኣብታ መካይድትና ዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ኣይነበሮምን ዕላሎም ብዛዕባ ፍቅሪን፣ መንእሰያትን፣ መጽሔታቱን ብምዃኑ ኣነ’ውን ሳሕቲ ኣብቲ ዕላል ኢድ ነይሩኒ እዩ ግና፣ ካብ ዝሰማዕክዎ ደኣ አዕልል ነበርኩ […]

Continue reading

መረን-ካልኣይ ክፋል

ካልኣይ-ክፋል ኣቐዲመ ክላለዮ ከለኹ ካብ ኣስመራ ዝመጸ ይመስለኒ ብምንባሩ ምስቲ ብሱልን ተባሃጊን ኣዘራርብኡ ኣተኲረ ይጥምቶ ነበርኩ። ዕባይ ገጠር ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ግና ሽዑ ንዓይ ብዘይርድኣኒ ኣብ ልዕሊኡ ሚዛን ኣጉደልኩ። ዕላሉ ልዙብን ጥዑምን እኳ ይንበር እምበር ካብ ልባዊ ምስትንዓቑስ ዓዲ ኣይወዓልኩን። ትፈልጥ’ዶ መብዛሕትና ኣዋልድ፣ ንወዲ ከተማን ወዲ ገጠርን ርኡይ ፍልልይ ከም እንገብር። እቶም ናይ ገጠር ዘይተዓጻጸፉ […]

Continue reading

መረን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ኣሕዋት ከም ከመ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዛ መረን ትብል ሓቀኛ መንፈሳዊት ታሪኽ ንመንፈሳዊ ሕይወት፡  ኣብ ስደት እትድህስስን እተመዝዝን ጽሕፍቲ'ያ። ብፍላይ እቶም  ካብ ሱዳን ፡ ብምድረበዳ  ሰሃር ኣቢልካ ንሊብያ፡ ድሒሩ ንሃገራት ኢሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ፡ዝጋጥም መንፈሳውን ስጋውን ማሕለኻታት እንትገጽ ሓቀኛ ታሪኽ’ያ። ኣብ ቤተ-ክርስቲያን ተጸጊዕኻ ጸንሒካ ሳይንሳዊ ልቢ-ወለድ ምስ […]

Continue reading