መስቀል ቅድሚ ልደት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት በበይኑ ትርጉምን ዕላማን ከምዝነበሮ ይንገር እዩ። ኣብ ፈሪሳውያን፡ ፋርሳውያን፡ ከለዳውያን፡ ሮማውያንን ከም መቕጽዒ ገበነኛ፤ ኣብ ኣይሁድ ከም ምልክት መርገም ወቦ ዘተርፈ ይውሰድን ይጥቐሙሉን ነበሩ። (ዘዳ ፳፩፥፳፪/21፥22) ብኸምኡ ኸኣ ብዙኃት ገበነኛ ምዃኖም ዝተበየነሎም ሰባት፡ ብመስቀል ተቐጺዖምን ጽዋዕ ሞት ኣልዒሎምን እዮም። ዋላ ሓደ በደል ንዘይተረኽቦ ጐይታ፤ እኩያን ሰባት ንሞት ክፈርድዎ ከለዉ ነቲ ንሳቶም ዝኸፈአ መቕጽዒ ኢሎም ንዝሓሰብዎ ናይ መስቀል ሞት መሪጾም ነበሩ። ይኹን ደኣ እምበር ሰባት ብኽፍኣቶም ብኸምኡ ይሕሰቡ ደኣ እምበር፡ እግዚአብሔር ንኵሉ ብመደብ ስለዝገብሮ፤ ጐይታ ብፍቓዱ ኣብ መስቀል ክስቀል ምምራጹ፡ ኣቐዲሙ ምሳሌ ዝተመሰለሉ ትንቢት ዝተነግረሉ ምንባሩ ደቂ ሰባት ኣየስተውዕልዎን ነበሩ። ነቲ ትንቢት ይፍጽሙ ከምዘለዉ ኣይርድኦምን ነበረ። ብሓቂ ድማ መድኃኒታ ኣብ ቅድሚኣ ተሰቒሉ ከሎ እስራኤል ኣይፈለጠቶን ነበረት። ስለዚ ኸኣ ነገረ መስቀል ጐይታ ሃንደበት ዝመጸ ዘይኮነሲ ኣቐዲሙ ትንቢት ዝተነግረሉ ሱባኤ ዝተቖጽረሉ ምዃኑ መጻሕፍቲ ዝምስክርዎ ምዃኑ ምስትውዓል ይግባእ እዩ። ደቂ ሰባት ኣብ ዝንዕቕዎ ስፍራ መብልዕ ማል ብትሕትና ዝተወልደ ጐይታ፤ ነቲ ሰባት ከም መርገምን ውርደትን ዝቖጽርዎ ናይ መስቀል ሞት ክመውትን፡ መርገምና ክጸውርን ኅስረትና ናብ ክብረት ክልውጥን ፍቓዱ ስለዝኾነ፤ ጐይታ፡ ሰባት ምልክት መርገም ንዝሓስብዎ ዝነበሩ መስቀል መረጸ። ብክቡር ደሙን ቅዱስ ሥግኡን ኸኣ ንመስቀል ቀደሰ፡ ኣኽበረ። እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ኣቦታት ነገረ መስቀሉ ብመንፈስ ኣቐዲሞም ተረዲኦም ይባረኹሉ ከምዝነበሩ ያዕቆብ ኣብነት ይኾነና እዩ። ያዕቆብ ኣእዳዉ ብኣምሳል መስቀል ኣመሳቒሉ ንደቁ ከምዝባረኾም ጽሑፍ እዩ። (ዘፍ ፵፰፥፰-፲፮/ 48፥8-16) ምሳሌን ኅብረ ነገርን ናይ መስቀል ዝኾኑ ነገራት ኸኣ ኣቐዲሞም ካብ ኦሪት ኣትሒዞም እግዚአብሔር ብፈተውቱ ኣቢሉ የርእይን ይፍጽምን ነበረ። ንኣብነት ያዕቆብ ቅድሚ ምማቱ ኣብ መተርኣሱ ዝሰገደላ በትሩ (ዘፍጥ ፵፯፥፲፬/47፥14)፤ ባሕሪ ኤርትራ ዝኸፈለት በትረ ሙሴ (ዘፍ ፲፬/14)፤ ሙሴ ኣብ በረኻ ዝሰቐሎን ኣስራዝ ተመን ዝገበረሉን (ዘኁ ፳፩፥፩-፱/21፥1-9 ዮሐ ፫፥፲፬-፲፭/3፥14-15) ወቦ ዘተርፈ ምጥቓስ ይከኣል።

ምሉእ ትሕዝቶ

መስቀል ዝብል ቃል ክለዓል ከሎ ዝተመሳቀለ ዕንጸይቲ ጥራይ ዝመስሎ ሰብ ስቅለተ ክርስቶስ ዝርስዕናጽነቱዝዝንግዕ ጥራይ ኢዩ። ምናልባት መዝገበ ቃላት ገንጺልና ኣብ ነንብበሉ ጊዜ መስቀል ዝብል ቃል “ዝተመሳቐለ ነገር” ከምኡውን ናጽነት ዝብል ቃል “ካብ ባርነት ሓራ ምዃን” ብምባል ካብቲ ነቲ ካልእ ቃላት ዝትርጉሞ ብዘይበልጽ ክጽሕፎ ይኽእል ይኸውን ኢዩ። ንዓና ግን መስቀል መንነትናሰንድቅ ዕላማ ካብ ኣምላኽ ዝተወሃብናዮ ናጽነትና ዝተኣወጀሉ ሰማያዊ ባንዴራና ኢዩ። ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ “ካብ ፍላጻ ናይ ጸላኢ” እንድሕነሉ ሰንደቕ ምዃኑ ኣብሪሁልና ኣሎ። መስቀል ወይ ኣመሳቒልካ ምብራኽ ኣብ ኦሪት ዝጸንሐ ነገር ኢዩ “ያእቆብ ግና ኣእዳዉ ኣመሳቒሉ” ዘፍ 48፡14 ንደቂ ዮሴፍ ወዱ ከም ዝባረኾም ተጻሒፉልና ኣሎ። እዚ ምናልባት ንጊዜኡ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ፍጻሜ እኳ እንተነበሮ ፍጻሜኡ ግና ብክርስቶስ ኣብ ዝተመሳቐለ ዕንጸይቲ ምስቃል ከም እንድሕንን እንባረኽን ምሳሌ ኢዩ ዝነበረ። ብተመሳሳሊ እውን ኣቦና ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ምስ ኣማሌቃውያን ይዋጋእ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክልተ ኣእዳዉ ሓፍ ኣብ ዘበለሉ ግዜ ህዝቡ ይስዕሩ ፡ ኣእዳዉ ረብሪቡኣብ ዝዓጸፈሉ ጊዜ ድማ ይሰዓሩ ከም ዝነበሩ ብሰፊሕ ተጻሒፉ ኣሎ ዘጸ (17፡8-16 )።ነቢሙሴ ንኣማሌቃዉያን ምስ ሰዓረ ከምዚ ዝበለ፡ ምናልባት ኣነ ብኢድ ሰራዊተይ ይስዕር ይኸውን ኢለ ሓሲበ ነይረ፡ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ስለዝብርትዕ ግን ኣእዳወይ ኣልዓልኩ በዚ ድማ ሰዓርኩ ነቶም ሓያላት ኣማሌቃውያን ዝኽሮም ደምሰስኩ ስለዚ ነዚ ዝገበረ ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ በለ። መሰውኢ ሰርሐ ነቲ ብምዝርጋሕ ኣእዳዉ ጌይሩ ዓወት ዝሃቦ እግዚአብሔር ድማ “እግዚአብሔር ሰንደቕ ዕላማይ ኢዩ”ዘጸ 17፡16እናበለ ኣመስገነ። መስቀል ግን ንኣማሌቃዉያን ጥራይ ዘይኮነስ ነዞም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ኣጋንንቲ ንስዕረሉ ኲናትና ካብ ፍላጻኦም ንሃድመሉ ዋልታና ኢዩ።

ምሉእ ትሕዝቶ

ሓዲሽ ልብን ሓድሽ መንፈስን ድማ ግበሩ ። ሕዝ. 18-31። ወዲ ሰብ ንሥጋውን መንፈሳዊን ምንቅስቃሳቱ ብዝጥዕሞ መገዲ እግዚአብሔር ንዝኃቦን ንዝለወጠሉን ዘመን ቀመር እንዳውጸአ ይጥቐም። ንጊዚያት ካብ ሽራፍ ደቂቅ ስጋብ ሺሕ ዘመናት ኸፋፊሉ ይጥቀመሎም። ኣብዚ ዘመን ቀመር ንትማሊ የእርግ ንሎሚ ድማ ሓድሽ ይገብር። ዘመናት ምልውዋጦም ሰብ ናይ ሥራሕ እግዚአብሔር ከድንቅን መግቦቱ ከይርስዕን ይገብሮ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃልኪዳኑን ፍጥረቱን ከምዘይርስዕ መግቦቱ ኩሉ ግዜ ንፍጥረታቱ ከምዘይፍለይ ንርኢ። ቅዱስ ዳዊት << ኣዕንቲ ኹሎም ንዓኻ ይጽበያ፣ ንስኻውን በብጊዜኡ ምግቦም ትህቦም ኢድካ ትኸውት እሞ ንህያው ዘበሉ ኹሉ ብበረኸት ተጽግቦ። >> መዝ.144 (145) -15። ከምዝበለ ኣዋርሕን እንዳለዋወጠ፣ ብዝናብ እንዳብቆለ፣ ብጸሓይ እንዳኣብሰለ ንፍጥረታት ምግቦም ይህብ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓመታት ኣይኣርግዎን ኣይልውጥዎን እዮም። << ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእን። >> መዝ.102-27። ስለዚ ዓመታት ዝቐያየሩን ዝለዋወጡን፣ ዝውዱኡን ዝጅምሩን ንዓና ንደቂ ሰባት ጥራሕ እዮም። ሓድሽ ዓመት ክረምቲ ተወዲኡ ዘራእቲ ዝፈርዩሉ፣ ዝናብ ክራማት ተወዲኡ ሲዒቡ ዝመጽእ ዝኽበር ሓድሽ ናይ ተስፋን ብሥራትን በዓል እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ሰለሙን ከምዚ ይብል። << እንሆ ክረምቲ ሓሊፉ ዝናብ ዛርዩ ተወዲኡ፣ ዕምባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ ጊዜ መዝሙር በጽሐ ድምጺ ባሬቶ ኸኣ ኣብ ምድርና ተሰምዔ። >> መኃ.2፣11። ኣብ ሓድሽ ዓመት ዓመታት ጥራይ ዘይኮኑ ምድርውን ገጽታኣ ትልውጥ እያ። ዝነቀጸ ኣግራብን ዝነቀጸ መሬትን ሓምላይ ለምለም ይኸውን፣ ኣዝራትን ዕጽዋትን ብዕንበባ ንዘርኢ ፍረ ይበጽሑ። እዚ ከኣ ነዚ በዓል ምዕርጉን ድሙቅን ይገብሮ። መግቦቱ ከይንርስዕን ቃልኪዳኑ ከነኽብርንን ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣዚዙና እዩ።

ምሉእ ትሕዝቶ

እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት ዘመነ ዮሐንስ ብሰላምን ጥዕናን ዓቂቡ ኣብጽሓና። ንዘመን ብዘመን ዚልዉጥ፥ ኣብ ዘዘመኑ ድማ ዲንቒ እጹብ ዝኾነ ህያባቱ ኣምላኻዊ ጥበባቱን ዝገልጽ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዘመነ ሉቃስ ናብ ዘመነ ዮሐንስ ዘሰጋገረና ስለ ኩሉ ግብሩ ይኽበር ይመስገን ኣሜን!! ጥንታዊትን ሓዋርያዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያና ቅዱሳት በዓላት ምኽባርን ምብዓልን ካብ እትጅምር ብዙሕ ዘመናት ኣቑጺራ ኣላ። ናይ በዓል ኣበዓዕልኡ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኮነ ኣብ ናይ ቅዱሳን ኣበዉ ትውፊት ብሰፊሑ ተነጊሩ ኣሎ። በዓላት ምኽባር ፥ንኣጀማምርኦም ጥንቲ፡ ንኣከባብርኦም ድማ ምኽንያትን ሥርዓትን ኣለዎም። ነዚ ከኣ ብናይቲ በዓል ብዓል ቤትን ኣፈጻጽምኡን ምርዳእ ይከኣል። ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ምኽባር በዓላት ዝተጀመረ በቶም መጀመርታ ጐይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓረዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ሓዋርያት እዩ። ንሳቶም መጀመርታ በታ ጐይታ ዝተንሥኣላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት ብዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት እናተኣኻኸቡ ቅዱስ ቃሉ ብምምሃር፡ ቅዱስ ምሥጢሩ (ሥጋ ወደሙ) ብምስታፍ፡ ንሽጉርን ድኹምን ብምርዳእን………ወዘተረፈ መንፈሳዊ ምግባራት እናሰርሑ ብምቑራስ እንጌራን ሓቢሮም በዓሎም የኽብሩን ብደስታን ሓጎስን የሕልፍዎን ነበሩ። (1ይ ቆሮ16፥1። 1ይ.ቆሮ11፥17-26, ። ግ.ሓዋ.2-43-47 ። ካብዚ ናይ በዓል ኣጀማምራን ኣገባብ ኣበዓዕልኡን ኣከባብሩን ብመጠኑ ምርዳእ ይካኣል። መንፈስ ኣምላኽ ዝሓደሮ ሓዋርያ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳዉሎስ ደጊሙ፥ “ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ተሠዊኡ እዩ፥ ስለዚ በቲ ኣረጊት መባዂዕቲ ወይ ብመባኹዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነ፥ ብዘይበኹዐ እንጌራ፥ ማለት ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ነኽብር ።” ኢሉ ኣሎ 1ይቆሮ.5፥7-8።

ምሉእ ትሕዝቶ

ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያና ከም ትምህርና ኃጢያትና በሠለስተ ዓይነት መንገዲ ክንናሳሕ ትእዝዘና። ቀዳማይ ምስ ነብስና ብምዝርራብ ፡ ካልእ ኣብ ቅድሚ ካህን ብዝርዝር ንንሳሕ ፡ ሣልሳይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ብጸሎትን ብስግዳንን እናተኣሰነና ንንሳሕ። ቀዳማይ ምስ ነብስና ምንሳሕ ከም ዝግብኣና ዝምህረና እቲ ናይ ጥፉእ ወዲ ታሪኽ ንመልከት። እቲ ናይ ኣቡኡ ንብረት ሒዙ ርሑቅ ዓዲ ጠፍአ ድሕሪ ናብ ልቡ ምምላሱ ከምዚ በለ ;- “ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ፥ ኣቦይ፡ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ፡ ከም ሓደ ኻብ ግዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ኢየ ”( ሉቃ 15 ፡17) ተንሢኡ ከኣ ናብ ኣብኡ ከደ ሕድገት ከኣ ተገብረሉ። ኣብ ዘይቦትኡ ግን ንነብስኻ ይኹን ንኻልእ ኃጢአትካ ምንሳሕ እኹል ኣይኮነን ፡ እኹል ተዝኸውን ኔይሩ ይሁዳ እስቆርታዊ “ንጹህ ደም ኣሕሊፈ ብምሃበይ በደልኩ” ብምባሉ ምድኃነ ነይሩ ( ማቴ 27፡4)። ካልኣይ ዓይነት ንስሓ ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣበ ነፍሲ (ካህናት) ቀሪብካ ንንስሖ ንስሓ ኢዩ። ሣልሳይ ዓይነት ንስሓ ከኣ ኣብ ቅድሚ ካህናት ቆይምና ምስ ተናሳሕና ዝግባእ ተግሳጽን ቀኖናን ምስ ተዋኅበና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጾምን ብስግደትን ነብጽሖ ናይ ንስሓ ጸሎት ኢዩ። ንኣብነት ንጉስ ዳዊት ንናይ እግዚአብሔር ነቢይ ናታን (ንእግዚአብሔር በደልኩ) ኢሉ ኃጢአቱ ድሕሪ ምእማን (ኦ ኣምላኽ፣ ከም ሳህልኻ ምሐረኒ፣ ከምቲ ዓብዪ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ; ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕጸበኒ፣ ካብ ሓጢኣተይውን ኣጽርየኒ።) ብምባል ኢዩ ንጉስ ቅዱስ ዳዊት እናነብዐ ዝለመነ ( 2 ሳሙ 12፡13 መዝ 51፡ 1) ካብዘን ሠለስተ ዓይነታት ንስሓ እቲ ኣብ ቅድሚ ካህን ዝግበር ንስሓ ብብዙሓት ሕቶ ይለዓል ኢዩ። ብዛዕባ ኣብ ቅድሚ ካህናት ቆይምካ ኃጢአት ምንሳሕ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ?

ምሉእ ትሕዝቶ

ናይ ፪፻፰ ዓ.ም(2015/16 ፈረንጂ) ኣጽዋማትን በዓላትን

calendar

ዜና

  • ልኡኻን ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ንሓዋርያዊ ዑደት ናብ ግብጺ ገይሾም

    ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሓዋርያዊ ዑደት ንምፍጻም ናብ ሃገረ ግብጺ ምኻዱ ተፈሊጡ። ዑደት ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ናብ ግብጻዊት ቤተክርስቲያን፤ ብመሰረት ናይ ግብጺ ኦርቶዶክስ ዝገበረቶ ዕድመ ምዃኑ ኣብ ልሳን ተዋህዶ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መርበብ ሓበሬታ ዝወጸ ዜና የነጽር። ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ዜና ንምንባብ ኣብዚ ጠውቑ

  • መንፈሳዊ ጉባኤታት ኣብ ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ከናዳን ይካየድ ኣሎ።

    እቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ዞባዊ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ሰንበታት ኣብ ሃገረ ካናዳ ውን ካብ መስከረም 4−5/2015 ዓ.ም ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ካልጋሪ ተኻይዱ። እዚ ጉባኤ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ዝተኻየዱ ዞባዊ ጉባኤታት እዩ።

  • ፲ይ ዓመታዊ ጉባኤ ቤት/ት/ሰ/ሃ/ስ/ ሕ. መ. ኣሜሪካን ካናዳን ብዓወት ተዛዚሙ

    ዓስራይ ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተርክስቲያን ሚንያፖሊስ ሜንሶታ ካብ ሓምለ ፳፬−፳፮ (July 31− Aug 02/2015) እዩ ተኻይዱ። ሓድነት ቤት ትምህርቲ ሰንበታት ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብኣዝዩ ደስ ዘብል መንፈሳዊ ጉዕዞ ይዓቢ ከም ዘሎ ካብቲ ተሳታፍቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ጉባኤ ኣብ ትሕቲ '' ሕጂ ግና በታ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንቕዱሳን ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ኪመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑኒ ኣሎ። ይሁ 1፡3" ዝብል መርሕ ጥቕሲ ንሠለስተ መዓልቲ እዩ ተኻይዱ። እምበኣር ዘለናዮ ግዜ መንእሰያት ምእንቲ እምነቶም ክሳዶም ንስሕለት ካራ ኣሕሊፎም ዝህብሉ እዋን ብምዃኑ ብሓቂ ዓቢይ ተጋድሎ ከምዘድልየና ዘዘኻኽር ቅዱስ ቃል እዩ።

ምስባክ ናይ በዓላትን ሰናብትን