"ድሕሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ድማ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስን ንያቆብን ንዮሓንስን ሓዉን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ጸሓይ ኣብርኄ ክዳኑ'ውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። እንሆ ኸኣ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እንዳተዛራረቡ ተራእይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተ ኾንካስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደውን ንኤልያስ፣ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደበና ኣጎልበቦም። እንሆ ከኣ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብእኡ ዝሰመርኩ እዚ እዩ ንእኡ ስሞዕዎ፣ ዝብል ድምጺ መጸ። ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግምባሮም ተድፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሑ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንሥኡ ኣይትፍርሑውን በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተ በሉ፣ ብዘይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ሓደ እኳኣይረኣዩን" ማቴ. 17፣ 1-8። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናብ ፊሊጶስ ምስ መጸ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ። ኢሉ ንሓዋርያት ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ ገሊኦም ዮሓንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ገሊኦምውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነብያት ዚብሉ ኣለዉ፣ ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ድማ ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ስምኦን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከኣ መሊሱ በሎ ስምዖን ወዲ ዮና እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ሥጋን ደምን ኣይገለጸልካ እሞ ብጹእ ኢኻ።…… ማቴ.16፣ 13-18።

ምሉእ ትሕዝቶ

ፍልሰታ ማለት “ፈለሰ” ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተረኽበ ኮይኑ ትርጉም ምሟታ፡ ምፍላይ፡ ምዕራግ፡ ካብ ምድሪ ወይ ካብ መቓብር ምትንሣእ፡ ናብ ላዕሊ ምውጻእ ማለት እዩ። ሊቃዉንቲ ኣቦታት ክገልጽዎን ከብርህዎን ከለዉ፥ ጉዳዩ ምስ ዝምልከታ ምስ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትሣኤን ዕርገትን ኣተሓሒዞም ብምምስጣር “ፍልሰታ” ማለት ንናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ካብ ጌቴስማኒ ናብ ገነት ምትንሥኡ ወይውን ምልዓሉ ንምምልካት ቃል ምዃኑ ይሕብሩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕይወት ሥጋ እንከላ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ናብ ጎልጎታ እናኸደት ኣብ መቓብር ወዳ ኮይና ጸሎት ትገብር ከም ዝነበረት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ናይ ቤተ ክርስትይና የረድኡ። ክፍኣት ንምፍሓስ ዘይዓርፉ ኣይሁድ ሕማቕ ቅንኢ ሓዲርዎም ንዓኣ ንምቅዋም ኩሉ ግዜ ብዙሕ ይጽዕሩ ነበሩ። ረዲኤት ወዳ ስለ ዝስወራ ግን ምንም ክሳኻዓሎም ኣይከኣለን። ከም ልማዳ ጸሎት ንምብጻሕ ክትመጽእ ከላ ርእዮም ንሓዛ ሎሚ ኢና ዝረኸብናያ ክብሉ፡ ምስ ቀረበቶም ዓይነ ሕልናኦም ይትሓዝ እሞ ምርኣይ ይስእንዋ። ከምዚ ኢላ ብጸሎት ትነብር ነበረት። ንዓለም ኩሉ ዝኸውን ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ካብ ፍቑር ወዳ ዝተቐበለት ኣብዚ እትጽልየሉ ዝነበረት ቦታ እንከላ እዩ።

ምሉእ ትሕዝቶ

ቅዱስ ኣቦና ድኅሪ ምምንኳሶም፤ ነቲ ገዳም ብዝግባእ እናገልገሉ፤ ኣበውኣረጋውያን እናተራድኡ፤ ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ብዘይ ዕረፍቲመዓልትን ለይትን ይጋደሉ ነበሩ። ሥጋኦም ፈጺሙ ክሳብ ዝደኽም ከኣብትግሃት ብመንፈሳዊ ዕዮ ጽሙድ ነበሩ። ካብቲ ገዳም ወጺኦም’ውንኣብ ከባቢ ኣድያቦ (ትግራይ) ብብሕትውና ምስ ቅዱሳን ኣበውእናተራኸቡ ሱባኤ የዘውትሩ ነበሩ። ሓደ ካብኦም ኣብ ኣፍጋሕጋሕዝተራኸብዎም ከኣ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ እዮም። ካብኡ ብምቕጻልናብ ካልእ በረኻ ብምኻድ ወግር ዓቢይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ይጋደሉነበሩ። ኣብቲ በረኻ ድማ ኣራዊት መሮር ተገዝኡሎም። ኣብ ልዕሊዓጋዜን ተወጢሖም ከኣ ይንቀሳቐሱ ነበሩ። ኣናብስት ከይተረፈ ኣብ ኵሉሥርሖም ይሕግዝዎም ነበሩ። ንምሳሌ ኣብ ገዳም ትኹል መኅደሪኦምንዝነኾት ጐድጓድ ኣንበሳ እዩ እናተኣዘዘ ኲዒትሎም። ኣብ በረኻ ዱበኔ’ውን ፍሉያትን ኣዝዮም ዘፍርሁን ኣራዊት እኳእንተነበሩ፤ ግርማ ኣቦና ርእዮም ኣብ ቅድሚኦም ኣይቖሙን ነበሩ። ሓራምዝ’ውን መጺኦም ይሰግዱሎምን፤ ይጾርዎምን ነበሩ። ኣብቲ ኵሉ ተጋድሎ ዝገጥሞም ዝነበረ ተጸብጺቡ ዘይውዳእ መከራን፤ መግለጺ ዘይርከቦ ድኻምን ሕማማተ ሥጋን፤ እቲ ካብንእስነቶም ጀሚሩ ዝሕልዎም መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ኣይፍለዮምን ነበረ። ነቲ ኵሉ ሽግር ድኅሪ ምቕባሎም ቅዱስ ገብርኤልክረድኦም ኣብ ዝመጸሉ እዋን፤ “ክንድ’ዚ ዝኣክል ክሽገር ከሎኹ ዘይረዳእካኒ ስለምንታይ እዩ” ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ፤ እቲቅዱስ መልኣኽ ግና እቲ መከራን ሽግርን ንጸጋ ምዃኑን፤ እቲ ምርዳእ’ውን ድኅሪ ኵሉ ጸዋተወ መከራ ክኸውን ከምዘለዎይዛረቦም ነበረ። እቲ ጽድቂ’ውን ድኅሪ ነዊሕ ተጋድሎን ድንቂ መንፈሳዊ ሥራሕን ከምዝርከብ፤ እቲ ቅዱስ መልኣኽ እናነገረየጸናንዖም ነበረ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ ሰማያዊ ምሥጢራት ይገልጸሎምን የጸናንዖምን ነበረ። ብኸምዚ ኣዝዩ ጽንኩርተጋድሎ፤ ጠቕላላ ፴/30 ዓመት ኣብ በረኻ ብብሕትውና ጸንሑ። ኣብዚ ዕድሜኦም እምበኣር እግዚአብሔር ተገሊጹ፤ ደጊምናብቲ ዘርእዮም ቦታ ከይዶም ንመንእሰያትን ንኣሽቱን ክምህሩን ምስኣታቶም ከኣ ክቕመጡን ኣዘዞም።

ምሉእ ትሕዝቶ

ጸጋ (ካሪስ) ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝተተርጎመ ኮይኑ ሠለስተ ናይ ዕብራይጥ ቃላት ዝሓቁፍ ኢዩ። ንሳቶም ከኣ ሞጎስ፡ ፍቕሪ፡ ምሕረት ዝብሉ ኢዮም። ጸጋ ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃብ ነጻ ህያብ ኢዩ። ብተወሳኺ ጸጋ ዝብል ቃል ካልእ ብዙሕ ናይ ትርጉም አፈታትሓ አለዎ። ጸጋ ማለት ትርጉሙ በረኸት፡ ህያብ፡ ውህበት፡ ጨው፡ ሃብቲ፡ ክብሪ፡ ቅድስና፡ ልዕልና ማለት ኢዩ። ቅዱስ ገብርኤል ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናብቲ ዝነበረቶ አትዩ፡ አቲ ምልእቲ ጸጋ ብምባል ኢዩ ሰላምታኡ አቅሪቡላ። ምሉእ ዝብል ቃል መስፈሪ ወይ መዓቀኒ ናይ ትሕዝቶ ኮይኑ፡ ሓደ ነገር እንድሕሪ ምሉእ ተባሂሎ ጎደሎ አለዎ ወይ ጎደሎ ኢዩ አይበሃልን። አብሳሬ ትስብእት ቅዱስ ገብርኤል እምበአር ንወላዲተ አምላክ ምልእቲ ጸጋ ዝበላ ንድንግል ማርያም ዝተዋህበ በረኸት፡ ንድንግል ማርያም ዝተዋህበ ቅድስና፡ ንድንግል ማርያም ዘለዋ ልዕልና፡ ንድንግል ማርያም ዝተዋህባ ክብሪ አብ ግምት ብምእታው ኢዩ። እግዚአብሔር ምንጪ ጸጋታትን ወሃቢ ጸጋታትን ኢዩ። ንሱ እቲ ጸጋዊ ጸጋታት ካብታ ካብ ኩለን አንስቲ ዝተባረኸት፥ ጸግኡ አምሊኡ ዝዓደላ ክውለድ መሪጹ። ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ "እቲ ቓል ስጋ ዀነ፡ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ኣባና ሐደረ።ዮሐ 1:14።" ይብል። ናይ ጎይታ ጸጋን ሓቂን መሊእዎ ዝበሎ ናቱ ናይ ባህሪኡ ኢዩ። ናይ ወልዲተ አምላክ ግን ካብ ወዳ ካብ አምላኻ ዝተቀበለቶ ኢዩ።

ምሉእ ትሕዝቶ

ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ኣብ መስቀል እዩ። እዚ ናይ መስቀል ጉዕዞ ድማ መሥዋእትነት ( መከራ ምቅባል) ይሓትት። ካብዚ ብምብጋስ ዝተመትሩ፣ ብመጋዝ ዝተተርተሩ፣ ኣብ እቶን ሓዊ ዝተደርበዩ ፣ ንኣናብስት ዝተዋህቡ ብሓፈሻዊ ብብዙሕ ዓይነት ፈተና ዝተፈተኑ ቅዱሳን ሓዋርያት ኣለዉ። ካብዚኦም ሓዋርያት ድማ ብቀንዲ ዝጥቀሱ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን እዮም። << ንሥጋኹም ዝቀትሉ ግና ንነፍስኩም ምቅታል ዘይክእሉ ኣይትፍርሕዎም…….>> ዝብል ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መምርሒ ብምግባር ንቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጌሮም፣ ኩሉ ኮይኖም ናይ ሰማእትነት ጽዋእ ተቀቢሎም እዮም። ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያና ኣእማድ እዮም። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያና ከኣ ዓቢ ቦታ ኣለዎም። እዚ ከኣ ዝኾነ ንቤተ ክርስቲያና ኣብ ቤተ ክርስቲያናን ዝፈጸምዎ ኣገልግሎትን ዝተቀበልዎ ሰማእትነትን እዩ። ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከኣ እቲ ኣብነታዊ ዝኽሪ ታሪኾም ንዓና ንኣብነት ክኸወን ኣስፊሮሙልና እዮም። ታሪኾምን ፍልጠቶምን መንፈሳዊ ኣገልግሎቶምን ንዕና ከኣ ዓቢ ኣብነት እዩ። ከም እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ናይዞም ክልተ ቅዱሳን ኣቦታት ታሪኽ ፍልጠትን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ካብዚ ብምቅጻል ንርአ።

ምሉእ ትሕዝቶ

ዓመታዊ ጉባኤ ሕብረት ቤት ትምህርት ሰንበት ሃገረ ስብከት ሕ.መ.ኣሜሪካን ካናዳን

ዜና

  • ፲ይ ዓመታዊ ጉባኤ ቤት/ት/ሰ/ሃ/ስ/ ሕ. መ. ኣሜሪካን ካናዳን ብዓወት ተዛዚሙ

    ዓስራይ ዓመታዊ ጉባኤ ኣብ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተርክስቲያን ሚንያፖሊስ ሜንሶታ ካብ ሓምለ ፳፬−፳፮ (July 31− Aug 02/2015) እዩ ተኻይዱ። ሓድነት ቤት ትምህርቲ ሰንበታት ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብኣዝዩ ደስ ዘብል መንፈሳዊ ጉዕዞ ይዓቢ ከም ዘሎ ካብቲ ተሳታፍቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ጉባኤ ኣብ ትሕቲ '' ሕጂ ግና በታ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንቕዱሳን ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ኪመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑኒ ኣሎ። ይሁ 1፡3" ዝብል መርሕ ጥቕሲ ንሠለስተ መዓልቲ እዩ ተኻይዱ። እምበኣር ዘለናዮ ግዜ መንእሰያት ምእንቲ እምነቶም ክሳዶም ንስሕለት ካራ ኣሕሊፎም ዝህብሉ እዋን ብምዃኑ ብሓቂ ዓቢይ ተጋድሎ ከምዘድልየና ዘዘኻኽር ቅዱስ ቃል እዩ።

  • ብልኡኻት ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝተጸወዐ ኣኼባ ተኻይዱ።

    ኣብ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ናይ ስራሕ ዑደት ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣባላት ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝተጸወዐ ኣኼባ ዓርቢን ቀዳምን ካብ 26-27 ሰነ 2015 ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ እትርከብ ቤተክርስቲያን ደብረ ግእዛን ኢየሱስ ተኻኡዱ።

  • ዝርዝር ጻብጻብ 10ይ ዓመታዊ ጉባኤ ካህናት ሃገረ ስብከት ሕ.መ.ኣሜሪካን ካናዳን

    ቀንዲ ዕላማ ዑደቶም ኣመልኪቶም፤ "ዕርቅን ሰላምን ፍቅርን ቤተ ክርስትያን ንምንዳይን ንምድልዳል" ከዝመጹ ሓቢሮም። ኣብቲ ኣቐዲሞም ናብ ኣዉሮጳን ሃገረ እስራኤልን ዝገበሩዎ ዑደት ድማ፤ ነቲ ኣብኡ ዝጸንሖም ዘይምርድዳእን ፍልልያትን ኣወጊዶም ሰላም ገይሮም ከምዝተመልሱን ገሊጾም። ናብዚ መምጽኢኦም ዉን ብተመሳሳሊ "ንዝተበተኑ ንምእካብ፤ ንዝራሓቑ ንምቕራብ፤ ንዝተባእሱ ድማ ንምዕራቕን" ከምዝኾነ ኣብ መግለጺኦም ኣብሪሆም።

ምስባክ ናይ በዓላትን ሰናብትን