እግዚአብሔር ኣምላኽና ነታ “ሰሙነ ፍሥሐ” እተሰምየት ሰሙነ ሕማማት “ያፈጽመነ ዛተ ሰሙነ በዳኅና ወበሰላም፡ ወያርእየነ ብርሃነ ትንሣኤሁ በፍሥሐ ወበሐሴት” ኢልና ከም ዝለመንናዮ፡ ነዛ ሰሙን ብሰላም ኣፈጺሙ፡ ናብዚ ዓቢይን ክቡርን በዓል ትንሣኤኡ ስለ ዘብጽሓና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን፡፡ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ንኣዳምን ንደቁን ከም ዜድኅኖም ዚሃቦ ተስፋ ድኅነት ንኽፍጽም፡ ፍቕርና ስሒብዎ ሥጋ ድሕሪ ምልባሱ፡ እተን ኣብ መወዳእታ ዝፈጸመን ናይ ድኅነት ሥራሓት፡ ስቕለቱን ትንሣኤኡን እየን፡፡ ብስቕለቱ ንጹህ ዝኾነ ደሙ ኣፍሲሱ፡ ንዓና ካብ ኩሉ ኃጢኣትና ኣንጽሃና፡፡ በቲ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ማይ ከኣ ዳግማይ ወለደና፡፡ ብመስቀሉ ኸኣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ዘስዕብ ዝነበረ፡ ብጌጋ ናይቲ ቀዳማይ ሰብ አዳም ዝመጸና ናይ ሞት መርገም ስዒሩ፡ ንሞት ኃይሉን መውግኢኡን መንዚዑ፡ ናብ ገነት (መንግሥተ ሰማያት) መእተዊ፡ ብእኡ ኣቢልና’ውን ናብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንኸደሉ መንገዲ ገበሮ፡፡ ብኣካለ ሥጋ ናብ መቓብር ምስ ኣውረድዎ’ውን፡ ነቶም ንሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘመናት ኣብ ትሕቲ ባርነት ዲያብሎስ፡ ኣብ ሲኦል ብእግሪ ኣጋንንቲ ይርገጹ ንዝነበሩ ነፍሳት፡ መለኮት ብዘይተፈለያ ነፍሱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ግእዛን (ሓርነት) ሰበኸሎም፡፡ 1ይጴጥ 3፡19። ካብ ሲኦል ናብ ገነት ኣሳገሮም፡፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ንሓዋርያት ነጊርዎም ዝነበረ ድማ፡ መግነዝ ፍትሑለይ፡ መቓብር ክፈቱለይ ከይበለ ንሞት ስዒሩ ተንሥአ፡፡ እዚ በዓል እቲ ክሰዓር ዝነበሮ ኃያልን ናይ መወዳእታን ጸላኢና ሞት ዝተሳዕረሉ በዓል እዩ፡፡ ዕብ 2፡14-16።

ምሉእ ትሕዝቶ

እዛ መዓልቲ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ሰንበት ኮይና፥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ኩሎም ፍጥረታቱ ምስ ፈጠረ ፈጺሙ ዘዕረፈላ ክብርቲ ዕለት እያ። ናይ ጥንቲ ወይ’ውን ናይ መጀመርታ በኹሪ ናይ በዓላት ስለ ዝኾነት ከኣ ቀዳመይቲ ሰንበት ተባሂላ ትጽዋዕ። ዘኽበራን ንፍሉይ ኣገልግሎት ዝመደባን ከኣ ባዕሉ ቅዱስ እግዚአብሔር እዩ። ብኻልእ ወገን ቀዳመይቲ ብዝበሎ ድማ ካልኣይቲ ሰንበት ንሳውን ሰንበተ ክርስትያን ቅድስት ከም ዘላ የመልክት። ድኃር ኣብ ሓዲሽ እንኾነ እቲ ናይ 5500 ዘመናት ክፍጸም ኣምላኽ ወልደ ኣምላኽ ብናይ ተወላድነት ግብሪ ስሙ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ሰብ ቀስ ብቐስ ዓበዩ፥ ኣብ መወዳእታ ንዓለም ኩሉ በጃ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቒሉ ናይ ምድኃን ተግባሩ ብዕለተ ዓርቢ ምስ ፈጸመ ኣብ ሓዱሽ መቓብር ኣዕሪፉ ዝወዓለላ እውን እዛ ዕለት ማለት ቀዳሚት ሰንበት እያ። ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ኣብዚ ሰሙነ ሕማማት ጥራይ ከኣ ቀዳም ስዑር እናተባህለት ትጽዋዕን ትኸብርን።

ምሉእ ትሕዝቶ

ስቕለት ተባሂላ። ክትጽውዓ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት ከኣ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ኩሉ ንምድኃን በጃ ኮይኑ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቒሉ ዝወዓለ በዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብዛ መዓልቲ ብዙኅ መሪርን ዘስካሕክሕን ግፍዒ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጸመ። ይኹን እምበር ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኣባና ካብ ዘለዎ ፍጹም ፍቕሪ ዝተላዕለ ስቓዩን መከራኡን ንኹሉ ብትዕግሥቲ ክቕበሎ ወዓለ። እዚ ከኣ ንሕና ምእንቲ ክንድኅን ኮነ። ስለዚ ዕለተ ዓርቢ ንስቕለቱን ስቅያቱን እናሓሰብና ብፍሉይ ክንርእያን ክንዝክራን ዝግባኣና ዓባይ ዕለት እያ።

ምሉእ ትሕዝቶ

እዛ መዓልቲ ብቅድስቲ ቤተ ክርስትያና ዝተፈላለ ስያሜ ዘለዋ ዕለት እያ። 1.ሕጽበተ እግር÷ ኃሙስ በዚ ስም እዚ ክትጽዋዕ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት፥ ብባህሪኡ ክቡር ልዑል ዝኾነ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዕለት ዓለባኡ ተዓጢቑ ናይ ሓዋርያቱ ኣእጋር ብምሕጻብ ፍጹም ንዝኾነ ትሕትናኡ ዝገለጸላ ንሕና’ውን ኣብ ንሓድሕድና ከምቲ ዝገበሮ ብምግባር ኣርኣያኡ ተኸቲልና ትሕትና ምእንቲ ከነርእን ትሕትና ንጸላኢ ድያብሎስ እንስዕረላን ዝሽነፈላን ዓባይ መንፈሳዊት መሳርያና ብምዃናውን ክንለብሳ ከም ዝግባእ ትምህርቲ ዝሃበላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት እዩ። ንሱ ድማ እዚ ሎሚ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያና ኣቦታትና ካህናት ናተይን ናይ ምእመናን ኃጢኣት በደልና ሕደገልና፥ ሕጸበልና ክብሉ ደኒኖም ኣእጋርና ዝሓጽብዎ እዩ። ዮሓ.13፤4-15።

ምሉእ ትሕዝቶ

እዛ መዓልቲውን ከምተን ካልኦት ናታ ዝኾነ ስያሜ ዘለዋ ኮይና ናይ ምኽሪ ዕለት ብምባል ትፍለጥ። እዚኣ ድማ ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብቅንኣት መንፈስን ክፉእ ሓሳብን ተላዓዒሎም ሒዞም ክቐትልዎ ንዝገበርዎ ክፉእ ምኽሪ እተዘኻኽር እያ። ማቴ.26፤1-5። ማር.14፤1-2 ። ኣይሁድ ነዚ ክፉእ ምኽሪ ዝጀመርዎ ካብ ዕለተ እሑድ ሠርክ እዩ። ብዝተፈለየ ምኽንያት ሓሳባት እናፈረሰ፥ ከምኡ’ውን ሰዓቱ ስለ ዘይበጽሐ ብዘይሓደ ፍረ ክበታተኑ ቀንዮም ምኽሮም ዝጸንዓሎም ማለት ዝተሰማምዑ ግን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ረቡዕ መዓልቲ እዩ። ረቡዕ ኣብቲ ካልእ ወቕቲ ሓንቲ ካብቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስትያና ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኮይና ብሙጻም "ኦ ኣምላኽ ንልቦናይ ካብ ክፍኣትን ተንኮላትን ምስ ኣይሁድ ካብ ምሕባርን ሓልወለይ። ከም ድማ ኣብ ልዕለይ ካብ ዝሕሰብ ክፉእ ሓሳባትን እከይ ውዲታትንውን ኣድኅነኒ።" እናበልና ሰሙናዊ እነኽብራ ፍልይቲ ዕለት ምዃና ድማ ዝተፈልጠ እዩ። ምእንቲዚ እምበኣር እዛ መዓልቲ ናይ ምኽሪ ዕለት ብምባል ትፍለጥ።

ምሉእ ትሕዝቶ

Check out our English Website

ዜና

  • ብብጹዓን ጳጳሳት ዝምራሕ ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝተፈላለያ ኣህጉራት ዑደት የካይድ ኣሎ

    ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝኾኑ ብጹዓን ጳጳሳት ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ኣህጉራት ዓለም የካይዱ ከምዘለው ተገሊጹ። ብዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ አቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ኣህጉረ ኤውሮጳ ፡ ብኣማሓዳሪ መንበረ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ ዝምራሕ ኣብ ኣህጉረ ኣውስትራልያ፡ ብብጹዕ አቡነ ኣትናቴዎስ ዝምራሕ ልኡኽ ድማ ኣብ ሃገረ ኬንያ መንፈሳዊ ዑደት የካይዱ ከምዘለው ተሓቢሩ። ከምቲ ቃል ነቢይ ነህምያ "እፎ ይእቲ ኢየሩሳሌም/ ኢየሩሳሌም ከመይ ኣላ" ኢሉ ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዝሓተተ፡ ኣቦታትና ውን ነተን ካብ ሃገር ወጻኢ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናትን ምእመናትን ደሃይ ንምግባርን ባርኾት ንምሃብን ዑደቶም የካይዱ ኣለው።

  • ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ

    ሥምረትን ጽንዓትን ቅዱስ ሲኖዶስ ብላዕሊ ጽላል ብታሕቲ መሠረት ብምዃኑ ኣገዳስነቱን ጽልዋኡን ዓቢይ እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ፡ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍኖተ ጽድቅ እትምርሓሉ፡ ሓዋርያዊ ኣገልግሎታ ዝሰፍሓሉ፡ ጕስነት ምእመናን ዝኅይለሉ፡ በብጊዜኡ ዝኽሰቱ ፈተናታት ዝእለየሉ፡ ኣብ እዋኑ እናተኣከበ ውሳኔታት ክህብ ጸኒሑ እዩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ ቀረባ ጊዜ ቅድሚ ሱባኤ ዓቢይ ጾም ምእታዉ፣ ህልዊ ኵነታት ቤተ ክርስቲያን ዝግምግምን መጻኢ መደባት ዝምልከትን ሠለስተ ኣኼባታት ከም ዘቃንዐ ይፍለጥ። ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቁ።

  • ጸብጻብ ዞባዊ ጉባኤ ምዕራብ ኣሜሪካ

    ኣብ ትሕቲ " ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቑዓት ኴንኩም ክንትነብሩ እምዕደኩም ኣሎኹ" ኤፌ 4፡1 ዝብል መልእኽቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዞባዊ ጉባኤ ቤት/ት/ሰንበታት ምዕራብ ኣሜሪካ ኣብ ደብረ ገነት ኪዳነምሕረት ቤተክርስቲያን ዴንቨር ብወርሒ የካቲት ፭/፳፻፰ / (02/13/2016) ተኻይዱ። እዚ ጉባኤ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ኮይኑ ፡ ድሕሪ ንኡሳን ዞባዊ ጉባኤታት ኣስታት ስለስተ ወርሒ ድሒሩ ዝካየድ እዩ።ምዕራባዊ ዞባዊ ጉባኤ ኣስታት ዓሰርተው ሓሙሽተ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበታት ዝሓቆፈ ኮይኑ፡ ኣብዚ ዝተገብረ ጉባኤ ዓሰርተ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበታት ተሳቲፈንኦ ነይረን። ብመሰረት መርሓ ግብር ጉባኤ ብጸሎት ሊቀ መኣምራን ቀሺ ሞባኣጽዮን ተኸፊቱ።

ምስባክ ናይ በዓላትን ሰናብትን