እዋናዊ ሓበሬታ

Fethat

ዜና

  • ቤት ትምህርስት ሰንበት ሃገረ ስብከት ሃ.ሕ.መ. ኣሜሪካን ካናዳ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታትት ዞባዊ ጉባኤ የካይድ ኣሎ።

    ኣምላኽ ሰማይ ኬቕንዓልና ኢዩ'ሞ ንሕና ባሮቱ ተንሲእና ኪንዓዩ ኢና።'' ነህ 2፡20 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጥቕሲ ዕውት ንኡስ ዞባዊ ጉባኤ ከም ዝተኻየደ ከካብ ቤት ትምርህቲ ሰንበታት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ብመሰረት ኣብ ዞባዊ ጉባኤ ናይ ቤት ትምርህቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝተወሰነ ውሳኔ ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ እዩ። መንእሰያት ብእምነቶምን ጽንዓቶምን ዘመስክሩሉ ዘመን ኣብ ዘለናሉ ግዜ እዚ ጉባኤ ምክያዱ መሊሱ ነቲ እምነት ዘጠንክር ምዃኑ ክንግዘብ ተኻኢሉ። እቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ሚያዝያ 25/2015 ዓ.ም ኣብዘን ዝስዕባ ኣብያተ ክርስቲያናት እዩ ተኻይዱ።

  • ሰማእትነት ኣብ ዘመንና!

    ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየና መን እዩ፧ ከመዮ፡ ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና፡ ከም ኣባጊዕ ማሕረዲውን ተቘጸርና፡ ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፡ ጭንቀትዶ፡ ጸበባዶ፡ ስደትዶ፡ ጥሜትዶ፡ ዕርቃንዶ፡ ፍርሂዶ ወይስ ሰይፊ፧ ሞት ኰነ ወይ ህይወት፡ መላእኽቲ ዀኑ ወይ ገዛእቲ፡ ዘሎ ዀነ ወይ ዚመጽእ፡ ወይ ሓይልታት፡ ልዕል ዝበለ ዀነ ወይ ትሕት ዝበለ፡ ካልእ ፍጥረትውን እንተ ዀነ፡ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ኺፈልየና ኸም ዘይኰነሉ፡ ኣርጊጸ ኣሎኹ እሞ፡ በዚ ዂሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና። ሮሜ 8:35-39

  • ሓዳስ ቤተክርስቲያን ኣቡነ እንድርያስ ቆይማ

    ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚብሔር ኣምላኽና ኮይኑ ኣብ ከተማ ባልቲሞር ብማሕበር ተጠርኒፎም ቤተክርስቲያን ንምቛም ዝጎዓዙ ዝነበሩ ምእመናን ፡ ብመሪሕነት ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ብጹዕ አቡነ ሲኖዳ፡ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አቡነ እንድርያስ ቤተርክስቲያን ዝብል ስም ከም ዝተዋህቦም ብሓጎስ ነበስር። ኣብቲ ዝተገብረ በዓል ተቐማጦ ባልቲሞርን ከባቢኣን ተሳቲፎም ኔሮም።

ምስባክ ናይ በዓላትን ሰናብትን