ገብርኄር

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ።  መኑ ውእቱ ገብርኄር ።  ምስባክ ከመ እንግር ፈቃድከ መከርኩ አምላኪየ ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ ዜኖኩ ጽድቅከ በማኅበር ዐቢይ። ኣምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፣ ሕግኻ'ውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ በልኩ፣ ጽድቅኻ ኣብታ ዓባይ ማኅበር ኣበሰርኩ። መዝ.39፣8 (40-8)  ወንጌል ማቴ.25፣14-31      ግ.ሓዋ.1፣6-9           2ይጢሞ.2፣1-16       1ይጴጥ.5፣1-12 ቅዳሴ. ባስልዮስ ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሻዱሸይቲ ሰንበትን ምስኣ ዘላ ሰሞንን ገብርኄር ተባሂላ ትፍለጥ። ጐይታ ሠራዊትእግዚአብሔር ነዛ ክብርቲ ዕለት ከምቲ ቃሉ እሙናት ኮይና ከነኽብራን ክንነብራን ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ዝዝመር መዝሙር ብዛዕባ ቅኑዓትኣገልገልትን፡ ጐይታ ነቶም ቅኑዓት ኣገልገልቲ ድማ “ገብርኄር” እናበለ ዓስቦም ከም ዝህብ ተዘኻኽር ስለዝኾነት እያ። እቲ ዝዝመርመዝሙር’ውን “መኑ ውእቱ ገብርኄር?” (መን እዩ እቲ እሙን ኣገልጋሊ?) እናበለ ዝቕጽል እዩ። እቲ መበገሲ ታሪኽ ድማ ጐይታንኵሉ ብምስላ ይምህር ከምዝነበረን ካብቶም ትምህርቱ ሓደ ድማ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ፳፭፥፲፬-፴(25፥14-30) ዘሎ ታሪኽ እዩ።ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ ፲፱፥፲፪-፳፯(19፥12-27) ብካልእ ኣገላልጻ ግና ብስሙር መልእኽቲ ነዚ ምስላይደግመልና።   ጐይታ በዚ ምሳሌያዊ ትምህርቱ ሕድሪ ወንጌል ንኣገልገልቱን ምእመናንን ከምዝሃበን ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ድማ ብዛዕባ ዝሃቦመኽሊት ወንጌል ድማ ንኵሉ ከምዝጸባጸብን ከም እቲ ቃሉ ሓልዮም ዘጽንሑሉ እሙናት ኣገልገልቱ ዓስቢ ከምዝህብን ነቶምዘይሓለዉ ድማ ፍዳ ከምዝጸበዮም ዘመልክት እዩ። እዚ ትምህርቲ ድማ ኵሉ ሰብ ከምቲ ጐይታ ዝደልዮ ኮይኑን ተዳልዩን ግብኡፈጺሙ ክጸንሕ ዘተሓሳስብ እዩ። ብዛዕባ መጻእያት ዝተባህለ ይበሃል ወትሩ ግና ሓደ ሓቂ ኣሎ። ንሱ ከኣ ጐይታ ዳግም ክመጽእ እዩ፥ንኵልና ክጸባጸበና’ውን እዩ። ንኵልና ድማ ከከም ግብርና ክፈድየና ዓስቡ ምስኡ ኣሎ።  ጐይታ በዚ ትምህርቱ ንርእሱ ከም ሓደ ብዓል ጸጋ መሲሉ እቲ ብዓል ጸጋ ንካልእ ርሑቕ ዓዲ ክብገስ ኣብ ዝሓሰበሉ ነቶምኣገልግልቱ ጸዊዑ ክሳብ ዝምለስ ምእንቲ ክዓይዩሉ መኽሊት ከምዝሃቦምን ሕድሪ ከምዝገደፈሎምን ይነግር። በዚ መሠረት ነቲ ሓደሓሙሽተ ነቲ ካልኣይ ድማ ክልተ ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መኽሊት ሃቦም። ድኅሪ ነዊሕ ዘመን ድማ እቲ ብዓል ጸጋ ምስተመልሰነቶም መኽሊት ዝሃቦም ኣገልገልቱ ጸዊዑ ክጸባጸብ ጀመረ። በዚ መሠረት ድማ እቲ ሓሙሽተ መኽሊት ዝተቐበለ ወሪዱን ደይቡንደኺሙን ነተን ሓሙሽተ መኽሊቱ ሓሙሽተ ረቢሑለን ነቲ ጐይታ ፲(10) መኽሊት ኣቕረበ። እቲ ብዓል ክልተ’ውን ከምኡ ክልተረቢሑ ፬(4)ኣቕረበ። እቲ ብዓል ሓደ ግና ኣብ ክንዲ ወሪዱን ደይቡን ምርባሕ መኽሊቱ ዝገብር ኣብ ፍርሕን ጥርጥርን ክፉእሓሳባትን ኣትዩ ነበረ እሞ ጐይትኡ ክጸባጸቦ ከሎ ዘይተባህሎ ጭካነ ጐይትኡ ገሊጹ ነታ ዝተዋህበቶ ከይረበሐ ሓቢኡ ከምዘቐመጣገለጸ። እቲ ብዓል ጸጋ’ውን ነቶም መኽሊቶም ረቢሖም ዝጸንሕዎ “ሕራይ፥ ኣታ ሕያዋይ፥ እሙን ባርያ፥ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻእሞ፥ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ” እናበለ ብምውዳስ “ናብ ሓጐስ ጐይትኦም” ክኣትዉ ፈቐደሎም። ነቲ መኽሊቱ ዝቐበረ ብዓል ሓደግና “ኣታ ኽፉእ ሃካይ ባርያ” ተባሂሉን ነታ ሓንቲ መኽሊቱ ድማ ከም ዘግድፍዎ ኮነ። ስለ እቲ ዘይጠቅም ግብሩ ድማ ኣብቲብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ዘለዎ ናይ ወጻኢ ጸልማት ተደርበየ።   ትርጉም’ዚ ምሳሌ ድማ እቲ ብዓል ጸጋ ጐይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እቶም ዝተፈላለየ መጠንዘለዎ መኽሊት ዝተዋህቡ ድማ መምህራነ ወንጌል (መምህራነ ንስሓ) ዝኾኑ ስዩማት ኣገልግልቲ ቤተ ክርስቲያን እዮም። እዚ ድማከከም ማዕርጎምን ዝተዋህቦም ጸጋን ከምቲ ዝግብኦም ከገልግሉ ዝግብኦም ካብ ዲያቆናት ክሳብ ሊቃነ ጳጳሳት ንዘለዉ ኣገልገልቲይምልከት። ብካልእ ወገን ድማ ከከም ዓቕሞም ከገልግሉን ብመገዲ ቅድስናን ክመርሑን ኣብነታውያን ክኾኑን ኣብ ፵/40ን ፹/80ንመዓልቲ ካብ አብራከ መንፈስ ቅዱስ ካብ ማኅፀነ ዮርዳኖስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንዝተቐበሉ ኵሎም ምእመናን ይምልከት።   እቶም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ተጊሆምን ነቒሖምን እሙናት ድማ ኮይኖም ንምእመናን ኣባጊዑ ከውፍሩን ክሕልዉን ከብዝኁን፥ስብከተ ወንጌል ከስፍሑ፥ ወዘተ እዮም ነቲ መኽሊት (ሥልጣነ ክህነት) ተቐቢሎም። ስለዚ ድማ ከምቲ ዝግባእ ዝዓየዩሉን ወሪዶምደይቦም ኮታ ደኺሞም ግቡኦም ፈጺሞም ኣብቲ ጊዜ ጸብጻብ ኣበርኪቶም ንጐይትኦም ዘረክቡ “አግብርት ኄራን ወፍቁራን” ተባሂሎም ናብቲ ሓጐስ ጐይትኦም “ንዑ ኀቤየ ብሩካነ አቡየ” ተባሂሎም ዘለኣለማዊ መንግሥቱ ክኣትዉ ዝፍቐደሎምን እዮም።እቶም ንስሙ ጥራይ መኽሊት ተቐቢሎም ምእመናን ዘይጓስዩሉን ኣብ ካልእ ጕዳያቶም ጥራይ ከድህቡን ዝነብሩ ድማ ሃካያት ግናብቝዕ መልሲ ስለዘይብሎምን ምኽንያት’ውን ከድኅኖም ስለዘይክእል ናብቲ “ጸልማት” ክድርበዩ እዮም።   ዋና መኽሊት ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። ዋና መኽሊት ድማ ከም ፍቓዱ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ጸጋ ይህብ እዩ። እቶም ቀዳሞትክልተ ድማ ንዝተዋህቦም ሕድሪ እሙናት ኮይኖም ክፍጽምዎ ጽዒሮም ከርብሕዎ ተረኺቦም። ስለዚ ድማ ኣብ ጊዜኡ ዕጽፊ ዓስቢረኸቡሉ። ኣገልገልቲ ድማ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንእግዚአብሔር ብትግሃት ከገልግሉ ጽቡቕ ኣብነት ኮይኖም ይርከቡ። እቲ ሓደ ናይቲካልእ ክጥምት፥ ናቱ ገዲፉ ኣብ ዘይናቱ ክኣቱ ዘይኮነስ፥ ንዝተዋህቦ መኽሊት ኣለልዩ ኣብኣ ተጊሁ ክርከብ ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያንናዓውዲ ኣገልግሎታ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዝኾነ ኵሎም ደቃ ከከም መኽሊቶም ተጊሆም ኣብ ምርባሕ ዝርከቡ እንተደኣ ኮይኖም ዕብየታንህንጸታን ክንርእይ ጊዜ ዝወስድ ኣይኮነን። ግና መኽሊትና ንፈልጦ ዶ? ነርብሖ ዶ ኣሎና? ወይስ ቀቢርናዮ ኢና? መን እዩ ገብርኄር(እሙን ባርያ ክርስቶስ)? ኵልና ኣካል ክርስቶስ ካብ ኮንናን ኣብዛ መንፈሳዊት ቤት ክንህነጽውን እንተደኣ ኮይንና ከክእለትናነበርክተላ።   እዚ መኽሊት ንስዩማት ኣገልግልቲ ጥራይ ዝተነግረ ዘይኮነስ ንኵሉ ኣካል ቤተ ክርስቲያን እዩ። ምእመና’ውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንዘበርክትዎ ዘለዉን ከበርክትዎ ዝግባእን ኣዝዩ ብዙኅ እዩ። ልዕሊ ኵሉ ድማ መንፈሳዊ ፍረ ኣፍርዮም መኽሊቶም ከርብሑን ብሰናይግብሪ ንካልኦት ኣብነት ክኾኑ ይግብኦም። ኣብ ፍርሕን ጥርጥርን ዝምርኮስ ምኽንያት ዝመልኦ ሕይወት ኣሊና ኵልና ደቂ ቤተክርስቲያን ስለ ኣባጊዕ ክርስቶስ ተንሢእና ንስራሕ። ኣይመልከተናን እዩ ኣይንበል። ስለ ቤት እግዚአብሔር ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስቲያን እሙናት ኣገልገልቲ ንኹን።   ካብዚ ምስላ ካብ እንመሃሮ ሓደ ድማ ኵሉ ከከም ጸጋኡ ከገልግል እዩ። ሓደ ሰብ ብምሉእ ኃይሉን ጕልበቱን ክሰርሕን ከፍርንእንተደኣ ኮይኑ ኵሎም ኣካላቱ ነናቶም ስራሕ ከምቲ ዝግብኦም ክዓዩ ይግባእ። ዓይኒ ናይ ዓይኒ፥ ኢድ ናይ ኢድ፥ እግሪ ድማ ናይእግሪ ወዘተ፥ እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ዝኣቱ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ክስራሕ? እቲ ሓደ ድማ ስራሕን ኣበርክቶን እቲካልእ ዘቖናጽብን ዝዕንቅፍን ኮይኑ ከመይ ገይሩ እዩ ጥዕና ክርከብ? ንኵሉ ዝኣልይ ርእሲ (እእምሮ/ ልቦና) ልዕሊ ኵሉ ንኵሎምኣካላት ከወሃህድን ከስምርን ይግብኦ። እቲ ርእሲ እንተዘይጠዓየኸ? ኣደ ኵልና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ግና ሎሚ ከምኡ እዩ ኮይንናዘላ። ኣካላት ቤተ ክርስቲያን ዝኾንና ደቃ ግና ተስፋ ኣይንቑረጽ፥ ሰብ ማዕርግ ዝኾንና ከከም ማዕርግና፥ ምእመናንን ምእመናትንድማ ከምቲ ዝተጻሕፈልና ተጊህና ጥራይ መኽሊትና ነርብሕ። ኣብ መዓልቱ ኵሉ ክገሃድ እዩ። ሰባት ብዝደለይዎ መገዲ ነቲ ሓቂክኽውልዎ ይፈትኑን፡ ስለ ሓሶት ድማ ይጽዕቱን ምኽንያት ይፈጥሩን እታ ፍርዲ ግና ኣብ ኢድ እቲ ርቱዕ ዝፈርድ ኣምላኽ እያ። ንሕናግቡእና ንዕየይ። ኣምላኽ ድማ ከምቲ ድኹም ግብርና ዘይኮነስ ከምቲ ምሕረቱ ክርእየና ኣብዚኅና ንለምኖ።  “በከመ ምኀረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ” ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ምሕረቱ ድልዋትን ንቑሓትን ኮይንና ክንርከብ ቅዱስፍቓዱ ይኹነልና።         ምንጪ፡ ድሕረ ገጽ ማዕዶት ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ወለወላዲቱ […]

Continue reading

ደብረ ዘይት

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረዘይት። ምስባክ እግዚአብሔርሰ ገሀደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ ። ትርጉም ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን ኣብ ቅድሚኡ ዚባላዕ ሓዊ ኣሎ ህቦብላ ንፋስውን ይኸቦ። መዝ.49-3 (50፣3)                        ወንጌል ማቴ.24፣1-36፣     ግ.ሓ.24፣1-22    1ይተሰ.4፣13     2ይጴጥ.3፣7-15። ቅዳሴ አትናቴዎስ ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሓሙሸይትን ኣብ ፍርቂ ዓብይ ጾም እትርከብ ሰንበትን ምስኡ ዘሎ ሰሞንን ደብረዘይት ተባሂላ ትፍለጥ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ነዛ ክብርቲ ዕለት ብዝግባእ ከነኽብራን ካብ በረኸታ ሱታፌ ክህልወናን ቅዱስፈቓዱ ይኹነልና።  እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ካብቲ ዋዜማ ጀሚሩ ዝዝመር መዝሙርጐይታ ኣብ ደብረ ዘይት ምሥጢረ ምጽኣቱን፥ ነገረ ሕልፈተ ዓለም ከምዝመሃረን ንዝስዕብዎ ኵሎም ድማ ካብ ሓሰውቲ ነቢያትክጥንቀቑ ዘዘኻኽርን ስለዝኾነ እዩ። እቲ መዛሙር’ውን ከምዚ ይብል፦ “እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙለአርዳኢሁ ዑቁኬ ኢያስሕትክሙ … እምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ለማዕረር … ሰማይ ወምድረ የኃልፍ ወቃልየሰኢየኃልፍ” (ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ከየስሕትኹምተጠንቀቑ .. ምጽኣት ከምዝቀረበ ምሳሌኡ(ምልክቱ) ካብ በለስ ተምሃሩ … ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ።) በዚ መሠረት ነዘን ስዒበን ዘለዋ ጥቕስታት ብምንባብ ኣብዛ ዕለት ንዝዝመር መዝሙርን መዘከርትኡን ክንርዳእ ንኽእል። ማቴ፳፬፥፩- ፍ (24፥1-ፍ)፥ ማር ፲፫፥፩-ፍ (13፥1-ፍ) ፥ሉቃ ፲፬፥፭-ፍ (14፥5-ፍ)  ደብረ ዘይት ብሸነኽ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ጎቦ እዩ። ብግእዛዊ ልሳን ትርጉም ስያሚኡ ድማ ኣእዋም ኣውሊዕ ዝመልኦ ጎቦማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብዚ ደብርን ኣብ እግሩን እተፈጸሙ ዓበይቲ ታሪኻት ኣዝዮም ብዙኃትእዮም። ጐይታ’ውን ቀጻሊ ኣብ ደብረ ዘይት ተረኺቡ ይምህር ድማ ነበረ። “መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር፥ ለይቲለይቲ ኸኣ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዚብሀል ከረን ደዪቡ ይሐድር ነበረ።” ይብል (ሉቃ ፳፩፥፴፯/21፥37) ከምኡ’ውን ነገረ ምጽኣቱዝመሃረሉን ክዓርግ ከሎ’ውን ዕርገቱ ዝተፈጸመሉን ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ። (ግብረ ሓዋ ፩፥፲፪/1-12) ጐይታ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ ብትሕትና ኣብ መብልዕ ማል ከምዝተረኽበሉ ኵነት ዘይኮነስ፥ ብኽብሪ ብእልፍ ኣእላፍቅዱሳን መላእኽቱ ተዓጂቡ ብክበበ ትስብእት ብግርማ መለኮት ብምስጋና እዩ ዝመጽእ። ጐይታ ንዝጽበይዎ ኵሎም ዓስቦም ክህብ፥ንዘይተቐበልዎን ብቃሉ ንዘይጸንዑን ድማ ፍድኦም ክቕበሉ፥ ምድራዊ ሥርዓት ክሥዕር፥ ምድርን ሰማይን’ውን ከም ብራና ጠቒሉሉከሕልፎም፥ ንፈተውቱ መንግሥቱ ከውርስ፥ ንሓጥኣን ሑሩ እምኔየ ኢሉ ክወቅስ፥ ንጻድቃን ድማ ንዑ ብሩካኑ ለአቡየ ኢሉክውድስ፥ ብሕቡእን ብጋህድን ዝተገብረ ኵሉ ግብሪ ሰብ ክቃላዕ ኢዩ። ስርናይ ካብ ክርዳድ ዝፈልየሉን ዓውዱ ዘጽርየሉን እዋን እዩ።ነዛ ናይ መወዳእታን መፈጸምታን መዓልቲ ብዓቢ ናይ ንስሓን ተዳሊኹም ጽንሑ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ብኣንክሮ ተኽብራ።ኣብዚ ዕለት’ውን ብሰፊሑ ብዛዕባ ንስሓ ይስበኽ። ሎሚ ሎሚ ይተርፍ ኣሎ እምበር ምእመናን ኣብዚኣ ዕለት ብፍላይ ናብ ቤትመምህረ ንስሖኦም ብምብጻሕ ከከም ዓቕሞም ህያባት ዝውፍይሉን ዝሕግዙሉን እዩ ነይሩ።  ኣብዚ ዕለት ንዝንበብ ወንጌል ርግእ ኢልና ብምስትውዓልን ብምስትንታንን እንተደኣ ኣንቢብናዮ፥ ብፍላይ ምስዘለናዮ ዘመንን ኵነታትዓለምን ኣዛሚድናዮ ከኣ፥ ቃለ እግዚአብሔር ብግሁዶ ይዛረብ ከምዘሎ ብዘይ መስካሪ ክንርእዮን ሓቅነቱ ከነረጋግጽን ንኽእል ኢና።ንኵሉ ዘርዚርና ክንገልጾ ኣብዚ ዝከኣል እኳ ኣይኮነን እምበር ነፍስ ወከፍ ቃል ነናቱ ዓሚቕ ምሥጢርን መልእኽትን ዘለዎ እዩ። ገለብድፉኑ ንምግላጽ ግና ነዘን ዝስዕባ መጠንቀቕታ ዝሓዘላ ምልክትታት ነስተውዕለለን።  “ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙኃት ብስመይ ኪመጹ እዮም እሞ ንቡዙኃትውን ኬስሕቱእዮም።”  “ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም። ርኣዩ ኣይትሰምብዱ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ እዩ ግናኸ መወዳእታ ገና እዩ።”  “ሕዝቢ ናብ ሕዝቢ፥ መንግሥቲ’ውን ናብ መንግሥቲ ኺለዐል እዩ።”  “ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ኪኸውን እዩ። እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው እዩ።”  “ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹም ኪቐትሉኹምን እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ ኣብ ኲሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም።”  “ሽዑ ብዙኃት ኪዕንቀፉ፥ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ኪዋሃሀቡ፥ ንሓድሕዶምውን ኪጻላልኡ እዮም።”  “ብዙኃት ነብያት ሓሶት ኪትንሥኡ፥ ንብዙኃትውን ኬስሕቱ እዮም።”  “ዓመጻ ስለ ዝበዝኄ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ኽትዝሕል እያ።”   ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ከምዝግባእና’ውን ባዕሉ ክነግረና ከሎ፦ “እቲ ኽሳዕ መወዳእታዚዕገስ ግና ኪድኅን እዩ።” ይብል።  እዚ ወንጌል መንግሥቲ ኸኣ ንምስክር ኲሎም ኣሕዛብ ኣብ ኩሉ ዓለም ኪስበኽ እዩ፥ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ፥ ድኅሪ ምባሉ እቲብነብዪ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቘይሙ እንት ርኤኹም፥ እቲ ዜንብብ የስተውዕል፡  “ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህድሙ።”  “ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸኣ ካብ ቤቱ ገለ ኺማላእ ኣይውረድ።”  “ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ኺወስድ ንድኅሪት ኣይመለስ።”  “በታ ቕነ እቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዜጥብዋን ወይለኤን።”  ሽዑ መከራ ኪኸውን እዩ፥ ከምኡ ዝበለ ኻብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኰነ፥ ከቶ ድማ ዳግማይ ዘይከውን እዩ እሞ፡  “እቲ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውንሲ ለምኑ።”  […]

Continue reading

መጻጕዕ

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ  አምላኩሰ ለአዳም።  ምስባክ እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዐራተ ሕማሙ  ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስካቢሁ እምደዌሁ  አንሰ እቤ እግዚኦ ተሣሃለኒ ። ኣብ መደቀሲ ድናሴኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ ጐይታየ በዲለካ እየ እሞ ምሐርኒ። መዝ. 41፣3-4  ወንጌል ዮሓ፣5፣1-23፣      ግ.ሓ.3፣1-1-12           ገላ.5፣1      ያዕ.5፣14 ቅዳሴ. ነአኩተከ ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ራብዓይቲ መጻጕዕ ተባሂላ ትፍለጥ። ናብዛ ክብርቲ ዕለት ዘብጽሓናን ካብበረኸታውን ክንሳተፍ ዘፍቐደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን።  እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ካብቲ ዋዜማ ጀሚሩ ዝዝመር መዝሙርንሕሙማትን ድኑሳትን ጐይታ ብተኣምራቱ ከምዘሕወዮም ዝገልጽ ብምዃኑ እዩ። እቲ መዛሙር’ውን ነቲ ፴፰(38) ዓመት ለሚሱዝነበረ መጻጉዕ ከምዘድኃነ ንዝገልጽ “አሕየዎ ኢየሱስ ለመጻጕዕ ለ፴ወ፰ ክረምተ ሐመ” (፴፰(38) ዓመት ተደኒሱ ንዝነበረ መጻጕዕኢየሱስ ኣሕወዮ) ብዝብል መዝሙር ዝተማእከለን “አምላኩሰ ለአዳም ለዕረፍት ሰንበተ ገበረ” ብዝብል መዝሙር ርእሲ ዝኸፍትንኮይኑ፡ ጐይታ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ብዝተፈላለየ ሕማማትን ሽግራትን ንዝተጠቕዑ ሰባት ማለት ንለምጻማት፡ ድኑሳት፡ ዕዉራት፡ሓንካሳት፡ ጎባጣት፡ ድውያት፡ ብኣጋንንት ንዝተተሓዙ ወዘተ እናጠቓቐሰ ከምዘሕወዮምን ኣብ ሰንበት ንሕሙማት ዕረፍቲ ከምዝሃበንዘዘኻኽር እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ጐይታ ንሕሙማት ዝገበሮ ድንጋፀን ምሕረትን ንምዝካር ዝተወፈየት ዕለት እያ።   በዚ መሠረት ነዘን ስዒበን ዘለዋ ጥቕስታት ብምንባብ ኣብዛ ዕለት ንዝዝመር መዝሙርን መዘክርትኡን ክንርዳእ ንኽእል። ማቴ ፬፥፳፬ ፳፮ (4፥24-26), ማቴ ፰፥፪-፴፬ (8፥2-24), ማቴ ፲፬፥፲፬-፴፮ (14፥14-36),  ማቴ ፲፥፵፮-፶፪ (10፥46-52), ማቴ ፳፥፳፱-፴፬ (20፥29-34)  ማር ፫፥፩-፮ (3፥1-6), ማር ፪፥፫-፲፪ (2፥3-12)  ሉቃ ፮፥፮-፲፱ (6፥6-19), ሉቃ ፲፩፥፲፬-፳፫ (11፥14-23), ሉቃ ፲፫፥፲-፲፪ (13፥10-12),  ሉቃ ፲፰፥፴፭-፵፫ (18፥35-43) ዮሐ ፭፥፭-፲፰ (5፥5-18) , ዮሐ ፱፥፩-፴፫ (9፥1-23) እዛ ዕለት እዚኣ ጐይታናን ኣምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ብመዓልቲ ሰንበት ብተኣምራቱ ብዙኃትድውያንን ድንሳትን ብምሕዋዩ ኣይሁድ ስለምንታይ ብሰንበት ከምዚ ዓይነት ግብሪ ትሰርሕ ኣሎኻ፥ ነዚ ክትገብር’ከ መን ሥልጣንሃበካ፥ እናበሉ ይቃወምዎ ነይሮም። ኢየሱስ ግና “እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት” እዩ እሞ ንሱ ጐይታ ሰንበት ምዃኑን፥ ሰንበትድማ ብኸመይ ኣገባብ ክትኽበር ከምዝግባእ የርእዮም ነበረ። ምሕረት ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ እሞ ነቶም ጥፉኣት ኣባጊዑ ከናዲንክእክብን፥ ኣብ ልዕሌኦም ሠልጢኑ ንዝነበረ ደዌን ኣጋንንትን እናርሓቐ መሓሪ ኣምላኽ ምዃኑ ብግብሪ መስከረ።   […]

Continue reading

ምኵራብ

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ምስባክ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ ትዕይርቶሙ ለእለ ይትዔየሩከ ወድቀ ላዕሌየ ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ። ቅንኣት ቤትካ በሊዑኒ ጸርፊ እቶም ዚጸርፉኻ’ውን ኣባይ ወዲቑ እዩ እሞ፥ ነሕዋተይ ጓና ንውሉድ ኣደይውን ጋሻ ኰንኩዎም እናበኼኹ ንነፍሰይ ብጾም ምስ ኣሕሳእክዋ እዚ መጽረፊ ዀነኒ። መዝ 69:8-9 ወንጌል ዮሓ፣2፣12፣ ግ.ሓ.10፣1-9 ቆላ.2፣16 ያዕ.2፣1-9 ቅዳሴ. ነአኩተከ ኣብ ዓቢይ […]

Continue reading