መረን-ዓስርተ ሓደ ክፋል

ንቤተ-ክርስቲያን ከም ዘይንፈልጣ ረሓቕናዮ፡ ተኸዲንካን ተመሽጥካን ኣብ ዳንኬራን ጓይላን ምምልላስ ኮይኑ ህይወትና። ሰብ ነቲ ኣብ እዋን ጸበባኡ ዝወዓለሉ ኣምላኽ እንተ ዝዝክር ክንደይ ዕድለኛ ምኾነ። ዘይርስዕ ኣምላኽ እናረሳዕናዮ ዘገርምዩ! ኣዜብ፦ ሓቕኻ… ኢኻ… ከም ዚበልኩኻ ኣብ “ዒን…” ሎሚ’ዶ ጽባሕ እናበልና ን 4(ኣርባዕተ) መዓልቲ ተቀመጥና። ለዉጢ ኣይነበረን፣ እተን ክመጹዮም ተባሂለናና ዚነበራ መዓልታት ቀሃማ፣ ሕይወት ኣማራጺ ብዘይብሉ፣ ክንቅበሎ ጀመርና። […]

Continue reading

መረን-ዓስራይ ክፋል

ንሱ ሃዲሙ ካብቲ ከባቢ ተሓብአ። ደቂ ጋንትኡ፣ በብሓደ ኣጸናንዑኒ፣ መራሕ ጋንታኡ፣ መራሕ ሓይሉ ንኩነታት ስለ ዚሰምዑ መጺኦም፣ መንእሰይ ምኳነይን፣ ገና ብሩህ ተስፋ ከም ዘለኒ፣ ማዕዳ ለገሱለይ። ነተን ደቂ ኣንስትዮ መስ በዓል ንጉሠ ኣዘናግዕዋ ኢሎም ሓዲጎምና ከዱ። እተን ኣዋልድ ኣብ ህይወት ንቡር ምዃኑ፣ ገሊአን ተመሳሳሊ ህሞት ከም ዝገጠመን ኣዕለላኒ፣ እቲ ዘድሊ ግና ብትዕግሥቲ ህይወትካ ክትመርሕ ምኽኣል […]

Continue reading

መረን-ታሽዓይ ክፋል

ክንፈልጠን ዚግብኣና፣ 1ይ እዘን ካብ ልብያ ክመጽኣ እየን ዚበሃላ ዘልው መካይን፣ እንተ ደኣ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ማለት ኣብ ዉሽጢ’ዚ ሳልስቲ ራብዕቲ’ዚ ዚሓለፋ መዓልታት እንተ ደኣ ኰይነን፣ ሰባት ካብዚ ዘለናዮ ቦታ ሒዘን ከይደን፣ በጺሐን ክሳዕ ዚመጽኣ፣ ብዉሑዱ ናይ ክልተ ሰሙን ትጽቢት ኣሎና። እንተ ደኣ ቅድሚ ሰሙን ኣቢለን ከይደን ግና ዕድለኛትት ክንከዉን ኢና፣ ካባ ሓደ ሰሙን ዘይበጺሕ […]

Continue reading

መረን-ሻምናይ ክፋል

  ኣሮን ምስ ሸዉዓተ ኣቅርንቱ ኮይኑ እዩ ጸኒሑኒ። መን ኣደኺ ኢሉኪ? ኣነ’ኳ ትጻወቲ ዘለኺ እዩ መሲሉኒ ኪዲ ቀልጢፍኪ ኣስመራኺ ተመለሲ፣ ክርኢኪ ኣይደል..ጽርፍን ሙግብዕባዕን ዘተሓወፎ ዘረባታት ቶኮሰለይ ኮታስ ከምኡ ግፍዒ የለን። ኣነ ሃንደበት ርእየዮ ዘይፈልጥ ጠባይ ኮይኑኒ፣ ተዓንዲ ተረፈኩ ፡ዓለም ኣብ ርእሰይ ዝተገምጠለት ኮይኑ ተሰመዒ፣ ንብዓት ጥራይ’ውን ኮንኩ። ሃይለ፣- ቁሩብ እንታይ ደኣ መለስክሉ፣ ኣዜብ፣- ኣንታይ ክምልሰሉ፣ […]

Continue reading

መረን-ሻብዓይ ክፋል

…እ…ህ..ህህህ፣ ጸገም የለን ሃይለ ሓወይ ተዕልለሉ ነገር ጽቡቕ እዩ። ካብ መካይንና ምስ ወረድና፣ መሬት ዳርጋ ኣብ ምምሳዩ ሰለ ዝነበረ፣ ተቀላጢፍና፣ እተን ዝነበራኒ ጒስማጥ ከምኡ’ውን ኮረንሾን፣ ምስ ድኻም እናጸላእክዎ ስለ ዝመጻእኩ፣ ዓሲርን ቁሩብ ጥሕንን ተሃዊኸ፣ ከም ኩሎም ኣብ ምንጻፈይ ንኽጋደም ምስ ኣድያምን ሰላምን… ከንጽፍ ጀመርኩ። ድሕሪ ድራር ምስ በዓል ኣድያምን ሰላምን ቤተልሔምን ከነዕልል ጀመርና። ኣድያም እዋይ […]

Continue reading

መረን-ሻድሻይ ክፋል

.........//.................... ሰላም ፍቁራት ኣንበብትን ተኻታተልትን መረን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ጽሑፋት ናይ በዓለ ልደት ኣብዚ መርበብና ሰለ ዝዘርጋሕና፡ እቲ ነዉጽኦ ጽሑፋት ነቲ ሒዝናዮ ዘለና በዓል፡ ዕለት፡ወቅቲ  ከንጸባርቀልናን ነቲ መዓልቲ ክገልጸልናን ብዝብል ኣመር ሰነ-ጽሑፍ መረን ሐደ ሰሙን ጸቂጥና ክንዉጽኦ መሪጺና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሎሚ መዓልቲ ከመ ወትሩ ቀዳም -ቀዳም ሰነ-ጽሑፍ መረን ክንዝርግሓ ምዃና ብትሕትና ንሕብር። ..........//........................ […]

Continue reading

መረን-ሓምሻይ ክፋል

በዚ ወጋሕታ ለይቲ ሰንበት እንታይ ኮን ይኸዉን፣ ናይ እዝነይ ድዩ ወላስ ሓቀኛ ድምጺ? ዜማዊ ድምጺ ብምንባሩስ፣ ካብ ሰብ ምዃኑ ኣስተዉዓልኩ ሰለዚ ኩነታት ንምፍላጥ ቀስ ብቀስ ናብቲ ካብ መደቀሲ ርሕቕ ኢሉ ዚነበረ ድምጺ ኣምራሕኩ… ቅርብ ምስ በልኩ… “ኦ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ኣምላኽ፣ ንሰማያት ብግርማ ከዋኽብቲ ዘግየጽካ፣ ንምድር’ውን ብፍረታትን ዕንባባታትን ዘሰርጎኻ… ጐይታ ሰንበት፣ ኣቦ ምሕረት ዝኾንካ […]

Continue reading

መረን-ራብዓይ ክፋል

ኣብቶም ኣወዳት ግና፣ ብገለ ካብ ካልኦት መካይን ብዝመንጨወ ሓሳብን ምልእኽትን ተረቢሾም ብምንባሮም፣ ኣብ ክልተ ሓሳብ ተመቕሉ። 7 ኩነታቶም ንኽፈልጥ ገለ ከም ዝደለኹ ጽንብር በልክዎም እሞ፣ ኣብታ ህሞት ወዲ ባጽዕ፣ ኣቱም ሰባት በብሓደ፣ ዋርድያ ምዉጻእ እታ ዝበለጸት እያ፣ በለ። ወዲ ከረን ከኣ ‘ኖ ኣይንሸገር፣ ገና ነዊሕ ስለ ዘይከድና ስርዓት ምልዉዋጥ ዶብ’ውን ስለ ዘይተኻየደ ዘፍርህ የብልናን፣ ሓዲጐሙና […]

Continue reading

ለካስ እቲ ዘብለጭልጭ ኵሉ ….

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንሆ ሓደ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ ንነዊኅ ጕዕዞ ተበገሰ፣ እታ ዝኸዳ ዝነበረ ዓዲ ኣዝያ በራኽን መገዳ ውን ነዊኅ ነበረ፣ እቲ መንእሰይ ጕብዝናኡ ተኣማሚኑ፣ ንመን ገዲ ዝኾኖ ስንቅን ካብ ተጻባእቲ መከላኸሊ ዝኾኖ ኣጽዋርን ኣይተማልአን ነበረ። (ኤፌ. 6፦13-18። እቲ ናብቲ ዓዲ ዚወስድ መገዲ ኣዝዩ ኣድካምን ተሪርን እምብዛ ኃያልን ስለዝነበረ (ማቴ. […]

Continue reading

መረን-ሣልሳይ ክፋል

ጓል ገርሂ ልባ ድማ ዝፈልጦ ኣይነበረንን፣ ምምልላስ እናበዝሐ ኣነ’ውን ክለማመድ ጀመርኩ። ንሱ ዕላሉ ናይ ዕርክነት መንእሰያት እናኾነ ምስ መጸ ግና በብቁሩብ ኣነ’ውን ይሓተኒ’ዶ ህይሉ ክብል ጀመርኩ። ኩሎም እቶም ኣብታ መካይድትና ዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ኣይነበሮምን ዕላሎም ብዛዕባ ፍቅሪን፣ መንእሰያትን፣ መጽሔታቱን ብምዃኑ ኣነ’ውን ሳሕቲ ኣብቲ ዕላል ኢድ ነይሩኒ እዩ ግና፣ ካብ ዝሰማዕክዎ ደኣ አዕልል ነበርኩ […]

Continue reading