6. ገብርኄር

     በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ። 

መኑ ውእቱ ገብርኄር ።

 

ምስባክ

ከመ እግበር ፈቃድከ መከርኩ አምላኪየ

ወሕግከኒ በማእከለ ከርስየ

ዜኖኩ ጽድቅከ በማኅበር ዐቢይ።

 

ኣምላኸይ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፣

ሕግኻ'ውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ በልኩ፣

ጽድቅኻ ኣብታ ዓባይ ማኅበር ኣበሰርኩ።

 

                   መዝ.398 (40-8)

 

ወንጌል ማቴ.25፣14-31      .ሓዋ.16-9           2ጢሞ.21-16       1ጴጥ.51-12

 

ቅዳሴባስልዮስ

 

   ኣብ ሕይወትና ጥዕና፥ ንጉዕዞ ምንቅስቓሳትና ኃይሊ፥ ንሥራሕና ኣሳልጦ ከምኡውን ፍረን በረኸትን፥ ንሠናይ ሓሳብትና ስምረት፥ ንንስሓ ዝኸውንድማ  ዕድመ ሂቡ ክሳብ እዛ መዓልትን ሰዓትን ዘብዝሓና ብረዲአቱውን ዘይተፈለየና ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። 

እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ሳምንት ሻዱሻይ ሰንበት ናይ ዓቢይ ጾም እዩ። ገብርኄር ተባሂሉ ከኣ ይጽዋዕ። ገብርኄር ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ገብርኄር ዝብል  ቃሉ ኮነ ምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ቅዱስ ወንጌል እንረኽቦ ኮይኑ፥ እግዚአብሔር ወልድ ብዝተፈልየ ኣካሉ፥ብናይ ተወላድነት ግብሪስሙ ንዓና ከድኅን ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም ምስ ተገልጸ፥ ኣብ መዋእለ ስብከቱ ካብ ዘስተምሃሮም ዓበይቲ ትምህርቲ ሓደ እዩ። ማቴ.2514-30። እዛሳምንቲ ገብርኄር ዘብላ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ክሳዕ እታ ዝመጸላ ግዜን ሰዓትን ኣብ ዝሸሞም ሹመትን ኣብ ዝሃቦም ጸጋንጸኒዖም ብተኣማንነት ተጊሆም ክሠርሑ ዝርኸቦም ኣገልገልቱ ንዝኸፍሎ ዋጋን ንዝህቦ ክብርን እንሓስበላን ነዚ እተዘክረና ዕለትን ስለዝኾነት እዩ። ብኣንጻሩ ገብርኃካይ"ብዝበሎ ድማ እቶም ብዝተዋህቦም ሓላፍነትን ጸጋን ዘይጸንዑ ዝተፈላለየ ዘይረብሕ ምኽንያታት ብምቕራብ ከኣ ርእሶምከታልሉ ዝጸንሑን ተኣማንነቶም ዘጥፍኡን ኣገልገልቲ ዝበጽሖም ወቐሳ ካብዚ  ሓሊፉ’ውን ዝስዕቦም ጽኑዕ ፍርዲ እንታይ ምዃኑ እንመሃረሉ እዩ። ምሉእ ታሪኹ ከኣ ነዚ ዚስዕብ ይመስል÷

  ዝሓለፈ ሓሙሻይ ሳምንት ናይ ዓቢይ ጾም ደብረ-ዘይቲ
ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ፥ ከምኡ ናይቲ ዕለት መልእኽቲ’ውን እንታይ ዝብል ምዃኑ ከም ዝረኣና ዝፍለጥ እዩ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲዕለት እቲ እምበኣርከስ ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ከም ዚመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ!" ድሕሪ ምባሉኣስዒቡ « እቲ በብግዜኡምግቦም ኪህቦም ኢሉ፥ ጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ሥድራ ቤቱ ዝሾሞ « እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ» መን እዩ እቲ ጐይትኡ ምስ መጸ፥ ኸምዚ ክገብርማለት በብግዜኡ ጠሚና ክብልዎ መግቦም ጸሚእና ክብልዎ ዝስተ ክህቦም፥ ሓደውን እናመኸረ፥ ናይ ነፍስ መግብን መስተን ዝኾነ ቃለ እግዚአብሔርክምግቦም ዚረኸቦ ኣገልጋሊ ብጹእ እዩ። ኣብ ልዕሊ  ምሉእ ገንዘቡ ከም ዝሸሞ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። "ኢሉ እዩ። ከምኡ ነቲ ተኣማንነቱ ዘጥፍአሓላፍነቱ ዝዘንግዐ ጸግኡ’ውን ሸለል ዝበለ ኣገልጋሊ " ንገብርሀካይዝምልከት ድማ፥ "እቲ እኩይ ኣገልጋሊ ግና ብልቡ ጐይታ ክድንጒይ እዩ ኢሉ፥ ነቶም ብጾቱ ኣገልገልቲ ብረሃብ እዚውን ብረሃበ መግቢን ብረሃብ ትምህርቲ ቃለ እግዚአብሔርን ከጥምዮም ይጅምር። ገንዘቡ ኩሉ ብኸንቱ የባኽኖእምበር ኣይጥቀመሉን። ምስ ሰኽራማት ድማ ይበልዕን ይሰንትን። ጐይታ ብዘይተጸበያ መዓልትን ብዘይ ፈለጣ ሰዓትን መጺኡ፥ ብዘሰቅቕ ሞትይቐጽዖ፥ ዕድሉ ኸኣ ምስ ግቡዛት ይገብሮ፥ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ይኸውን።"በለ። ማቴ.2445-51። እዚ ኣምላኽ ንሰባት ሃብቲዝህቦም ገዛእ ርእሶም ክጥቀምሉ ጥራይ ዘይኮነ "ኣሚኑኣብ ልዕሊ ድኻታት’ውን ሙሻሙ ምዃኑ ዘነጽር ቃል እዩ። ከምኡ ንካህናት ኣብ ልዕሊ ነፍሳትነፍሳት ኣብ ትሕቲ ካህናት፥ ንመማህራን ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ ተመሃሮ ኣብ ትሕቲ መምህራን………ወዘተረፈ ንዝተወሃበና ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ኣብልዕሊ'ቶም ተገልገልቲ ሙሻሙ ዘርኢ እዩ። ዝኾነ ኣማኒ ሰብ ዓይነቱ ደኣ ይፈላለ፥ ብኽብሪ’ውን ኮኾብ ካብ ኮኾብ ይበላለጽ እዩ ከም ዝብሎ ይበላለጽእምበር፥ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ ዘይተዋሃቦ ግን ፈጺሙ የልቦን። ዝተዋህበካ ጸጋ ፈሊጥካ ብተኣማንነት ተጊህካ ምሥራሕን ዘይምሥራሕን ግን ናይ ሰባትግደ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ወሃቢ ማለት እግዚአብሔር ድማ ብገንዘቡ ክጸባጸብ ምምጽኡ ዘይተርፍ እዩ።በታ ንጸብጻብ ዝመጽኣላ መዓልትንሰዓትን « እቲ በብግዜኡ መግቦም ኪህቦም ኢሉ፥ ጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ሥድራ ቤቱ ዝሾሞ « እሙንን ለባምን ኣገልጋሊ » መን እዩ ማለት ኣብዝተዋህቦ ጸጋ ኣብ ዝተረከቦ ሓላፍነት ጸኒዑ ብተኣማንነት ነቒሑ ዝጸንሕ ኣገልጋሊ መን እዩ

  ጐይታ እዚ ድሕሪ ምባሉ ካብዚ ቀጺሉ ብዝበለጸ ንናይዚ ዕለቱ ዘጉልሕ ምሳሌ ድማ ከምዚ ዚስዕብ ክብል መሃረ÷

    (መንግስተ ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስከምቲ ኺገይሽ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ። ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቕሞም፥ ንሓደ ኃሙሽተ መኽሊት፥ ነቲ ኻልኣይ ክልተ፥ ነቲ ሣልሳይ ድማ ሓደ መኽሊት ሂብዎም ገሸ።

   እቲ ኃሙሽተ መኽሊት ዝተቐበለ ብኡብኡ ኸይዱ ነገደሉ። ኻልእ ኃሙሽተ መኽሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ በዓል ክልተ ካልእ ክልተረብሐ። እቲ ሓንቲ መኽሊት ዝተቐበለ ግና ከይዱ፥ ምድሪ ኹዒቱ ወርቂ ጐይትኡ ሓብኣ። ማቴ.2514-18
 
ምስ ኣገልገልቱ ዝጸባጸብ ጐይታ ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ።
     
ሕድሮምን ሓላፍነቶን ከረክቡ ከምኡ ጸብጻቦውን ከቕርቡ ዝቀረቡ ከኣ  ኣገልገልቲ። ንሕና ማለት እዩ።
    
ድሕሪ ነዊኅ እዋን ጐይታ እቶም ገላው፥ መጺኡ ምስኣቶም ኪጸባጸብ ጀመረ። እቲ ኃሙሽተ መኽሊት ዝተቐበለ "ጐይታይኃሙሽተ መኽሊትሂብካኒ፥ እንሆ ድማ ኻልእ ኃሙሽተ መኽሊት ረባሕኩ፥ እናበለ ኻልእ ኃሙሽተ መኽሊት ኣምጽአ። ጐይትኡ ድማ ጽቡቕ” ኣታ ሕያዋይን እሙንንኣገልጋሊ፣ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ፥ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ (ናብ መንግሥተ ሰማያት እቶበሎ። እቲ ክልተመኽሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ ጐይታይ” ክልተ መኽሊት ሃብካኒ፥ እንሆ ኸኣ ኽልተ ኻልእ መኽሊት ረባሕኩ» በለ። ጐይትኡ ከኣ ጽቡቕ” ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ፣ ብውሑድ (በዘን ናይ 70/80 ዕድሜኻ ኣብዛ ምድሪተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ (ኣብ ናይ ዘለዓለማዊሕይወት መንግሥተ ሰማያትክሸመካ እየ። ናብ ሓጐስ ጐይታኻ (ናብ መንግሥተ ሰማያት)እቶ። በሎ። ማቴ.2519-23። « ገብርኄር » ማለትእዚ እዩ። ናይ ገብርኄር መወዳእታ’ውን ከምኡ ከምዚ እንሰምዖ ዘሎና እዩ።
    
እቲ ሓደ መኽሊት ዝተቐበለ ድማ ቐሪቡ “ ጐይታይ ዘይዘራእካዮ እትዓጽድ፥ ዘይበተንካዮ ድማ እትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ እፈልጥ እየ። ስለዚ ፈሪሀ ኸድኩ፥ ነቲ መኽሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእክዎ
፥ሕጂ ኸኣ እንሆ ገንዘብካ” በሎ። ተመልከቱ ንዘይተኣማንነቱን ጉድለታቱን ንቐደምት ፍጥረት ናይ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ንኣዳምን ሄዋንን ዘይጠቐመብምኽንያት ክሽፍን ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊ ጐይትኡ’ውን ዘይግብኦ ቃል ብምዝራብን መሊሱ ንዝዓብየ ጌጋ ተጋለጸ። "ጐይታይ መምርሒ ሕጊከይሠራዕኻ ብሥነ ልቡና ፈሊጥኩም፥ መምህር ከይመደብካ ብሥነ ፍጥረት ተመራሚርኩም ሥርሑ እትብል ጨካን ምዃንካ እፈልጥ እየ። ዓላውያንነገሥታት ከየሳቕዩኒ፥ መናፍቓን ተኸራኺሮም ከይረትዕኒ ስለዝፈራሕኩ ብተማሃርኩዎ ትምህርቲ ኣይመሃርኩን፡ ብዝተዋህበኒ ሓላፍነት ኣይሠራሕኩን። እንሆ ድማ እቲ ዝተማሀርክዎ፥ ዝተወሃበኒ ሓላፍነት ኣብ መቓብር ኣእምሮይ  ሓባእክዎ። "ማለቱ እዩ። ከምኡ ተመሳሳሊ ንሕና ንእነቕርቦ ዘይጠቅምምኽኒት ዝገልጽ እዩ። ይኹን እምበር ምኽንያት ሕጂ ነዚ’ውን ኣይጠቐሞን፥ እቲ ጐይትኡ ከኣ መሊሱ በሎ፣ ኣታ ክፉእ ኃካይ ኣገልጋሊ፥ዘይዘራእክዎ ከም ዝዓጽድ፥ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ እምበኣር ትፈልጥ ኔርካ ኢኻ። ስለዚ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንክ ከተእትዎ ምተገብኣካ ነይሩ ማለትሓላፍነትካ ከተረክብ ምተገብኣካ፥ ኣነ ኸኣ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ፣ ማለት ኣነ ከኣ ወሪዶም ደይቦም ንዘገልግሉ ምሃብክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መኽሊት ካብኡ ኣግድፍዎ ነቲ ዓሠርተ መኽሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምኽንያቱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ኹሉ ይወሃቦ፥ ይውስኽዎ’ውን፥ ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎ እኳ የግድፍዎ።ነዚ ኃካይ ጊልያ ግና ኣብ ፍጹም ጸልማት ደርብይዎ፥ ኣብኡ ኸኣ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። በሎ። ማቴ.2524-30። "ገብርኃካይእዚ እዩ። ናይዚ ኣገልጋሊ እዚ መወዳእታ ድማ ከም እንሰምዖ ዘሎና እዩ።

እዚ ጐይታ ብምሳሌ ገይሩ ዝሃቦ ትምህርቲ ንኹሉ ኣማኒ ዝውክልን ዝምልከትን እዩ።ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ እቲ ክገይሽ ዝደለየ ሰብ ተባሂሉ ዘሎባዕሉ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቶም ኣገልገልቲ ዝበሎም ከኣ ጾታ፥ ዕድመ ከይፈለየ ንኹሉ ኣማኒ የመልክት።ጸዊዑ ገንዘቡ ሃቦምማለት ካብ ጥምቀት ጀሚሩ ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ጸጋን መዓርግን ምሃቡ ዘርኢ እዩ። እቲ ዝሃቦ መኽሊት በዓል ኃሙሽተ፥ በዓል ክልተ፥ በዓል ሓደምዃኑ ከኣ ዋላ እኳ ንኹሉ ዝተዋህበ ናይ ኣገልግሎት ጸጋ እንተ ሃለወ ብኽብርን ዓይነትን ውህብቶ ግን ዝፈላለ  ምዃኑ ንምርዳእ እዩ።ብርሃን ዓለምቅዱስ ጳውሎስ “ እምበኣር በብዓይነቱ ውህበት ኣሎ፥ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ።በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ፥ ጐይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ፥ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዚገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ።” 1ቆሮ.124-6። ይብል እሞ፣ ብኻልእ ወገን ከኣ ክብሪ ጸሓይ በይኑ ክብሪ ወርኂ በይኑ፥ ክብሪ ከዋኽብቲ’ውን በይኑ እዩ፥ ብኽብርስ ኮኾብ’ውን ካብ ኮኾብ ይበልጽ እዩ።"ይብል። 1ቆሮ.1541)። እዚ ከኣ ነዚ ክበሃል ዝጸንሐ ዝያዳ የጉልሖ። ሰባት ካብ ኣገልግሎት ርቕሒናን ሓላፍነትና ዘንግዚዕናን እንርአ እኮ ቀንዲ ሽግሩ ዝተዋህበና ጸጋ ከም ዘሎፈሊጥና ይምልከተኒ እዩ ኢልካ ዘይምሥራሕን፥ ዝተፈላለየ ዘይጠቅም ሕይወት ዘይህብ ምኽንያታት ንርእስና ብምቕራብን ንነብር ስለዘሎና እዩ። ግንመጽሓፍ ቅዱስ መሠረት ዕድመን ጾታን ከይበለ ኣገልጋሊ ኩሉ እዩ። ንምሳሌ ነፍሳት ዝጋስዩ ናይ መዓርገ ክህነት ኣገልግሎት ዘለዎም ኣቦታት፥ ንምኽሮም ብምስማዕ ዘገልግሉ ምእመናን ፥ ብትምህርቲ ወንጌል ዘገልግሉ መምህራን፥ ከም ሊድያ ልባቶም ከፊቶም ናብ ቅዱስ ትምህርቲ ቃል ወንጌሉኣእዛኖም ብምጽላው ኮፍ ኢሎም ብምምሃር ዘገልግሉ ምእመናን፥ ብመዝሙር ምስጋና ዘገልግሉ፥ ብጠቓዒት ዕልልታ ዘገልግሉ……ካልእ ንሳሰማንያን ኣርባዕተን ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤት መቕደስ ከይወጸት ከኣ ብጾምን ጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግልነበረት።» ከም ዝተባህለ። ሉቃ.236-37 ከም ሃና ጓል ፋኑኤል ብጾምን ጾሎትን ምግልጋል፥ ከምተን ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያቱንብገንዘበን ዘገልግልኦም ብዙሓት ምስኦም ዝነበራ። ሉቃ.83 ብገንዘብካ ምግልጋል፥ዘኽታማት ብምእላይን፥ ከም እኒ ፌቤን ቅዱስ መልእኽቲብምብጽጻሕ ዝግበር ንቤተ ክርስትያን ናይ ምርዳእ ኣገልግሎትን……ወዘተረፈ ካብቲ ሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል ብምፍጻም ዝግበር ኣገልግሎት ብሓጺሩምጥቃስ ይከኣል። ህያብ እግዚአብሔር ብዙሕ ስለዝኾነ ክንዝርዝሮ እንተበልናስ ዝከኣል ኣይኮነን። ንስፍሪ ዘይብሉ ህያባቱ ምዝርዛር’ውን ግቡእስለዘይኮነ ንመረዳእታ እዚ ይኣክል እዩ። ግዳ ንነፍስ ወከፍና ንፍሉይ ኣገልግሎት ዝተዋህበ ጸጋ ከም ዘሎ ግን ክንስሕቶ ዘይግባእ ሓቂ እዩ። ዝተዋህበካጸጋ ለሊኻ ምፍላጥ ንባዕሉ ጸጋ እዩ።

ታሪኽ÷ ሓደ ኣቦ እዮም ብሕይወተ ሥጋ ካብዛ ዓለም  ዝፍለዩላ ሰዓት ምስ ቀረበት፥ ሰለስተ ደቂ ነበርዎም እሞ፥ ንሰለስቲኦም ጸዊዖም ክሰናበትዎምሓሰቡ፥
ሓሲቦም ኣይተረፉን፥ ጸዊዖም ኣባታዊ ምኽርን ማዕዳን ድሕሪ ምሃብ፥ ንነፍስ ወከፎም፥ ነቲ ሓደ ዕሙኽ ኣቢሎም ሓመድ ኣብዎ፥ ንሱ’ውን ተቐበለ፥ ነቲ ካልኣይ ድማ፥ ዕሙኽ ኣቢሎም ድኹዒ ሃብዎ። ንሱ’ውን ተቐበለ። ነቲ ሣልሳይ ከኣ ከምኡ ኣልዒሎም ወርቂ ሃብዎ፥ ንሱ’ውን ተቐበለ። ድሕሪኡ ከኣ ነዚ ምስ ገብሩ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እቶም ሰለስተ ኣሕዋት ድሕሪ  ሞት ኣብኦም ክበኣሱ ጀመሩ።መባኣሲኦም ነገር ከኣ በቲ ኣቦኦምዝሃቦም ነበረ። ንሱ ከኣ እቲ በዓል ሓመድን፥ እቲ በዓል ድኹዕን ኩልና ደቁ እንኰለናስ ንዓና ሓመድን ድኹዕን ሂቡ ንሓውና ወርቂ ሂብዎ፥ ኣቦናኣድልዎ ጌሩ ኢልካ ምጉርምራሞም ነበረ። በዚ ምኽንያት ከኣ ንሓዎም እንተዘይመቐልካና ኢሎም ግዲ በልዎ። ንሱ ግን ኣቦይ ዝሃበኒ ንዓይ ኢሉእምበር ተማቐልዎ ኢሉ ኣይሃበንን። ደሓር ከኣ ኣቦና ምሳና እንከሎ ከምኡ ምበልኩም ዝምልሰልኩም ድማ ሽዑ ምሰማዕክምዎ ኢሉ መለሰሎ። እንተኾነ ክሰማምዑ ስለዘይክኣሉ፥ በቲ ቀደም ዘመን ነገር እንተደኣ ኣሎካ ከምዚ ሎሚ ብኽሲ ናብ ሕጊ ዓለም ዘይኮነ ናብ መንፈሳውያንን ዓበይትንወለዲ እዩ ዝኽየድ ዝነበረ። ንሳቶም እዞም ሠለስተ ኣሕዋት’ውን ነገሮም ምላሽ ንምርካብ ናብ መንፈሳውያን ኣቦታት ንኺድ እዮም ተበሃሂሎም። ጉዕዞም ድማ ጀመሩ። ታሪኹ ንውሕ ኢሉ እዩ። ምሉእ ታሪኹ ብኻልእ ኣጋጣሚ ነምጽኦ ኮይኑ፥ ንሕጂ ግን ኣብ መንገዶም ንዝበጽሖምን ዝረኣይዎኩሉን ሓዲግና፥ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ በጺሖም ካብ ዝብል ሒዝና ከነጠቓልሎ። እዞም ሰለስተ ኣሕዋት ድሕሪ ኣድካሚ ጉዕዞ ኣብቶም ዝደለይዎም ኣቦበጽሑ።እቶም መንፈሳዊ ኣቦ ከኣ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ኣቀባብላ ገበርሎም እሞ፥ ኣስዒቦም እንታይ ከም ዘምጽኦም ሓተትዎም። እቶም በዓልሓመድን በዓል ድኹዕን ድማ፥ "እወ ኣባ ንሕና መጺእና ዘሎና ብሓደ ጉዳይ ኢና። ንሱ ከኣ ኣቦና ብሕይወተ ሥጋ ካባና ቅድሚ ምፍላዩ፥ነዚ ሓውናወርቂ ሂቡ ንኽልቴና ግና ሓመድን ድዂዕን ብምሃብ ኣድልዎ ገበረልና፥ ንሱ ከይኣኽለና፥ ንሓውና ክመቕለና እንተሓተትናዮ ድማ ኣቢዩና። ስለዚ ኣብመንጎና ኣቲኹም ክትዓርቁና ኢና መጺእና ዘሎና። በልዎም። እቶም ኣቦ በቲ'ዞም ኣሕዋት ዝወሰድዎ ውሳኔ ኣድነቕዎምን ኣመስገንዎምን። መን እዩሎሚ ነገረይ ፍታሕ ወይውን መልሲ ክረክብ  እዩ ኢሉ ናብ መንፈሳውያንን ዓበይትን ሰባት ዝኸይድ ኣይመስለናን። ናብ ኣደባባይ ፍርዲ ዓለምዝጎዪ፥ ናብ ሃብታማትን ሓያላትን እዛ ዓለም ዝጽጋዕ ግን ብዙሕ እዩ። ነዞም ሠለስተ ኣሕዋት ዘመስግኖም ነገር፣ ንነገሮም መልሲ ምእንቲ ክረኽቡ ናብ መንፈሳዊ ኣቦ ምኻዶም እዩ።

ድሕሪዚ እቶም ኣቦ ብርጉእ መንፈስ፥ እዞም ደቀይ ኣቦኹም ጥበበኛ እዩ። ፈጺሙ ከኣ ኣየዳለወኩምን። ንኹልኹም ብማዕረ ሓደ ገይሩ ሂብኩምእዩ። ንስኻትኹም ግን ከተስተውዕልዎ ይግብኣኩም። ንዓኻ ንስኻ ዝወደይ በሉ፡ ንበዓል ሓመድ እዮም፥ ኣቦኻ ሓመድ ሂቡካ እዩ። ጽቡቕ ገበረ። ክፍልኻ ሕርሻ እዩ ክብል እዩ። ኪድ ጀርዲንካን ተኽልኻን ኣፍሪ፥ ዘራእትኻ’ውን ዝራእ። ካብ እተፍርዮ ክገዝእ ድማ በዓል ወርቂ ክመጸኻ እዩ። ስለዚእዚ እንተደኣ ገይርካ ወርቂ’ውን ኣይትስእኖን ኢኻ በልዎ። ነቲ ካልኣይ ድማ፥ ንበዓል ድኹዒ ማለት እዩ፥ ዝወደይ ንዓኻኸ ድኹዒ ድዩ ሂቡካ፥ "ጽቡቕ "ገበረ። ክፍልኻ ማል (እንስሳእየን ክብል እዩ፥ ኪድ ማልካ ኣርብሕ። በዓል ወርቂ ድማ ካብ እንስሳታትካ ዝርከብ ውጽኢት ደልዩ ክመጻካእዩ። እዚ እንተደኣ ጌርካ ወርቂ’ውን ኣይክትስእኖን ኢኻ በልዎ። ኣብ መወዳእታ በዓል ወርቂ መጸ። ዝወደይ ኣቦኻ ወርቂ ድዩ ሂቡካ፥ ጽቡቕ ገበረ፥ ክፍልኻ ንግዲ እዩ ክብል እዩ እዚ ዝገበረ። ኪድ ንገድ። ኣቦኹም ጥበበኛ እዩ በሉ ደጊሞም። እቲ በዓል ወርቂ’ውን ክነግድ እንተ ደኣ ኮይኑ፥ ካብ በዓልሕርሻን ካብ በዓል ማልን ወጻኢ ስለዘይኮነሉ፥ ካብ መልሶም ብቐጥታ ነዚ ተረድአ። እዞም ሰለስተ ኣሕዋት ሕቶኦም ግቡእ መልሲ ረኺቡ ፍጹምስለዝዓገብሉ ብልቢ ኣመስገኑ። እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎ ስለዝፈለጡን ጸግኦም ስለዘለለዩን ከኣ ባርኾቶም ተቐቢሎም ብፍጹም ደስታ ነናብተጸውዕሉ ዕዮ ተሰለፉ። መልሶም መልስና ይኹን ኣሜን። ሥድራ እግዚአብሔር ጸጋኻ ምፍላጥ ጸጋ እዩ ዝበልናዮ እምበኣር ነዚ እዩ። ቤተ ክርስትያናምቕዳሕ ምሥጢራት፥ምውሓዝ ጸጋታት፥ ባሕረ ጥበባት እያ። ዓይነት ውህበቱ ደኣ ይፈላለ እምበር፥ንሓድሕዱ ተሰማሚዑ ከም ብዙሕ ነናቱ ዝኾነኣገልግሎት ዘለዎ ኣብ ሓደ ሰብነት ዝርከብ ኣካላት፥ ከም ታሪኽ ናይዞም ሰለስተ ኣሕዋት ዝዓዪ ጸጋታት ዝዓቢ ዘለዋ ፥ ከምዚኦም ዝበሉ ምእመናንእትውንን እትሓቁፍን ቤት ኣማኑኤል እያ። ብርግጽ ሕልፍ ሕልፍ እናበለ ኣብ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣይሠርሑ ኣየሥርሑ ዝመስል ናይዘይምስምማዕ መንፈስን ናይ ኣገልግሎት ዝሕታለን ይረአ እዩ። እቲ ቀንዲ ሽግር ናይዚ ከኣ ታሪኽ'ዞም ሰለስተ ኣሕዋት ከም ዝረኣናዮ ጸጋኻ ዘምፍላጥዘምጽኦ ሳዕቤን እዩ። ስለዚ መጀመርታ ክንፈልጦ ዘላና ዓይነት ጸጋና እዩ። ጸጋና ፈሊጥና ከኣ ከምዞም በዓል ኃሙሽተን በዓል ክልተን መኽሊት ኣብዝተዋህበና ጸጋ ኣብ ዝተቐበልናዮ ሓላፍነት ጸኒዕና እሙናት ኮይና ምርካብ የድሊ። 

ነቲ ተዋሂቡና ዘሎ ጸጋ ምዕቃብ ጥራይ ዘይኾነ ንዝበለጸ ጸጋ ካልእ ክንርብሓሉ ይግባእ። ምኽንያቱ ናይ እቲ በዓል ሓደ መኽሊት እንተደኣ ሪኢናኣይረብሓላን እምበር ነታ ሓንቲ መኽሊት ኣጥፊኡዋ ኣይብልን። እታ መኽሊት እቲኣ ግን ብዘይምኽንያት ስለዘይተዋህበቶ፥ከይተጠቐመላ ወይ’ውንከይረብሓላ ስቕ ምስ በለ ኣግደፍዎ ማለት ተሓዲጉ እዩ። ዝተዋህቦ ናይ ኣገልግሎት ጸግኡ ዓቂቡ ማለት ከየገልገለሉ ስቕ ኢሉ ኃጢኣት ኣይኾኖንንማለት ድማ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ ላዕሊ÷ " ኣምላኽ ንሰብ ሃብቲ ዝህቦ ንርእሱ ክጥቀመሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ድኻታትን ዘኽታማትንሙሻሙው’ን እዩ” ኢልና ምንባርና ዝዝከር እዩ። በሉ ነስተውዕል፥ እዚ ሃብታም ሰብ ብሃብቱ ንድኻታት እንተዘይሓገዘ፥ ንዘኽታማት እንተዘይኣለየ፥ምጽዋት’ውን እንተዘይሃበ ንሱ ብስስዕቲ ዝተቖማጥዐ ሰብ እዩ። "ስስዕቲሓንቲ ካብቶም ዓበይቲ ኣርእስተ ኃጣውእ ምዃና ድማ ንፈልጥ ኢና። ንሱነቲ ብኸምኡ ጸግኡ ዘብዝሓሉ ኣምላኽውን ዝሐኸደ እዩ። ክሕደት ስስዕቲ ኃጢኣት ኣይኮነን ማለት ድማ ኣይከኣልን። ካልእ ሓደ መምህር ናይምምህርና ኣገልግሎት ዝወሃቦ ንሰባት ሕጊ ከስተምህር ናብ ጽድቂ ክመልስን ክመርሕን፥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰባትን ምስክርነት ኮይኑ ክቐውም። ዓይነቱ ይፈላለ በዚ ቅዱስ ዕላማ ንዝመጾ ፈተና  ድማ ጸኒዑ ክቃወሞን፥ ትዕግሥቲ ጌሩ ብደስታ ክቕበሎን እዩ። ነዚ ሓላፍነትን ዝተዋህቦ ናይኣገልግሎት ጸጋን ሓዲጉ ምእመናን ብሃይማኖት ክደኽሙ፥ ካብ ሠናይ  ምግባር ርሒቖም ብበትሪ ክሕደት ብበትሪ ኃጢኣት ክውቅዑ ርእዩ ከምዘይራየ ስቕ እንተበለ ግን፥ ከይምህርን ከይምስክርን ከምዚ በዓል ሓደ መኽሊት ምኽንያታት ደርዲሩ’ውን ዘይግብኦ እንተተዛረበን ከንቱ እንተሓሰበን።ብደም'ቶም ኣብ ልዕሊኦም ዝተሸመሎም ተሓታቲ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፥"ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኹሉ ኣነ ከኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግና፥ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ።"ማቴ.1032። ብዝበሎ መሠረት ብዘይምምስካሩን እሙንነቱ ብምጥፍኡን በደለኛ እዩ። ናይዚ መወዳእታ ከኣ ዕጫ ናይቲ በዓል ሓደ መኽሊት እዩ ዚኸውን። እቲዘይተጠቕሰ ካልእ ዓይነት ናይ ኣገልግሎት ጸጋ’ውን እንተ ደኣ ዘይተጠቕምናሉን ዘይረቢሕናሉን ተመሳሳሊ ቅጽዓት እዩ ዘለዎ። ብፍለይ ኣብዚ ዘለናሉዘመን ብዝተዋህበና ጸጋ ዘይኮነ ብዝመስለናን ኣብ ዘይጠቕመናን ዓውዲ ኣቲና ከነውደኽድኽ ልሙድ ተርእዮ እናኾነ እዩ። እቲ ጽሑፍ "መዓይይቲኣምላኽ ብምዃና ጸጋ ኣምላኽ ንኽንቱ ከይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣሎና። "እዩ። ዝብል።2ቆሮ.61። ስለዚ ኣዝዩ ጥበብን ምስትውዓልን ጽንዓትንትዕግሥትን ዘድልዮ ዘመን ኢና ዘሎና። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ብግርማ መልኰቱ ብክበበ መላእክቱ ኣብ ዝመጽኣሉ እዋን ። ዝመጽኣላ መዓልትን ሰዓትን ክፈልጣ ዝኽእል ኣካል ከምዘየልቦ ከኣ ተነጊሩና እዩ። ምምጽኡ ንነፍስ ንኹሉ ከከም ግብሩ ንምፍዳይ እዩ። እዛ ዕለትእዚኣ ከኣ ብዝበለጸ ብዛዕባ’ዚ እንሓስበላ ሳምንቲ ስለዝኾነት፥ ከምቲ ሓረስታይ ጽዒሩ ምህርቱ ዝሓፍስ፥ ነጋዳይ፣ውን ነጊዱ ትርፊ ዝረክብ፥ ንሕና’ውንከምኡ ብዝተዋበና ጸጋ ጸኒዕና ብተኣማንነት ተጊኂና ንዕየ። ከም'ቶም በዓል ኃሙሽተን በዓል ክልተን መኽሊት ከኣ ብጐይታና ሞገስን ክብርንክንረክብን ክወሃበናን እዩ። ከመይሲ "ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ። እቲ ንሥግኡ ከሕጉስ ኢሉ ዚዘርእ ካብ ሥጋኡ ሞት ኪዓጽድ እዩ። እቲ ንመንፈስከሕጉስ ኢሉ ዚዘርእ ከኣ ኻብ መንፈስ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኪዓጽድ እዩ። ሠናይ ንምግባር ኣይንሰልኪ፥ ከመይ ተስፋ እንተ ዘይቆረጽና እዋኑ ምስበጽሐ ክንዓጽድ ኢና።ዝብል ቃል ጽሑፍ እዩ። ገላ.67-10። ስለዚ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሃበና ገንዘቡ ያብ ናይ ኣገልግሎትጸጋኡ ክጸባጸበና ቅድሚ ምምጽኡ ክንነቅሕ፥ ኣብ ዝተዋህበና ጸጋ ጸኒዕናን ተኣሚናን ብዕዮ ክንርከብ ይግብኣና። ቅድስት ቤተ ክርስትያና ዓመት መጸከምዚ ገይራ ብፍሉይ እተዘኻኽረና ልምዲ ኮይንዋ ዘይኮነስ፥ ንሕና ንዝተዋህበና ጸጋ ሸለል ብምባል ናይ ፍረ ግዜና ብኸንቱ ባኺኑ ከምቲ በዓል ሓደመኽሊት ኮይና ከይንተርፍ "ገብርኃካይከይንበሃል እሞ መወዳእታና ድማ ክፉእ ከይከውንን ንምንቕቓሕ እዩ።

«መኑ እንጋ ገብር ምእመን ወጠቢብ ዘይሠይሞ እግዚኡ ውስተ ኩሉ ንዋዩ ከመ የሃቦሙ ሲሳዮሙ በጊዜሁ» "እቲ በብጊዜኡ መግቦም ኪህቦም ኢሉጐይትኡ ኣብ ልዕሊ ሥድራ ቤቱ ዝሸሞ እመንን ለባምን ኣገልጋሊ መን እዩ…………መልሱ ንነፍስ ወከፍና ይምልከት።

እምበኣር ሥድራ እግዚአብሔር ኣምላከ ቅዱሳን ፍቓዱ ኮይኑ ብደሓን ኣጽኒሑ ዝቕጽል  ሳምንቲ የራኽበናና እንዳበልኩ ። ንሎሚ ብሓደ ቃልክንሰናበተኩም እቲ ቃል ከምዚ ይብል÷

   « ነቲ ናብ ክብሩን ሕያታውነቱን ዝጸውዓና ብምፍላጥና፥ መለኰታዊ ኃይሉ ኩሉ እቲ ንሕይወትን ንመንፈሳውነትን ዜድልየና ሂቡና ኣሎ። በዚ እታክብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና። ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽይዋ ዘሎ ትምኒት ሥጋ ወፂእኩም ተኻፈልቲ መለኰታዊ ባህሪዩ ኾንኩም። ስለዚ ብኹሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፥ ኣብ ሕያውነትውን ፍልጠት፥ኣብ ፍልጠት ከኣ ምግታእ ርእስኻ፥ ኣብምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፥ኣብ ዓቕሊውን መንፈሳውነት፥ኣብ መንፈሳውነት ከኣ ኅውነት፥ ኣብ ኅውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። እዚ ነገር እዚ እንተኣለኩም፥እናማዕበለውን እንተኸደ፥ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ። ኃካያትን ዘየፍርዩንውን ኣይክትኮኑን ኢኹም። እዚ ነገርእዚ ዘይብሉ ግና፥ ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ፥  ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢኣቱ ኸም ዝነጽሐውን ዝረስዐ እዩ።ስለዚ፥ኣቱም ኣሕዋትና፥ንጽውዓኹምንምኅራይኩምን ከተጽንዑ ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተ ገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም። በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግሥቲ ምእታው ብምልኣት ኪወሃበና እዩ ።»ኣሜን 2ጴጥ.13-11። “ ኣኅዋተየ፥ ነፍሲ ወከፍ በቲ ዝተጸውዖ ኣብ ቅድሚኣምላኽ ብእኡ ይንበር።” 1ቆሮ724

     ኣምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ዝተዋህበና ጸጋ ጸኒዕና ብእኡ ሣላሳ፥ ሱሳ፥ ሚእቲ ሠናይ ፈሪና፥ ናይ ክብሩን መንግሥቱን ወረስቲይግበረና፥ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማላድነት ቅዱሳን ረዲአቶም ኣይፈለዩና ኣሜን።

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.