5. ደብረ ዘይቲ 3ይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቀጸለ

 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

"እቲ ዘንብብ የስተውዕል። "
ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱን ማለት ብዋዜማ ኅልቀት ዓለም ስለ ዝኸውን ነገር ክዝርዝር ድሕሪምጽናሕ፥ ቀጺሉ ከኣ ብዛዕባ ምምጻእ ናይቲ ሓሳዊ መሲሕ ኣመልኪቱ «እቲ ብነቢይ ዳኒኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት (ሓሳዊ መሲሕኣብታቕድስቲ ሥፍራ ቖይሙ ምስ ርኣኹም፥ ማለት ንሱ እቲ ሓሳዊ መሲሕ መጺኡ ኣብ ልቢ ሰባት ተኣሚንሉ ኣብ ቅዱስ መቕደስነት ሰብነቶም ነጊሱ ክሳዕክምለኽ በጺሑ ምስ ርኣኹም «እቲ ዘንብብ የስተውዕል፥እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸኣ ኣብቤቱ ንዘሎ ኺወስድ ኢሉ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ኽዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ በለ። ማቴ.2415-18። እዚ ብዘመንእቲ ሓሳዊ መሲሕ ሰባት ክንገብሮን ክንኮኖን ዘሎና ዘረድእ ቃል እዩ። ምንባብ፥ ምስማዕ፥ ምርኣይ ካልእ እዩ። ምስትውዓል ከኣ ካልእ ነገር እዩ።
ምስትውዓል፣ ምርዳእን ንነገራት ብዝግባእ ፈላሊኻ ክትፈልጥ ምኽኣልን ማለት እዩ ። ብዓይንኻ እትርእዮ ዘይክትርድኦን ዘይከተስተውዕሎንትኽእል ኢኻ። እዚ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣምላኽ እናሃለወ፥ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ሓጺቡ፥ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግንመጀመርታ ንምንታይ እግሮም ይሓጽቦ ከም ዝነበረ የስተውዕልዎ ከም ዘይነበሩ ዓይነት ማለት እዩ።
ኣይተረድኦምን እምበር ብዓይኖም ግን ይርእይዎ ነይሮም እዮም። ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ኣእጋሮም ምስ ሓጸቦም ተቐመጠ እሞ፥ « እዚ ዝገበርኩልኩምሲኣስተውዒልኩምዎ’ዶ (ተረዲእኩምዎዶኣለኹም  ኢሉ ድሕሪ ምሕታት ንስኻትኩም መምህር ጐይታ ኢልኩም ትጽውዑኒ ፥ ከምኡ ስለ ዝኾንኩኸኣ ጽቡቕ በልኩም። ኣነ ጐይታን መምህርን ከሎኹ ኣእጋርኩም ካብሓጸብኩ፥ ንስኻትኩም’ውን ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩምእዩ። ከምቲ ኣነ ንዓኻትኩም ዝገበርኩዎ ንስኻትኩም’ውን ከምኡ ኽትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ። » ብምባልሎቱ ስብሐት ንሱ ጐይትኦምንኣምላኻምን ክሓጽቦም ይግብኦ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ትሕትና ክምህሮም፥ ንሠናይ ዘበለ ኩሉ ኣርኣያ ክኾኖም፥ ንዕኦም ኣብነት ክኸውን ኢሉ ዝገበሮምዃኑገለጸሎም። ዮሓ.1312-15። ምስትውዓል ምፍላጥ ምርዳእ ማለት ምዃኑ ሓዋርያቱ ኣቐዲሞም ንምንታይ ይገብሮ ከም ዝነበረ ዘይፈለጡምንባሮም ኣመልኪቱ ኣስዒቡ ምስ ነገሮም ማለት እዩ።እንሆ ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥክምዎ ኣለኹም ፥ እንተ ፈጸምክምዎ ብጹኣን ኢኹም በሎም ። ምርኣይ ምርዳእ ወይ’ውን ምፍላጥ ማለት ከምዘይኮነ ዘረድእ ነዚ ዝመስል ብዙሕ እዩ። እቲ እተንብቦ’ውን ብዛዕባ እንታይን ንምንታይን ይዝረብ ከምዘሎ ዘይክትፈልጦን ዘይክርትርድኦን ትኽእል ኢኻ። ከምቲ መጽሓፍ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘንብብ ዝነበረ ስሉብ ግን ከኣ ነቲ ዘንብቦ ዝርድኦ ዘይነበረዓይነት ማለት እዩ። ታሪኹ ግ.ሓዋ.826-40። ዘሎ ረኣ ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኣእዛኖም ሰሚዖም ነቲ ዝሰምዕዎዘየስተውዕልዎ፥ ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ዝኾኑ፥
ብዓይኖም ርእዮም ስለ ዘየስተውዓልዎ ግን ከም ዘይረኣዩ ዝኾኑ፥ ተስፋኡ፥ ትንቢቱ፥ ምሳሌኡ፥ ሱባኤኡ ኩሉ ምስኦም ዝነበረ ንዕኦም ዝተዋበንዝተነግረን እናሃለወ፥ እናኣበብዎ ከሎው ስለዘይተረድእዎን ዘየስተውዓልዎን ግን ከም ኣምላኽነቱ ንምቕባል ዝተሸገሩ "መማህራን ሕግን ፈሪሳውያንን " እናረኣዩ ኣይርእዩን፥ እናሰምዑ ኣየስተውዕሉን እዮም። "በእዛኖም ከይሰምዑ ኣእዛኖም ኣጽመሙ፥ በዕይንቶም ከይርእዩ ኣዕይንቶም ዓመቱ፥ ብልቦምከየስተውዕሉ፥ ከይምለሱ፥ ኣነ’ውን ከየሕውዮምሲ፥ ልቢ እዚ ሕዝቢ እዚ ተሪር እዩ እሞ፥ ምስማዕ ትሰምዑ ኢኹም፥ ኣይተስተውዕሉን፥ ምርኣይትርእዩ ኢኹም፥ ኣይተስተብህሉን ኢኹም። ዚብል ትንቢተ ኢሳይያስ ኣብኣቶም ይፍጸም ኣሎ። » ክብል ነቒፍዎም እዩ። ማቴ1310-15። ስለዚምንባብ፥ ምርኣይ ፥ ምስማዕ፥ ምድህሳስ መንገዲ ዝህቡ ደኣ እምበር ንርእሶም እኹላት ኣይኮኑን ። ቀንዲ ምስትውዓልን ክትርድኦ ምኽኣልን እዩ ። ስለዝኾነ እዩ እምበኣር ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱን ከምኡ’ውን ምምጻእ ናይቲ ሓሳዊ መሲሕ ነጊሩ እቲዘንብብ የስተውዕልዝበለና። ዝንበብ ብዙሕ እዩ። ብዕይንቲ ዝርአ ብኣእዛን ዝስማዕ፥ ብቃላት ዝንበብ ኩሉ ዝንበብ እዩ። ምስትውዓል ግና ኣብ ላዕሊከም ዝተገልጸ ንነገራት ወይ ነቲ ዝንበብ ምርዳእን ክትፈልጦ ምኽኣልን ማለት እዩ ። ከም ቃሉ ነቲ ብኣእዛና ብምስማዕ ኮነ ብኣዕይንትና ብምርኣይወይ’ውን ብቃላት እነንብቦ ኩሉ ብልቢ ከነስተውዕሎ ክፈልጦን ይግባእ ። ኣንቢብና ድሕሪ ምስትውዓል እንገብሮ እንታይ ምዃኑ ከኣ ምስኡኣተሓሒዙ፥ ኣብ ይሁዳ ዘለው (ዘለኹምናብ እምባታት ህደሙ፥ ካብ ናሕሲ ኣይትውረዱ፥ ንድኅሪት ኣይትመለሱ ዝበሎ እዩ። ማቴ.2416-18 ። ነስተውዕል ኣብዚ እምባታት ተባኂሉ ዘሎ፥ ምሳልያዊ ኣዘራርባ ደኣ እምበር ተራ እምባ ኣይኮነን። እምባ ዝተባህለ፥ ልበ ኣምላኽ ዝተሰምየ ቅዱስ ዳዊት « እግዚአብሔር ንጥቑዓት ዑቕባ፥ ብጊዜ ጸበባ እምባ እዩ። » ከም ዝበሎ። መዝ.99። ረዲኤተ እግዚአብሔር እዩ። እምበኣር እቶም ኣብ ይሁዳዘለው ናብ እምባታት ይህደሙ ማለት እቶም ኣብ ሃይማኖት ጸኒዖም ብምግባር ደሚቖም ዘለው ሰባት በታ ናይ ጭንቂ ናይ መከራን ጸበባን ሰዓትእቲኣ ንረዲኤተ እግዚኣብሔር እምባ ጸግዒ፥ ሓጹር መኸወሊ ይግበሩ ማለት እዩ። ሓደ’ውን እምባታት ዝበሎ ኣማላድነትን ረዲአትን ናይ ኣዴናቅድስት ድንግል ማርያም፥ ብሓፈሻ ንቅዱሳን ከምኡውን ንቅድስት ቤተ ክርስትያን እዩ።

ስለዚ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ እምባታት ይህደሙ ማለት እታ እዋን እቲኣ ኣዝያ መከራ ዝበዝሓ ጭንቂ ስለዝኾነት፥እቶም ብሃይማኖትጸኒዖም ብምግባር ደሚቖም ዘለው ሰባት ካብ ጥፍኣት ከምልጡ፥ ደብረ መቕደሱ (ናይ ቅድስንኡ እምባደብረ ጽዮን (እምባ ጽዮንናብ ዝተባህለት፥ ንነፍስን ሥጋን፥ ንጻድቃንን ኃጥኣንን እምባ መጸግዒ ናብ ዝኾነት ድንግል ማርያም ይጸግዑ ብኸለልኣ ሓጽር ኣማላድነታ ይመላለሱ ንዓኣ ከውሊይግበሩ። መዝ.26.መዝ.875-7,ሮሜ.1126 ። ከምኡውን ኣድባር ቅዱሳን ዝተቐደሱ እምባታትናብ ዝተባህሉ ቅዱሳን መዝ.87ይጸጋዕ፥ ንሓጽሩነት ጸሎቶምን ንዝተዋህቦም ኪዳንን ከውሊ ውሕስነት ይግበር ማለት እዩ። ምእንትዚ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ውርድኢሉ ኣብዚ ምዕራፍን እተን መዓልታት እቲኣተን ዘይሓጽራ እንተ ዚኾናስ ሥጋ ዝለበሰ ዘበለ ኹሉ ኣይምደኃነን ነይሩ። ግናኸ እተን መዓልታትእቲአን ምእንቲ እቶም ኅሩያት (ቅዱሳንኪሓጽራ እየን።» ክብል ኣነጺርዎ እዩ። ማቴ.2422። ኣብ እምነቱ ዝጸንዐ፥ ብምግባር ዝደመቐንእግዚአብሔር ኣምላኹ ረዲኤት ዝገበረ ጻድቕ ኣቦና ሎጥ ብኢድ መላእኽቲ ተሓብሒቡ፥ ናይ ረዲኤተ እግዚአብሔር፥ናይ ቅዱሳንን ቅድስት ቤተክርስትያንን ምሳሌ ናብ ዝኾነ እምባ ሃዲሙ ካብ መዓት ናይ ሰዶን ጎሞራን ኣምሊጡ ነፍሱ ኣድኂኑ እዩ። ስለዚ ንሕና’ውን ብግዜ መከራን ሽግርንንበይንና ስለዘይኮና፥ መልኣኹ ልኢኹ ንሎጥ ካብ መዓት ሰዶም፥ ነቦና ዳኒኤል ካብ ኣፍ ኣናብስት፥ ነቶም ሠለስተ ደቂቅ ከኣ ካብ እቶን ሓዊ ዘድኅነኣምላከ ቅዱሳን ምሳና ስለዝኾነ፥ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ እምነት ጸኒዕና ብምግባር ደሚቕና፥ ካብቲ ዝመጸና መከራ ከነምልጥን ምእንቲ ክንድኅንን ናብእምባታት ክንሃድም ማለት ከም ዝተባህለ ናብ ረዲአተ እግዚአብሔር፥ ናብ ኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፥ ናብ ናይ ቅዱሳን መላእኽትተራዳእነት፥ ከምኡ ናብ ናይ ቅዱሳን ኪዳንን ጸሎትን ናብ ቅድስት ሥፍርኡ ናብ ቤተ ክርስትያን ክንጽጋዕ ክንሃድም ይግባእ።

ንምንታይ’ከ ብእምባ መሰሎ እንተ በሉ ከኣ፥ እምባ ብተፈጥሮ ካብቲ ካልእ ምድሪ ልዕል ዝበለ እዩ። እግዚአብሔር ብባህሪኡ ልዑል ክቡር እዩ ቅዱሳንከኣ ብዘለዎም ጸጋን ብዝተዋህቦም መዓርገ ቅድስናን ክቡራንን ልዑላትን እዮም። እምባ ጸግዒ ኮይኑ የዕርፈካ፥ ካብ ሥጋውያን ጸላእትኻ’ውንይኽውለካ፥ ካብ ክፉእ ድማ ትድኅነሉ። ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለን ዝተማዕቆቦን ንቅዱሳን ከኣ ረዲአቱ ዝገበረን ድማ ከምኡ እኳ ደኣ ብዝበለጸካብ ናይ ነፍሲ ጸላእቲ ናይ ነፍሲ ድኅነት ይረክብ። ሓደ’ውን ናብ እምባ ህደሙ ዝበሎ፥ ንክርስትና ሕይወት፥ መንግሥተ ሰማያት ንምእታው ዝግበርጉዕዞ እዩ። ንሱ ከኣ ናብ እምባ ክትድይብ ወይ’ውን ክትወጾ ኣዝዩ ኣድካምን መሥዋእትን ልምምድ ዝሓትትን ከም ዝኾነ፥ ከምኡ መንግሥተ ሰማያትንምእታው ዝግበር ጉዕዞ ናይ ክርስትና ድማ ብርሃን ዓለም ጳውሎስ፥ « ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ክንኣቱ ዚግባኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ ። » ከም ዝበሎ።ግ.ሓዋ.1422 ፈተና ዝበዝሖ፥ ቅድመ ምድላዋትን ብዙኅ መሥዋእቲ ዝሓትትን፥ መንፈሳዊ ልምምድ ከኣ ዘድልዮን እዩ። ኣቐዲምካ ልምምድከይገበርካ ሽዑ ቀጥታ ናብ እምባ ክወጽእ እንተ በልካ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ፥ ሎሚ ብጾም፥ ጸሎት፥ ስግደት ብካልእ ናይ ቅድስና ሥራሓት ንርእስናዘየለማመድና በታ ዕለት እቲ ማለት ብዕለተ ምጽኣት ክገብሮ እየ ኢልና እንተ ፈተንና ፈጺሙ ዝከኣል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽንምእታው ካብ ሕጂ መንፈሳዊ ልምምድ ክህልወና ይግባእ። ከመይሲ እቲ ቃሉ፥ «ካብቲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ዕላል ኣረገውቲ ኣንስቲዚመስል ዘረባ፥ ርሓቕ። ንርእስኻ ግና ብመንፈሳዊ ሕይወት ክትነብር ተላመድ። ምውስዋስ ኣካላት ንቑሩብ ነገር እዩ ዚጠቅም፥ መንፈሳዊ ልምምድ ግናነዛ ሕጂ ዘላ ሕይወት እዚኣን (ንሕይወተ ሥጋ ንኣብዛ ዘለናያ ዓለምንነታ እትመጽእን (ንትመጽእ ሕይወት መንግሥተ ሰማያትንተስፋ ስለ ዘለዎንኹሉ እዩ ዝጠቅም። እዚ ኩሉ ሰብ ክቕበሎ ዚግባእ እሙን ቃል እዩ። በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳ ንኣመንቲ ዘድኅን ሕያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርናኸኣ ንጽዕርን ንጋደልን ኣሎና። » ይብል ። 1ጢሞ.47-10

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ምስዚ ኣተሓሒዙ « እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸኣኣብ ቤቱ ንዘሎ ኺወስድ ኢሉ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ኽዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ። » ኢሉ መጠንቀቕታ ምሃቡ። ማቴ.415-18
ኣብ ዘለኻዮ እምነትን ቅድስናን ጸኒዕኻ ደው ምባል ደኣ እምበር ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርካ ካብ ዝደየብካዮ እምባ ምውራድ ንድሕሪት ምምላስ ብሓፈሻናብዚን ናብትን ምባል ግቡእ ከም ዘይኮነ ዘርኢ እዩ። ምኽንያቱ በታ እዋን እቲኣ ካብ ዝነበርካዮ ወሪድካ ምጽናሕ ንድሕሪት ምምላስ ብእኡ ከትርፈካስለዝኽእል እዩ። ኣቐዲሙ "ዕርፊ ብኢዱ ኂዙ ንድሕሪ ዚርኢ፥ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ። » ዝበሎ ቃል ነዚ ዘጉልሕ እዩ።ሉቃ.962። ስለዚ ናይዚ ቃል መንፈሳዊ ትርጉም እቲ ኣብ ልዕልና ነፍስ ዘሎ ሰብ፥ ፍቓደ ሥጋኡ ንፍቓደ ነፍሱ ኣግዚኡ ብመንፈሳዊ ሕይወት ደኣ ይጽናዕ እምበርዝቐደመ መንፈሳዊ ተግባሩ ሓዲጉ ምድራዊ ሥራሕ ክሠርሕ ካብ ክብሩ ኣይውረድ፥ ሰብነቱ ብኃጢኣት ኣየዋርድ ማለት ስለ ዝኾነ ከም ቃሉ ንቕድስናክንጋደል ብቕድስና ጸኒዕና ኸኣ ክንርከብ ይግባእ። ነዚ ናይ መጠንቀቕታ ቃል እዚ በተን መዓልታት እቲአን ንጥኑሳትን ንመጥበውቲ ሕፃናትንወይለአን፣ ህድማኹም ብኽረምቲ ወይ ከኣ ብዕለተ ሰንበት ምእንቲ ከይከውን ጸልዩ። ከመይ ሽዑ ኻብ መጀመርታ ዓለም ኂዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ፥ ድኅሪ ሕጂ’ውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ኺወርድ እዩ። ክብል ዝያዳ ኣጽኒዕዎ ኣሎ። ማቴ.2419-21። በተን መዓልታት እቲአን "ብሕልናጠኒሶም፥ ብቓል ወሊዶም፥ ንኃጢኣት ብተግባር ንዘዕብዩ ሰባት፥ መከራ ነፍሲ ክረኽቦም እዩ እሞ ወይልኦም ማለቱ እዩ። ያዕ.115። ኣብ ግዜመከራ ጠኒስካ ምውላድ፥ ወሊድካ ምዕባይ ኣዝዩ ስለ ዝኸብድ፥ ኣብ ልዕሊ’ዚ ሃዲምካ ንምምላጥ’ውን  ከም ዘይጥዕም፥ ኣብ ዕለተ ምጽኣት ናይክርስቶስ’ውን ከምኡ ነቶም "ብሕልና ጠኒሶም፥ ብቓል ወሊዶም፥ ንኃጢኣት ብተግባር ዘዕብዩ ሰባት ከቢድ እዩ። ምግባረ ሠናይ ክንሠርሕ እንተ በሉእኳ በታ እዋን ዝከኣል ኣይኮነን። ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ብዕለተ ሰንበት ከይከውን ጸልዩ ዝበሎ ከአ ክረምቲ ታሕታዩ ማይ ላዕላዩ ማይወርሓት ዝናብ ስለዝኾነ ንምህዳም ምቹእ ኣይኮነን፥ ኣብ ልዕሊ’ዚ ብግዜ ክረምቲ ቆጽሊ እምበር ፍረ የልቦን፥ ዕለተ ሰንበት ከኣ ክቡር በዓል ስለ ዝኾነመንገዲ ዝሕብር ኣይርከብን፥ ከምኡውን ዕለተ ሰንበት ዝሥርሓ ኣይኮነት ዕረፍቲ እያ። በዚ ኩሉ ከኣ ንስኻትኩም’ውን ፍረ ጽድቂ ከየፍረኹምብቖጽሊ ዝምሰል እምነት ጥራይ ሒዝኩም ከለኹም ሞት ወይ’ውን ዕለተ ምጽኣት ከየርክበኩም ጸልዩ ክብለና እዩ። ክርስቶስ ከምዚ እታ ናይ መከራሰዓት ንሥጋ ለበስ ዘበለ ክሳዕ ምጽናት እትፈታተን እዋን ምዃና እኳ እንተነገረና፥ በዚ ቀቢጸ ተስፋ ኮይና ከይንተርፍ ፥ ካብ እምነትና’ውን ዘበልከይንብል፥ እኳ ደኣ፥ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት «ኣዝየ ተጨነቕኩ፥ ኣብ ዝበልኩሉ እዋን’ውን እንተ ኾነ እምነተይ ኣይጠለምኩን።» ከም ዝበሎብጽንዓት ምእንቲ ክንርከብ ድማ እተን መዓልታት እቲአን ምእንቲ እቶም ኅሩያት (ቅዱሳንኪሓጽራ እየን። »  ኢሉና እዩ። ብዙሓት ናይ ቅዱሳንረዲአትን ብእኦም መንገዲ ንእንረኽቦ ጸጋ በረኸትን ከነኣእሱን ክቃወሙን ንሰምዕ ኢና፥ ኮይኑ ግን ንዘስተውዕል፥ ብቕኑዕ መንፈስውን ንዝሓስብ፥ ቅዱሳን ኣብ ምድኅን ደቂ ሰባት ዘለዎም ተራ (ግደክሳዕ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ልዕሊ’ዚ ዝኾነ መረዳእታ የልቦን። ኣብዘን ሰዓታት እቲ ሓሳዊ መሲሕዝግለጸሉ እዋን ስለዝኾነ ንሱ ኣቐዲሙ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ከም ዝበለና ብሓሶት "ኣነ ክርስቶስ እየ "ኢሉ ክዛረብ እንከሎ፥ እቶምሰዓብቱ ድማ ናቱ ሓዋርያት ብምምሳል፣ 2ቆሮ.1112-15። ኣብ ማእከት ንጹሃን ሕዝቢ ኣትዮም ብምትኃታዊ  ምልክታትን ተኣምራትን ዝተሰነየናይ ሓሶት ትምህርቲ ክሰብኩ እዮም። ንምትላል ከኣክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ፣ ኣብቲ ኣሎ፣ ኢሎም ክሓባብሉ ክፍትኑ እዮም። ይኹን እምበርእዚኣቶም ጥፉኣትን ናይ ጥፍኣት መንፈስ ዘለዎም ሓሰውትን ብምዃኖም "ሎቱ ስብሐትኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ካብኡ ከኣዝሰማዕናዮ፣ እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ። እምበኣር፥ እንሆ ኣብ ምድረበዳ ኣሎ እንተ በልኹም ናብኡ ኣይትኺዱ። እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤትኣሎ፣ እንተ በልኹም ኣይትእመኑ። ከመይሲ መብረቕ (ጸሓይካብ ምብራቕ ወጺኡ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝርአ፥ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡክኸውን እዩ።» ዝብል እዩ። ማቴ.2425-27። እወ ምጽኣት ናይ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፍጸም ንኹሉ ግልጽን ርዱእን ብዝኾነመገዲ፥ ኩሉ ብዝፈልጦ፥ ኣብዘለዎ ኮይኑ’ውን ብዝርእዮ እምበር ከምቲ ብሓሶት ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብል ሓሳዊ መሲሕ ኣብዚ ኣሎ፣ ኣብቲ ኣሎ፣ ብምባል ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሎም ሰሚዕኹም ኣይትኺዱ ከምኡ’ውን ኣይትስምዕዎም፥ ነዚ ከኣ ገናከይኮነ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ ዝበለና።

ዳግም ምጽኣት ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ÷

 ክፋል ይቅጽል ………………………………. 

 

 

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና አሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 

ዲን.ዓምደማርያም

ሓደሽቲ ጽሑፋት

በዓላትን መደባትን

ዜማ ቤተክርስትያን

ነዚ ገጽ ኣብ FACEBOOK ሼር ንምግባር ኣብዚ ጠውቁ

ዕላማ ወብሳይት

እዚ ወብሳይት ብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካን ካናዳን ዝተዳለወ ኮይኑ፥ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንኹሉ ምእመን ስርዓት ኣቦታት ዝሓለወ ትምህርቲ ንምትሕልላፍ እዩ።

ሓደሽቲ ጽሑፋት

Comments are closed.