5. ደብረ ዘይቲ 2ይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቀጸለ

 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።    

ሕራይ እዚ ናይ ምጽኣቱን ኅልቀት ዓለምን  ነገርከ ከመይ እዩ ምልክታቱኸ᎒ እንተተባህለ፥
ትምህርቱ ሰፊሕ፥ምስጢሩውን ዓሚቕ እዩ።ነገር ግን ዓቕምና ዝፈቕዶ፥ንሱ ብዝረድኣና መጠን ካብቲ ባዕሉ ዝነገረና እናወሰድና ንመረዳእታ ዝኣክልጥራይ ገለ ክንጠቅስ።

ጐይታና ኣምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ እንከሎ፥ ብዛዕባ ምፍራስ ናይ ቤተ መቕደስ ንሓዋርያት ምስ ነገሮም፥ሓዋርያቱ ከኣ ብሕት ኢሎም፥ "እዚ መኣዝ እዩ ዝኸውንኢሎም ድሕሪ ምሕታት ምስዚ ኣተሓሒዞም ከኣ " "ናይ ምምጻእካን ናይ ኅልቀት ዓለምን’ከምልክቱ እንታይ እዩ ? እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ማቴ.241-3

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ካብዚ ፍቕዲ ቀጺሉ ዘሎ ኩሉ ዘርዚሩ ነገሮም። መጀመርታ ግን «ሓደ እካ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነክርስቶስ እየ'እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም፥ንብዙሓትውን ከስሕቱ እዮም ።» ብምባል ፈለሞ። ማቴ.244-5። ቅድሚ ሕጂ ኣነ ክርስቶስእየ ኢሎም ብስሙ ዝተላዕሉ ብዙሓት እዮም፥ ብሕጂ’ውን ገና ክለዓሉ እዮም። ንብዙሓት ፥ከስሕቱ’ውን እዮም። ግን እቶም ዝቐደሙ ሓሰውቲብምንባሮም ከምዝጠፍኡ እቶም ብሕጂ ንስሙን ንቅዱስ ወንጌሉን ሽፋን ተጠቒሞም ብምትንሣእ ዘደናግሩውን ምጥፎኦም ዘይተርፍ እዩ። ምስዚእዞም እምነት ኮነ ብቕዓት ከይሃለዎም፥ "ኢየሱስ ብሕልሚ ተራእዩኒ፥ ብራኢ ተገሊጹለይ……ዝብሉ ሓሰውቲ ብሓሶት ከኣ ንሰብነቶም ዘርክሱ፥ነ ቶም "ኣነ ክርስቶስ እየ። ኢሎም ዝትንሥኡ ጸረግቲ መንገድን ብናይቲ ሓሳዊ መሲሕ መንፈስ ዝዓዩን ልኡኻቱ ምዃኖም ክንፈልጦ ይግብኣና። ነዚብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ «ብትንቢት ኮነ ብወረ፥ ወይ ካባና ከም ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ብምምሳል፥ "መዓልቲ ጐይታ መጺኣ እያ። ብምባልብቐሊሉ ኣይትረበጹን ኣይትተሃወኹን። ክሕደት ቅድሚ ምምጽኡ፥ እቲ ሕጊ ዘይብሉ ሰብ ማለት እቲ "ኣነ ክርስቶስ እየ። ዝብል ሓሳዊ መሲሕ፥ እቲንጥፍኣት ዝተመደበ፥ ከይተገልጸ፥ መዓልቲ ጐይታ ኣይትመጽእን እያ እሞ፥ ሓደ እኳ ብገለ ነገር ኣየስሕትኩም። » ክብል ብንጹር ገሊጽዎ እዩ። 2ተሰ2.1-3  ቅድሚ ምጽኣቱ ካብ ዝፍጸሙ ምልክታት ሓደ እዚ እዩ። መጀመርታ ዝትንሥኡ እቶም  መጽሓፍ ቅዱስ «ውሽጦም ዝምንጥሉተኻሉ፥ ናይ ሞት ደብዳቤ ዝሓዙ ኣባጊዕ መሲሎም ማለት ብሓሶት ስም ክርስቶስ እናጸውዑ፥ ከምዚ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለና ከኣ ካብ ሓዋርያትዝተቐበልዋ መልእኽቲ ዝሓዙ ብምምሳል ብጉልባብ ወንጌል፡ ቃል መጽሓፍ እናጠቐሱ ክመጽኡ እዮም። » ኢልዎም ዘሎ ከሓድትን መናፍቓንንእዮም። ማቴ715-22። ብናቶም ናይ ስሕተት መንገዲ ኣቢሉ ከኣ፥ እቲ "ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብል ሕጊ ዘይብሉ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ርኽሰትማለት እቲ ሓሳዊ መሲሕ ክመጽእ እዩ። እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ድማ ሎቱ ስብሐት ክርስቶስ ክመጽእ እዩ። እዚ ናይ ስሕተት መንፈስ ብብዙሕ ሜላዓይነቱ እናቐያየረ ድሮ ንዓለም ተቓጻጺሩዋ ይርከብ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሓንስ ነዚ ኣመልኪቱ "ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዝእመን ዘበለኩሉ መንፈስ፥ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና፥ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ከኣ እቲ ከምዚመእጽ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። "ኢሉ ኣሎ። 1ይዮሃ41-3። እዞም ኣብ ዘመናክርስትያን ኢና እናበሉ ዝሽቅጡ ዘለው ዝተፈላለዩ ትካላት፥ካብ ፕሮቴስታንት ጀሚርካ ንዕኦም ዝመስሉ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከምዝመጸ ኣይኣምኑንእዮም።

ከመይ ሰብ ከምዝኾነ ደኣ ይኣምኑ’ዶ ኣይኮኑን ንብል ንኸውን። እዚን ነዚ ዝመስልን ብዙሕ ዝተፈላለየ ረቂቕ ናይ ስሕተት ስልትን ሕቡእ ኣጀንዳዘለዎን ትምህርቲ ክሳዕ ሕጂ ንብዙሓት ንጹሃን ምእመናን የዳናግርን ኣደናጊሩን እዩ። ግንከመይ ዝብል ለባምይብሉ አበው ፥ከመይ ናብ ዝብል ሕቶንእቶ÷

ፕሮቴስታንት ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣድኂኑና ኢሎም ይምህሩ እዮም።እቲ ዝለበሶ ሥጋ ማለት ሰብ ምዃኑ ካብታ ዘርኢ ኣዳም ዝኾነት ቅድስት ድንግልማርያም ከም ዝኾነ ግን ኣይኣምኑን። ከመይ ኢሉ ደኣ ሰብ ኮነ ምስ እትብሎም ድማ "ካልእ ሥጋ ባዕዲ ኣብ ማህጸና ፈጢሩይብሉ። ገሊኦም ከኣ ካብድንግል ማርያም ሰብ ኰይኑ ምባል ከቢድዎም፥ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍሩይ ፊደል ጎሊሑ ተጻሒፉ፥ ብቅዱሳን ነብያት ኮነ ብቅዱሳን ሓዋርያት’ውንተነጊሩ፥ ተሰቢኹ እናሃለወ "ሰብ ምዃኑ እምበር ዝለበሶ ሥጋ ካበይ ኣምጺእዎስ ኣይንፈልጥን ኢና። "ይብሉ ።

ጥንታዊትን ሓዋርያዊትን ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስትያና ግና ንዝተዋህበ ተስፋ፥ ብዝተኣትወ ቃል ኪዳን ቅዱሳን ነብያት ዝተነበይዎ ቃል፥ ቅዱሳንመላእኽቲ ዘበሰርዎ ሓቂ ቅዱሳን ሓዋርያት ዝሰበኽዎ ትምህርቲ መሠረት ጌራ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑዘርኢ ኣዳም ወገን ዳዊት ካብ ዝኾነት ካብ ኣዴናቅድስት ድንግል ማርያም ደኣ እምበር ካልእ ፈጢሩ ወይ ካብ ባዕዲ እዩ ኢላ ኣይትኣምንን። መረዳእታኡ ከኣ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይን ሓድሽንዝምስክሮ ሓቂ እዩ።

እስከ በሉ ቁምነገሩ ንምሓዝ ነስተውዕል፥
ሰብ ምዃኑ ካብ መላእኽቲ እዩ ከይብሉ፥ መላእኽቲ ረቂቓን ግዝፊ ሥጋ ዘይብሎም መናፍስት እዮም። እብ.114። ወዲ ሰብ ተባሂሉ’ውንኣይምተጸውዐን። ሰብ ምዃኑ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም እምበር ካብ መላእኽቲ ከምዘይኮነውን ብንጹር ተነጊሩ እዩ። እብ.216
ካልእ ሥጋ እዩ ፈጢሩ ዝብልዎ ድማ ምስ ናይ ሥነ ፍጥረት ትምህርቲ ብሓፈሻ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይቃዶ ጌጋ ትምህርቲ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ንሱ ፈቒዱ ነቲ ክፈጥሮ ዝመደቦ በተን ሽዱሽተ መዓልታት ምስ ወድአ በታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግና ፈጺሙ ኣዕሪፉ እዩ ዝብል። ከምቲዝብልዎ ኣብ ማህጸን ድንግል ካልእ ፈጢሩ  ማለት ክሕደት እዩ። መሠረት’ውን የብሉን። ንምዃኑ ብጀካ ኣዳምን ዘርኡን ሰብ ዝበሃል ካልእ ኣካል’ዶኣሎ እዩ᎒ እዞም ሰባት ነቲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ «እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም። »ዝበሎ እብ.211-12።  ጽኑዕ ቃል ሓቂ ብምንታይ ስለዝርድእዎ እዮም᎒ እስከ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ንሕተቶም። ክርስቶስ ንኣዳምን ዘርኡን ከድኅንቅድስና ከልብሶም ሰብ ዝኾነ፥ ሰብ ኮይኑ’ውን ክቡር ደሙ ዘፍሰሰልና ቅዱስ ሥጋኡ ዝቖረሰልና፥ ንሱ ማለት እቲ ዝፈሰሰልና ክቡር ደሙ፥ ዝተቖርሰልናውን ቅዱስ ሥጋኡ፥ እቲ ካብ ባህሪ ኣዳም ወሲዱ ዝተዋሃሃዶ ምዃኑ ዘመልክት’ዶ ኣይኮነን᎒ ስለዚ እዞም ወገናት እዚኣቶም ክርስቶስ ሰብኮይኑ ከም ዝመጸ ኣይኣምኑን እዮም ማለትና ምእንትዚ እዩ። ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ’ውን ዘድኃነና ካብታ ዘርኢ ኣዳም  ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ብምዃኑ፥ ንሳቶም ድማ ነዚ ስለ ዘይቅበልዎ እዩ። ካብ ኣዳም ወጻኢ ሰብ ንብሎ ኣካል ድማ ፈጺሙ የልቦን። ስለዚእዚ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ "ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ፥ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑከም ዝመጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና፥ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን።እዚ ከኣ እቲ ከም ዚመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕጂውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኢልዎ ዘሎ ቃል ነዚ ዘነጽር ሓቂ እዩ። 1ዮሓ.41-3

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ካብታ ዘርኢ ኣዳም ወገን ዳዊት ዝኾነት ድንግል ማርያም ኣይኮነን ዝብል ጌጋ ናይ ስሕተትትምህርቲ፥ እቲ ምስቲ ሓሳዊ መሲሕ ዘተኣሳስሮ ስውር ኣጀንድኡ ወይውን ንዕኡ መንገዲ ዝኸፍተሉ (ዝጸርግእዩ ዘብሎ ነገር ከኣ÷  እዞም ድሮመጺኦም እንርእዮን እንሰምዖምን ዘሎና፥ " ክርስቶስ ናይ ባዕሉ ሥጋ ኣምጺኡ ደኣ ሰብ ኰይኑ እምበር ሰብ ዝኾነ ካብ ዘርኢ ኣዳም  ዝኾነት ቅድስትድንግል ማርያም ከምዝኾነ ኣይቅበሉን እዮም። ድንግል ከም እትወልድ ግን ኣቐዲሙ ተነጊሩ ኣሎ። ንሕና እዚ ቃል ትንቢት እዚ ተፈጺሙ እዩ ኢልናንኣምን። ተፈጺሙ ስለ ዝኾነ። ገለ ግን ገና ብሕጂ ከምዝፍጸም ክሳዕ ሕጂ ትንቢታዊ ከም ዘሎ ጌሮም ዝቕበሉዎ እዮም። ስለዚ እዞም ድሮ መጺኦምዘለው ነቲ ዘይቅበልዎ «ክርስቶስ ሰብ ዝዀነ ካብ ዘርኢ ኣዳም  ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። »ዝብል ንጹህ ትምህርቲ በቲ ካብ መንብኸመይ ብዘየገድስ "ሰብ ኰይኑ እዩ። ዝብል ደጋዊ ትምህርቶም ንብዙሓት ከታልሉ እንከለው፥
እቲ ሓሳዊ መሲሕ ማለት "ኣነ ክርስቶስ እየ እናበለ ዝመጽእ ከኣ ስለይ ዝተነግረ ቃል ትንቢት ክፍጸም ኣለዎ ብምባል"እቲ ድንግል ክትወልድ እያ።ዝብል ቃል ትንቢት፥ ኣቐዲሙ ከምዘይተፈጸመ ኣምሲሉ ስለዝኾነ፥በቲ ክብሪ ድንግል ማርያም ዝቕንሱ ዘለው መሲልዎም"ካብኣ ሰብ ኣይኮነን ዝብልዎድማ ንሱ እቲ ሓሳዊ መሲሕ፥"ካብ ሓንቲ ድንግል እየ በሃሊት፥እስራኤላዊት ጎርዞ ተወሊዱ ንኽብሉ ምቹእ መንገዲ ዝፈጥር እዩ።

እዚ ናይ ስሕተት ትምህርቶም ከምዚ እንርእዮ ኣዝዩ ረቂቕን ብዝግባእ ምስትውዓል ዘድልዮን እዩ። ስለ ዝኾነ እዩ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ኩሉ፥ነገሩ"ሓደ እካ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ክብል ዝፈለሞ። ስለዚ በዚ እዋን ናይ ስሕተት መናፍስቲ ንጹሃን ሰባት ንምጥፋእመልክዖም እናቀያየሩ  ይዓይሉ ኣብ ዘለውሉ ንሕና እቲ መንፈስ ካብ ኣምላኽ ምዃኑን ዘይምዃኑን ክንምርምርን ክንጥንቀቕን ይግባእ።
ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪዚ÷ ሰባት ሰላም፥ቅሳነት ተሓሪምዎም፥ ኣእዛኖም ኣብ ክንድ ጥዑም፥ ሕማቕ፥  ዘውትር ዘየቋርጽ ውግእንወረ ውግእን ከም ዝሰምዓ፥ ዓይኖም’ውን ክፉእ ከም ዝርእያ፥
ናይ ሓደ ሃገር ሕዝብን መንግሥትን ኣብ ልዕሊ ናይ ካልእ  ሕዝብን መንግሥትን ብኃይሉ ዓሚጹ ንጎበጣ ከም ዝለዓልን፥ ስደት ከም ዝበዝሕ፥ ኣብምሉእ ኩርናዓት ዓለም ከኣ ናይ ጥሜትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ከም ዝኸውን ገለጸ። ኣስዒቡ ድማ ሽዑ ሰባት ብጥልመት ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ከምዝወሃሃቡን ንሹመትን ረብሓን ኢሎም’ውን ባአሲ ከም ዝፈጥሩን ከም ቃየል ድማ ብጭከና ሓው ንሓው ከም ዝቃተሉን ተዛረበ። እዚ ነቶም ናይእግዚአብሔር ሰባት መሲሎም ንነፍሲ ንጹሃን ምእመናን ኣታሊሎም ብምንፍቕናን ኽሕደትን ዝቐትሉ ሓሰውቲ መማህራን’ውን ዘመልክት እዩ።  ማቴ.246-11

«ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከኣ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ።» ማቴ.2412

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ከም ዝወሃሃቡ ሓደ ሓያል መንግሥቲ ኃይሉ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ሓደ ድኹምመንግሥቲ ብዓመጽ ከም ዝትንሥእ፥ ጥልመትን ክሕደት’ውን ከም ዝበዝሕ ድሕሪ ምግላጹ÷

«ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከኣ ፍቕሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ። » በለ። ማቴ.2412

ፍቕሪ ፍጽምቲ ሕጊ እያ። መንቅብ ዘይብላ ፍቕሪ ናይ ክርስትያንነት ምልክት እያ” ዮሓ.1334-35
ናይ ኩሉ መጀመርታን መወዳእታን ከኣ ንሳ እያ። ካብተን ዓሠርተ ትእዛዛተ እግዚአብሔር ሓንቲ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ገይርካ ኣፍቅሮ እትብል ዓባይሕጊ እያ። ኩሎም ሕጊ ከኣ ኣብ ፍቕሪ ተጠርኒፎም ይርከቡ። ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ማለት እቲ ንስኻ እትጸልኦን ዘይትደልዮን ከምኡ ነቲብጻይካ ድማ ከምዘየድልዮ፥ እቲ ንዓኻ ዘድልየካን እትደልዮን ዘበለ ሠናይ ኩሉ ከኣ  ንዕኡውን ከም ዘድልዮን ከምዝደልዮን ምፍላጥ ምርዳእ እዩ። ካልእ ምስዚ ኹሉ፥ ጐይታ ብናይ ሕያዋይ ሳምራዊ ምሳሌ ገይሩ ናይ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ብጻይ መንነት ከም ዝመሃረና፥ ፍቕሪ ብጻይነት ዝግለጽ ንዝወደቐብጻይካ ከተልዕሎ፥ ኣብ እዋን ጸገሙ ክትረድኦ፥ ኣብ ሓዘኑ ከተጸናንዖ ብሓፈሻ ዝካኣለካ ሠናይ ዘበለ ኩሉ ክትገብረሉ ከሎኻ ማለት ብግብርን ብሓቅንክኸውን ከሎ እዩ። 1ዮሃ.318)። መንቅብ ዘይብላ ፍጽምቲ ፍቕሪ ካብዚ ብዝሓለፈ ንብጻይካ ርእስኻ ኣሕሊፍካ በጃ  ክሳዕ ምሃብ ምፍቃርንእሙን ኮይንካ ምርካብን እዩ።ብዛዕባዚ «ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኹምውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ  ካብቲ ኣብክንዲ ኣዕርኹ ንሕይወቱ በጃ ኣኅሊፉ ዚህቦ ዚዓቢ ፍቕሪ የብሉን። » ተባሂሉ ተነጊሩ እዩ። ዮሓ.15.12-13። በጃ ሕይወትካ ከፊልካ ሕይወትብጻይካ ምትራፍ ማለት እዩ። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሓንስ እውን «ክርስቶስ ንሕይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝኅለፈ፥ ንፍቕሪ በዚ ኢና እንፈልጣ። ንሕና’ውንኣብ ክንዲ ኣኅዋትና ሕይወትና ኸነኅልፍ ይግብኣና እዩ።» ኢሉና ኣሎ። 1ዮሃ.316። ካልእ ኣብ ዓውደ ክርስትና (ኣብ ሕይወት ክርስትናንፍቕሪፍልይ ዘብላ፥ንጸላኢኻ እኳ ምፍቃር ዝብል ብምዃኑ እዩ። እዚ ኹሉ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝመሃረናን ብተግባር ዘርኣየናንእዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል «ግናኸ ንሕና ገና ኃጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፥ ኣምላኽ እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢኣሎ።……………ጸላእቱ ከሎና፥ ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና። » ሮሜ.58-11። ናይ ፍቕሪ ነገር ንመረዳእታ ዝኣክል ደኣ ጠቐስና እምበርበዚ ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ዘፍቅር ንኣምላኽ ይፈልጦ ምስኡ ከኣ ይነብር። "ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን። ንሓድሕድና እንተ ተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር፥ ፍቕሩ’ውን ኣባና ትፍጸም "ከም ዝበሎ 1ዮሓ.212። መሠረቱ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘሎናን ዘይብልናንዝምዘን በቲ ምሳና ዘሎ እንርዮ ሓውና እዩ። 1ዮሃ420-21። ፍቕሪ ክሳዕ ክንድዚ ዓባይ እያ። ይኹን እምበር እዛ ፍቕሪ እዚኣ ግን ካብ ዓመጽ ደቂሰባት ፍልልያቶምን ዝተላዕለ ከም እትጠፍእን ከም እትዝሕትልን እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ብዘይፍቕሪ ኩሉ ከንቱ  ምዃኑ ከኣ ዝተፈልጠ እዩ። 1ቆሮ.131-13። ፍቕሪ እንተዘየሎ፥ ስምምዕ፥ ሰላም፥ ሓቢርካ ምንባር፥ ህድኣት ብሓፈሻ ሰብኣውነት የልቦን። ጸልማትን ኣብ ጸልማትምንባርን’ውን እዩ። 1ዮሓ.210-11። ኣብ ጸልማት ዘሎ ወይውን ብጸልማት ዝመላለስ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ ድማ ዝተፈልጠእዩ። ምስክርነት ዘየድልዮ፥ ሎሚ ከምዚ እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና ዓለም ሰላም ስኢና ትህወኽ፥ ንሓድሕዳውን ትሕመስን ትናኸስን ዘላ ሰባት ፍቕሪቢፅን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፈጺሞም ካብኣቶም ስለ ዘርሓቑ እዩ። ሰላም ንምርካብን ብሰላም ንምንባርን ግና ኣማራጺ ዘይብሉ ምርጫ ሓደ ነታ "ፍቕሪእትብል ቋንቋ ብዝግባእ ትርጉማ ምፍላጥ እዩ። ፈሊጥካ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ብእኣ ጸኒዕና  ምርካብን ምንባርን የድሊ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣመልኪቱ "እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ክድኅን እዩ። "ኢሉ እዩ። ማቴ.2413። እቲ ካብ ዓመጽ በደል ርሒቑብፍቕሪ ጸኒዑ ክሳዕ መወዳእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ክድኅን እዩ።"ማለቱ እዩ። ካልእ በዚ እዋን ክሕደትን ስደትን ስለ ዝበዝሕ፥ "ትዕግስቲጌርካ ደኣምጽናዕ እምበር ስደት ኮነ ክሕደት ናይ ጥፍኣት መገዲ ስለዝኾነ ከም ዘይግባ ዘርኢ ቃል እዩ። «ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግስትኹም ከተጥርይዋኢኹም።» ዝብል ቃል እውን ጽሑፍ እዩ። ሉቃ.2119። ስለዚ ኣብ ነንሓድሕድና መንቅብ ዘይብላ ፍቕሪ ኣንጊስና፥ምክእኣልን ትዕግስትን ከነጥርየንገንዘብና ክንገብረን ይግባእ።

ናይ ጸሓይ ዕርበት ንኹሉ እዩ። ከም ዝበሃል ከኣ ዳግም ምጽኣቱ’ውን ከምኡ ንኹሉ ስለዝኾነ፥ ጐይታ ኣስዒቡ፥ « ንኹሎም ኣሕዛብ ምስክርነትምእንቲ ክኸውን (ዘማኻንይዎ ምእንቲ ክስእኑእዚ ወንጌል መንግሥቲዚ ማለት ጐይትነቱ ገሊጻ እተረድእ ወንጌሉ ኣቐዲሙ ኣብ ምሉእ ዓለም ንኹሉክስበኽ እዩ ። ኣህዛብ እኳ ከይተረፈ ክፈልጥዋ እዮም። ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። »በለ። ማቴ.2414። ምንም እኳ ሰባት ንኣምላኾምክፈልጥሉ ዘኽእሎም ተፈጥራኣዊ ሕጊ (ሕልናኦምእንተሃለዎም፡ ብዝበለጸ ዘማኻንዎ ምእንቲ ክስእኑ ግን ቅዱስ ወንጌሉ ኣብ መላእ ዓለምን ንኹሉንዓለም ክስበኽ እዩ። ወንጌል መንግሥቱ ከይበጽሖ ዝተርፍ ሰብ የልቦን።

"እቲ ዘንብብ የስተውዕል። "

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱን ማለት ብዋዜማ ኅልቀት ዓለም ስለ ዝኸውን ነገር ክዝርዝር ድሕሪምጽናሕ፥ ቀጺሉ ከኣ ብዛዕባ ምምጻእ ናይቲ ሓሳዊ መሲሕ ኣመልኪቱ «እቲ ብነቢይ ዳኒኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት (ሓሳዊ መሲሕኣብታቕድስቲ ሥፍራ ቖይሙ ምስ ርኣኹም፥ ማለት ንሱ እቲ ሓሳዊ መሲሕ መጺኡ ኣብ ልቢ ሰባት ተኣሚንሉ ኣብ ቅዱስ መቕደስነት ሰብነቶም ነጊሱ ክሳዕክምለኽ በጺሑ ምስ ርኣኹም «እቲ ዘንብብ የስተውዕል፥እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ኸኣ ኣብቤቱ ንዘሎ ኺወስድ ኢሉ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ዝጸንሐ ድማ ኽዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ በለ። ማቴ.2415-18። እዚ ብዘመንእቲ ሓሳዊ መሲሕ ሰባት ክንገብሮን ክንኮኖን ዘሎና ዘረድእ ቃል እዩ። ምንባብ፥ ምስማዕ፥ ምርኣይ ካልእ እዩ። ምስትውዓል ከኣ ካልእ ነገር እዩ።

 

 ክፋል ይቅጽል ………………………………. 

 

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና ኣሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

ሓደሽቲ ጽሑፋት

በዓላትን መደባትን

ዜማ ቤተክርስትያን

ነዚ ገጽ ኣብ FACEBOOK ሼር ንምግባር ኣብዚ ጠውቁ

ዕላማ ወብሳይት

እዚ ወብሳይት ብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካን ካናዳን ዝተዳለወ ኮይኑ፥ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንኹሉ ምእመን ስርዓት ኣቦታት ዝሓለወ ትምህርቲ ንምትሕልላፍ እዩ።

Comments are closed.