5. ደብረ ዘይቲ

                                                    በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

 

 መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ

እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት።

 

ምስባክ

እግዚአብሔርሰ ገሀደ ይመጽእ

ወአምላክነሂ ኢያረምም

እሳት ይነድድ ቅድሜሁ 

ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን

ኣብ ቅድሚኡ ዚባላዕ ሓዊ ኣሎ

ህቦብላ ንፋስውን ይኸቦ።

                   መዝ.49-3 (50፣3)

                                                      ወንጌል ማቴ.24፣1-36፣     ግ.ሓ.24፣1-22    1ተሰ.4፣13     2ጴጥ.3፣7-15።

         ቅዳሴ አትናቴዎስ

 

 
  

 እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ሰንበት:ሓሙሻይ ሰሙን ኡዓቢይ ጾም ኮይኑ «ደብረ ዘይቲ» ይበሃል። ደብረ ዘይቲ በሪኽ ናይ ኣውሊዕ ቦታ ማለት እዩ። እዚውን "ደብሪኢሉ ኣቀማምጣ ናይቲ ቦታ ንብራኼኡ ከመልክት እንከሎ፥ "ዘይቲኢሉ ከኣ እዚ ጎቦ (እምባብኣእዋም ኣውሊዕ ዝተሸፈነ ብምዃኑ፥ ካብቲፍሬኡ ድማ ናይ ዘይቲ ምህርቲ እቶት ይረኽብሉ ስለዝነበረ፥ ነዚ ንምምልካት እዩ።

ደብረ ዘይቲ ካብ ከተማ ኢዮሩሳሌም ብወገን ምብራቕ ሓደ ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ እምባ እዩ። ግ.ሓ.112። እዚ ቦታ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ከድኅን ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም ምስ ተገልጸ ብዙሕ ዓበይትን ኣደነቕትን ሥራሓት ዝሠርሓሉ ጎቦ እዩ። ንኣብነት ብዕለተ ሆሳዕና ብኽብሪናብ ኢዮርሩሳም ክኣቱ እንከሎ ካብ ደብረ ዘይቲ ተላዒሉ እዩ። ማር.111። መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር ውዒሉ ለይቲ ለይቲ ናብዚደብረ -ዘይቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እምባ ደይቡ ይሓድር ምንባሩ ድማ ኣብ  ሉቃ2137 ዘሎ ቃል ይነግረና ። ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ደይቡምሕዳሩ ብዘይምኽንያት ኣይኮነን ፣ ክጽሊ እዩ  ዝሓድር ኔሩ ። "ሎቱ ስብሐትጸሎቱ ግን ንዓና ኣርኣያ ሥርዓተ ጸሎት ብተግባር ንኽምህረና እምበርድኻም ኃልይዎ ስለገዛእርእሱ ወይ’ውን ከምቲ ገሊኣቶም ኃይሊ ኣምላኽ ኮነ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከይፈለጡ ኣብ ክንዳና ይልምን እዩ ዝብልዎኣይነበረን። ኣቐዲሞም ደቀ መዛሙርቱ ጐይታ ከምቲ ዮሓንስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮም «ጸሎት» መሃረና ኢሎም ሓቲቶምዎ ነበሩ እሞ፥ ሉቃ.111። ብቃል ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ……ዝብል ጸሎት ክምህሮም እንከሎ ብተግባር ድማ ከምዚ ብሕት ኣብ ዝበለ ሥፍራ እናኸደብግልጺ የርእዮም ነበረ። ጸሎት ዝግባእ ብሕት ኢልካ ኣብ ፍሉይ ቦታ እዩ። ነዚ ብንጹር ዘጉልሕ ኣብ ጌቴሰማኒ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ፍንትት ኢሉርሒቑ ዘቕረቦ ጸሎት እዩ። ማቴ.2636-46 ንርአ። 

ኣብዚ ጸሎት ድሕሪ ምብጽሑ ናብኣቶም ተመሊሱ ንምንታይ ምስኡ ዘይምንቃሖም ተዛሪቡ ፥ ተንሥኡ ንቕሑ ናብ ፈተና ከይትኣትው "ጸልዩምባሉጸሎቱ ንዓታቶም ኣርኣያ እምበር ንርእሱ ከምዘይነበረ ዘረጋግጽ ቃል እዩ። ከምቲ ዝብልዎ ጸሎቱ ስሌና ማለት ኣብ ክንዳና እንተዝነብር ግን ንሱእናጸለየሎም ንጸሎት ክነቕሑ ምንጋር ኣይመድለየን። ንሕና ግን ክርስቶስ ዝጸለየ ንዓና ኣርኣያ፥ደቀ መዛሙርቱጸሎት"ምሃረና ንዝበልዎ ሕቶኦምተቐቢሉ ብቃልን ብተግባርን ብምምሃር ንሕቶኦም ዝመለሰሎም ምኻኑ፥በዚ ንኣምንን ንእመንን።ብቃል ክምህሮም እንከሎ ሓደ ካብኡ"ካብ ክፉእኣድኅነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ኢልኩም ጸልዩ ዝብል እዩ ኔሩ። ሉቃ.11። ኩምኡ ኣብቲ ብተግባር ዝመሃረሉ’ውን "እምበኣር ናብፈተና ከይትኣትውስ ንቕሑን ጸልዩን። ዝብል እዩ። ማቴ.2641። እዚ ከኣ ነዚ ክበሃል ዝጸንሐ ዝያዳ ንጹር ይገብሮ። ብቃል ዝግበር ጸሎት ኣኻሊኣይኮነን ፥ ጉልበትካ ዝደኽመሉ ስግደትውን ክህልዎ ይግባእ ። ጐይታ ብተግባር ዝመሃረና ድማ ነዚ እዩ ። ስለዚ ኣሕዋት ካብዞም ከምዚኦም ዝበሉኑፋቄ ትምህርቲ ክንጥንቀቅን፣ ካብቶን ነዚ ክርዳድ ዝዘርኡ ክንርሕቅን ይግብኣና ። ብናታቶም ናይ ክሕደት ገመድ ዝተጠለፍና ድማ ብንስሓተሓጺብና ናብታ ቅንዕቲ እምነት ንመለስ። በዚ መሰረት ደብረ ዘይቲ ሥርዓተ ጸሎት ብተግባር ዝመሃረሉ ሥፍራ’ውን እዩ።


ካልእ ደብረ ዘይቲ ÷
ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
            *
ስለ ድኅነት ዓለም ኣብ ቀራንዮ መስቀል ከም ዝስቀልን ኣብ ክንዳና በጃ ብምዃን ከም ዝመውትን ኣቐዲሙ ዝተነገረ ቃል  ብምጥቃስገሊጹ ዝተዛረበሉ እዩ ። ማቴ.2631

*ቅዱሳን ሓዋርያቱ ናብ ኩሉ ዓለም እናዘሩ ንብዘሎ  ፍጥረት ወንጌሉ ከበስሩ ቃል ፈነው ኢሉ ዘስምዓሉ። ማቴ.2816-20,ግ.ሓ.18-12

*ብክበበ ትሥብእት ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገላ።ግ.ሓ.18-12

*ንህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ብክበበ ትሥብእት ብግርማ መለኮት ምስ እልፍ ኣእላፋት ቅዱሳኑ ዳግም ብኽብሪ   ዝመጽኣሉ ዘካ.144…ወዘተረፈ ብዙሕ ነገር ዝተፈጸመሉን ዝፍጸመሉን ታሪኻዊ ቦታ እዩ። 


ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፥ናይ ዳግም ምጽኣቱን ህልቀት ዓለምን ምልክታቱ እንታይን ከመይን ከምዝኾነ ብሰፊሑ ዘረዳኣሉውን ኣብዚደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እምባ ኮይኑ እዩ። ማቴ.241
ሕራይ እዝስ እዛ ሰሙን ደብረ-ዘይቲ ዝብል ስያሜ ክህልዋ ዝተገብረሉ ምኽንያትከ እንታይ እዩ እንተበሉ፥ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቕሰ ኣቐዲሙጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ኣብ ደብረ ዘይቲ እንከሎ "ስለ ናይ ዳግም ምጽኣቱን ናይ ኅልቀት ዓለምን ምልክታቱ ነጊሩ ነበረ እሞ  ማህሌታይቅዱስ ያሬድ ድማ ነዚ ሒዙ ካብ ዋዜማ ናይዛ ዕለት ጀሚሩ “እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ዑቁኬኢያስሕትክሙ … እምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ለማዕረር … ሰማይ ወምድረ የኃልፍ ወቃልየሰ ኢየኃልፍ ” ጐይታናን መድኃኒናንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ከየስሕትኹም ተጠንቀቑ .. ምጽኣት ከምዝቀረበ ምሳሌኡ (ምልክቱ)  ካብ በለስተምሃሩ … ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ……። ዝብሉ መዘሙራት ብምስራዕ ፥ ኣብዛ ሰንበት፥ ስለ ዕለተ ምጽኣቱን፡ሕልፈት ዓለምን ስለ ዝምህረናን ዘዘኻኽረና ስለዝኾነን፥ በዚ ምኽንያት እዩ። ኩሉ ሰብ ስለ ዳግም ምጽኣት ናይ ክርስቶስን ኅልቀት ዓለምን ክፈልጥይግባእ። ምልክታቱ’ውን ክንገሮ ኣለዎ። ከመይሲ ስለ ምጽኣቱን ኅልፈት ዓለምን ከምኡውን ምልክታቱ ኣብ ብዙሕ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስተጻሒፉን ተነጊሩን እዩ። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ከኣ ናቱ ዝኾነ ፍሉይ ምዕራፍ ተዋሂብዎ ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ኣሎ ። ማቴ.241- እዚ ከኣ  ሰባት ስለዳግም ምጽኣት ናይ ክርስቶስን ኅልቀት ዓለምን ክፈልጡ ክሳዕ ክንደይ ኣድላዪ ምዃኑ የመልክት። 

ኣድላይነት ምንጋር ዕለተ ምጽኣቱን፡  ኅልፈት ዓለምን÷

ሰባት ኣብ እምነቶም ጸኒዖም፥ንሕይወቶም ብማየ ንስሓ ሓጺቦም፥ብምግባር ደሚቖም ኩሉ ግዜ ድሉዋት ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡ ስለ ዳግምምጽኣት ናይ ክርስቶስን ኅልቀት ዓለምን ብዝግባእ ክፈልጡን ክንገሮምን ኣለዎ። ዕለተ ምጽኣት ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ኮይኑ፥ ሰዓቱ ግን ብጀካ ባዕሉሓደ እግዚአብሔር ዝፈልጣ ኣካል የልቦን። ስለዚ ሰባት ገና እዩ ኢሎም ኣብ ድቃስ ከለው ምእንቲ ከይርከቡ ምዝኽኻር ኣድላዪ እዩ። ምእንትዚጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ « እምበኣር ጐይታኹም በየነይቲ መዓልቲ ኸም ዚመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። » ክብልኣቐዲሙ ነጊሩና እዩ። ማቴ.2442 ንምእመናን ወኪለን ብምሳሌ ዝቐረባ ዓሠርተ ደናግል ኣለዋ። ማቴ.251-13። እዘን ደናግል ንምምጻእ እቲመርዓዊ ክርስቶስን፥ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ድማ ንሕና እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኮይና ክንቅበሎ ወይ’ውን ክንጸንሖ ከም ዘሎናን፥ ከምኡውን ባዕሉጐይታ ንስኻትኩምሲ ክትጽልዩ ከለኹም  "ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፥መንግስትኻ ትምጻእ ማለት መንግስትኻ ትወሃበና ……ኢልኩም ደኣ ጸልዩ። ኢሉ ከም ዝመሃረና። ማቴ.69። እታ ሰማያዊት ቤትና ብኸመይ ከም እትወሃበናን ብኸመይ ከም እንኣትዋን ንምርዳእ ቀሪበንዘሎዋ እየን። ካብዚአን እተን ኃሙሽተ ለባማት ማለት መስተውዓልትን ንቑሓትን እየን፥ እተን ካልኦት ዝተረፋ ኃሙሽተ ግን ዓያሹ ማለት ዘየስተውዕላዝንጉዓትን ደቀስትን እየን። ኩለን ከኣ ንመርዓዊ ክርስቶስ ይጽበያ ነበራ። ይኹን እምበር እተን ኃሙሽተ ለባማት ቀንዴል ምስ ዘይቱ ማለት ብቀንዴልዝምሰል እምነት ብዘይቲ ዝምሰል ግብሪ ከም ነፍስን ሥጋን ኣዋሃሂደን ብምሓዝ ተዳልየን ክጽበየኦ እንከለዋ፥ እተን ኃሙሽተ ዓያሹ ግን ቀንዴል  ማለትብቀንዴል ዝምሰል እምነት ጥራይ ሒዘን ነበራ። እዘን ዓያሹ ኣብ ልዕሊዚ’ውን መርዓዊ ደንጉዩ እዩ ኢለን ተታኺሰን ደቀሳ። ፍርቂ ለይቲ ኮይኑ ከኣመርዓዊ ክርስቶስ መጺኡ፥ እንሆ መርዓዊ ክትቅበሉ ውጹ ዚብል ድምጺ ዋዕዋዕታን ዕልልታን ኮነ። ፍርቂ ለይቲ ዝበሎ ጐይታ ዝመጸሉ ሰዓት ፍርቂለይቲ ንምዃኑ ዘርኢ እዩ። ሓደ’ውን ማእከለ ዘመን ማለቱ እዩ። ማእከልነቱ ከኣ ንቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረ ዘመንን ድኅሪ ዕለተ ምጽኣት ንዘሎዘመንን እዩ። ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረ ጥንቱ ከም ዘይፍለጥ ድኅሪ ምጽኣት ዘሎውን ከምኡ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ድኅሪዚ መርዓዊ ክርስቶስዝመጽኣሉ ትንሣኤ ተኣወጀ።
ሽዑ ዓሠርቲአን እተን ደናግል ተንሢአን ቀቀንዴለን ኣሰናደዋ። እተን ዓያሹ ነተን ለባማት መባርህትና ክጠፍኣና ደልየን እሞ፥ ካብ ዘይትኽን ግዳ ሃባናበልአን። እተን ለባማት ግና……ንዓኻትክን ዚኣክል የብልናን ኢለን መለሳለን። ማለት ኃጥኣንን ጻድቃንን ዝትንሥእሉ ትንሣኤ ዘጉባኤ ኮይኑተንሢኦም መርዓዊ ክርስቶስ ንምቕባል ይዳለው፥ በዚ እዋን እተን ዓያሹ ነተን ለባማት ማለት እቶም ግብሪ ጽድቂ ዘይፈጸሙ ምእመናን ነቶም ጽድቂዝፈጸሙ ምእመናንን፥ ምስ ክርስቶስ ንምንባር  ዜብቅዕ ጽድቂ ኣይፈጸምናን እሞ፥ ካብ ጽድቅኹም ግዳ ሃባና በለአን። እተን ብእምነት ጸኒዐንብምግባር ደሚቖን ዝተረኽባ ምእመናን ድማ ናይ ሓደ ጽድቂ ካልእ ክጥቀመሉ ዝከኣል ብዘይምዃኑ ንዓናን ንዓኻትኩምን ዝኣክል ግብረ  ጽድቂየብልናን፥ ናብቶም  ምሕረት ዝህቡ ናብ ሥላሴ፥ ናብቶም ምሕረት ዘውህቡ ናብ ድኻታት ደኣ ኪዱ ምሕረት ከም ዝወሃበኩም ግበሩ  በልዎም። ይኹን እምበር እዞም ግብረ ጽድቂ ዘይብሎም ከምዚ ኢሎም ሎሚ ጽባሕ እናበሉ ከይተዳለው እንከለው መርዓዊ ክርስቶስ መጸ። እቶም ብእምነትጸኒዖም ብምግባር ደሚቖም ዝተረኽቡ ምእመናን ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበሉ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡን ነቒሖምስለዝጸንሕዎን ምስኡ ናብ መርዓ ማለት ናብ ሓጎስ መንግስተ ሰማያት ኣእተዎም። እቶም እምነት ብዘይምግባር ሒዞም ዝጸንሑ ምእመናን ግና ብደገማለት ናብ መንግስተ ሰማይ ከይኣተው ተረፉ። "ጐይታ ጐይታ ኣርኅወልና እንተበሉ እኳ ኣይፈልጠኩምን ዝብል መልሲ ተዋህቦም። ካብ ከምዚየድሕኅነና። ብኣግኡ ኣቐዲምካ ብእምነትን ምግባርን ተዳሊኻ እንተዘይጸኒሕካ በታ ሰዓት እቲኣ ዝግበር ኣውያት ኮነ ልማኖ  ዘይጠቅም ከንቱ እዩ።

ስለ ዝኾነ እዩ ኸኣ ቅድስት ቤተ ክርስትያና ንምእመናታ ብዛዕባ ዕለተ ምጽኣትን ኅልፈት ዓለምን ኣፍልጦ ምእንቲ ክህልዎም ኩሉ ግዜ ነዚ ዕለትንሰሙንን ሰሪዓ እትምህረና። እዚ ከኣ ሰባት ብኣግኡ ኣቐዲምና ኣብ እምነትና ጸኒዕና ብምግባረ ትሩፋት ደሚቕና ብንስሓ ሕይወት ተዳሊና ክንርከብ  ዝገብር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ብዛዕባ ነዚ ናይዘን ዓሠርተ ደናግል እኹል መረዳእታ እዩ። ስለዚ መወዳእታና ከም'ተን ኃሙሽተ ዓያሹ ምእንቲ ከይከውን፥ ናይ'ተን ኃሙሽተ ለባማት ደናግል ነፍስ ኣብነት ወሲድና ብእምነትን ግብርን ጸኒዕና ክሳዕ ዕለተ ምጽኣቱ ብንቕሓት ድሉዋት ኮይና ክንርከብ የድሊ።
ካልእ ንሕና ኣብዚ ዓለም እንነብር 70 ካብዚ እንተበዝሐ ከኣ 80 ዓመት እዩ። ይኹን እምበር ክንዮዚ ሓጺር ዕድመ እንጽበዮን ተስፋ እንገብረሉንዓለም ሰማያዊ ርስቲ ግን ኣሎና እዩ። እዚ ተስፋዚ ዝፍጸመልና ወይውን ከም እንርኽቦ ዝተነገረና ከኣ ኣብ ዳግም ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ሰባት ድሕሪ ሞት ምስ እግዚአብሔር ስለእንነብሮ ሰማያዊ ሕይወት ክፈልጡ ይግባእ። ክፈልጡ ከኣ ክንገሩ ኣለዎም። ዳግም ምጽኣት ናይክርስቶስን ኅልቀት ዓለምን ምንጋር ኣብዛ ዓለም እንነብሮ ዕድሜና ሓጺር ወሰን ዘለዎ ምዃኑ ተረዲእና ሎሚ ጽባሕ ከይበልና ክንዮዚ ንዝመጽእዘለኣለማዊ ሕይወት ክነቅሕንን ተስፋ ክንገብርን ይገብር። ምጽኣት ክርስቶስ፥ ናይ ክርስትያን ኩሉ ተስፋ ብምዃኑውን ንዓና ዓቢይ ረብሓ እዩ። እዚግን ኣብ ላዕሊ ከም ዝተነግረ ከምተን ኃሙሽተ ለባማት ነቒሕና ምስ እንጸንሕ ጥራይ እዩ። መርዓዊ ክርስቶስ ከይመጸ ኣቐዲምና ድልዋት ኮይናክንርከብ የድሊ። ጐይታ ደጊሙ ሕጂውን "እምበኣርሲ ወዲ ሰብ ዚመጸላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑኢሉ እዩ።  ማቴ.2513። ስለዚ ክንነቅሕ ይግባእ።


ሕራይ እዚ ናይ ምጽኣቱን ኅልቀት ዓለምን ነገርከ ከመይ እዩምልክታቱኸእንተተባህለ፥

ትምህርቱ ሰፊሕ፥ምስጢሩውን ዓሚቕ እዩ።ነገር ግን ዓቕምና ዝፈቕዶ፥ንሱ ብዝረድኣና መጠን ካብቲ ባዕሉ ዝነገረና እናወሰድና ንመረዳእታ ዝኣክልጥራይ ገለ ክንጠቅስ።

 2 ክፋል ይቅጽል ………………………………. 

 ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና ኣሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.