1/ ዘወረደ ( ሕርቃል ወይ ጾመ ንጉሥ )

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላኽ አሜን።

እዚ  ሰሙን እዚ  ኣብ  መጀመርታ (መእተዊ) ናይ ዓቢይ ጾም ዘሎ እዩ። ዘወረደ ከኣ ይበኃል።

ናይ ዕለቱ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር መዝሙር።

ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት።

ምስባክ

                                                               ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት፣ 
                                                                  ወተሐሰዩ ሎቱ በረዓድ፣ 
                                               አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዐዕ እግዚአብሔር።   መዝ 2-11።

ወንጌል ፣ ዮሓ. 3-1ዐ-25፡      ግ.ሓዋ፣ 25-13-27    ያዕ. 4-6-17     እብ.13-7-17  

ቅዳሴ፣ዘእግዚእነ።


ዘወረደ ማለት፥ ካብ ላዕሊ ዝወረደ፡ ዝመጽአ ማለት እዩ። እዚ ከኣ ምንም እኳ እግዚአብሔር ብህልውንኡ ወይ’ውን ብባህሪኡ ኣብ ኩሉ ዘሎን ምሉእንእንተኾነ፥ ልዕልናኡ ንኸረድእ፡ ንሱ ባዕሉ’ውን ከም ዝመኃረና "ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና እናተባኅለ ዝምለኽን ዝምስገንን ጐይታ፥ኣብቲ ዳሕራይግዜ  ምእንቲ ድኅነት ደቂ ሰባት ሰብ ኮይኑ ምውላዱን ናብዚ ዓለም ምምጽኡን የመልክት። ከምኡ’ውን ባዕሉ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ "ወዲ ሰብኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኪኅብን ደኣ እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን። ከም ዝበለ ማቴ.2028። ንትሕትናኡ ዘመልክት እዩ።
ስለዚ ዘወረደ÷ ብምሥጢር ነገረ ድኅነትና ማለት ልዑለ ባህሪይ ቅዱስ እግዚአብሔር ንዓና ከድኅን ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅድስትድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር እናሓሰብና እንጾሞ ሰሙን እዩ። ኣብዚ ዕለት ወይ ሳምንት ተጸኒሱ ተወሊዱ ማለት ከም ዘይኮነ ግንክንስሕቶ የብልናን። ከመይሲ ጽንሰቱ መጋቢት 29፥ ልደቱ ድማ 29 ታኅሳስ ምዃኑ ዝተፈልጠ ስለዝኾነ። 

ኮይኑ፥እሞ ብምንታይ ደኣ ንፍለዮ ንዝብል ግን፥ ሕጽር ብዝበለ እዚ ዘወረደ ዝብል ስያሜ ሒዙ ዘሎ ሳምንት ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኰይኑ ካብታብድንጋሌ ሥጋን ነፍስን ዝጸንዐት እግዝእትነ  ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ ናብዚ ዓለም ምምጻኡ እናሓሰብና እንጾሞ ሳምንት እዩ፣ ክንብልከሎናን መእተዊ ጾም ኣርባዓ ኮይኑ ክጽወም ዝተሠርዓሉ ምኽንያትን ከምዚ ሲዒብና ንርኣዮ።
ዘወረደ ማለት ብምሥጢር ስለ ነገረ ድኅነትና፥ እግዚአብሔር ወልድ ብዝተፈልየ ኣካሉ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያምምውላዱ፡ ሰብ ምዃኑ እናሓሰብና እንጾሞ ሳምንት ምዃኑ ኣብ ላዕሊ ገሊጽና። ጽቡቕ። ንነገረ ሥጋዌ ጥንቱ ተጸንሰ እዩ። ካብ ጥንሰት ድማ ወረደማለት ይቕድም። ጐይታ ንድኅነት ደቂ ሰባት ናብዚ ዓለም ምስ መጸ፥ ተፈጸመ ቅድሚ ምባሉ ብዙሕ ሥራሕ ሠሪሑ እዩ። ናይ ሥርሑ መጀመርታዝነበረ ከኣ "ጾምእዩ። ኣምላኽ ንዓና ከድኅን ሰብ ኰይኑ ናብዛ ዓለም ምስ መጸ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ንብል ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ፥ ቅድሚ"ጾመ"ወረደማለት ስለ ዝቕድም፥ ሊቃውንት ቤተ ክርስትያን በዚ ኣመሣጢሮም፥ ወረደ ተወልደ ኢሎም "ጾመንምባል ነዛ ሳምንትመጀመሪ ጾም 40 ገይሮም፥ ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር(ምሥጢርእናዘከርና ክትጽወምን ዘወረደ ዝብል ስያሜ ክህልዋን ሰሪዖም ኣቐመጡምልና። ነዚ ከኣብሊቅነቱ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ ኣቦ ቅዱስ ያሬድ ገና ጾመ ድጋ ክጅምር ኣብ መእተዊ "ዘወረደ እምላዕሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመ ኢያእመሩ እግዚአኩሉ ዘየሐዩ በቃል"ብማለት ኣነጺርዎ ኣሎ። "ነቲ ንኣዳም ከድኅን ካብ ልዕልና ካብ ሰማያት ዝወረደ ኣይሁድ ሰቐልዎ፥ ንሳቶም ሰማያዊ ሥልጣን፡ጐይትነት ናይ ባህሪ ገንዘቡ ዝኾነ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጐይታ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። ማለት እዩ።

ካልእ’ውን  መጀመርታ መእተዊ ዝኾነሉ ምኽንያት ከኣ ? እንተበልና፣  ብዙሕ ከምዚ ሕጂ  ዘለናዮ እዋን ኣቡሻህር ወይውን ባህረ ሐሳብ ኣይንበርእምበር ሓዋርያትውን ብኸምዚ ይጾምዎ ከምዝነበሩ ። (ፍትመንፈሳዊ ኣንቀጽ 15) ይነግረና እዩ።

ካልእ ከኣ ናይ መጀመርያ ሳምንት ኣብ ላዕሊ ኣብ ምልክት ሓጹር ተቐሚጡ ከም እንርእዮ፣ ጾመ ንጉሥ ተባኂሉ ይንገብር እዩ። ነዚ ከኣ ርእሱዝኸኣለ ቅዱስ ታሪኽ ዘለዎ እዩ። ስም እቲ ንጉሥ ሕርቃል ይበሃል። ሕርቃል ኣብ 7/// ናይ ቢዛንታይን ንጉኅ ኮይኑ ተሸይሙ ዝነበረ ሰብ እዩ። ታሪኹ ከኣ ሕጽር ዝበለ ከምዚ ዚስዕብ ይመስል።

ኣብ 614 . እዩ ኪርዮስ (ከስሮኤስዝተባኅለ ናይ ፋርስ ንጉስ ንኢዮሩሳሌም ወረራ እሞ፥ ኣብ ልዕሊኣ ከኣ ብዙሕ ግፍዕን ዕንወትን ፈጸመ። ንካህናታ ቀተሎም፥ ንብዙሓት ካልኦት ኣቑሲሉ ነታ ከተማ’ውን ኣቃጸላ፥ እቶም ዝተረፉ ድማ ንገሊኦም ማሪኹ ናብ ፋርስ ባቢሎን ሒዝዎም ክወርድእንከሎ ገሊኦም ግን ሃዲሞም ናብ ፍቐዶ ባዓትታትን ጎዳጉድን ከዱ። ነገረ መስቀል ከም ዝሕብሮ መስቀል ክርስቶስ በቶም ጸላእቲ መስቀል ንዘመናትተሠዊሩ ድሕሪ ምጽናሕ ብመገዲ ንግሥቲ እሌኒ ከም ዝተርኽበ እሞ፡ ንሳ ኣብ ኢዮሩሳሌም (ጎልጎልታንዕኡ ዝኸውን ስፍራ መቕደስ ኣዳልያ ብኽብሪከም ዘቐመጠቶ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ከኣ፥ እዚ ናይ ፋርስ ንጉስ ንኢዮሩሳሌም ወሪሩ ምስ ሓዛ መስቀል ጐይታ’ውን ኣብኡ ኣብ ቅዱስ መኻነ ስፍርኡስለዝረኸቦ፥ ምስ ካልእ ንዋያተ ቅዱሳን ዘሪፉ ወሰዶ።
ድሕሪዚ ኹሉ፥ 14 ዓመት ጸኒሑ ማለት እዩ። ኣብ 628 . ስደት በቲዕዎም መከራ ጸኒዕም ኣብ ዝተፈላለየ ባዓትታትን ጎዳጉድን ፋሕ ኢሎምዝነብሩ ዝነበሩ ምእመናን ተኣኻኺቦም ስለቲ ዝበጽሖም ሽግር ክፈርደሎም ንፈጣሪኦም ለምኑ። በቲ እዋን ናይ ቢዛንታይን ንጉሥ ኮይኑ ተሾይሙንዝነበረ ሕርቃልው’ን ነገርዎ። ንጉሥ ሕርቃል በቲ ዝነገርዎ፥ ነገሩ ስለዘተሓሳሰቦ፥ ፍቓዶም ክመልእ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ፥ቅድሚኡ ግን ናይ ሓደሳምንት ጾም ክሕዝሉ ነገሮም። በዚ መሠረት ንሳቶም’ውን ብዓመጽን ግፍዕን ኣብ ልዕሊኦም ንዝተለዓዓሉ ጸላእቶም ክሥዕረሎም፥ ንዕኦምን ንወገኖምንከምኡ ድማ ነቲ ትምክሕቶም ዝኾነ ናይ ጐይታ መስቀል እውን ካብ ምርኮ  ክመልስ፥ እግዚአብሔር ኃይልን ዓወትን ምእንቲ ክኅቦ ንሓደ ሳምንትዝኣክል ጾም ሓዙ። ብዝግባእ ጸይሞም ሓደ ሳምንት ምስ ወዱኡ ከኣ፥ እንሆ ንጉሥ ሕርቃል ዘድልዮ ኣጽዋር ኩናት ዓጢቑ ኣብ ልዕሊ ንጉሥ ፋርስተላዕለ፥ ተዋጊኦም ከኣ ንጉሥ ሕርቃል ሠዓረ። በዚ እዋን እቶም ኣብ ምርኮን ስደትን ዝነበሩ ነጻ ወጹ ናብ ሃገሮም’ውን ተመልሱ። መስቀል ጐይታ ግንንግዜኡ ሰኣኖ። እዚ ከኣ እቲ መጀመርታ ንጉሥ ፋርስ ንኢዮሩሳሌም ክወራ እንከሎ፥ ናይ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ቅዱስ መካነ ስፍርኡ ከም ጸሓይ ኮይኑክበርህ ረኸቦ እሞ፣ ከልዕሎ እንተ በለ ከም እሳት ኮይኑ ኣቃጸሎ። ሽዑ ንኽልተ ዲያቆናት ኣሸኪሙ ምስ ካልእ ንዋያተ ቅዱሳት ናብ ሃገሩ ኣውረዶ። ኣብቲ ንሱ ዝደለዮ ምስ ኣቐመጥዎ ከኣ፥ክርስትያን፥ ዝምክሕሉ መስቐል ኣብ ዘለዎ ምእንቲ ከይፈልጡ ከይነግርዎም ብማለት ነቶም ዲያቆናት ቀቲሉነቲ መስቀል ሰዊርዎ ስለዝነበረ እዩ። ዕርቂ ዝተፈጸመሉ ናይ ሰላምና ምልክት፥ ሰንደቕ ዕላማና ዝኾነ ቅዱስ መስቀል ብኸምኡ ተሰዊሩ ክተርፍ ፍቓድእግዚአብሔር ስለዘይነበረ ግን፥ነዚ ኹሉ ክገብር እንከሎ ሓንቲ ብምርኮ ዝወረደት ጓል ኣንስተይቲ ስለዝርኣያቶ መስቀል ጐይታ ዘለዎ ቦታ ትፈልጥነበረት። ንሳ ኣብ ዘሎዎ ሓቢራቶ ከኣ ረኺቡ ብልብሰ መንግሥቱ ሸፊኑ ብኽብሪ መለሶ። እዚ ሳምንት ብክርስትያን ንክርስትያንን (ጉዳዮምን)ተባሂሉዝተጾመ እካ እንተዀነ ናይቲ ታሪኽ በዓል ቤት፥ ንጉሥ ሕርቃል ስለዝኾነ ግን ጾመ ንጉሥ ዝብል ስያሜ ክሕዝ ክኢሉ። ብሕጽር ዝበለ ታሪኹ ነዚይመስል። እዚ ቅድስት ቤተ ክርስትያና እትቕበሎ ክንጾሞ ዝግብኣና ሳምንት እዩ (ፍት.ነገስትኣንቀጽ15)ንርአ።
በዚ ታሪኽ ድማ÷ ከም እንርእዮ
እቶም ቀደምት ክርስትያን ነዚ "ጾምጾይሞም ነቲ ብዓይኒ ዝርአ ግዙፍ ጸላኢ ከም ዝሰዓሩ፥ብዓላውያን ነገሥታት ካብ ዝበጽሖም ግፍዒ ከኣ ንርእሶምኮነ ቤተ ክርስትያን ነጻ ከም ዝወጹን፥ካብ ምርኮ’ውን ከም እተመልሱ፥ ከምኡ ንሕና ድማ ነዚ ጾም ጾይምና ኃይሊ ብምርካብ ነቶም ብዓይኒ ዘይርኣዩ  ረቀቕቲ ጸላእትና ስለእንስዕርን፥ ከምኡ ከኣ ኩሉ ምእመን " ኣምላኸይ ኣነ ብኃጢኣት ዝተማረኽኩ ኃጢኣት ምኽንያት’ውን ዝተሰደድኩ ሰብ እየ፥ ንስኻ ግን መሓሪ ይቕረ በኃሊ ኢኻ እሞ፥ ነቶም ቀደምት ክርስትያን በዚ "ጾምምኽንያት ካብ ዝበጽሖም ናይ ሥጋ ምርኮን ስደትን ክምለሱከምዝገበርካ ከምኡ ንዓይ’ውን በዚ"ጾም"ረቀቕቲ መናፍስቲ ዝኾኑ ጸላእተይ ሲዒረ ካብ ምርኮ ኃጢኣተይን ስደተይን ክምለስ ኣብ ውሽጠይ ይሊመንፈሳዊ ክሓድር ግበር ፥ መንፈሳዊ  ኣጽዋርካ ኣዕጥቐኒ እናበለ ምእንቲ ክንጾሞውም ቅድስቲ ቤተ ክርስትያና ጥቕሙ ብምርዳእ በዚ መንፈሳዊምሥጢሩ  ካብ ሰሙናት ዓቢይ ጾም ሓደ ክኽውን ጌራ።

           እዚ ሰሙን’ዚ ኣብ ላዕሊ ከምዝረኣናዮ ቅዱስ መስቀል ናይ ጐይታ ተማሪኽዎ ካብ ዝነበረ  ምእንቲ ክምለስ ዝተጾመ ሰሙን' ንሕና'ውን ካብምርኮ ኃጢኣት ብእግረ ንስሓ ተመሊስና ናብኡ ክንቀርብ የብቅዓና።
ብኻልእ ከኣ ነተን ኣብ ኩለን ሰሙናት ዘለዋ ቀዳመ ሰንበት እንተደኣ ቆጺርናየን 15 መዓልታት ይኾና ነዚኣን ኣውጺእና ከኣ 40 ንረክብ ንምንታይ እንተበልና ኣብ ግዜ ቀዳመ ሰንበት ካብ ጥልላት መግቢ ኢና ደኣ ንኽልከን እንበር ኣንጊህና ስለ ንቆርስ እዮም ኣቦታት ከሙኡ ዝበሉ።

                                   

ካልኣይ ሰሙን ቅድስት……ይቕጽል

                                    ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር  ስለኹሉ ይኽበር ይመስገን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላኽ በረከቱን ረዲኤቱን ምሕረቱን የብዝሓልን። ኣማላድነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየን።   

                                                                                                              ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

      ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.