ጾመ ነነዌ

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

 

ትንቢተ ዮናስ ካልኣይ ክፍሊ

ዮናስ ናብ ባሕሪ ተደርበየ።

ዮናስ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ንኽሞውት ግና ኣይኮነን። እግዚአብሔር ምስኡ ስለዝዀነ ንሞት ኣሕሊፉ ኣይህቦን እዩ። እግዚአብሔር ንሰብአ ነነዌ ከድኅኖም ስለዝፈተወን ንዮናስ’ውን ስለዝፈትዎ ክመወት ኣይደለየን። ብኣና ብዓይኒ ደቂ ሰባት ዮናስ እዚ ዝግብኦ ኣይኮነን ዝብል ድምዳሜ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብዓይኒ እግዚአብሔር ግና ይግብኦ እዩ ። ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንዮናስ ኣዝዩ ይፈትዎ እዩ። ወደይ እዩ ናተይ ነብዩ እዩ ብምባል እዩ ዝጽዎዖ።

ንወገናቱ እስራኤል ሓልዩ ኣይእዘዝን ዋላ እንተበለ ። ዘይምእዛዙ ናብ ካልእ ኃጥያት ክኣቱ እንተገብሮ ሕጂ’ውን እግዚአብሔር ንዮናስ ይደልዩ እዩ። ምእንቲ ሰብኣ ነነዌ ክድኅኑ።

እግዚአብሔር ትዕግሥቱ ሙሉእ እዩ። ንፍርዲ ኣይህወኽን እዩ። ንመቅጻዕቲ’ውን ዝህወኽ ኣይኮነን። ብዝወደቁ ደቁ ቀሊጢፉ ኣይፈርድን። ንፍርዲ ህውኻት ንሕና ኢና። ምስ ዝወደቁ ሰባት ዘለና ርክብ ብዘይ ወዓል ሕደር ቀሊጢፍና ነቋርጽ ንሕና ኢና።  እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ከሙኡ ኣይኮነን። ርኁቀ መዓት ወብዙኃ ምሕረት። ምሕረት ብዙሕ መዓቱ ርሑቅ ሓቐኛ ጓሳና እሱ እዩ። ንነዊሕ እዋን እዩ ብትዕግሥቲ ዝጽበየና። ብምሕረቱን ብትዕግሥቱ እዩ ስጋብ  ሕጂ ጸኒሕና ዘለና። ዕድመ ንንስሓ ሂቡ ዘንብረና፣ ካብ ኩሉ ንርእዮን ዘይንርእዮን ፈተና ዝሕልወና እግዚአብሔር ዝለዝፈተወናን ዘፍቅረናን ንድኅነትና ኣዝዩ ስለዝግደስን እዩ።

ዮናስ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። እግዚአብሔር ግና ኢዱ ኣብ ታሕቲ ዘርጊሑ ተቀቢልዎ። ንሕና ክንወድቅ ከሎና ጸላኢ ሠናያት ሰይጣን እምኒ የንጽፈልና ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ግና እቲ እምኒ ከይጎድኣና ምእንታና ኢሉ ዝቆሰሎ ኢዱ ዘርጊሑ ይቅበለና። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ’ውን ይሕልወና።

ዮናስ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ኢድ እግዚአብሔር ግና ተቀቢላቶ። ህቡብላ ማዕበል ባሕሪ ከይጎድኦ ተኸናኺኑ ሓቂፍዎ። ዓቢ ዓሳ ( ዓሳ ነባሪ) ኣዳለወሉ። ክቐትሎ ኣይኮነን፣ ክሕልዎ እምበር፣ ክቀጽዖ ኣይኮነን ከዕቅቦ እዩ እምበር፣ ዮናስ ከርሲ ነባሪ ዓሳ ምስ ተዋሕጠ፣ ቁሪ የለን፣ እቲ ማዕበል’ውን ሃድኣሉ፣ ህቦብላ ንፋስ’ውን ጨሪሱ ጠፍአ። ካብ ኣብ መርከብ ዝነብሮ ንላዕሊ ኣዝዩ ጢዒምዎ።

ነቲ ዓሳ ነባሪ ኣብ ከርሱ ዝኾነ ንጥረ ነገር (Enzyme) ኣመንጪው ንዮናስ ከይሕቅቆ እግዚአብሔር ስለዝኣዘዞ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይከኣለን። ማይ ዘይብሉ ኣብ ጥቃ ነኔዌ ዝርከብ ንቑጽ መሬት ስጋብ ዝተፍኦ ክንከባኸቦ እግዚአብሔር ኣዚዝዎ። እቲ ዓሳ ከኣ እግዚአብሔር ዝነገሮ ኩሉ ቃል ይሕልው ኔሩ። ዮናስ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኮይኑ ኣይጠሓለን። እግዚአብሔር ድንቂ ዝኾነ ቤት ኣዳልዩውሉ እዩ።

ዮናስ ጉዕዛኡ ጀመረ ኣብ መርከብ ዘይኮነ ኣብ ከርሲ ዓሳ ነባሪ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ሓደረ። ኮይኑ ግና ቲ’ዓሳ ንዮናስ ኣይበልዖን። ከምቲ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርሰ መቓብር ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ሓዲሩ ሞት ዘይሰዓሮ።

ንሕና’ውን ሕዝበ ክርስትያን፣ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ዓሳ ነባሪ ክውሕጠና ከሎ ሕዙናት ኰይና ኣይነማርር ፣ ዮናስ ከምዝገበሮ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ኰይና ንእግዚአብሔር ነመስግን። ዓሳ ነባሪ ዋላ እንተወሓጠና ከምዘይጎድኣና እንኣምን ንኹን።

ትእዛዘ እግዚአብሔር ጥሒሱ ኣብ ልዕሌና ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ኣይገብርን እዩ ። ብእግዚአብሔር ምስ ተኣዘዘ እቲ ዓሳ ንዓና ዝተፋኣሉ ግዜ ኣሎ። ዝተፈተኹም ሕዝበ ክርስትያን ዝዀነ ይኹን ፈተና ኮነ መከራ ምስ ዘጓንፈና ናይ ዮናስ ኣምላኽ ምሳና ከም ዝኾነ ንሕሰብ።

እግዚአብሔር ነዚ ናይ መከራ ዓሳ ዘዳለዎ ኣብ ሓደ መከራ ዘይብሉ ጽቡቅ ቦታ ከብጽሓና ከም ዝደለየ ንሕሰብ።

ኣምላኸይ እዚ ኹሉ ዝበጽሓኒ እንታይ እዩ ፧ እዚ ክውሕጠኒ ዘዳለኻዮ ዓሳ እንታይ እዩ ፧ ንምንታይ ዘይተድኅነኒ ፧ ኢልና እነማርር ኣይንኹን። እግዚአብሔር ዝምልሰልና መልሲ ሓንቲ እያ። ወደይ/ ጓለይ ኣይትፍራሕ /ሒ ፣ ኣነ ምሳኻ/ኺ ምህላወይ እኹል’ዶ ኣይኮነን ፧

ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ዓሳ በይንኻ ዘለኻ ኣይምሰልካ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትሸበር። ከቶ’ውን ኣይገድፈካን እየ። ለለዚ ብዝዀነ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ዓሳ እንተዀና ክንፈርሕ የብልናን። “ ካብ መከራ ዝሃድም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ይሃድም። “ ዝብል ቃል አቡነ ጳውሊ ንዘክር።

ዮናስ ኣብ ውሽጢ ዓቢ ነባሪ ዓሳ ንነፍሱ ረኸባ። ብጣዕሚ ደኒቅዎ። ኣዝዩ ኣብ ዝማዕረገ ዘመናዊ ቪላ ገዛ ከምዘሎ ቆጺርዎ። ድሕሪኡ እንታይ ገበረ። ናብ ገዛእ ርእሱ ተመልሰ፣ ተንበርከኸ። ለካስ እግዚአብሔር ከምዚ ዓሳ ዘዳለወለይ ንኽምለስ ፣ ንኽንብርከኽ እዩ።  ብምባል።

መጀመርያ ዮናስ ንእግዚአብሔር ከየዛርቦ ዀርዩ ኮብሊሉ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ግና ልብን ኩላሊትን ስለዝምርምር ዓሳ ነባሪ ኣዳልዮ ከዘራርቦ ተዳልዩ ቀረበ ። ቀሪቡ’ውን “ ወደይ ንምንታይ ትኹሪ ፧ ወገናትካ እስራኤል ስለዝገደፉኒ እምበር ኣነ ገዲፈዮም ኣይኮንኩን። ንገረኒ እስለ ክንደይ ነብያት ቀቲሎሙለይ ፧ ንኽደይ ገሪፎም ኣሳቅዮም ፧ ኣነ ንጥቅሞም ክብል እዚ እንተገብረኩ ንምንታይ እዚ ገበርካኒ ፧ በል ንዓ ንተዓረቕ። ይብሎ ኔሩ።

ዮናስ’ውን ተዓረቐ ናብ ጥንተ ተፈጥርኡ ተመልሰ፣ ኣመነ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ተንበርኪኹ ከመስግን ጀመረ።

በረኸቶም ይብዝሓልና ብጹእ አቡነ ሲኖዳ ሣልሳዊ ኣብዚ ዓንቀጽ ትርጓኦም ኣብዚ ክፍሊ ከምዚ ይብሉ ፣ ኣብ ሕይወተይ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣንቢበ ኣይፈልጥን።

ዮናስ ካብ ቅድሚ ኣምላኹ  ቅድሚ ምኹብላሉ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ እንተዝነብር እዚ ኹሉ ኣይምበጽሖን ኔሩ። ብሓዊ መከራ ናይ ጸሎት ትምህርቲ ቤት እዩ።

ዮናስ “ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚአብሔር ኣእዌኹ ንሱ ኸኣ መለሰለይ። “ ኢሉ ብምጽላዩ ኣዝየ ተደኒቀ። ከምዚ ኢለ’ውን ይሓትት  “ ኦ ዮናስ ትዛረቦ እንታይ እዩ ፧ ሕጂ ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ነባሪ ኢኻ’ሞ ድኣ መዓስ እዩ ኣምላኽካ ኣውያትካ ዝሰምዓካ ፧  “ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብ መከራ ከተናግፈኒ ምእንቲ ናብኻ ኣእዌኹ። “ ክትብል ከመይ ኪኢልካ ፧ ለካስ ዮናስ ነዚ ዘመስግን ዘሎ ዳሕራይ ንዝረኽቦ ከምዝረኸቦ ቆጺሩ እዩ።

ዮናስ ኣደናቂ ዝኾነ ጸሎቱ ቀጸለ። ከምዚ ብምባል

“ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኰይነ ኣእዌኹ ንስኻ’ውን ድምጸይ ሰማዕካ። ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ ወሓይዝ ከበበኒ ኵሉ ማዕበልካን ሞገድካን ብልዕለይ ሓለፈ። ኣነ ከኣ በልኩ ካብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ተሰጐጒኩ ግና ናብ መቕደስካ መሊሰ ኽጥመት እየ። ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበቡኒ መዓሙቚ ኣብ ዙርያይ ነበረ። ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ። ናብ መሠረት ኣኽራን ወረድኩ መሃርሃሪታት ምድሪ ንሓዋሩ ኣብ ልዕለይ ኰነ ግና ንስኻ ዎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንሕይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውጻእካያ። ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ኣሕለለወት ንእግዚአብሔር ዘከርክዎ ጸሎተይ ናባኻ ናብቲ ቅዱስ መቕደስካ ኣተወ። እቶም ናብ ሓሰውቲ ኸንቱነት ዜድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ። ኣነ ግና ብድምጺ ምስጋና ኽስወኣልካ ነቲ እተማባጻዕክዎ ኸኣ ክፍጽም እየ ምድኃን ካብ እግዚአብሔር እዩ። “

ከመይ ዝበለ እምነት እዩ ፧ ዳሕራይ ንዝኸውን ነገር ኣብ ብሙሉእ ተስፋ ከምዝረኸቦ ተኣማሚኑ ይዛረብ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዮናስ እምነት ኣብቲ ዘደንቅ ደረጃ በጽሒ ምስ ረኣየ፣  ንዓሳ ነባሪ ንዮናስ ኣብ ማይ ዘይብሉ ንቑጽ ምድሪ ክተፍኦ ኣዘዞ።

“እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ’ውን ንዮናስ ናብ ንቑጽ ምድሪ ተፍኦ።” ዮና.2-11።

ንሕና’ውን ናይ ምስጋናን ናይ እምነት ሰባት እንተዀይና ቲ’ዓሳ ዋላ ሓንቲ ከይጎድኣና ኣብ እዋኑን ኣብቲ ምቹእ ቦታ ይተፍኣና።

ንዮናስ ናብ ንቑጽ ምድሪ ተፍኦ።

እቲ ዓሳ ንዮናስ ብ ኣንጻረ ነነዌ ተፊእዎ። እግዚአብሔር ልክዕ ከም መጀመርታ “ ተንሥእ እሞ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ  ኪድ። እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ ኣንጻራ ኣውጅ። “ ኢልዎ። ዮናስ’ውን ከምቲ መጀመርታ ዝገብሮ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክሃድም ኣይፈተነን። እግዚአብሔር ከምዝኣዘዞ ተላዒሉ ከደ።  ሕዝበ ክርስትያን እስኪ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ብጽሙና ነስተውዕሎ ። ቀዲሙ ዮናስ ንወገናቱ እስራኤል ሓዚኑ ኣይእዘዝን ኢሉ ። ብዘይምእዛዙ ናብ ካልእ ኃጥያት ኣትዩ ኔሩ። እግዚአብሔር ግና ሕጂ’ውን ይፈተዎ እዩ ። ናብታ ዓባይ ከተማ ሕጂ’ውን ካልእ ነብዩ ክሰድድ ኣይበለንን፣ ንዮናስ ኣየድልን እዩ ኣይበለን። እግዚአብሔር ንዮናስ ብቃሉ እንኳን ኣይገሰጾን። ትእዛዘይ ጢሒስካ ንምንታይ ሃዲምካ ኣይበሎን። ብተግባር ዝበጽሖ ኩሉ ኣኻሊ ስለዝኾነ ተወሳኺ ቃለ ተግሳጽ ኣየድልዮን። ዳግማይ ብቃሉ እንተገሲጽዎ ማዕረ ክንደይ ስምዒቱ ከምዝጉዳእ መፍቅሬ ሰብእ እግዚአብሔር ስለዝፈልጥ።

እግዚአብሔር ንስምዒትና እንታይ ከምዝጎድኣና ኣድቂቁ ስለዝፈልጥ ስለዝኾነ ይጥንቀቅልና እዩ። ጌጋና እንታይ ከምዝነበረ ተረዲእና ንኽንምለስ ኩነታት የጠዓዕመልና እዩ እምበር ከም ሰብ እንዳደጋመ ኣይወቅሰናን  እዩ ፣ ናይ ናጽነት ኣምላኽ ስለዝኾነ።

ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ ከምዝተገልጸ፣ ከተማ ነነዌ ድኻ ዝብደለላን ጣኦት ዝምለኸላ ናይ ሞት ከተማ ነበረት። እከይ ተግባራ በዚሑ ኑኃ ሰማይ በጺሑ ነበረ። እግዚአብሔር ግና ሕጂ’ውን ይፈተዎም እዩ ። ድኅነት ብፍጥረቱ ስለዝግደሶ  ጥፍኣቶም ኣይደልን እዩ ። “እግዚአብሔር ንፍጥረቱ የፍቅሮም እምበር ኣይጸልኦም እዩ። አባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከምዝበሎ እግዚአብሔር ንኹሉ ከምዘፍቕር ይነግረና።

እግዚአብሔር ስለዘፍቅረና ትሕት ኢሉ ከም ሰብ የዛርበና ፣ ንሕና ንዑኡ ዝበቅዕ ተግባር ኣልዩና ወይ ኣብ ቅድሚ ገጹ ዘቅርብ ጽቡቅ ተግባር ኣልዮና ኮይኑ ኣይኮነን። መፍቅረ ሰብእን ባሕርዩ ፍቕሪ ስለዝኾነ እዩ። ብፍቅሪ ዓይኒ ዝርእየናን ዝቀርበናን።

እግዚአብሔር ንድኹማትን ኃጥያተኛታት ይደልዮም እዩ። እሱ ዝጸልእ ንኃጥያት እምበር ንኃጥያተኛታት ኣይኮነን። እግዚአብሔር ዝተጸየፈ ናይ ነነዌ ኃጥያት እምበር ንሰብአ ነነዌ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ንዓና ኣይኮነንን ዝጽየፍ ንኃጥያትና እዩ እምበር። ኣቦ ከመይ ጌሩ ንወዱ ይጸልኦ።

ዮናስ ኣብ ዓቢ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ስለ ዝወጸ ሕራይ ኢሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር  ኣኽቢሩ ተቀቢሉ። ብንፋስ ማዕበልን ዓሳ ነባሪ ዓቢ ምህሮ ተማሂሩ ። እዚ ስለ ዝዀነ ኣሜን ኢሉ ተኣዚዙ። ናብታ ዓባይ ከተማ ካብ ጫፍ ስጋብ ጫፍ መገዲ ሰለስተ መዓልቲ እያ። “ ኣብ ውሽጢ ሠለስተ መዓልቲ ነነዌ ክትጠፍእ እያ ።” ብምባል ሰበኸ። ተወሳኺ ዘይብላ ሓጻር ቃል።  ኣብ ውሽጢ ሠለስተ መዓልቲ ነነዌ ክትጠፍእ እያ ። በዚኣ ቃል ጥራሕ ሰብአ ነነዌ ንንስሓ ዝዀነው ዘደንቅ ፍረ ኣፍርዮም። እግዚአብሔር ዝተዛረቦም ኣሚኖም ። ካብ ዓቢ ክሳብ ንእሽቶ ለሊቅ እስከ ደቂቅ ማቕ ለቢሶም ፣ ልቦም ተሰሩ፣ ልብሶም ገዲፎም ክሻ ለቢሶም ሓመድ ኣብ ርእሶም ነስኒሶም ንስሓ ኣተዉ።

ንጉሥ ነነዌ ስልምናሶን ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ልብሰ ንግሥነቱ ኣውጺኡ ፣ ክሻ ተኸድነ ፣ ሓመድ ነስኒሱ ፣ ኣብ ሓመኹሽቲ ተቐሚጡ ንስሓ ኣትዩ።  

ሰብን እንስሳን ፣ መጓሰ ኸብቲ ወይስ መጓሰ ኣበጊዕን ላሕምን መግቢ ከይበልዑ ተኸልኪሎም። ሓንቲ እኳ ኣይጥዓማ፣ ኣይውፈራ ማይውን ኣይስተያ። ሰብን እንስሳን ክሻ ተኸዲኖም ዓው ኢሎም ድማ ብሓደ ልቢ፣ ብጾምን ጸሎትን  ናብ እግዚአብሔር ኣእዌዩ ተማህለሉ።

ኩሎም ክፋእ ሥርሖም ገደፉ ። ካብ እከይ መገዶም ካብቲ ኣብ ኢድ ዘሎ ዓመጻን ተመልሱ፣  እእዳዎም ጣኦት ካብ ምስራሕ ደው በላ። እግዚአብሔር እንተተመልሰን እንተተጣዕሰን መን ይፈልጥ፧  ንሕና ንኸይንጠፍእ ከኣ ካብ ጉሁር ቁጥዓኡ እንተተመልሰ መን ይፈልጥ ፧ ካብ ሞት ንድኅን ንኸውን መን ይፈልጥ ፧ በሉ።

እቲ ዝገርም ነገር ግና ዮናስ “ ንስሓ እንተኣቲኹም እግዚአብሔር ይቕረ ክብለልኩም እዩ እኳ ኣይበሎምን። ብዛዕባ ምሕረትን ይቕሬታን ናይ እግዚአብሔር ሓንቲ ቃል እኳ ኣየምሃሮምን። ብዛዕባ ጥቅሚ ንስሓ’ውን ዋላ ሓንቲ ስበከት ኣሰበኾምን።  

“ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ነነዌ ክትጠፍእ እያ ኢልዎም እምበር ተወሳኺ ትምህርቲ ኣይሃቦምን። ንሶም ግና ተግባራዊ መልሲ ሂበሞ።

ሕዝቢ እታ ከተማ ኩሎም ናብ ኣምላኽ ኣእዌዩ። ናብቲ መሓሪ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንብዓቶም እንዳፍሰሱ በኸዩ ። ኩሉ ስለ ኃጥያቱ ክሻ ተኸዲኑ። ንጉሥ ከየተረፍ ክብረ ንግሥነቱ ባርነሱ ቐንጢጡ። “ ካብ ማህጸን ኣደይ ጥራየይ ወጻእኩ። “ በለ። ባዶነቱ ገለጸ። ንጉሥ ዋላ እንተዀነ ኣብ ኣብ ሓሙኹሽቲ ኮፍ በለ ። እግዚአብሔር ካብ እከይ መገዶም ከምዝተመልሱ ግበሮም ረኣየ። ሓዘኖም ረኣየ። “ ጾሞንን ጸሎቶም ኣይኮነን።  ከምዝተመልሱ እምበር ፣ ምእማኖም ጸሎቶም ጾሞም ናይ ምምላሶም ፍረ እዩ ።

ኣምላኽ ከኣ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረኣየ፣ ኣምላኽውን ነቲ ኸውርደሎም ኢሉ ዝተዛረብ መዓት ተጣዕሰሉ። ኣይገበሮን ከኣ።

ቅዱስ ዮሓንስ አፈወርቅ ናይ ቅዱስቲ ቤተ ክርስትያና ኣቦ ከምዚ ይብል። “ ሰብ ነነዌ ጾሙ ፣ ምሕረት ካብ እግዚአብሔር ረኸቡ። ሰብአ ኣይሁድ ጾሙ ግና ምሕረት ኣይረኸቡን። ሓሊፉ’ውን ተወቂሶም እምበር። ኢሳ.58፣3። ስለዚ ንሓናውን ከመይ ክንጸውምን ንስሓ ክንኣቱን ከምዝግበኣና ካብ ሰብአ ነነዌ ንመሃር። እግዚአብሔር ይምሕረና እዩ፣  ኣብ ልዕልሌና እተዛረቦ ክፋእ መዓት ተጣዒሱ ይምለስ ። ”  Conc. Stat. 3:8 ፡፡

እግዚአብሔር ደጋጊሙ ነዛ ከተማ “ ዓባይ ከተማ “ ብምባል ጸዊዕዋ እዩ። ዓባይ ምባሉ ሚእትን ዕስራን ሰባት ብምሓዛ ኣይኮነን። ዓባይ ዘበላ ካብ ጫፍ ስጋብ ጫፍ ናይ መገዲ ሠለስተ መዓልቲ  እያ። ዓቢይነታ ንስሓ እዩ። ዓቢይነታ ቀሊጥፋ ብዘይ ወዓል ሕደር ናብ ንስሓ ምምላሳ እዩ። ሎጥ ናይ ሰዶም ከተማ ብዲነ እሳት ከምትጠፍእ ንሰብኡቱ ኣዋልድ ደቁ ምስተዛረቦም ፣ ይዋዘ ከም ዘሎ መሲሉ ተራእዮም። ዘፍ.19፣14 ።

ሰብአ ነነዌ ግና ንዘይፈልጥዎ ዮናስ ሰሚዖሞ ። ኣሚኖሞ’ውን። 

ከም እስራኤላውያን እልፍ ወእልፍ ነብያት ከምዝተዛረብዎም ኣይኮነን፣ ሓደ ነብይ፣ ብሓንቲ ቃለ ስብከቱ ሰሚዖሞ ተመሊሶም። እግዚአብሔር ከኣ ራኅርኂሎም ፣ ኢደ መዓቱ ሲሒቡ ኢደ ምሕረቱ ዘርጊሕሎም።

ምሥጢር ምምላሶም ናይ ሰብአ ነነዌ  እንታይ እዩ ኢልና ንሓትት ንኸውን። ልባኖም ንንስሓ ድልዋት  እዮም ኔሮም።  በዚ ከኣ ፍረ  እምነት፣ ንስሓ ፣ ትሕትና ከፍርዩ ንርኢ።

ፍረ ሰብአ ነነዌ ብመጀመርታ እምነት እዩ። ሰብአ ነነዌ ነቲ ዘይረኣይዎን ተሰቢኽሎም ዘይፈልጥ እግዚ አብሔር ብቅጽበት እዩ ኣሚኖሞ ናብ ፍረ ዝበጽሑ። “ ሰበአ ነነዌ ድማ ን ኣምላኽ ኣመኑ። ጾም  ድማ ኣወጁ። ” ዮና.2፣5።

ካልኣይ ልባዊ ዝኾነ ትሕትና ኔርዎም። እዚ ከኣ  “ ሰብን እንስሳን ክሻ ተኸዲኖም ዓው ኢሎም ድማ ብሓደ ልቢ፣ ብጾምን ጸሎትን  ናብ እግዚአብሔር ኣእዌዩ ተማህለሉ። “ ፍትወት ዓለም ሥጋዊ ነገራት ተጸይፎም ብጸሎትን ጾምን ብትሕትና ናብ እግዚ አብሔር ኣምላኽ ተመሊሶም።

ንጉሥ’ውን ከይተረፈ ክብረ ንግሥነቱ ባርነሱ ቐንጢጡ። ክሻ ተኸዲኑ ኣብ ሓሙኹሽቲ ኮፍ በለ ።  “ መስዋእቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ። ዎ እግዚአብሔር ንስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ ። “ መዝ. 51፣17። ብሓቂ ዘደንቅ እዩ ብሙሉኦም ሰብአ ነነዌ ብስቡር ልቢ ብትሕትና ሰብን እንስሳን ናብ እግዚአብሔር ክምህለሉ ንርኢ።  ሙሉእ ኣተክሮኡን ኣብ ጸሎትን ጾምን ምህለላን ምእንቲ ኪኸውን መጓሰ ኸብቲ ኣየውፈሩን፣ ጊዚኦም በኣግባብ ተጠቒሞሉ።

ሳልሳይ እቲ ዝዓበየ ፍረ ልባዊ ንስሓ እዩ። ነፍሲ ወከፍ እታ ሓጻር ቃል ናብ ፍጹም ንንስሓ መሪሓቶም፣ ተጠቂሞምላ ከኣ ።

ዘደንቅ እዩ ! ኣብዚ ከነስተውዕል ከለና ዮናስ እንታይ ኢሊ ሰስለዝሰበኸሎም እዩ ዝተመልሱ፧

“ ነነዌ ኣርብዓ መዓልቲ ጸኒሓ ኽትግምጠል እያ። “ ዮና. 2፣4። ዮናስ ንሚእትን ዕስራን ሰባት ብዙሕ ትንታነ ትሕዝቶ ዝለዎ ነዊሕ ስብከት ኣይኮነን ሰቢኹ ። ግና እታ ሓጻር ዝበላ ቃል ነዚ ኩሉ ሰብ ክትልውጥ ከመይ ፧ ብኸመይ ናብ ንስሓ ክመጽኡ ኪኢሎም፧

ኣቀዲምና ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዘፍ. 19፣14። ሰዶምን ጎመራን “ እግዚ አብሔር ነዛ ከተማ ኸጥፍ ኣ እዩ እሞ ተንሥኡ ።” ዋላ ሓደ ኣይሰምዖን።

ማይ ኣይሂ መጺኡ ከጥፍኣኩም ምዃኑ እዩ፣ ተባሂሉ እንዳተነግሮም። ኖህኣብ ቅድሚ ዓይኖም መርከብ  ክሰርሕ እንዳረኣዮ  ኣይተንስሑን።

ብዝሕ ግዜ ብመጠንቀቅታ ክጥቀሙ ኣይንርእይን። ኣቦና ኣዳም ክትመውት ኢኻ ካብዚ እንተበሊዕኻ ተባሂሉ ምስ ኩሉ  ትሕዝቶኡ ዝሰኣኖ ዘይብሉ ትእዛዝ ክሕሉ ኣይንርእይን። ኣብ ኃጥያት ወዲቑ።

 ልቦም ንንስሓ ዝተዳለወ ስለዝነበረ ከየማትኡ ንድሕሪት ከይበሉ ብምኣት ናይ እግዚብሔር ቃል ተቐቢሎም ኣብ ተግባር ስለዘውዓሎዎ እዩ። 

ልባኖም ንንስሓ ድልዋት እዮም ኔሮም። ናይ ልቦም ምድላዋት ነብዩ ክለኣኸሎም ኪኢሉ። ናይ ልቢ ምድላው ኣብ ውሽጢ ንስሓ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ናይ ሰብ ነነዌ ንስሓ ንረኣዩለይ ኣይኮነን ኔሩ። ካብ ውሽጢ ካብ ልቢ ዝመንጨወ እዩ እምበር። ከሙኡ ስለ ዝኾነ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመስጊንዎም እዩ። “ ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ኪትንሥኡን ኪኹንንዎን እዮም። “ ማቴ፣12፣41።

ፈሪሐ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዉ ፍርሓት የብልን። ፈሪሐ እግዚአብሔር እንተዘይብልና ሚእቲ ዓመት ቆይምና ዋላ እንተጸለና ትርጉም የብሉን ። እቲ ዝዓበየ ነገር ናይ ልቢ ምምላስ እዩ።

ኣምላኽ ንጹሕ ልቢ ንንስሓ ዝተዳለወ ኣእዳዉ ዘርጊሑ እዩ ዝቅበሎ። ኣብ ማቴ.19፣ 16-22። ናይ እቲ ጐበዝ ብዙሕ ጥሪት ዝነብሮ ሃብታም ልቢ ንንስሓ ዝተዳለወ ስለዘይነበረ “ ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻ ኩሉ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ከኣ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ’ሞ ንዓ ስዓበኒ በሎ። እቲ ጐበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ምስ ሰምዔ እንጎሃየ ከደ። “ ይብለና።

ናይቲ  ጐበዝ ቅዱስ እንጦንዮስ ልቢ ክንርኢ ከለና ከኣ “ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻ ኩሉ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ከኣ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ’ሞ ንዓ ስዓበኒ በሎ። “ ትብል ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ ሰምዐ ዓለም ፍትወታን ገዲፉ ንኣምላኽ ሲዒብዎ። ልቡ ዝተዳለወ ስለዝነበረ እዩ።

ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ናይ ንስሓ ዝመጹ ይንዋሕ ይሕጸር ካብ  እግዚአብሔር ዝመጸ ቃል ንኽሰምዑን ሰሚዖም ድማ ኣብ ተግባር ክትግብርዎ ድልዋት ስለ ዝነብሩ እዮም።

ስለዚ ከኣ ንስሓኦም ኃያል ኔሩ ። ነዚ’ዩ ከኣ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመስገኖም። ማቴ፣12፣41።

ሕዝበ ክርስትያን ብልቦና ከነስተውዕሎ ከለና ምምላስ ሰብአ ነነዌ ብጣዕሚ ዘደንቅ እዩ። ብአሐቲ ቃለ ስብከት ተመሊሶም። በዚ ልባዊ ዝኾነ ንስሓ ኩሎም ተነሲሖም፣ ኩሎም ናብ ኣምላኽ ተመሊሶም፣ ኩሎም ኣሚኖም።

እግዚአብሔር ከኣ ንስሓኦም ተቐቢሉ ። ሚእትን ዕስራ ነፍሳት ኩሎም ዲኂኖም ናይ ደምቤኦም ብሰላም ኣትዮም።

ኣብ ሰማይ ብሓደ ኃጥእ ሰብ  ናብ ንስሓ ምምላሱ ዓቢ ሓጎስ ዝኸውን ካብ ኮነ ናይ ሚእትን ዕስራን ሰባት ንስሓ ምእታው ኣብ ሰማይ ከመይ ዝበለ ደስታን ሓጎስን ይኸውን ፧

ብጥበበ እግዚአብሔር መጀመርታ ባሕረኛታት፣ ሕጂ ከኣ ሰብ ነነዌ ዲኂኖም። ዝቅጽል ናይ ዮናስ ተራ እዩ።

ሰብአ ነነዌ ስለ ዝደኃኑ ኣብ ሰማይ ዓቢ ሓጎስ ኮነ።

ሳልሳይ ክፍሊ

 ይቅጽል…….

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጾምና ይባርኸልና።ኣብ ኩሉ ድኻምና ይደግፈና በረከት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

ወስብሓት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር::

Comments are closed.