ጾመ ነነዌ

በስመ አብወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

 

በብዓመቱ ቅድሚ ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ብትእዝዘና መሠረት ዓብይ ጾም ምእታዉ ክልተ ሰሙን ኣቀዲማ ዘላ ሰኑይ ጀሚሩ ስጋብረቡዕ ”ጾመ ነነዌ” ብምባል ንጾሞ።

ሎሚ ዓመት 2015 ዓ.ም ካብ ሰኑይ ጥሪ 29 ስጋብ የካቲት 1 (Monday, February 6- February 8 2023) ናይ ሠለስተ መዓልቲ ዝጽወም ጾም እዩ።  ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቡሩኽ ጾም ይግበረልና።

ጾመ ነነዌ

ትንቢተ ዮናስ ትንቢተ ዮናስ ካብቶምም ኣርብዓን ሽዱሽተን ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍቲ ሓደ ኮይኑ ጸሓፊኡ ከኣ ዮናስ እዩ ዝበሃል። ዮናስ ማለት ርግብ የዋህ ማለት እዩ። ዝበነረሉ ዘመነ ከኣ ኣብ ዳግማዊ ኢዮርበኣም ዘመነ መንግሥት እዩ። 825 -784 ቅ.ል.ክ ማለት እዩ።

ነብየ ዮናስ ዋላ ናይ እስራኤል ነብዩ እንተኾነ ዘምሃረሉ ቦታ ግና ካብ ምድረ እስራኤል ወጻኢ ንሰብኣ ነነዌ እዩ። ነብየ ኣሕዛብ ከኣ ይበሃል።

ነነዌ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝተገልጹ ታሪኻ ብሰፊሕ ካብ ዝተጻሕፈላ ሓንቲ ናይ ሜሶፓትያ ከተማ እያ። ብዙሓት ናይ ሥነ መሎኮት ሙሁራት ናይ ሎሚ ሙሱል ከተማ ብኣንጻረ ከተማ ባቅዳድ ብወገን ሰሜን 350 ኪ.ሜ ሪሒቓ ትርከብ ከተማ ምዃና ይሰማምዑላ። ዋላ እካ ኣብ 4000 ቅ.ል.ክ  ብናምሩዴ ዝተድኮነት ትኹን። ዘፍ. 10፣11-12። ናይ ኣሶራውያን ዋና ከተማ ዝኾነት ግና ብ1400 ቅ.ል.ክ እዩ። 2ይነገ,19፣36።

ናይ ትንቢተ ዮናስ ዋላ መልእኽቱ እግዚአብሔር ናይ ሕዝበ እስራኤል ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኣሕዛብ ኣምላኽ ከምዝኾነ ብንስሓ ናብኡ ዝተመለሱ ኩሉም ምሕረቱ ሙሉእ ከምዝኾነ ንምርኣይ እዩ።

 ኣብታ ከተማ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ጣኦት ቤተ ኣምልኾ ኣስታሮት ዝበሃል ኔሩ። ኣብዛ ከተማ ዝነብሩ ሰባት ብዝሠርሕዎ ክፋኣትን ሓጥያትን ካብ ምብዛሑ ዝተላዕለ ጽዋእ መሊኡ ንጥፍኣቶም ስለ ዝበጽሐ፣ ንፍጥረቱ ሙሉእ ርኅራኄ ዘለዎ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ግና ንስሓ ክኣትዉ ምእንቲ ነብዩ ዮናስ ሊኢኽሎም። እዚ ነብይ ናብ ናይ ኣሕዛብ ሃገር ዝተላእከ እንኮ ነብዩ እዩ። ዝተላእኸሉ ምኽንያት ድማ ከምቲ ነብያት ናብ ደቂ እስራኤል ተላኢኾም ዝገብርዎ ንምግሳጽ ዘይኮነ ናብ ንስሓ ክጽውዕዎም ምእንቲ እዩ። ኮይኑ ግና ነብዩ ዮናስ ናብዛ ከተማ ክኸይድ ብእግዚአብሔር ይተኣዘዝ እምበር ንሱ ግና ናብ ተርሴስ ክኸይድ ንርእዮ።

ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ናይ ነነዌ ጾም ካብ ዓቢይ ጾም ኣቀዲሙ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ክንጸሞ ምግባሮም ብዘይ ምኽንያት ኣይኮኑን። ኣብዚ ጾም ኣብ ጾመ እግዚእነ ዓቢይ ጾም ክንገብሮም ዝግበኣና መንፈሳዊ ትግባሮት ናይ ንስሓን ጾምን ዓይነት ከመይ ክመስል ከምዝግብኦ ፣ ናይ እግዚአብሔር ፍቕርን ጥበብን ማዕረ ክንደይ ዝበዝሐ ከምዝኾነ ፣ ነብያት እኳ ድኻም ከምዝነበሮምን ብኸመይ ከምዝተሥኡ የረደኣናን ይምህረናን።

 ኣብ ትንቢተ ዮናስ እግዚአብሔር ከዘኻኽረና ዝደለዮ ነገር ኣሎ። እሱ ከኣ ነብያት ከማና ድኽመት ከምዝነበሮምን ኮይና ብሓገዝ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ብዓወት ከምዝወጽዎ። 2ቆረ.4-7።

ዋላ እኳ ዮናስ ድኻም እንተነበሮ እግዚአብሔር ንጥበበኛታት ኢና ዝብሉ ከሕፍር ምእንቲ ተጠቒምሉ እዩ። ነዚ’ውን እግዚአብሔር ናትና ድኻምና ንጽቡቅ ከመይ ጌሩ ከምዝጥቀመሉ ንርኢ።

ቃለ እግዚአብሔር ናብ ወዲ ኣሚታይ ዮናስ ከምዚ ክብል መጸ ። ተንሥእ እሞ ናብ ሃገር ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ  ኪድ እሞ ኣንጻራ ኣውጅ፣ ኣተምህር ። ድኻ ምብዳሎምን ኣብ ቤተ ጣኦት ኣትዮም ስምዓና በዓል እንዳበሉ ምልማኖም በዚሒዮ።

እወ እስራኤል ቃል እግዚአብሔር ካብ ምስማዕ ኣእዛኖም ደፎኖም እዮም’ሞ እግዚአብሔር ከኣ ገጹ ናብ ኣሕዛብ ኣዚሩ። ንዮናስ ክልእኾ ፈተፈ ዮናስ ግና ኣይተኣዘዘን፣  ካን ገጽ እግዚአብሔር ክሃድም’ውን ጀመረ።

ዘይተኣዛዝነት ነብዩ ዮናስ እግዚአብሔር ንጽቡቕ ቀየሮ ፣

ብ 347-420። ዝነብረ ዓቢ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦ። ቅዱስ ጄሮም ነብዩ ዮናስ ንምንታይ ከምዚ ከምዝገብረ ክገልጽዎ ከለዉ ፣ “ ዮናስ ንኣህዛብ ካብ ምጽላእ ዝተላዕለ ዘይኮነ ድኅነት ካብ ህዝበ እስራኤል እንዲረሓቐ ምዃኑ ብትንቢት መነጽር ስለዝረኣየ ናብ ነነዌ ኣይከይድን ኢሉ። እዚ ከኣ ሙሴ ነዚ ህዝቢ ካብ ተጥፍኦ ንዓይ ካብ መጽሓፍ ሕይወት ደምስሰኒ ። ከምዝበሎ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። “ ዘጻ.32፣31-32

ቅዱስ ጳውሎስ’ውን ባዕሉ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ እቶም ብሥጋ ኣሕዋቱን ኣዝማዱን ክርገም ዝመረጸ ። ሮሜ፣9-3። ብርግጽ̕’ውን ኣብ ዘመነ ሓዲስ ኣሕዛብ ብክርስቶስ ኣሚኖም ክጥመቑ ከለዉ ፣ እስራኤል ግና መጽሓፍቲ ጥራሕ ሒዞም ተሪፎም። እስራኤል ነብያት ጥራሕ ሒዞም ክተርፉ ከለዉ ፣ ኣሕዛብ ግና ናይ ነብያት ትንቢት ፍጻሜ ሒዞም። ማቴ.12፣42።

ኮይኑ ግና ዮናስ  ብምኽንያት ዘይምእዛዙ ናብ ዝኸፍአ  ካልእ ኃጥያት ምስ ኣተወ ኔሩ ። እግዚአብሔር ግና ሙሉእ ብኩለሄ ምዃኑ ከየስተውዕል ጌርዎ።

ከም ኣዳምን ቃኤልን ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኾብሊሉ ናብ ብባሕሪ ክሃድም ፈቲኑ። እግዚአብሔር ግና ኣብ ኩሉ ኣሎ። ነብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊ ኣብ መዝሙሩ ከዝተዛረቦ “ ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ፣ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድም እየ ፣ ንሰማይ እንተደየብኩ ኣብኡ ኣለኻ፣ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል እንተኣንጸፍኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ፣ ኣኽናፍ ወጋሕታ እንተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተተቐመጥኩ ኣብኡ ከኣ ኢድካ ኽትመርሓኒ የማነይቲ ኢድካ’ውን ክትሕዘኒ እያ። ” መዝ.139፣7-10።

ሓደ ሓደ ግዜ ንእግዚአብሔር ዘይምእዛዝና ዓይነ ልቦናና ከምዚ እዩ ዝዕውር። ንሓቒ ምርኣይ ሲኢና ናበይ ከምእንኸይድ ኣንፈትና ጠፊኡና ንኹብልል።

ዮናስ ካብ ንባሕሪ ዝፈጠረ ጐይታ እግዚአብሔር  ክሃድም ናብ ባሕሪ ከይዱ መርከብ ረኸበ። ካብ ገጽ እግዚአብሔር  ርሒቑ ምሳታቶም ናብ ተርሲስ ኪኸይድ ከኣ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ።

ዮናስ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ንምህዳም ገንዘቡ ከፊሉ ። ንሕናከ ሕዝበ ክርስትያን ካብ ገጽ ኣምላኽና እግዚአብሔር ንምህዳም እንታይ ኢና ንኸፍል ንኸውን ፣ ገንዘብና ክብረትና ስምና ወ.ዘ.ተ ………. ንነፍስና ናብ ባሕሪ ዓለም ንምድርባይ ከየተረደኣና ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ንርሕቕ ፣ ምስ ነፍስና ብሚዛን እግዚአብሔር ንምዘና ሕዝበ ክርስትያን።

ዮናስ ገንዘብ እንተዘይነብሮ ኔሩ ከምዚ ኣይምገበረን ኔሩ። ዋጋ ከፊሉ ክኸይድ ከሎ ሓደ ገንዘቡ ሲኢኑ ፣ ካልኣይ ከኣ ክብረት ተኣዛዝነቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሲኢኑ።  “ ካብ በላዒ ብልዒ ካብቲ ሓያል ድማ ጥዑም ምውጻእ ዝከኣሎ እግዚአብሔር።”መሳ.14፣14። ናይ ዮናስ ዘይተኣዛዝነት ንጽቡቅ ተጠቒሙሉ። ንካልኦት ሰባት ምድኃን ተጠቂምሉ።  እሱ ብዘይምእዛዙ እቶም መርከበኛታት ድኂኖም። ኣብቲ መርከብ ዝነብሩ ሰባት ከምቲ ሰብአ ነነዌ ድኅነት ዝግባኦም ዝነብሩ ኣሕዛብ ድኂኖም።

እግዚአብሔር ንዮናስ ከምዚ ይብሎ ኔሩ። “ ኦ ዮናስ ልበ ደንዳና ዝኾኑ ወገናትካ ጥፍኣቶም ኣሕዚኑካ ካብ ገጸይ ዝሃደምካ ይመስለካ ፧ ብፍጹም ! እካ ድኣ ቅኑዕ ኢኻ ከም ሰብኣ ነነዌ ድኅነት ዝግብኦም ናብቶም ባሕረኛታት ክልእኸካ እየ። ኮይኑ ግና ከም ነብዩ ኣይኮነን ፣ ከም ሰባኺውን ኣይኮነን፣ ንገዛእ ርእሱ ከም ዝወቅስ ኃጢያተኛ ሰብ እምበር። በዚ ከኣ ነቶም ባሕረኛታት ከድኅኖም እየ። ዘይምእዛዝካ ንበረኸት ክገብሮ እዩ።

ናብቲ ባሕሪ ዋል እንተደርበዩኻ እታ ባሕሪ ፍጥረት ኣእዳወይ እያ እሞ ንዓኻ ዝውሕጥ ዓቢ ዓሳ ኣዳልየ ንሞተይን ትንሣኤን ኣብነት ክገብረካ እየ።

ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሥራሕ ግሩም ዘደንቅ እዩ። ናይ ጲላጦስ ድኽመትን ፣ ይሁዳ ንጐይታ ኣሕሊፉ ምሃቡን ንዓለም ንምድኃን ተጠቂሙሉ።  

ሓሳብ ልብና እንታይ ምኻኑ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዮናስ ዘይተኣዛዝነት ንባሕረኛታት ንምድኃን ተጠቂምሉ።

ሕዝበ ክርስትያን ካብዚ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ጥበበ እግዚአብሔር ንሕና ድኹማት ዝኾና ደቁ ተጠቀምቲ ንኹን።

ካብቲ መሪር ሙቁር ምውጻእ ንመሃር ፣ ካብ ሕማቅ ጽቡቅ ነገር ምውጻእ ንመሃር እምበር ኣይነማርር። እግዚአብሔር ግዑዛን ብዝኾኑ ነገራት ንዮናስ ይግስጾ ኔሩ።

ዮናስ ናብታ መርከብ ምስ ኣተወ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ እታ መርከብ ክትስበር ክሳብ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ።

ዮናስ ናብታ መርከብ ምስ ኣተወ እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ እታ መርከብ ክትስበር ክሳብ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ።

ንፋስ ንኣምላኹ ተኣዚዙ ሥርሑ ይሠርሕ ኔሩ። ካብ ኣምላኽ ዝተላእኸ መልእኽተኛ እዩ’ሞ ንጸሎት ኣንቂሕዎም። ቀዲሙ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ ክሳብ እታ መርከብ ክትስበር ትቀርብ እቲ ህቦብላ ንፋስ ክግምጥላ ቀረበ። ባሕረኛታት ኩሎም ክንሰጥም ኢና ኢሎም ፈርሑ። ናብ ኣምላኾም ከኣ ኩሎም ኣእወዩ። ኩሉ ፍጥረት ብእግዚአብሔር ስለ ዝተፈጥረ ፈቓደ እግዚአብሔር ክፍጸም ምእንቲ ንፋስ ተላኢኹ መጺኡ። ንዓሳ ወሕጦ ምስ በሎ ወሓጦ፣ ትፍኣዩ ምስ በሎ ከኣ ተፍኦ።

ኣብ ትንቢተ ዮናስ ንረኽቦም ፍጥረታት ኩሎም ንፋስ፣ ፀሓይ ፣ዓሳ፣ ባሕሪ ኩሎም ንእግዚአብሔር ተኣዚዞሞ እዮም። ንእግዚአብሔር ዘይተኣዘዞ ግና ነብዩ ዮናስ ጥራሕ እዩ።

ሎሚ’ውን ካብ ፈቃደ እግዚአብሔር ዝወጻእና ንሕና ደቂ ሰባት ጥራሕ ኢና። ጸሓይ ሓደ መዓልቲ እኳ ይኣኽለኒ  ኣይወጽእን ኢየ ኢላ ኣይትፈልጥን ። ዝናብ’ውን ኣይዘንብን ኢሉ ኣይፈልጥን። ምድሪ’ውን ነቲ ተደልዩ ዝሓርሳ ተደልዩ ዘንድዳ ሰብ እምቢ ፍረ ኣይህብን ኢላ ኣይትፈልጥን። ኣይንእዘዝን ዝበልና ንሕና ሰባት ጥራሕ ኢና። እዞም ንቃተ ኅሊና ዘይብሎም ግዑዛን ፍጥረታት ንፈጣሪኦም ይእዘዙ። ካባና ንላዕሊ ከኣ ይሰምዖዎ፣ ፈቓዱውን ይፍጽሙ።

እቶም ባሕረኛታት ኣሕዛብ እዮም ። ኮይኑ ግና ኣብ ግዜ ጸገሞም ናብ ኣምላኾም ተማህሊሎም።  ኣብዚ ዘደንቅ ዓቢ ነገር ነስተውዕሎ ኣብ ግዜ ጸገሞም ንኣምላኾም ኣቐዲሞም።  ጸልዮም ብምቅጻል ምእንቲ ኽፎኽሰሎም ከኣ ነቲ ኣብ መርከብ ዝነብረ ኣቓሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ጸሎትን ምህለላን ኣብቶም ባሕረኛታት ዓቢ ቦታ ዝተዋህቦ እዩ ኔሩ።

እቲ ሓለቓ መርከብ ንዮናስ ካብ ድቃሱ ከተንሥኦ ከሎ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽካ ከይንጠፍእ እንተ ሓሰበናስ ካብ ኣምላኽካ ተማህለል እዩ ዝበሎ እምበር ነዓ ሓግዘና ነዚ ኣቕሓ ናብ ባሕሪ ክንድርብዮ ኣይበሎም። ኣብቲ ናይ ጸገም እዋን ኩሎም ይጽልዩ ከምዝነበሩ እዩ ዝነግረና። ዘይጸለየ ዮናስ ጥራሕ እዩ ኔሩ። ድሕሪ ካብ ምድቃስ ምትንሥኡ ዋላ ከምዘይጸልየ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነገረና።

ዘደንቅ ነገር እዩ ኣብቲ ናይ ጭንቂ ሰዓት ዮናስ ንገዛእ ርእሱ ንምሕባእ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ተገምሲሱ ከቢድ ድቃስ’ውን ደቂሱ ነበረ።

ኣብቲ እዋን ጸገም ኣሕዛብ ግንባሮም ስጋብ ዝልሓጽ ኣብራኾም ስጋብ ዝደሚ ናብ ኣምላኾም ብዓውታ እንዳተማህለሉ ከለዉ ፣ ዮናስ ግና ደቂሱ ነበረ።

እግዚአብሔር ግሩም ከምዝኾነ ነስተውዕል ፣ ንነብዩ ዮናስ ብኣሕዛብ ይግስጾ ነበረ። ብመልኣኽ ኣይኮነን፣ ብኻልእ ነብዩ’ውን ኣይኮነን ፣ ብኣሕዛብ ኔሩ እምበር።

እግዚአብሔር ንመን ብመን ክግስጽ ከምዘለዎ ይፈልጥ እዩ። እሱ ክግስጸካ ከሎ ንሕዝቡ ክግስጽ ንኣሕዛብ የተንሥኦም። ብእምነት ከምዝበለጽዎም የርእዮም።

ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣይሁዳውያን ብከናኣናዊት ሰበይቲ ገሲጽዎም። ብሳምራዊት ሰበይቲ ገሲጽዎም፣ ንፈሪሳውያን ብቀረጽቲ ገሲጽዎም።

ንነብዩ ዮናስ ከኣ ብባሕረኛታት ኣሕዛብ ክግስጾ ተሢኡ ክጽልይ ካብ ድቃሱ ኣበራቢርዎ።

ብድምጺ ማዕበል ህቦብላ ክትሥእ ኣይከኣለን። ኣብቲ እዋን ጭንቂ ደቂሱ ይሕርንኽ ኔሩ።  እግዚአብሔር ከኣ በቲ ሓለቓ መርከብ ንዮናስ ካብ ድቃሱ ኣበራበሮ።  

ንሕናኸ ካብቲ ነፍስና ኣጥፊእና ደቂስናዮ ዘላና ኣብ ናይ ኃጥያት ንእዲ (መደቀሲ) እግዚአብሔር ንመን ሊኢኹ ካብ ድቃስና የንቅሓና ይኸውን። ብዘይምፈልጦም ሰባት ፧ ቃል እግዚአብሔር ኣይፈልጡን እዮም እንብሎም ሰባት ፧ ብሕጻናት ፧ብድኻ፧ ብመናፍቃን ፧ ብኣረጋውያን ፧ እስከ ኩላትና ኣብቲ እንውዕሎን ብዓይነ ኅሊናን ንኺድ እሞ፣ ብመን ከምዝግስጸና ልቢ ኢልና ነስተውዕል። ኣምላከ ቅዱስን ዘስተውዕል ልቦና ይሃበና።

ካልእ ካብዞም ባሕረኛታት እንመሃሮ ንእግዚአብሔር ኣዝዮም ይደልይዎ ነበሩ። ዋላ እካ መን ምዃኑ እንተዘይፈለጡ ከምዘሎ ግና ይፈልጡ ነበሩ። ምኽንያቱ ንዮናስ ከተንሥእዎ ከለዉ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል እዮም ዝበልዎ እምበር ናብ ኣምላኽና ተማህለል ኣይበልዎን። ሓቐና ኣምላኽ መን ምዃኑ ዋላ እንተዘይፈለጡ ከምዝፈተውዎ ግና ንርኢ። ብቅኑዕ መገዲ ዋላ እንተዘይኮነ ይኣምንዎ እዮም። ነዚ ከኣ እግዚአብሔር ንጹህ ኅልናኦም ርእዮ ገዛእ ርእሱ ዝተገልጸሎም።

ኣብቲ መርከብ ውሽጢ ናይ ጸሎት ሰባት ጥራሕ ዘይኮኑ ናይ እምነት ሰባት’ውን ኔሮም እዮም። ዕጫ ኣውደቑ። ንምንታይ ፧ እቲ ረኺብዎም ዘሎ መከራ ብሰሪ መን ምዃኑ እግዚአብሔር ከፍልጦም ምእንቲ።

ዋላ ናይ ኣሕዛብ ባሕረኛታይ እንተዀኑ እቲ ማዕበል ዝመጸ ብንፋስ ብለውጢ ኣየር ምኽንያት እዩ ኣይበሉን። ብናይ ሓደ ሰብ ኃጥያት ምኻኑ እዩ ፈሊጦም ። ብሰሪ መን ከም ዝረኸበና ክንፈልጥሲ ንዑ ዕጫ ነውድቕ ዝተበሃሃሉ። እታ ዕጫውን ናብ ዮናስ በጽሐት ። ኣሕዛብ እንተኾኑ እግዚአብሔር  ግና መን በደለኛ ምዃኑ ነጊርዎም።

ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ዋላ እታ ዕጫ ናብ ዮናስ እንተወደቀት ፣ ንዓዶም ጋሻ እንተኾነ ፣ ንሳቶም እንዳጸልዩ ንሱ ኣብ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ እንተነበረ። ብተወሳኺ ብእኡ ምኽንታይ ንብረቶም ናብ ባሕሪ ዋላ እንተተደርበየ። ህውኽ ኢሎም ግና ኣይፈረድዎን።

“ንሳቶም ግና “ ዕዮኻ እንታይ እዩ ፣ ካበይከ መጻእኻ ኣየናይ እዩ ሃገርካ፣ ኣየናይ ሕዝቢኸ ኢኻ በልዎ።”

ልቢ ንበል ኣብቲ እዋን እታ መርከብ ክትስበር ቅሩብ እዩ ተሪፍዋ ኔሩ። ኣብ ናይ ሞትን ሕይወትን ከለዉ እዮም ብህድእታ ንዮናስ ዝሓትዎ ኔሮም። “ ንሱ ኸኣ ኣነ እብራዊ እየ ፣ ነቲ ባሕርን ንቁጽን ዝገበረ እግዚ አብሔር ኣምላኽ ሰማይውን እፈርሆ እየ በሎም።  ሽዑ እቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ርሒቑ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስለዝነገሮም ፈለጡ፣ ዓብይ ፍርሓት’ውን ፈርሑ ፣ስለምንታይ ድኣ እዚ ገበርካ ከኣ በልዎ። እቲ ባሕሪ’ውን እንዳበርትዐ ይከይድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ኺሃድኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ። ንሱ ድማ እቲ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከምዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ ፣እቲ ባሕሪ ኸኣ ኺሃድኣልኩም እዩ።  “ ዮናስ. 1፣8-12።

እግዚአብሔር ንዮናስ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ከመይ ከምዝገሠጾ ብግልጺ ንርእዮ። ባዕሉ ዮናስ ንባሕረኛታት ተንቲኑ ኩሉ ገሊጽሎም፣ ንሶም ግና ዮናስ በደለኛ ኮይኑ ኩሉ ጥፍኣቱ ዋላ እንተነገሮም፣ ዋላ’ውን እቲ ማዕበል እንዳበርትዐ እንተኸደ፣ ነቲ ኩሉ ጥፍኣትን ንብረቶም ተሓታቲ እኳ እንተኾነ፣  ተሃዊኾም ክድርብይዎ ግና ኣይፈተዉን እኳ ደኣ ከድኅንዎ ይጽዕሩ ነበሩ።

ዮናስ ግና እታ እንኮ ኣማራጺ ንዕዑ ምድርባይ ምዃኑ ዋላ ደጊሙ እንተነገሮም ንምድኃኑ ግና ይጽዕሩ ነበሩ።  “ እቶም ሰባት ናብ ምድሪ ኺምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ። ግናኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ስለዝኸደ ኣይኮነሎምን።”

ዮናስ ናብ ባሕሪ ክድርበይ ፍቓደ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ኩሉ ጻዕሮም ንምድኃኑ ክዕወት ኣይከኣለን።

ሕይወቶም ኣብ ኣፈሞት ኮላ ይጽልዮ ኔሮም ከምዚ እንዳበሉ፣ “ ዎ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና። ምእንቲ ነፍሲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይተጥፍኣና። ንስኻ እግዚአብሔር ከም ዝፈቶኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕሌና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ኣእወዩ።” ዮና. 1- 14። ንስኻ ዝሾምካዮ ነብዩ ኢድና ከንልዕል ኣይንደልን ኢና ፣ግና ባዕሉ ደርብዩኒ ይብለና ኣሎ ብምባል እዩ ብፍርሓት ዘእወዩ።

ሓቐኛ ዮናስ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕዛብ ( ከም ጲላጦስ) ንጹሕ ምኻኑ መስኪሮ። ሞት ከምዘይግብኦ ተዛሪቦም ። ኣይሁድ ግና ይሰቅል፣ ይሰቀል እንዳበሉ ኣእወዩ። ደሙ ኣባናን ኣብ ደቂ ደቅናን ይኹን ይብሉ ነበሩ።

እቶም ባሕረኛታት ድሕሪ ጸሎቶም ንዮናስ ናብ ባሕሪ ደርብይዎ። እቲ ባሕሪ’ውን ካብ ምንዋጹ ሃድአ።

እቶም ባሕረኛታት ዮናስ ዝተዛረቦ ሓቒ ምዃኑ ካብቲ ባሕሪ ጸጥ ምባሉ ተዓዚቦም ኣዝዮም ፈርሑ። መሥዋእቲ ንእግዚአብሔር ሰውእሉ  መብጽዓ’ውን ተመጻብዑ። በጊዕ ወይ ዲቤላ ዘይኮነ ፣ ሓቀኛ መሥዋእቲ ምስግና፣ ልቦና ሠውእሉ።

ዮናስ ናብ ባሕሪ ተደርበየ።

ይቅጽል…….

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔርጾምና ይባርኸልና።ኣብ ኩሉ ድኻምና ይደግፈና በረከት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

ወስብሓት ለእግዚአብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር::

Comments are closed.