ደብረ ዘይት

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ

እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረዘይት።


ምስባክ

እግዚአብሔርሰ ገሀደ ይመጽእ

ወአምላክነሂ ኢያረምም

እሳት ይነድድ ቅድሜሁ 

ትርጉም
ኣምላኽና ይመጽእ ስቕ ድማ ኣይብልን

ኣብ ቅድሚኡ ዚባላዕ ሓዊ ኣሎ

ህቦብላ ንፋስውን ይኸቦ።

መዝ.49-3 (50፣3)

                       ወንጌል ማቴ.24፣1-36፣     ግ.ሓ.24፣1-22    1ተሰ.4፣13     2ጴጥ.3፣7-15።

ቅዳሴ አትናቴዎስ


ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ሓሙሸይትን ኣብ ፍርቂ ዓብይ ጾም እትርከብ ሰንበትን ምስኡ ዘሎ ሰሞንን ደብረዘይት ተባሂላ ትፍለጥ። ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ነዛ ክብርቲ ዕለት ብዝግባእ ከነኽብራን ካብ በረኸታ ሱታፌ ክህልወናን ቅዱስፈቓዱ ይኹነልና። 

እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ካብቲ ዋዜማ ጀሚሩ ዝዝመር መዝሙርጐይታ ኣብ ደብረ ዘይት ምሥጢረ ምጽኣቱን፥ ነገረ ሕልፈተ ዓለም ከምዝመሃረን ንዝስዕብዎ ኵሎም ድማ ካብ ሓሰውቲ ነቢያትክጥንቀቑ ዘዘኻኽርን ስለዝኾነ እዩ። እቲ መዛሙርውን ከምዚ ይብል፦ “እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ወይቤሎሙለአርዳኢሁ ዑቁኬ ኢያስሕትክሙ … እምበለስ አእምሩ አምሳሊሁ ከመ በጽሐ ጊዜሁ ለማዕረር … ሰማይ ወምድረ የኃልፍ ወቃልየሰኢየኃልፍ” (ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ንደቀ መዛሙርቱ ከየስሕትኹምተጠንቀቑ .. ምጽኣት ከምዝቀረበ ምሳሌኡ(ምልክቱካብ በለስ ተምሃሩ … ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን እዩ።በዚ መሠረት ነዘን ስዒበን ዘለዋ ጥቕስታት ብምንባብ ኣብዛ ዕለት ንዝዝመር መዝሙርን መዘከርትኡን ክንርዳእ ንኽእል። ማቴ፳፬፥፩ (241-) ማር ፲፫፥፩- (131-፥ሉቃ ፲፬፥፭- (145-

ደብረ ዘይት ብሸነኽ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ጎቦ እዩ። ብግእዛዊ ልሳን ትርጉም ስያሚኡ ድማ ኣእዋም ኣውሊዕ ዝመልኦ ጎቦማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኣብዚ ደብርን ኣብ እግሩን እተፈጸሙ ዓበይቲ ታሪኻት ኣዝዮም ብዙኃትእዮም። ጐይታውን ቀጻሊ ኣብ ደብረ ዘይት ተረኺቡ ይምህር ድማ ነበረ። “መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር፥ ለይቲለይቲ ኸኣ ኣብ ደብረ ዘይቲ ዚብሀል ከረን ደዪቡ ይሐድር ነበረ።” ይብል (ሉቃ ፳፩፥፴፯/2137) ከምኡውን ነገረ ምጽኣቱዝመሃረሉን ክዓርግ ከሎውን ዕርገቱ ዝተፈጸመሉን ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ። (ግብረ ሓዋ ፩፥፲፪/1-12)
ጐይታ ክመጽእ ከሎ ከምቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ ብትሕትና ኣብ መብልዕ ማል ከምዝተረኽበሉ ኵነት ዘይኮነስ፥ ብኽብሪ ብእልፍ ኣእላፍቅዱሳን መላእኽቱ ተዓጂቡ ብክበበ ትስብእት ብግርማ መለኮት ብምስጋና እዩ ዝመጽእ። ጐይታ ንዝጽበይዎ ኵሎም ዓስቦም ክህብ፥ንዘይተቐበልዎን ብቃሉ ንዘይጸንዑን ድማ ፍድኦም ክቕበሉ፥ ምድራዊ ሥርዓት ክሥዕር፥ ምድርን ሰማይንውን ከም ብራና ጠቒሉሉከሕልፎም፥ ንፈተውቱ መንግሥቱ ከውርስ፥ ንሓጥኣን ሑሩ እምኔየ ኢሉ ክወቅስ፥ ንጻድቃን ድማ ንዑ ብሩካኑ አቡየ ኢሉክውድስ፥ ብሕቡእን ብጋህድን ዝተገብረ ኵሉ ግብሪ ሰብ ክቃላዕ ኢዩ። ስርናይ ካብ ክርዳድ ዝፈልየሉን ዓውዱ ዘጽርየሉን እዋን እዩ።ነዛ ናይ መወዳእታን መፈጸምታን መዓልቲ ብዓቢ ናይ ንስሓን ተዳሊኹም ጽንሑ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ብኣንክሮ ተኽብራ።ኣብዚ ዕለትውን ብሰፊሑ ብዛዕባ ንስሓ ይስበኽ። ሎሚ ሎሚ ይተርፍ ኣሎ እምበር ምእመናን ኣብዚኣ ዕለት ብፍላይ ናብ ቤትመምህረ ንስሖኦም ብምብጻሕ ከከም ዓቕሞም ህያባት ዝውፍይሉን ዝሕግዙሉን እዩ ነይሩ። 

ኣብዚ ዕለት ንዝንበብ ወንጌል ርግእ ኢልና ብምስትውዓልን ብምስትንታንን እንተደኣ ኣንቢብናዮ፥ ብፍላይ ምስዘለናዮ ዘመንን ኵነታትዓለምን ኣዛሚድናዮ ከኣ፥ ቃለ እግዚአብሔር ብግሁዶ ይዛረብ ከምዘሎ ብዘይ መስካሪ ክንርእዮን ሓቅነቱ ከነረጋግጽን ንኽእል ኢና።ንኵሉ ዘርዚርና ክንገልጾ ኣብዚ ዝከኣል እኳ ኣይኮነን እምበር ነፍስ ወከፍ ቃል ነናቱ ዓሚቕ ምሥጢርን መልእኽትን ዘለዎ እዩ። ገለብድፉኑ ንምግላጽ ግና ነዘን ዝስዕባ መጠንቀቕታ ዝሓዘላ ምልክትታት ነስተውዕለለን። 

ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙኃት ብስመይ ኪመጹ እዮም እሞ ንቡዙኃትውን ኬስሕቱእዮም።” 

ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም። ርኣዩ ኣይትሰምብዱ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ እዩ ግናኸ መወዳእታ ገና እዩ።” 

ሕዝቢ ናብ ሕዝቢ፥ መንግሥቲውን ናብ መንግሥቲ ኺለዐል እዩ።” 

ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ኪኸውን እዩ። እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው እዩ።” 

ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹም ኪቐትሉኹምን እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከኣ ኣብ ኲሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኰኑ ኢኹም።” 

ሽዑ ብዙኃት ኪዕንቀፉ፥ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ኪዋሃሀቡ፥ ንሓድሕዶምውን ኪጻላልኡ እዮም።” 

ብዙኃት ነብያት ሓሶት ኪትንሥኡ፥ ንብዙኃትውን ኬስሕቱ እዮም።” 

ዓመጻ ስለ ዝበዝኄ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ኽትዝሕል እያ።” 

 ጐይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክንገብር ከምዝግባእናውን ባዕሉ ክነግረና ከሎ፦ “እቲ ኽሳዕ መወዳእታዚዕገስ ግና ኪድኅን እዩ።” ይብል። 

እዚ ወንጌል መንግሥቲ ኸኣ ንምስክር ኲሎም ኣሕዛብ ኣብ ኩሉ ዓለም ኪስበኽ እዩ፥ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ፥ ድኅሪ ምባሉ እቲብነብዪ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቘይሙ እንት ርኤኹም፥ እቲ ዜንብብ የስተውዕል፡ 

ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህድሙ።” 

ኣብ ዝባን ናሕሲ ዘሎ ኸኣ ካብ ቤቱ ገለ ኺማላእ ኣይውረድ።” 

ኣብ ወፍሪ ዘሎ ድማ ክዳኑ ኺወስድ ንድኅሪት ኣይመለስ።” 

በታ ቕነ እቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዜጥብዋን ወይለኤን።” 

ሽዑ መከራ ኪኸውን እዩ፥ ከምኡ ዝበለ ኻብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኰነ፥ ከቶ ድማ ዳግማይ ዘይከውን እዩ እሞ፡ 

እቲ ምህዳምኩም ብኽረምቲ ወይ ብሰንበት ከይከውንሲ ለምኑ።” 

እተን መዓልትታት እቲኤን እንተ ዘይሐጽራስ፥ ሥጋ ዝለበሰ ዅሉ ኣይምደኃነን። ምእንቲ እቶም ኅሩያት ግና እተን መዓልትታትእቲኤን ኪሐጽራ እየን። ድኅሪ ምባሉ 

ሽዑ ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ ኣሎ እንተ በለኩም ኣይትእመንዎ።” 

ምኽንያቱ ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ኪመጹ እዮም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ኼስሕቱ፥ ዓበይቲትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነገርኩኹም፥ እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተ በሉኹም ኣይትውጽኡ፥ እንሆ ኣብቤት ኣሎ እንተ በሉኹምውን፥ ኣይትእመኑ። 

ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ካብ ዝለዓሉ ሓሳውያን መምህራንን ትምህርቶምን ክንዕቀብ፥ ኣብ ጥንታዊትን ሓንሳብንቅዱሳን ብዝተዋህበት ቅድስት ሃይማኖት ጸኒዕናን ብሰናይ ግብሪ ኣጊጽናን ተዳሊና ክንጸንሕ፥ ብኵሉ ዝመጽእ መከራን ፈተናን ክሳብመወዳእታ ክንዕገሥ፥ ኣብ እምባ መጸጊዒትና ዝኾነት ኣማናዊት ሓመር ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ነፍስና ከነማዕቍብ፥ ብጸሎት ድማተጊህናን ነቒሕናን ወትሩ ክንጽበዮ ከምዘሎና እዩ ዘጠንቅቐና ዘሎ። 

ጐይታ ክልተ ጊዜ ደጊሙ ንዘጠንቀቕና ነገራት ድማ ደጊምና ጽን ንበሎ። ንሱ ድማ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ኅሩያት እኳ ኸስሕቱናይ ሓሶት መምህራን ኣብዚ ዘመን ከም ቃንጥሻ በዚሖም ከም ሮማዲ ኣስፋፊሖም ከምዝርከቡን ዝኾነ ዓበይቲ ነገራት እኳ እንተገበሩክንስዕቦምን ክንኣምኖምን ፈጺምና ከምዘይግባእና እዩ። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ባዕሉ ብዘይሕሶ ቃሉ እንሆ ኣቐዲመ ነገርኩኹምይብለና ኣሎ እሞ ተጠንቂቕና ንንበር። ናብራና፥ ናብራ ብርሃናውያን ቅዱሳን ክኸውን ኣሰሮም ንስዓብ። 

ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ምሕረቱ ድልዋትን ንቑሓትን ይግበረና። 

 ምንጪ፡ ድሕረ ገጽ ማዕዶት
ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል።
ወለመስቀሉ ክቡር።

Comments are closed.