ደብረ-ዘይቲ 4ይ ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቀጸለ

 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።


   
ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ዳግም ከም ዝመጽእ ዘረድእ ጽሑፋት ኣብ ብዙኅ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰፊሑተነጊሩ እዩ። ንምሳሌ ሎቱ ስብሐት ነዚ ኣመልኪቱ ባዕሉ ክዛረብ እንከሎ «ልብኹም ኣይሸበር፥ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ማለት ብናይባህሪይ ኣቦይ ብእግዚአብሔር አብ፥ ብናይ ባህሪይ ሕይወተይ ብእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እመኑ፥ ፍጹም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ከድኅን ፍጹም ሰብብዝኾንኩ ብእግዚአብሔር ወልድ ብኣይ’ውን ደኣ እመኑ እምበር ብዓይኒ ሥጋ ኣይንርእዮን ካባና ተፈልዩ ኢልኩ ኣይትሸበሩ። ኣብ ቤት ኣቦይ (ኣብመግሥተ ሰማያትብዙኅ መኃድር ኣሎ፥ መኃድር እንተ ዘይህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ፥ ሕጂ ግና ሥፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ፥ ከይደሥፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም፥ ኣብቲ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩም’ውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህልው፥ ተመሊሰ ኽመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። » ይብል። ዮሓ.141-3። ቅዱሳን መላእክት’ውን ኣቱም ሰብ ገሊላ፥ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ ኣማዕዲኹ እናጠመትኩም ደው ኢልኩምዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዚዓረገ ኢየሱስ፥ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ (ብክበበ ትሥብእቱዝረኣኽምዎ፥ ከምኡ ገይሩ ኸኣ (ብክበበትሥብእቱ ኩሉ እናረኣዮኺመጽእ እዩ። » ክብሉ ኣብ ግዜ ዕርገቱ ምስክርነት ሂቦምሉ እዮም። ግ.ሓዋ.111። ድኅሪዚ ከኣ ካብ ሓዋርያት ጀሚሩብሰፊሑ ተነጊሩን ይንገርን ኣሎ። እቶም ብጥንቲ ዘመን ዝነበሩ ክርስትያንስ ኣብ ትንሣኤኡን ዕርገቱን ዳግም ምጽኣቱን ዝነበሮም ጽኑዕ እምነትንምግላጽ ከምኡውን "ዳግም ምጽኣት ናይ ክርስቶስ፥ ናይ ቤተ ክርስትያን ተስፋ ስለ ዝኾነ፥ ሰላምታ ክለዋወጡ እንከለው «ማራና » ይብሉ ከምዝነበሩ ይንገር።«ማራና »ማለትክርስቶስ ተንሢኡ፥ ዓሪጉ እዩ፥ ዳግምውን ክመጽእ እዩ።ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። ካልእ ማራና ÷ "ጐይታ ንዓማለት እዩ። 1ቆሮ.1622። ተመልከት። እዚ ከኣ ቅዱስ ዮሓንስ÷ "ኣሜን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  ንዓምስ ዝበሎ ሓደመልእኽቲ ዘለዎ እዩ። ራእ.2220። 

እዚ ኩሉ ከኣ ኣብ ዳግም ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ንዘሎና ጽኑዕ እምነትን ተስፋን የርኢ። ኣብ ናይ ዘውትርን ናይ ሃማኖትን ዘሎ ጸሎትናውን "ምእንታናምእንቲ ሰብ፥ ምእንቲ ምድኃንና ካብ ሰማያት ዝወረደ፥ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ፥ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመንጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተስቕለ፥ መከራ መስቀል ተቐበለ፥ ሞተ፥ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታትተፈልዩ ተንሥአ። ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ። ኣብ የማን ኣብኡ ተቐመጠ። ከም ብሓዱሽ ንሕያዋንን ምዉታንን ኪፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ፥ ንመንግሥቱ’ውን መወዳእታ የብሉን። ዝብል ጽኑዕ ናይ እምነትን ተስፋን ምስክርነት እዩ።ተመሊሰ ክመጽእ እየ፥ ዳግማይ ምጽኣትውን ከምብሓዱሽ ክመጽእ እዩዝብሉ ቃላት ቀዳማይ ምጽኣት ከም ዝነበረ የመልክቱ። ቀዳማይ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብሰፊሑተገሊጹ ከም ዘሎ፥ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ጸሎትውን ንርእዮ ከም ዘለና፥ ክርስቶስ ብኣምላኻዊ ጥበቡ ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣዴናቅድስት ድንግል ማርያም ካብታ ዘርኢ ኣዳምን ወገን ዳዊትን ዝኾነት ሰብ ዝዀኖ፥ ሰብ ኮይኑውን ንምድኃና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝተገልጾ እዩ። ሕጽርዝበለ ቀዳማይ ምጽኣት ክርስቶስ፥ ዓለም ንምድኃን ሰብ ዝዀኖ፥ ሰብ ኮይኑ’ውን ኣብዛ ዓለም ዝገልጾ እዩ። ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ግን ከምኡ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ዘበለ ኹሉን ከምቲ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣምጺኡ ዝፈጠሮ ከምኡ "እስመ ኣልቦ ነገር ዘይሠኣኖንሱ ካብምህላው ከኣ ናብ ዘይምህላው ወሲዱ ንምሕላፍ፥ ንሕያዋንን ምዉታንን ንምፍራድ፥ ከምቲ ጓሳ ኣባጊዕ ካብ ኣጣል፥ ነፋስ ከኣ ብቕቡቕ (ገለባካብእኽሉ ዚፈላሊ፥ ከምኡ ክርስቶስ’ውን ከም ግብሮም በብወገኖም ጻድቃን ካብ ኃጥኣን፥ ኃጥኣን ካብ ጻድቃን ፈልዩ ፍርዱ ክህብ፥ ነቶም ጻድቃንብየማኑ ማለት ኣብ ናይ ክብሪ ቦታ ከቑዉም፥ ነቶም ኅጥኣን ድማ ኣብ ጸጋሙ ማለት ኣብ ናይ ሓሳር ቦታ ከቑዉም፥ ኣብ መወዳእታውን ነቶም ሠናይዝገበሩ ጻድቃን "ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት፣ ኢሉ ድኅሪ ምምጓስ፥ እንሆ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተዳለወልኩ ሥፍራ መንግሥተ ሰማያት ንዑ ውረሱክብል። ነቶም ኣብ ጸጋሙ ዘሎው ብኃጢኣት ዝነብሩ ዝነበሩ ሠናይ ዘይሠርሑ ወይውን ጽድቂ ዘይብሎም ኃጥኣን ሰባት ከኣ "ይሰውረናኣቱምርጉማትኢሉ ወቒሱ፥ ኣብ መወዳእታውን ካባይ ርሓቑ ናብቲ ንሰጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ (ገሃነመ እሳትኺዱ። "ኢሉንምፍራድ እዩ። ማቴ.02531-46። ነዚ ኣመልኪቲ ቅዱስ ዮሓንስ ከምዚ ይብል÷ እቲ መልኣኽ… " እቲ ገፋዒ ይግፋዕ፥ እቲ ርኹስ ይርከስ፥ እቲጻድቕ ጽድቂ ይግበር፥ እቲ ቕዱስ ይቀደስ። በለኒ። ኢየሱስ ከኣእንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ፥ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ምሳይኣሎ። ኣልፋን ኦሜጋን፥ ቀዳማይን ዳኅራይን፥ መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። "» ይብል ኣሎ። ራእ.2210-13። ኣብዚ እቲ መልኣኽ " እቲ ገፋዒይግፋዕ፥ እቲ ርኹስ ይርከስ፥ እቲ ጻድቕ ጽድቂ ይግበር፥ እቲ ቕዱስ ይቀደስ። በለኒ ኢልዎ ዘሎ " እንተ ደኣ ደሊኻ ንትእዛዛት እግዚአብሔርክትሕልዎ ትኽእል ኢኻ፥ ናጻ ስለ ዝኾንካ ኸኣ እሙን ኮይንካ ንኽትነብር ክትውስን ትኽእል ኢኻ። ንሱ ሓውን ማይን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢሩ ኣሎ፥ ኢድካ ስደድ እሞ ኣብቲ ዝደለኻዮ ኣእትዎ። ኣብ ቅድሚ ሰብ፥ ሕይወትን ሞትን ቀሪበን ኣለዋ፥ እቲ ዝመረጾ ኸኣ ክወሃቦ እዩ። ከመይ ጥበብእግዚአብሔር ዓቢይ እዩ።ከም ዝተሃህለ ሲራ.1515-18። ንሰባት ዝተዋህበ ነጻ ፍቓድ ዘመልክት እዩ። ከምኡውን ኣብ ዘዳ.3011-20 ዘሎንመልከት። 

ካልእ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ቀዳማይ ምጽኣቱ፥ እቲ ሕያውን ቅዱስን ዝኾነ ቃሉ÷ « ክርስቶስ ብባህርዩ ኣምላኽ እኳ እንተ ኾነ፥ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምዃን፥  መልክዕ ባርያ ብምውሳድ፥ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ (ትሑትገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳዕ ሞት፥ አረ እኳ ደኣ ክሳዕ ኣብ መስቀል ሙማት ተኣዘዘ። » ከም ዝብል፣ ፊሊ.26-8።  ሎቱስብሐትባዕሉ’ውን÷" ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ከገልግልን ንሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን ደኣ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን። »ከም ዝበሎ፣ ማቴ.2028።  "ብፍጹም ትሕትና ምእንታናን ስሌናን ርእሱ ኣዋሪዱ ድኻ መሲሉ እምበር ከምቲ ንኣምላኽነቱ ዝግባእ ክብርን ልዕልናንዝገልጽ ኮይኑ ኣይመጸን። ድኃር ኣብ ዳግም ምጽኣቱ ግን ብመለኮታዊ ክብሩ ምስ እልፍ ኣእላፋት ቅዱሳኑ ብዘፍልሕ ግርማ እዩ ዝመጽእ። ቅዱስወንጌላዊ ማቴዎስ ከም ዝበሎ ኣብ ምጽኣቱ ካብ መለኮታዊ ክብሩን ግርማኡን ዝተላዕለ ኃይልታት ሰማይን ፍጥረት ዘበለ ኩሉን ክርዕዱን ክናወጹንእዮም፥ ጸሓይ ኮነ ወርኂውን ብርሃነን ኣይክህባን እየን። ማቴ.2429-30
  
ኣብቲ ቀዳምይ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ትንክፍ ኣቢልናዮ ከም ዝነበርና፥ ናይ ክርስቶስ ምጽኣት፥ ከምቲ'ቶም ናይቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት (ሓሳዊ መሲሕሓዋርያት ኢና ዝብሉ ሓሰውቲ መምህራን ዝብልዎ፥ ኣብዚ  ወይ ኣብቲ ኣሎእናተባህለ ዘይኮነ፥ ከምቲ መብረቕ (ጸሓይካብ ምብራቕ ወጺኡ ክሳዕምዕራብ ዚረአ ጐይታ’ውን ንኹሉ ግልጽን ርዱእን ብዝኾነ መገዲ እዩ ዝመጽእ። ነዚ ዘመልክት ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ÷ " ሽዑ ኸኣ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክርአ እዩ፥ እንሆ ድማ ኹሎም ኣብ ዓለም ዘለው ወገናት፥  ወዲ ሰብ ብኃይልን ብዓቢይ ክብርን፥ ብደመናሰማይ ኪመጽእ ምስ ረኣይዎ ኺበኽዩ እዮም። "ኢሉ ኣሎ። ማቴ.2430። ኣብዚምልክት"ኢልዎ ዘሎ፥ ከምቲ ክዓርግ እንከሎ እቶም ቅዱሳንመላእክቲ ዝመስከርዎ ግ.ሓዋ.111። "በክበበ ትስብእትስለ ዝመጽእ "ምልክት ርግዘተ ጎቦኡ፥ ኣሰር ምልክት ቅንዋቱ ንኹሉ ምርኣዩ ዘመልክት እዩ። ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቂ ከኣ እዚ ምልክት እዚ መስቀል እዩ። ኢሉ ተርጒምዎ ኣሎ። ብምሥጢር ሓደ እዩ። እዚ ከኣ ብዘይምኽንያት ኣይኮነን፥ ነቶም ኣምላኽነቱ ከይተረድኡ ተራ ሰብ እዩ ኢሎም ብዘይምኽንያት ዝሰቐልዎ ኣብ ልዕሎኡ ድማ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸሙን፥ ነቶም ዘይኣምንዎመምለኽቲ ጣዖት ኣሕዛብን፥ "ወቐሳን ብኅፍረት ተዋሒጦም ድማ ስቕ ምእንቲ ክብሉን እዩ። 

ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ ከኣ÷"ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ብኽብሪ ኣቡኡ (ብግርማ መለኮቱእዩ። ብመላእኽቲ ተዓጅቡ ብኃይሊን ብዓቢይክብርን፥ ብደመና ሰማይ ኪመጽእ ኩሎም ክርእይዎ እዮም። መስቀል ንኣይሁድ እምኒ መዕንቀፊ፥ ንኣሕዛብ ከኣ ዕሽነት እዩ። መስቀሉ ንብዘሎ ዓለምኩሉ ክግለጽ እንከሎ ወይ’ውን ምስ ረአይዎ ከኣ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ዋይ ክብሉን ክበኽዩን እዮም። ኣይሁድ ብኽያት ዘስምዑ፥ እቲ ንሳቶም ሞይቱእዩ ዝበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ኮይኑ ኣብ ቅድሚኦም ስለ ዝርእይዎ፥ ንበደሎም ክኽሕዱ ኣይኽእሉን፥ ከምኡ ኣሕዛብውን÷ ጠቢባን ኢናበሃልትን ፍላስፋታት እዛ ዓለምን ብዘቕርብዎ ከንቱ ሓሳብን  ሞገተን ስለ ዝተታለሉን ነቲ ዝተሰቕለ ጐይታ ምምላኽ ዕሽነት መሲልዎም፥ ፈጣሪንዝኾነ፥ ንዕኡ ጥራይ ክቐርብ ዝግባእ ክብሪ ንፍጡራን (ንጣዖታትብምሃቦም እዩ። "ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ።

ነዚ ኹሉ ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ÷ «እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ። ኩሎም እቶም ዝወግእዎ እውን። ራእ.17። ካልእ እዚ ምልክት "ነቶምዝኣምንዎን ናይ ምድኃኑ ተግባር ዝተቐበሉ ሰዓብቱን ሞገስን ክብርንምዃኑ እውን ዘርኢ እዩ።
   
በታ ክርስቶስ ዝመጸላ እዋን ግብሮም ክስዕቦም እዩ። » ከም ዝተባህለ። ራእ.1413። ሰባት ብዝቐደመ ግብሮም ደኣ ይፍረዱ እምበር፥ ሽዑዝግበር ጣዕሳ፥ ሽዑ ዝኸውን ብኽያት ኮነ ንብዓት ከንቱ እዩ። ሰባት ግብሮ ብግልጺ ስለ ዝርእዩ፥ ከምዚ ኣብዚ ምኽንያታት እናኣምጻእካ ዝግበር ርእሰጥበራ፥ሽዑ ስለዘየለ ልሳን ብስቕታ ነፍሲ ድማ ብኅፍረት ክትዋሓጥ እያ። 

ኣብ ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ ቅዳሴ ዝተነግረ ከምዚ ዚስዕብ ንርአ÷

«…… ጐይታ!…ንስኻ ንጻድቃን ብየማንካ ንኃጥኣን ከኣ ብጸጋምካ ከተቑሞም ኢኻ። ነቶም ዝኃረኻዮም ድማ ብቓል ምስጋና "ኣቱም ናይ ኣቦይብሩኻት፣ ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ፥ጸሚአ ኣስቲኹምኒ፥ ጋሻ ኮይነውን ኣኅዲርኩምኒ፥ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ፥ ሓሚመ በጺሕኩምኒ፥ተኣሲረውን መጺእኩምርኢኹምኒ ኢኹም እሞ፥ ዓለም ከይተፈጥረ  ዝተዳለወልኩም መንግሥተ ሰማያት ክትወርሱ ንዑ።"ኢልካ ኽተሞግሶም ኢኻ ማቴ.2535-36። 

ብድኅሪዚ ከኣ ናብ ጸጋምካ ተመሊስካ ንኃጥኣን ብቓል ወቐሳ፥ « ኣቱም ርጉማት ጠምየ ኣየብላዕኩምንን፥ ጸሚአ ኣየስተኹምንን፥ ጋሻ ኮይነኣየኅደርኩምንን፥ ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን፥ ሓሚመ ኣይበጻሕኩምንን፥ ተኣሲረ መጺእኹም ኣይሓተትኩምንን እሞ፥ ካባይ ርሓቑ። ንሰይጣንንንሠራዊቱን ናብ ዝተዳለወ ሓዊ ኪዱ።» እናበልካ ክትቁጥዖም ኢኻ። ማቴ.2541-46። ሽዑ ዓመጽን ምትላልን ዚዛረብ ዝነበረ ኣፍን ልሳንን ኪዕጾእዩ። ሽዑ ኃዘን ይኸውን። ግና ዘይጠቅም ኃዘን እዩ። ሽዑ ብኽያት ይኸውን፥ ግና ዘይጠቅም ብኽያት እዩ። ሽዑ ኣውያት ይኸውን።  ግናኸ ዘይጠቅምኣውያት እዩ። ሽዑ ገዓር ይኸውን፥ ግና ዘይጠቅም ገዓር እዩ። ሽዑ መወዳእታን መፈጸምታን ዘይብሉ ንብዓት ከም ማይ ክረምቲ ኪውሕዝ እዩ። መሳጢ መብረቕን ዘሰምብድ ብልጭታን ድምፂ ነጎድጓድን ኃያል መስመስታን ከኣ ናብኣቶም ኪፍኖ እዩ። ዚስይፍን ዚቖርጽን ዚፈላልን ብጽሒትኃጥኣን እዩ። ሽዑ ምድሪ ዝተቐበለቶ ሕድሪ ክትመልስ እያ። ኣደ ኸኣ ኣውያት ጓላ እኳ ኣይክትሰምዕን እያ። ሽዑ ነፍስውን ብኹሉ ዘመን ሕይወታዝገበረቶ ግብራ ኺግለጽ እዩ። ሽዑ ክትምሕረናንን ይቕረ ክትብለልናን በቲ ዝበላዕናዮ ሥጋኻን በቲ ዝሰተናዮ ደምካን ንምሕጸን ኣሎና። እወ ንስኻሥጋይ ዝበልዐ፥ደመይውን ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ኣለዎ። "ኢልካ ኢኻ። ዮሓ. 654
             
 
   
ቅዳሴ ያዕቆብ ዘሥሩግ ቁጽ.92-98

  እዚ ቃል ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንኸውን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሎሚ ኰይና፥ እዚ ትምህርቲ ኰይኑና ነታ መዓልቲ ድልዋት ኰይናን ነቒሕናን ክንርከብዝግባኣና ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ከም እንሰምዖ እቲ ሰባት ምኽንያት ዝኹነንሉን ዝጸድቅሉን ከኣ፣  እቲ ሎሚ ብቐሊሉ እንረኽቦን ንሱ ፈቒዱ ብኸምኡ ስለዝኾነልናን፥ ኣነኣኢስና እንርዮ ዘሎና ወይውን ኣተኩሮ ዘይንህበሉ ንዝጠመየ ምብላዕ፥ ዝጸምአ ምስታይ፥ ጋሻ ምቕባል፥ ንዝሓመመ ምርኣይ፥ ንዝተኣስረ ምብጻሕ ንዘኃዘነውን ምጽንናዕ ዝመሰሉ ቅዱስ ተግባራት እዮም። ካብ'ዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ልዕሊ ዓቕሚ ደቂ ሰባት ዝኾኑ፥ ወይ’ውንብቐሊሉ ዘይርከቡ ኮይኖም ክገብሮም ዘይኽእል የብሎምን። ኩሎም ድኻ ይኹን ሃብታም ብቐሊሉ ክረኽቦምን ክገብሮምን ዝኽእል፥ ግን ከኣብቐሊሉ ዘይግመት ጸጋ ዘውህቡ፥ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከእትዉ’ውን  ብቕዓት ዘለዎምን እዮም። ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍና ብዝከኣለና ካብ ዘሎና በዚሠናይ ሥራሕ እዚ ንትጋህ። ብንቕሓትውን ንመላለስ። ዳግም ምጽኣት ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈልጠ ኮይኑ፥ በየነይቲ መዓልትንሰዓትን ኸም ዝመጽእ ግን ብጀካ ባዕሉ ብፍጡራን ወገን ዝተፈልጠት ኣይኮነትን። «ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግና፥ ብዘይካ ኣቦ በይኑ፥ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ዀኑ ወልድ ኰነ፥ ሓደ እኳ ዚፈልጣ የልቦን። »ከም ዝበሎ። ማቴ.2436። ነታ ናይ ምጽኣቱ መዓልትን ሰዓትን ዝፈልጣየልቦን። ክመጽእ እንከሎ ከኣ ከም ሰራቒ "ኢሉዎ ኣሎ። ማቴ.2443። ሰራቒ ክሰርቕ ኢሉ ዝመጽኣሉ ክፍለ ግዜ ዚፈልጥ የልቦን። ናይ ክርስቶስምጽኣት’ውን ከምኡ እዩ። ንዓና ዝተገድፈ ዕዮ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን መዓልትን ሰዓትን ኩሉ ግዜ ነቒሕናን ድልዋት ኮይናን ክንርከብ እዩ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዚ ኣተሓሒዙ፥ ንሕና ካብ'ቶም ብዘመነ ኖኅ ንስሓ እተው መንገድኹም’ውን  ኣቕንዑ እንተ ዘይኮነ ካብ ኽፍኣትኩምዝተላዕለ ብቑጥዓ እግዚአብሔር ክትጠፍኡ ኢኹም ተባሂሉ ተነጊርዎም፥ ገና እዩ ክብሉ ብዘይሓሰብዎ መዓልትን ሰዓትን መጺእዎም ዝጠፍኡክንመሃር መለበሚውን ምእንቲ ክኾኑና ታሪኾም ከይጠቐሶ  ኣይሓለፈን። ማቴ.2438-39። 

ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓትን እቲኣን ኣይትፍልጥዋ፥ ምጽኣተይ ከም ሰራቒ እዩ ኢሉ ስቕ ኣይበለን፥ ንወቕቱምስትውዓል ኣቐዲሙ ዝተነግረውን ደኣ ምዝካር እምበር፥ ሰባት ምጽኣቱን ኅልቀት ዓለምን ምቕራቡ ክንፈልጠሉ እንኽእል ምልክታት ብርዱእ መገዲነጊሩና እዩ። ምልክታት ናይ ኅልቀት ዓለም ብመጠኑ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፍና ተመልኪትና ኣሎ። እዚ ኹሉውን ቅድሚ ምምጻኡ፥ ናይምምጽእኡ ምልክት ዘርኢ እኳ እንተኾነ፥ ብዝበለጸ ንናይ ምጽኣቱ ነገር እንርድኣሉ ምልክት ግና ጥቕልል ዝበለ  ምሳሌኡ ኻብ ኦም በለስ ተምሃሩ። ጨንፈራ ምስ ለምለመ፥ ቆጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም ነዚ ኹሉ ነገራት እዚ ምስ ረኣኹም ኣብኣፍ ደገ ከም ዝቀረበ ፍለጡ። ዝበሎ እዩ። ማቴ.2432-33 ኦም በለስ ጨንፈራ ምስ ለምለመ፥ ቆጽላውን ምስ ጠጥዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበትፈልጡ ኢኹም፥ ኣብ ኣፍ ደገ ዘሎ ሰብውን ቀልጢፉ ዝኣቱ ከም ዝኾነ፥ ከምኡ ኸኣ ነዚ ኹሉ ነገራት እዚ ማለት ኣብዚ ምዕራፍ ተዘርዚሩ ዘሎምልክታት ክፍጸም ምስ ረኣኹም፥ "ምጽኣተይ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበጽሐ፥ ቀልጢፉ’ውን ከም ዝፍጸም ፍለጡ።ማለቱ እዩ።

     ሕራይ እዝስ፣ ነታ ንሱ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ብደቂ ሰባት ከይትፍለጥ ምግባሩኸ ንምንተይ እዩ

5ን ናይ መወዳእታ ክፋል ይቅጽል ………………………………. 


 

 ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና አሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

ዲን.ዓምደማርያም

ሓደሽቲ ጽሑፋት

በዓላትን መደባትን

ዜማ ቤተክርስትያን

ነዚ ገጽ ኣብ FACEBOOK ሼር ንምግባር ኣብዚ ጠውቁ

Comments are closed.