ዕለተ ሠሉስ: ናይ ሕቶ መዓልቲ ብምባል ትፍለጥን ትዝከርን።

ዕለተ ሠሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ ብምባል ትፍለጥን ትዝከርን። እዚ ከኣ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ሕዝብን ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዘሓተትዎ ዘመልክት እዩ። ንሱ ድማ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ነቶም ንቤተ መቕደሱ ቤተ ጸሎት፣ ቤተ መሥዋዕት ምዃኑ ዘንጊዖም ብድፍረት ናይ ንግድንቤተ መሸጣ ጓሓሉን ጌሮምዋ ዝጸንሕዎ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑ ብምግሳጽ ምስ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መቕደሱ ዝገብርዎን ሒዞምዎን ዝነበሩዘይግባእ ነገራት ኩሉ ካብኡ ኣውጺኡ ሰጊጉዎምን  ኣርሒቕዎን ነበረ እሞ፥ ድኃር ከም ብሓዱሽ ናብ ኢዮሩሳሌም ተመሊሱ፥ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩእናመሃረ ከሎ፥እቶም ሊቃነ ካህናትን መማህራን ሕግን ሽማግለታት ሕዝብን መጺኦም

"  በየናይ ሥልጣን እዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣሎኻ ወይ ከኣ ነዚ ነገራት እዚ ንምግባር ሥልጣን ዝሃበካ መን እዩኢሎም ዝሓተትዎ እዩ።  ማር.1127-33

ማቴ.2123-27። ሉቃ,201-8። እዚ ከኣ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ካብ ምድራውያን ነገሥታት ኣይኮነን ናይ ሌዋውያንክህነትውን የብሉን፥ እሞ ነዚ ኩሉ ነገራት ክገብር ሥልጣን ዝሃቦ ደኣ መን እዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዩ። ክርስቶስ ብዙኅ ጊዜ ብዝተፈላለየ ንዕኦምብዝርድኦም መገዲ እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ መንነቱ፥ ሥልጣኑ ካበይ ምዃኑ ገሊጽሎምን ነጊርዎምን እዩ።ይኹን እምበር ንሳቶም ግን ክቕበልዎን ኣሚኖምክስዕብዎን ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። ስለ ዝኾነ ከኣ ከምዚ ኣብ ሕይወቶም ዘይትርጎም ሕቶታት የቕርቡ ነበሩ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ውሽጦም ስለ ዝፈለጠ ንሕቶኦም ብሕቶ መሊሱ፣ ኣነውን ሓንቲ ነገር ክሓተኩም መልሱለይ፥ ኣነ ኸኣ በየናይ ሥልጣን ነዚ ነገራት እዚከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ናይቲ ኣቐዲሙ ክብረይ ዝገለጸ፥ ባሕርየ ኣምላኽነተይ ዝመስከረ፥ መንነተን ንምፍላጥ ኩሉ ድማ መንገዲ ዝኾነዮሓንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይ ካብ ሰብ መልሱለይ በሎም። ንሳቶም ከኣ ንሓድሕዶም።ካብ ሰማይ እንተ በልናዮ፥ ከመይ ደኣ ዘይኣመንክምዎክብለና እዩ፥

ካብ ሰብዶ ክንብሎ እናበሉ ተኻትዑ። እንተኾነ ኹሎም ንዮሓንስ ብሓቂ ከም ዓቢይ ነቢይ ይርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ሕዝቢ ፈርሁ። ስለዚንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ "ኣይንፈልጥን ኢሎም በለስሉ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ኣይፈልጥን ኣይበለን ግንኣነውንበየናይ ሥልጣን ነዚ ኸም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ። "በሎም። 

ከምዚ ዝበሎም ከኣ ውሽጦም ስለ ዝፈለጠን እቲ ዘቕረበሎም ሕቶ ድማ ከም መልሲ ኮይኑውን ስለ ዝርአን እዩ። እቲ ናባና ዝቐንዐ መልእኽቱ ከኣ፥ ከምቲ ልበ ኣምላኽ ዝተሰምየ ቅዱስ ዳዊት ምኽሪ ክፉኣት ዘይሰምዕ፥ ብመንገዲ ኃጥኣን ከኣ ዘይከይድ፥ ኣብ ኣኼባ መላገጽቲ ድማ ዘይጽምበር፥ እኳደኣ ንሕጊ እግዚአብሔር ብምእዛዝ ዚሕጎስ፥ ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁዕ እዩ።"ዝበሎ መዝ.11-2። ካብ ናይዞም ሊቃነካህናትን መማህራን ሕግን ሽማግለታት ሕዝብን ከንቱነትን ካብ ትርጉም ኣልቦ ዝኾነ ሕይወት ዘይህብ ነገራትን ምርሓቕ ከም ዝግባና እዩ።

ካልእ በዛ ዕለት ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ነዊኅን ስፍሕ ዝበለ  ትምህርትን ዝመሃረላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ናይ ትምህርቲ ዕለተ ተባሂላ’ውን ትጽዋዕ እያ። መልእኽታ ከኣ ካብ ሃይማኖትን ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ንዝረሓቑን ዝተፈልዩን ኣስተምህሮ ሂብካ ክቐርቡ ምግባር፥ ነቶም ብሃይማኖት ዘለው ድማብምግባር ደሚቖም ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ከም ዘለዎ ምምካር ከም ዝግባእ  እዩ፡፡

ዕለተ ረቡዕ፡- ……ይቕጽል……

ያብጽሐነ ያብጽሕኩም በሰላመ እግዚአብሔር።

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማላድነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 

  ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.