ዐቢይ ጾም (ዘጾም ክርስቶስ)

ዘመነማቴዎስ ዓቢይ ጾም ዝጅምር

 ካብ የካቲት 29 2013 ዓ.ም (  03-08-21) ኮይኑ

በዓል ትንሣኤ ኣብ ዕለት ሚያዝያ 24- 2013 ዓ.ም (05-02-21) ይኸውን።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ጾምና ይባርኸልና! 

ዐቢይ ጾም (ዘጾም ክርስቶስ)

ካብ ለካቲት 21 ስጋብ ሚያዚያ 16። እዚ ጾም ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምጥማቁ 40 መዓልትን ለይትን ዝጾሞ ጾም ብምኻúኑ ዓቢይ ጾም ተባሂሉ። ንሕና'ውን  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ብምዝካር ፣በረከት ንምርካብ ፣ ከምእ'ውን ብግብሪ ንዕዑ ብምምሳል ናይ ሥጋ ፈቃድና ንምግዛእ ንጾሞ።

ዐቢይ ጾም 55 መዓልታት ንጾሞ ጾም እዩ። ሸሞንተ ሳምንታት ከኣ ኣለዎ። ንሳቶም ከኣ፣-

1 ሰሙነ ፣ ዘወረደ ፣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ካብ ሰማይ ምውራዱ

2 ሰሙነ ፣ ቅድስት፣ ናይ ሰንበት ቅድስና

3 ሰሙነ ምኩራብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ ምምሃሩ

4 ሰሙነ ፣ መፃጉ ፣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙማን ምፍዋሱ

5 ሰሙነ ፣ደብረዘይቲ፣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እምባ ብዛዕባ ዳግማይ ምጽኣት ምምሃሩ

6 ሰሙነ ፣ ገብርሔር፣ ቅኑዕ ኣገልጋሊ ዋጋኡ ዘለዎ ምኻúኑ

7 ሰሙነ፣ ኒቆዲሞስ  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ምዝርራቡ

8 ሰሙነ ፣ ሆሳእና ፣  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተመስገነ ናብ ቤተ መቅድስ ምእታዉን ስለና ሕማማት ምቅባሉ ይዝከር።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ነዚ ዓቢይ ጾሞ ብሰላም ብፍቅሪ ብትሕትና ክንጸሞ ኣብ ኩሉ ድኻምና ክድገፈና ፣ ናብ በዓለ ትንሣኤኡ ብሰላም ክንበጽሕ ለውሃቱን ምሕረቱ ይርብዝሓልና። ኣሜን።

ምስባክ

ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት፣ 
ወተሐሰዩ ሎቱ በረዓድ፣ 
       አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዐዕ እግዚአብሔር   መዝ 2-11

ወንጌል ፣ ዮሓ. 3-1ዐ-25፡      ግ.ሓ፣ 25-13-27    ያዕ. 4-6-17     እብ.13-7-17 

ቅዳሴ፣ዘእግዚእነ

ዘወረደ

ጸሎት ምስ ጾም

ጸሎት ምስ ጾም ምስ ምጽዋትን ስግደትን እንተኾይኑዩ ዝሰምር እዩ። ብፍላይ ጾምን ስግደትን ኣብ ዘለዎ ጸሎት ናይ ግድን እዩ። ጾም ቁስለ ነፍሲ ትፍውስ ኃይለ ፍትወት ተድክም፣ ናይ ኩሉ ጽቡቅ ምግባራት መጀመሪት፣ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸጋ ተውህብ፣ መጀመሪ ዕዮወንጌል፣ ናይ ጽሙዳን ክብሮም፣ ናይ ንጽህና መግለጺት ፣ ሰውነትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ኣቢልና ብምውራድ ንትሕትና ገንዘብና ንኽንገብራ ትሕግዘና መድኃኒተ ነፍሲ ናይ ጽድቂ በሪ እያ።

ብዛዕባ ጾም ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ትምህርቲ

ኣብ እዋን ጾም ሓደ ክርስቲያን ጾሙ ክሠምረሉ  ጽቡቅ  ተግባር ክፍጽምን ክትግብርን ይግብኦ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ካብ ሰባት ምስጋና ወይ ድማ ካልእ ሙገሳ ነገራት ደልዩ  ዝጸውም ካብ ኮነ ግና ጾሙ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቀባልነት ዘይብሎ ጾም ይኸውን። ምኽንያቱ ዓስቡ  ካብ ሰብ ዝደሊ ስለዝኾነ።

ዝኾነ ጽቡቅ ሥራሕ ኮነ  ተግባር ንገብሮ  ንኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዘለና ፍቕሪ ዝተበገሰ እንተዘይኮይኑ ንእግዚአብሔር ከንሐጎሶ ኣይንኽእልን ኢና።

“ ሓደ ሰብ ዋላ እኳ ሙሉእ ናይ ህይወት ዘመኑ ብትርሕምት ሥጋኡ ንነፍሱ ኣግዚኡ፣  ህይወት ምምራሕ ዘለዎ እንተኾነ ኣብዚ ዓቢይ ጾም ግና ካብ ቅድም ብዝበለጸ ሓጥያቱ ንካህን ተናዚዙ፣ ንድኻታት ብምምጽዋት ብኣግባብ ክጸውም ይግብኦ። ኣብዚ ኣርብዓ መዓልቲ ውሽጢ ዓመት ሙሉእ ዝሰራሕናዮ ሓጥያትና ክእለየልና ይኽእል እዩ። ” ( ቅዱስ ዮሓንስ አፈወርቒ)  ።

ንመንፈሳዊ  ሕይወትና ዘይኮነ ንሥጋዊ ህይወትና ምጥንቃቅና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንሕና ንገዛእ ርእስና ዝተጠንቀቅና መሲሉና ባህ ወይ ደስታ ይፈጥሩልና እዮም ዝበልናዮም መግቢን መስተን ኣብዚሑና ንበልዕን ንስቲን ። … ኮይኑ ግና ኣን መጨረሻ ሕማምን ስቃይን ይዀኑና። ናይ ሥጋ ድሌትን ፍትወትን ዝነዓቁ ብጾምን ብጸሎትን ከሙኡ ብትሕርምት ህይወት መንፈሳዊ ሕይወቶም ዝመርሑ ቅዱሳን ግና ሥጋኦምን ነፍሶም ሕዋያን ጌሮም ብጥዕና ይነብሩ። ብሓጎስን ተድላን ዝነብር ዝነበረ ሰውነትና ድሕሪ ዕረፍተ ሞቱ ካብ ውሽጡ ዝወጽእ ሕማቅ ሽታ ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊኡ ቅዱይ ቅብኢ ሽቶ ንለኽዮ ። ኮይኑ ግና ናይ ቅዱሳን ሰውነት ሕይወት ከለዉ ዋላ ምስ ዓረፉ ሥጋኦም ጥዑም መኣዛ ይምንጩ። እዚ ብጣዕሚ ዘደንቅ እዩ። ንሕና ሥጋና ክንሃንጽ ክንብል ንገዛእ ርእስና ከንጥፍእ ከለና። ንሶም ግና ሥጋኦም ንነፍሶም ኣግዚኦም ብጾምን ጸሎትን ንገዛእ ርእሶም ካብ ድሌታት ሥጋ ተጊኦም ብምንባሮም ንሥጋኦም የኽብርዎ። ናይ ነፍሶም መኣዛ ስለዝሓለዉ ከኣ በዚ ምኽንያት ሥጋኦም ጥዑም መኣዛ ይህልዎ። 

ነፍስና ንጽሕንኣ እንድሕር ዘይሓለወት ንንጽሕንኣ ንኽትስእኖ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ብዘይ ጾም ናይ ነፍሲ ንጽህና ክሕለው ኣይከኣልን እዩ። ሥጋና ንነፍስና ምእዛዝን ምግታእን ኣይትኽእልን እያ። ኣእምሮና  ምድራዊ ነገር ስለዝእዝዘና ጸሎትና ዝሰመረ ኣይከውንን። ሥጋና ንነፍስና ኣብ ፍርሓት ተእትዋ። ኣብ እእምሮና ክፋእ ሓሳባት ብምምጻእ ሕልናና የርስሖ።  ስለዚ  ከኣ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ካባና ትርሕቅ፣ ትውሰድ ። ካብዚ ዝተላዕለ ብግልጺ ጸላኢ ሠናያት ዲያብሎስ ናብ ዝፈቀዶ ሓጥያት ይመርሓና።

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ድሕሪ ምጻሙ። ጸላኢ ሠናያት ዲያብሎስ ናቡኡ ቀሪቡ ጠምዩ ከም ዘሎ ፈሊጡ። ብመግቢ ፈቲንዎ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸላኢና ዲያብሎስ ከመይ ጌርና ከም እንስዕሮ ከኣ ብናቱ ጾም ኣሚሂሩና።

እዚ ከኣ ሓደ ሙኩር ዓላማይ መምህር  ዝርአ ሜላ እዩ ። ንተመሃሮኡ ንጸላኢ  ከመይ ጌርካ ክምትስዕሮን ኣብ ልዕሊኡ ዓወት ከምትረክብ ከምህሮም ምስ ዝደሊ ምስቲ ጸላኢ ኣብ ኩናት ይገጥም። ሓቐኛ ብዝኾነ ኩናትውን ከመይ ጌርና ንጸላኢና ምስዓር ከዝከኣል ንጸላኢ  ብተግባር ብምስዓር ንተመሃሮኡ የምህሮም።

ኣብ ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጾምውን ዝኾነ እዚ እዩ። ናብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸላኢ ሠናያት ሰይጣን ናብኡ ከቅርቦ ከምዝጥመየ ገሊጹ ፣ናቡኡ ምስ ኣቅረቦ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ፍሉይ ዝኾነ ጥበቡ  ብመጀመርታ፣ ካልኣይን፣ ሳልሳይን ኩናት ኣብ መሬት ኣወዲቑ ሲዒርዎ። (ቅዱስ ዮሓንስ አፈወርቒ) ።

ቀዳማይ፣- ንስስዐ፣- ብትዕግሥቲ  ካልኣይ፣ንፍቅረ ንዋይ፣- ገንዘብ ብምጽላእ  ሳልሳይ፣- ትዕቢት፣- ብትሕትና ሲዒርዋ።  ማቴ.44

 እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ ንዓና ሕቶ ይሓተና ። ወደየ እንዳጾምካ ዲኻⵗ ጾምካ ብሥራሕ ተጊቢርካ ኣርእየኒ። ንድኻ ሪእኻ እንተኾንካ ራኅርኃሉ። ፈታዊኻ ከቢሩ እንተኾይኑ ቅንኣት ኣይሰመዓካ። ኣፍካ ጥራሕ ኣይጹም ። ዓይንኻ ፣ እዝንኻ፣ እግርኻ፣ ኣእዳውካ፣ ኩሉ ናይ ሰውነት ህዋሳትካ ክፋእ ካብ ምስራሕ ኮነ ምሕሳብ  ይጹሙ።

ኣእዳውካ ካብ ስስዐ ይጹሙ። ኣእጋርካ ካብ ሓጥያት ምስራሕ ምፍጣን ይጹሙ። ዓይንኻ ናይ ሓጥያት ነገራት ኮነ ስርሓት ካብ ምርኣይ ይጹሙ። ኣእዛንካ ካብ ከንቱ ዝኾኑ ነገራት ሓሜት ካብ ምስማዕ ይጹሙ። ኣንደበትካ ካብ ስንፍና ዘረባን ዘይግባእ ነቀፊታን ዋዛን ፈዛዛን ምዝራብ ይጹሙ። ንሓውና እንዳሓመኻ ካብ ዓሳን ተዋጽኦ እንስሳ ጥሉላት መግቢ ምኽልካልካ እንታይ ይጠቅመካ? ይብለና ኣሎ ኣማላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ።

ሕዝበ ክርስቲያን ንሕናኸ እንታይ እዩ መልስና ? ነብስና ኩላትና ንመርምርን ንፈትሽን ። ነቲ ዝጎደለና ክንምልእ ነቲ ዘለና ጽቡቅ ተግባራት ከነጽንዕ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይሓግዘና ። 

ኣብ እዋን ጾምና ንእግዚአብሔር ደስ ዘብል ተግባራት ሥራሕ ጽድቂ ክንሰርሕ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ብምሕረቱን ለውሃቱን ይደግፈና። ወላዲት ኣምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብኣማላድነታ ኣይትፈለየና።

 

                                                                                                          ወስብሓት ለእግዚአብሔር

                                                                                                          ወለወላዲቱ ድንግል

                                                                                                          ወለመስቀሉ ክቡር::

Comments are closed.