“ከምቲ ዝበሎ ተንሢኡ ኢዩ” ማቴ. ፳፰᎓፮᎓᎓( 28፡6)

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

   .ካ.  ክርስቶስ ተንስኣ እሙታንክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲኡ

.ሕ. በዓብይ ኃይል ወስልጣንብዓብይ ሓይልን ስልጣንን

.ካ.  አሰሮ ለሰይጣን-ንሰይጣን ኣሰሮ

.ሕ.  አግኣዞ ለአዳም-ንኣዳም ኣግዒዙዎ

.ካ.  ሰላም-ሰላም

.ሕ.  እምይእዜሰ-ካብ ሎሚ ንደሓር

.ካ.  ኰነ-ኮነ

.ሕ.  ፍስኃ ወሰላም-ሓጎስን ደስታን።

 

ቅዱስ ዮሓንስ ወንጌላዊ ኣብ ወንጌል ኣብ ናይ መጀመርያ ምዕራፉ ብዛዕባ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ “ሕይወት ኣብኡ ነበረት፥እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት” ዮሓ.1:4 ብምባል እታ ናይ ኩሉ ሕይወት ብርሃን ኣብቲ ናይ ትንሣኤና ተስፋ፥ ናይ እምነትና ምንጪ፥ ናይህላዌና መሠረት፥ ናይ ክርስትናና መሥራቲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነበረት  ንሳ ድማ ጸልማት ከም ዘይሰዓራ ይዛረብ። ኣብ መንጎ ኣይሁድዝተገልጸ ኢየሱስ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን መተዓረቒ ገንሸል ኮይኑ ክስዋእ ዝቐረበ ኣምላኽ ብኣይሁድ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን።ከምቲ ወንጌላዊ ዮሓንስ ኣብ ወንጌሉ “ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበሉዎንንዮሓ. 1:11 ብምባል ከም ዝጸሓፈልና ኣይሁድስለዝተቃረንዎ ክቀትልዎ ሓሰቡ፥ ሓሲቦም እውን ኣይተረፉን ነቲ ናይ ህይወት ምንጪ ዝኾነ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ኢየሱስ ኣብ መንጎ ሸፋቱሰቐልዎ። ከምቲ ዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ  “እንተዝፈልጥዎስ ነቲ ጐይታ ክብሪ ኣይምሰቐሉዎን ነይሮም1 ቆሮ 28 ነቲ ህይወትን ናይ ህይወትወሃቢን ዝኾነ ጐይታ ኣብ መንጎ ሸፋቱ ሰቀልዎ።

   ቅድሚ ክርስቶስ ዝነበሩ ነብያት ኰነ ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጹ ሓዋርያት ንሙታን ህይወት ክኅቡ ከለዉ ናብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጽላይን ብምልማንን ነበረ።  ኤልሳዕ ንወዲ እታ ሹማናዊት ሰበይቲ ካብ ሞት ዘተንሥኦ ብጸሎት እዩ። “ናብታ ቤት ንበይኑ ኣትዩ ከኣነቲ ማዕጾ ሸጎሮ፥ ናብ እግዚአብሔር ከኣ ጸለየ።” 2.ነገ 4:33 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከምዚ ኣይነበረን፡ ከም በዓል ሥልጣን ድማ ይምህሮምነበረ ኢሉ ከም ዝተጻሕፈ ሞትውን ኣብ ትሕቲ ሥልጣኑ ስለዝኾነ  ንወዲ እታ መበለት ካብ ሞት ከተንሥኦ ከሎ “ኣታ ጎበዝ ተንሥእ እብለካ ኣለኹ።” ሉቃ 714-15  ኢዩ ዝበለ፡ ብተመሳሳሊ ናይ ጓል ኢያኢሮስ ማር 541-42  ኮነ ናይ ኣልኣዛር  ዮሓ. 11 43-44 ትንሳኤ ከምዚ ብኃይሊ ሥልጣንመለኮቱ ነበረ ከመይሲ ንሱ ወኃቤ ህይወት ስለዝኾነ።ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሞትን ህይወትን ሥልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ኢዩ። ኣይሁድ ነዚ ኢዮምዘየስተውዓሉሉ፡ ከምቶም ዝቐተሉዎም ነብያት ከምቶም ዘሳጎጉዎም መምህራን ሞይቱ ዝተርፍ፡ ተቐቢሩ ብድሕሪኡ ዘይዝከር፣ ንሳቶም ድማዘይናወጹሉ ነገር ክፈጥሩ ነበረ እቲ ጻዕሪ፡ እንተኾነ ግና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ብነብያት ከም እኒ ቅዱስ ዳዊት “ሽዑእግዚአብሔር ከምቲ ካብ ድቃሱ ዝትንሥእ ሰብ ተንሥአ፥ ከምቲ ነቢት ሰትዩ ዝጭድር ጅግና ዀይኑ ተንሥአ” መዝ 7865 እቲ ወኃቢ ህይወትህይወትና ክመልስ ህይወቱ ኣብ መስቀል ዘወፈየ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ልዕሊ መቓብር ዝነግሥ ጅግና እዩ።

ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እዩ፦ ሓዋርያ ቅዱስ ዮሓንስ “ህይወት ኣብኡ ነበረት፥ እታ ህይወት ከኣ ብርሃን ሰብ                      ነበረት” ዮሓ 1:4 ኢሉ ከም ዝጸሓፈልና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትና ኢዩ። ነዚ ከኣ ነታ ሓዋ ሞይቱዋ ኣብ ሓዘን ዝነበረት ማርታ ብዛዕባ ትንሳኤናይ ኣልኣዛር ኣብ ዝገበሩዎ ናይ ቃላት ምልልስ “ትንሣኤን ህይወትን ኣነ ኢየ፡እቲ ብኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር ኢዩ።” ዮሓ.1125 ዝበላ ነዚ ብምምልካት ቅዱስ ኤፍሬም ክዛረብ ከሎ “ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ ህይወት ኃበና፡ንዕዑ ክብርን ምስጋናን ይኹን።ዝበለውዳሴ ማርያም  ነቶም ናይ መምህሮም ካብኣቶም ከም ዝፍለ ምስማዕ  ኣጨኒቕዎም ብሕቶ ተዋጢሮም ዝነበሩ ደቂ መዛሙር ክምልሰሎም ከሎመገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ዮሓ 146 ብምባል ናይ ህይወትና ምንጭን ናይ ምንባርና መንገዲን ንሱ ምዃኑ ዘብርኃሎም። ከኣሊ ኩሉ ዝዀነ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ሲዒሩ ምትንሥኡ ንዓና ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመና  ዘደንቐና ኣይኮነን። ካብዚ ንላዕሊ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ስለእንኣምን።

ወኃቤ ህይወት ኢዩ፡- “ኣቦ ንምውታት ከም ዘተንሥኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም፥ ወልድ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም።” ዮሓ. 5:21 ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ኢዩ፡ ንሱ ህይወት ስለዝኾነ ድማ ነቶም ዝደለዮም ህይወት ክኅብ ይኽእል፡ ነዚ ዝገብሮ ድማ ብጸሎት ወይብልማኖ  ዘይኮነስ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሥልጣን እዩ። ነዚ እዩ ከኣ ከም በዓል ሥልጣን ይዝኣረብን ይገብርን ዝነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኽ ከሎተኣምራት ክገብር ከሎ ክግስጽ ከሎ ከም በዓል ሥልጣን ነበረ ዝብለና  ኣብ ወንጌል “ከመይ ከምምህራን ሕጊ ዘይኮነስ ሥልጣን ከም ዘለዎ ኰይኑይምህሮም ነበረ።” ማቴ 729 ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሥልጣን ተጠቂሙ ህይወቶም ዝመለሰሎም ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስንምልከት ጸልዩ ወይ ለሚኑ ዝብል ኣይንረክብን፣ ከመይሲ ንሱ ወኃቤ ህይወት ስለዝኾነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ካብ ሙታን ንዘተንሥኦም ሰባትዝተጠቀመሉ ሥልጣን ኣዝዩ ዘደንቕ ኃይሊ ነበሮ።

ኣልኣዛር፦ “ኣልኣዛር ንዓ ናብ ግዳም ውጻእ በሎ።ዮሓ 11 43-44

ወዲ እታ መበለትሉቃ  “ኣታ ጎበዝ ተንሥእ እብለካ ኣለኹ።” ሉቃ 714-15    

 ጓል ኢያኢሮስ ታሊታ ቁሚ በላ። ትርጓሜኡ ኣቲ ጓል ተንስኢ እብለኪ ኣለኹ ማለት ኢዩ።ማር 541-42  

እንበኣር እዚ ከምዚ ብዝበለ  ኃይሊን ሥልጣንን ህይወት ዝኅብ ጐይታ ምእንታና እንተሞተ።  ብኣምላኽነቱን ንሞት ሲዒሩ ምትንሥኡ ኣብ ልዕሊሞት ሥልጣን ምልባስን ዘድነቕ ኣይከውንን። ወኃቤ ኵሉ ከሃሌ ኵሉ ኣምላኽ ስለዝዀነ።

ናይ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ብኣይሁድ ዝተሰቕለ ብሞቱ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ ዘፍረሰ  ትንሣኤጥራይ ኣይነበረን። ብርግጽ እቲ ትንሣኤኡ ነቲ ኣብ ጊዜ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝነበረ ስቕታ ፍርሓት ኮነ ኃይሊ ምስኣን ከም ዘይምዃኑ ዘረጋግጽኃይሊ ነበረ፡ ናቱ ትንሣኤ ናይቶም ኣብ ሲኦል ኮይኖም ድኅነት ዝጽበዩ ሰባት ሃረርታ መዕለቢ ነበረ፡ ናይቶም ኣብ መስቀል ብምስቃሉ  ፈሪሖም ኣብገዛ ተዓጽዮም ዝነበሩ ደቂ መዛሙር ዓወት ነበረ።

ናይ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ  ናይ ትንቢታት ፍጻሜ ኢዩ ዝነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ኣብ ጊዜ ስብከቱ ከሎ ኣብ ዝተፈላለየኣጋጣሚታት ብዛዕባ ትንሣኤኡ ተዛሪቡ ነበረ። ማርያም መግደላዊት ኣብ መቓብር ምስከደት ዝረኸበቶም ክልተ መላእኽቲውን ነዚ ኢዮም ዝነገሩዋ፡ምንም እኳ ንሳ ነዚ ቃላት ናይ ትንቢት ደጋጊማ ሰሚዓቶ እንተነበረት ክትኣምኖ ግን ኣይከኣለትን፡ ዝሰምዓቶ ቃል ምስ ዝተፈጸመላ ተኣምራት ኣገናዚባክትኣምን ዝግብኣ ኣደ ነዚ ብምጥርጣር ኢያ “ጐይታ ናበይ ከም ዝወሰዱዎ ኣይፈልጥን ኢላ ኣብቲ መቓብሩ ንዝረኸበቶም ፍጥረታት ክትሓትትዝጀመረት፡ መድኃኔ ዓለም ናይ ትንሣኤ ንጉሥ ግን ኣብቲ ከምቲ፥ ቅዱስ እግዚአብሔር። ቅዱስ ሓያል። ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ተሠሃለነ እግዚኦ።እናበሉ ዘቐመጥዎ ስፍራ ኣይነበረን ከመይሲ “ከምቲ ዝበሎ ተንሢኡ ኢዩ።ማቴ 286 ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ብዛዕባ ትንሣኤኡ ተዛሪቡ ነበረ፡ነህዛብ ድማ ኣሕሊፎም ክህቡዎ፥ንሳቶም እውን ከላግጹሉ ክገርፉዎን ክሰቕሉዎን ኢዮም፥ ብሳልሳይ መዓልቲ እውን ክትንሥእ ኢዩ።በሎም ማቴ2019 ብተወሳኺውን ኣይሁድ ብዛዕባ ሥልጣኑ ኣብ ዝሓተቱሉ ጊዜ ከምዚ ኢሉዎም ነበረ “ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርሱዎ ኣነ ድማ ብሰለስተመዓልቲ ከልዕሎ ኢየ።ኢሉ መለሰሎም  ዮሓ. 219 ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሕ ቃላት ትንቢታትን ነበሩ  እንበኣር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤናይዞም ቃላት እዚኣቶም ፍጻሜ ኢዩ ዝነበረ፣ ነዚ ኢዩ እቲ መልኣኽ “ከምቲ ዝበሎ ተንሢኡ ኢዩ” ዝበሎም።

ናይ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ናይ ቤተክርስቲያን ምሥረታ ኢዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን እንተዘይትንሥእ ነይሩ እዛ ሎሚንነብረላ ቤተ ክርስትያን ኣይምሃለወትን፡ ንሕና ድማ ተስፋ ዘይብልና ምዀና  ነዛ ቤተ ክርስትያን ዝወለዳ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ።ድሕሪ ሞት ናይ ክርስቶስ እቶም ንመንግሥተ ሰማያት ክመርሑና ካህናት መራሕቲ ገይሩ ዝሾሞም ደቂ መዛሙርቱ እኳ በቲ ኩነታት ተዳሂሎምፈሪሖም ነበሩ፡ ብዛዕባ እዚ ወንጌላዊ ዮሓንስ ክዛረብ ከሎ “በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን፥ ደቂ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ፈሪሖም ስለዝነበሩ ማዕጾተሸጒሩ ነበረ።” ዮሓ.2019 ነዚ ፍርሖም ክሰብር ኢየሱስ ክርስቶስ መቑሕ ናይ መቃብር ፍርሒ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ሰቢሩ ሰላም ብዝህብ ቃሉተገሊጹ “ሰላም ንዓኹም ይኹን በሎም።” እዛ ሰላም እዚኣ ሒዞም ብምውጻእ ድማ ኢዮም ነዛ ቤተ ክርስያትያን ብሓንቲ ስብከት ሸሞንተ ሽሕዝኣኽሉ ሰባት ክወልዱላ ዝኸኣሉ ግ.ሓዋርያት 2 ሙሉእ ምዕራፍ ተመልከት።

ናይ ኣምላኽና መድኃኒና ክርስቶስ ትንሣኤ ናይ ክርስትያን ተስፋ  ኢዩ። ንሕና ክርስትያን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎና ተስፋ ኣብዛ ሥጋዊት ዓለምጥራይ ዘይኮነ ኣብታ ትመጽእ ዓለም እውን ኢዩ፡ ነዚ ኢዩ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ብምባል ኣብ ወንጌልዝመሃረና። ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ 1 ቆሮንቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ኣብ ዝተዛረበሉ ዓንቀጹ ከምዚ ክብል ገሊጹልና ኣሎ። “ክርስቶስ ካብምዉታት ከም ዝተንሥኤ ካብ ዚስበኽ ደኣ፡ ከመይ ኢሎም እዮም ሓያሎ ኻባኻትኩም፡ ትንሣኤ ምዉታት የልቦን፡ ዚብሉ ዘለዉ፧ ትንሳኤ ምዉታትዜልቦ እንተ ዀይኑስ፡ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስኤን። ክርስቶስ ዘይተንሥኤ እንተ ዀይኑስ፡ እምብኣርከ ስብከትና ኸንቱ እዩ፡ እምነትኩምውን ከንቱእያ።1.ቆሮ 1512-14  ብምባል ድሕሪ ምዝርዛር  ከምዚ ክብል ኢዩ ሓሳቡ ዘጽንዕ “ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተ ገበርናስ፡ካብ ኲሉ እነደንግጽ ምዀንና ኔርና።”1 ቆሮ 15 19 ብምባል ንሕና ክርስቲያን ናይ ትንሳሣኤና ተስፋ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዝተመስሥረተንብዘይብኡ ድማ ተስፋ ከም ዘይብልናን ኣርጊጹ ይነግር።

ብሞቱ ህይወትና ዝቐየረ ብትንሣኤኡ ትንሣኤና ዘበሰረ ጐይታ ክብርን ምስጋናን ንዑኡ ይኹን። ክብርን ምስጋናን ነቲ መቁሕ መቓብር ከጽንዖዘይለኣለ ናይ ትንሣኤ ንጉስ ይኹን፡ ኣሜን።

                                                                                               ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                                                ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                                                 ወለመስቀሉ ክቡር።

                       ዲንዮሃንስ ዘደብረ ቁስቛም

Comments are closed.