እንሆ ገብርኤል ብሰብ ኣምሳል ቀሊጢፉ ነፊሩ መጸ። ዳኒ. 9፣21።

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

እግዚአብሔር ንምምስጋን ስሙ ንምቅዳስ ካብ ዝተፈጥሩ ሥነ ፍጥረታት ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ዝተፈጥሩ ቅዱሳን መላእኽቲ ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ዝተፈጥሩ ኣብ መበል  ሻዱሻይ መዓልቲ ዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ፍጥረት ኮይኖም። እዚኦም ከኣ ንምቅዳስን ርስቱ ንምውራስን ዝተፈጥሩ ፍጡራት እዮም።

ካልኦት ፍጥረታት ከኣ ንኣንክሮ ንተዘክሮ ተፈጢሮም። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ንእግዚአብሔር ንምምስጋን ከይተወሰኑ፣ ንሰባት ይራዳእዎ ።እዚ ከኣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጸገማት ከይበጽሕን እንተበጽሐ ከኣ ንምንጋፍ ብኣማላድነቶምን ተራዳእነቶም ብዝገብርዎ ተልእኾ እዩ።

ከምዝፍለጥ መላእኽቲ  ፍጥረቶም ብኢድ ዘይድህሰሱ እሳታውያን ፣ ብዓይኒ ዘይረኣዩ ረቐቅቲ እንተኾኑ፣ ሥርሖም ግና ዝፍለጥን ዝርዳእን ብኢድ ዝጭበጥን ብዓይኒ ዝረአ ግዙፍ እዩ። እሶም ብዝፈልጥዎ ምሥጢር ሰባት ንምርዳእ ብዝፍጽምዎ ተልእኾ እሳተ ሕይወት ዝኾነ ክንፎም ዘርጊሖም እንዳነፈሩ ከምዝበጽሑ ብዝተፈላለየ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ተገሊጹ ክንበብ ንረኽቦ።

ነዚ ንምግላጽ ቅዱሳን መጽሓፍቲ መላእኽቲ ናብ ዝተሸገሩ ሰባት ነበልባላዊ ኣኽናፎም ዘርጊሖም እንዳነፈሩ ከምዝመጽኡ ነብየ ዳኒኤል ክገልጽ ከሎ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ክልምንን ጸሎት  ክጽልይ ከሎ  “ ብጸሎት ገና ክዛረብ ከለኹ ገብርኤል እዚ ቕድም ብራእይ ርእየዮ ዝነበርኩ ሰብኣይ ቀሊጢፉ ነፊሩ ኣጋ ጊዜ መሥዋእቲ ተንከየኒ። ” ዳኒ. 9፣20-21። ይብል።

ቀዲሙ ንዝተዘርገሐ ትምህርታዊ ጽሑፍ ነዞም ስዒቡ ዘሎ ጥብቆ (ሊንክ) ብምጥዋቕ  ሙሉእ ትሕዝቶ ከተንብቡ ከምእትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

https://eritreantewahdo.org/?sermons=%e1%8a%a5%e1%8a%95%e1%88%86-%e1%8c%88%e1%89%a5%e1%88%ad%e1%8a%a4%e1%88%8d-%e1%89%a5%e1%88%b0%e1%89%a5-%e1%8a%a3%e1%88%9d%e1%88%b3%e1%88%8d-%e1%89%80%e1%88%8a%e1%8c%a2%e1%8d%89-%e1%8a%90%e1%8d%8a

Comments are closed.