ኣብ ዓርቢ ስቅለት ዝንበብ

 

ነግህ ዘ ፫ቱ ሰዓት ዘ፮ቱ ሰዓት ዘ፱ቱ ሰዓት ዘ፲፩ ሰዓት ዘ፲፪ ሰዓት
ዘዳ 8 ፡ 18-19 ዘፍ 48 ፡ 1-19 ዘኁ 21፡1-9 ኢያ 5፡11-12 ዘጸ 12፡1-14 ሰቆ 3፡1-62
ዘዳ 9፡ 1-24 ኢሳ 63 ፡ 1-19 ኢሳ 53፡7-12 ሩት 2፡11-14 ኢሳ 51፡9-23 መኃ 1-6
ኢሳ 1፡2-9 ኢሳ 64 ፡ 1-4 ኢሳ 12፡2-6 ኤር 11፡18-23 ኢሳ 52፡1-16 መዝ 23፡3-5
ኢሳ 33 ፡5-22 ኢሳ 5 ፡ 10-17 ኢሳ 13፡1-10 ኤር 12፡1-13 ሶፎ 2፡5-15 ማቴ 27፡57-61
ኤር 22፡29-30 ኢሳ 50 ፡ 4-9 ኢሳ 50፡10-11 ኢሳ 24፡1-23 መዝ 143፡6 ማር 15፡42-47
ኤር 23፡1-6 ኢሳ 3 ፡ 9-15 ኢሳ 51፡1-18 ኢሳ 25፡1-12 ማቴ 27፡51-56 ሉቃ  23፡50-56
ሰቆ 7፡1-5 ሚክ 7 ፡ 9-20 ኣሞ 8፡8-14 ኢሳ 26 ፡1-17 ማር 15፡38-41 ዮሐ19፡38-42
ኤር 12፡1-8 እዮ 29 ፡ 21 -25 ኣሞ9፡1-15 ኢሳ 14፡5-11 ሉቃ 23፡47-49
ጥ.ሰሎሞን 2፡13-23 እዮ 30 ፡ 1-9 ሕዝ 37፡15-23 እዮ16፡12-20 ዮሐ 19፡31-37
ዘካ 11፡11-14 መዝ 22፡16 ገላ 6፡14-17 ፊሊጲ 2፡5-11
ሚክ 7፡2-4 ማቴ  27፡15-26 መዝ 22፡16-17 መዝ 69፡21-22
ኣሞ 2፡4-16 ማር 15፡6-15 ማቴ 27፡27-45 ማቴ 27፡46-50
ኣሞ 3፡1-7 ሉቃ 23፡13-25 ሉቃ 23፡27-44 ማር 15፡34-37
ሆሴ 10 ፡ 5-9 ዮሐ 19፡1-12 ዮሐ 19፡13-27 ሉቃ 23፡45-46
(መዝ 27፡12/35-11-12) ዮሐ 19፡28-30
ማቴ 27፡1-14
ማር 15፡1-15
ሉቃ 22፡26-71
ሉቃ23፡1-12
ዮሃ 18፡28-30

Comments are closed.