ኒቆዲሞስ 2ይ ክፋልን መወዳእታን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

 

ኒቆዲሞስ ናይ ሕጊ ኦሪት ምሁር ዝነበረ ሰብ  ዩ።

2 ክፋልን መወዳእታን ………………………………. 

ኒቆዲሞስ ናይ ሕጊ ኦሪት ምሁር ዝነበረ ሰብ  ዩ። ኣብ ዮሓ. 750-51። ከም ዘመልክቶ ኒቆዲሞስ፥

ምሁራነ ሕጊ ኢና ባሃልቲ ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያንን ኣይሁድን ንጐይታ ብዘይሕጊ ኂዞም ክፈርድዎ ብዝደለዩ ጊዜ "ሕግናኸ ንሰብ ቅድም ከይሰምዖንእቲ ዝገበሮ ኸይፈለጠንዶ ይፈርድ እዩ ኢሉ ተቢዑ ብምምላስ ኣፎም ኣትሒዝዎምን ኣሕፊርዎምን እዩ። ዮሓ750። እዚ ከኣ ትብዓቱ ጥራይ ዘይኮነኒቆዲሞስ ብሕጊ ዝምራሕን ሓቀኛን ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ። በዚ ንዝነበረ ኹፉእ ሓሳባቶም ስለ ዝበተነሎም ከኣ ተግባሮም ከይፈጸሙ ንድኅሪት ነናብቤቶም ከይዶም እዮም። ሓደ ይኹን ሓደ ካብዚ መወዳእታ እትስዕር ሓቂ ምዃና እውን ምርዳእ ይከኣል እዩ። ኒቆዲሞስ ወገነይ ከምዚ ክብሉኒ እዮምከይበለ ንዕኦም ከይፈርሐ ወይውን ከይተሰከፈፎም ኣብ ሓቂ ጸኒዑ ምስኣቶም ምምጓቱ፥ ነቶም ወገን ሓቂ ንምዃን ዝደልዩ ኣርኣያ እዩ።


ኒቆዲሞስ
 ናብ ጐይታ ዝመጸ ብለይቲ ምዃኑ ኣብ ላዕሊ ተመልኪትና ኢና። እዚ ከኣ ነቶም ምስ ኣምላኾም ክዘራረቡ ንምስጋናኡ ክቖሙ፥ ህያው ቃሉንምስማዕ ድማ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስትያን ክኸዱ ዝደልዩ  ሰባት መንፈሳዊ ንቕሓት ኽህልዎምን ትግሃት ለይቲ ክገብሩ ዝዕድም ዓቢይ ትምህርትንእዩ።ከመይሲ ለይቲ ካብ ብቀትሪ ብምልኣት ልቢ ብሰቒለ ሕልና ኮይንካ ናብ ኣምላኽካ ክትቀርብ፥ ኣምልኾዃ ኩሉውን ተመስጦ ምእንቲ ክህልዎዝሕግዝ  ምቹእ እዋን እዩ። ስለ ዝኾነ እያ እኮ ቅድስት ቤተ ክርስትያና ኩሉ ጊዜ ወጋሕታ ለይቲ ናይ ተንሥኡን ንቕሑን ዘመልክት ደወላ ኣስሚዓማዕጾኣ ኣርሕያ፥ መቕረዛ ወሊዓ፥ ወይና ዘሊላ፥ ማኣዳውን ኣሰናድያ ንምእመናታ እትዕድም።ምሳ91-። ጐይታውን ምእንትዚ በቶም ቅዱሳንሓዋርታቱ ኣቢሉ "እምበኣር ናብ ፈተና ኸይትኣትውስ ንቕሑን ጸልዩን፥ መንፈስ ድልዊ እዩ ሥጋ ግና ድኹም እዩ።"ኢሉና እዩ። ማቴ.2641። ኣብዚኒቆዲሞስ ብለይቲ ናብ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ብዙኅ ዓበይት ዝኾኑ ሰማያዊ ምሥጢራት ንምርኣይ በቒዑ እዩ። ቅድስት ቤተክርስትያን’ውን ከም ኒቀዲሞስ ተጊሁ ብለይቲ ንዝኸዳ ብዙኅ ኣደነቕቲ ዝኾኑ ሰማያዊ ምሥጢራት እትምግብ፥ ናይቲ ጸጋን በረኸትን ተሳታፊ ንምዃንድማ እተብቅዕ ኣካል ናይ ክርስቶስ እያ።

ካልእ ኒቆዲሞ ወንጌል ከም ዝበሎ ኣብ ስቕለት ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ንሱ ኣብ ሻዱሻይ ክፍለ ግዜ ናይቲ ዕለት እንተ ዘይነበረበታ ሰዓት እቲኣስ ብጀካ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፥ ዮሓንስ ወንጌላዊ፥ ማርያም በዓልቲ መግደላዊትን ካልኦት ውሑዳት ገዲፍካን ኣብ ዝወዓሎዝወዓሉ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓደሩ፥ ቃል ትምህርቱ ኮፍ ኢሎም ብኣእዛኖም ዝሰምዑ፥ ንመለኮታዊ ኃይሊ ተኣምራቱ ብዕይንቶም ዝረኣዩ፥ ስለ ስቕለቱኣመልኪቱ ከኣ ኣቐዲሙ ዘፍለጦም፥ ካብዚ ሓሊፉ ክሳዕ ሞት ይኹን ካባኻ ኣይንፍለን ኢና ዝበልዎ ሓዋርያቱ ከይተረፈ እኳ ገዲፎሞ ብምህዳም ኣብዝተበተኑሉ ጊዜ ንሱ ጎደሎ እምነቱ ምልኣት ስለ ዝረኸበት ክሳዕ ቀራንዮ መስቀል ተኸቲሉ፥ናይ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ነፍሱካብ ክቡር ሥጋኡ ብተፈለየትሉ ሰዓት ኣብኡ ተረኺቡ ምስ ካልኣዩ ዮሴፍ በዓል ኣርማትራያስ ነፍስ እተፈለየቶ መለኮት ዝተወሃሃዶ ብን መንፈስቅዱስ ህልዋን ዝኾንዎ ንህያው ብመለኮት ክቡር ሰብነቱ ካብ መስቀል ኣውሪዱ ንምግናዝን ኣብ ሓዲሽ መቓር ንምቕባርን ዝበቐዐ ክቡርን ንኡድን ሰብእዩ። ዮሓ.1938-42። ሕይወት ክርስትና ምጅማሩ ጥራይ ዘይኮነ ጀሚርካ ክሳዕ መወዳእታ ብምጽናዕ እሙን ኮይንካ ምርካብን ንድሕሪት ከይበልካከኣ ክሳዕ ኣብቲ ኣኽሊል ዓወት እትቕበለሉ ሕንጻጽ ምብጻሕን ምዃኑ ድማ ዝተፈልጠ እዩ። ማቴ.10382ጢሞ.41-8ራእ210

ስለዚ ሕይወት ኒቆዲሞስ ብጽንዓት ክሳዕ መወዳእታ እሙን ኮይንካ ንምርካብ ብሓፈሻ ንሕይወት ክርስትና ዓቢይ ትምህርቲ እዩ። እቲ ቃል "ነታመጀመርታ እሙንቶና ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተ ኃዝናያ መማቕልቲ ክርስቶስ ንኸውን።"ዝብል እዩ። እብ.314። ስለዚ ሓደ ይኹን ሓደእምንቶና ኣጽኒዕና ክሳዕ' ዓስቢ ዓወት ብትግኃትን ትብዓትን ክንዓዪ ከነገልግል ይግባእ። 

ካልእ ንኒቆዲሞስ ዘመስግኖን ዘደንቖን ሓደ ዓቢይ ነገር ኣሎ። ንሱ ከኣ ኣብ ወግዖም ካልእ ሰብ ኣብ ዝኣተዎ መቓብር ምቕባር ዝተለምደ እናሃለወንጐይትኡ ክቐብሮ እንከሎ ግን ካልእ ሰብ  ዘይተቐብረሉ ሓዲሽ መቓብር ምጥቃሙ እዩ። ነዚ ከኣ ብዘይምኽንያት ዝገበሮ ኣይነበረን። እቲ ምኽንያትድማ ባህርያት ናይ ወገኑ ስለ ዝፈልጥ ክርስቶስ ብሣልሰይቲ መዓልቲ ብሥልጣኑ ከም ዝትንሥእ ከኣ ስለ ዝኣመነ፣ ከንቱ ሓሳባቶምን ኣብኡ ኣብ ጐይታንዝነበሮም ኣሉታዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ምእንቲ ከርሕቕን ከፍርስን እዩ። ኣይሁዳውያንን ፈሪሳውያንን ብሓፈሻ መማህራነ ሕግን ሽማግለታት ዓድንእስራኤል ትምህርቲ ክርስቶስ ብሰባት ተቐባልነት ምእንቲ ከይረክብ እሞ ከይኣምንዎ  ከቆናጽቡን ኣሉታዊ መልእኽቲ  ዘለዎ ኣምሲሎም ክምጉቱን፥ ንተኣምራቱ ክነቕፉ ካብዚ ሓሊፎም ንዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ብኃይሊ ጭፍራ ኣጋንንትን ኣሕልቑን ይገብሮ ኣሎ እናበሉ ይጸርፍዎ ከም ዝነበሩ መጽሓፍቅዱስ ኣስፊርዎ ዘሎ ሓቂ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዝተቐበሮ  መቓብር ተቐቢሩ እንተ ዝነብር ኔሩ ከኣ ንሳቶም ናይቲ ነቲ ናብቲ መቓብርኤልሳዕ ዝደርበይዎ ሬሳ እሞ ንዕኡ ነቲ ኣዕጽምቲ ስለ ዝተንከየ ሓውዩ ብኣእጋሩ ደው ዝበለ ማለት ብናይ እቲ ቅዱስ ኣቦ ኤልሳዕ ኣዕጽምቲ  ሓውዩዝተንሥኤ  ሰብ ታሪኹ ስለ ዝፈልጡ፥ ምስቲ ኣብኡ ዝነበሮም ግጉይ ርድኢትን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ወሲኾም ብሥልጣኑ ኣይተንሥኤን ንኽብሉምኽንያት ምረኸቡ ኔሮም። እዚ ከኣ በቲ ነቲ ኣቐዲሙ ንትንሥኤኡ ኣመልኪቱ ደጋጊሙ ዝብሎም ዝነበረ ቃል ዘኪሮም ከይተንሥኤ እቶም ደቀመዛሙርቱ ብሓሶት ተንሢኡ እናበሉ ምእንቲ ከይሰብኩ ኢሎም ኣርባዕተ ጭፍራ ወተሃደራት ገይሮም ነቲ መቓብር  ኣሕልዮምዎ ከብቅዑ ከምቲዝበሎ ኣብ ሣልሰይቲ መዓልቲ ብኃይለ ሥልጣኑ ምስ ተንሥኤ፥ እሞ ድማ ሓቁ በቶም ነቲ መቓብር ጐይታ ሓልው ዝበልዎም ተነጊርዎም እናሃለወእኳ  ኣይኮነሎምን ደኣ እምበር ንሓቂ ናብ ሓሶት ክልውጡ ሓቁ ደፊኖም ብገንዘብ ክሓባብልዎ ፈቲኖም እዮም። ማቴ.2811-15። ስለዚ ኒቆዲሞስበዚ ነገር ንከንቱ ምኽንያቶም ኣፍሪሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣመናዊ ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ዘረጋገጸልና ዓቢይ ሰብ’ውን እዩ።


ምእንትዚ ቅድስት ቤተ ክርስትያና ናይ ኒቆዲሞስ ብቕዓት ስለ እትፈልጥ ደቃውን እዚን ካልእን ካብኡ ዝመሃርዎ ብዙኅ ዓበይቲ ግብራዊትምህርታት ስለ ዘሎን ነዛ ሳምንት ንስሙ መዘከርታ "ኒቆዲሞስዝብል ስያሜ ክህልዋ ጌራ እያ።

ከምዚ እንርእዮ ካብ ኒቆዲሞስ ብዙኅ ንሕይወት ዝኸውን ትምህርቲ ወሲድና ኢና። ካልእ ብኒቆዲሞስ ምኽንያት እቶም ናይ እምነትና መሰረት ዝኾኑኃሙሽተ ኣእማደ ምሥጢራት እውን ተነጊሮምና እዮም። ከይጠቐሶም ዘይሓለፈሉ ምኽንያት ከኣ እዚኣቶም ንምድኃን ወሰንቲ ምሥጢራት ስለ ዝኾኑእዩ። ብሓጺሩ ክርአ እንከሎ ከኣ ዝርዝሮም ከምዚ ዚስዕብ እዩ÷

v ምሥጢረ ሥላሴ÷
"
ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን  እንተ  ዘይተልደ፥  ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ዚኽእል ከቶ የልቦን።"

                 ዝበሎ እዩ። ዮሓ.35። እዚ ከኣ ማይ ኢሉንእግዚአብሔር ወልድ"፥  መንፈስ ቅዱስ ኢሉ፥ንእግዚአብሔር  መንፈስ ቅዱስ"፥ መንግሥቲ ኣምላኽ ኢሉ ድማ "ንእግዚአብሔር ኣቦ ምጥቃሱ ዘርኢ ቃል እዩ።

v ምሥጢረ ጥምቀት÷

                 ጥምቀት ዝፍጸም መድኃኒና ኢየሱስ  ክርስቶስ ብተግባር ሠለስትነቶም ኣብ እተገልጹላ ጥምቀቱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ፥ ብቃልድማ ንሓዋርያቱ፥ "እምበኣር ኪዱ እሞ፥ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩምዎምደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም"ብዝበሎ  መሠረትብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን"እዩ። 

ስለዚ ብሓቂ ብሓቂ  እብለካ ኣለኹ፥"ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተውልደ፥ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ዚኽእል ከቶ የልቦን። "ዝበሎ ቃል ዮሓ.35። ንክልቲኡ ንምሥጢረ ጥምቀትን ምሥጢረ  ሥላሴን ዘካተተ እዩ።ዝያዳ ኣብዚ  ምዕራፍ ጎሊሑ ዘሎውን ምሥጢረ ጥምቀትእዩ።

v ምሥጢረ ሥጋዌ÷
ኣብ ላዕሊ ከም ዚረኣናዮ«ብጀካ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ፥ ወዲ ሰብ፥ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን። » ዮሓ.313። ክብል ብተዋህዶ ሰብ ናይ ምዃኑ ምሥጢር ብዝገለጾ ቃል እዩ።            

v     ምሥጢረ ቁርባን÷
"
ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ኹሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ  እምበር  ከይጠፍእሲ፥ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ፥ ውዲ ሰብ ድማ ኸምኡኺስቀል ይግባእ እዩ። "ዝበሎ እዩ። ዮሓ.314-16

v ምሥጢረ ትንሣኤ ምውታን ድማ÷
«
ብጀካ እቲ ኻብ ሰማይ ዝወረደ፥ ወዲ ሰብ፥ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ  የልቦን። »ዮሓ.313። ብዝበሎ እዩ። እዚ ከኣ ጐይታ ዓሪጉ ክንብልከሎና ተንሢኡ ዓሪጉ ማለትና ስለ ዝኾነ፥ናይ ክርስቶስ ትንሣኤን ዕርገቱን ድማ ንዓና በዂሪ ስለ ዝኾነ 1ቆሮ.1520። ናይ ትንሣኤና ነገርማለት ምሥጢረ ትንሣኤ ምውታን  እንመሃረሉ እዩ። 

     ነዚ ምሥጢር ዝተረድአ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ድማ፥ ኣብ ናይዛ ዕለተ ሰንበት ዝቐርብ መዝሙሩ (ጾመ ድጓ) "ሖረ ኀቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስወይቤሎ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ንሕነ ነአምን ብከ ከመ እምኀበ አብ መጻእከ ከመ ትኩን መምህረ፤ ዕጓለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንሥአኒ በትንሣኤከ። ኢሉ እዩ።
ትርጉም:ኒቆዲሞስ ዝስሙ ናብኡ ናብ ኢየሱስ ከይዱ 'መምህር፣  ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ከም ዝመጻእካ ንኣምነካ ኢናበሎ።ውላድ ኣንበሳ ተገምሰስካ ደቀስካውን ብትንሣኤካ ኣተንሥኣኒ።ማለት እዩ።

ኣምላከ ቅዱሳን ቅዱስ እግዚአብሔር ብቃሉ ከም ፍቓዱ የጽንዓና።ኣማላድነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ረዲኤት ናይ ቅዱሳን ኣይፈለየና።

ናይ ኒቆዲሞስ ጸጋ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ድማ በረኸታ ይብጽሓና ኣሜን።

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.