ቅድስት ካልአይቲ ሰሙን ዓቢይ ጾም እያ።

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላኽ አሜን።

         መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ

                ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውኡ ስሙ

       ምስባክ

እግዚአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ

አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ

ቅድሳት ወዕበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ።

             እግዚአብሔር ግና ሰማያት ገብረ

             ግርማን ክብረትን ኣብ ቅድሚኡ

             ኃይልን ጽባቐን ኣብ መቕደሱ እዩ።    መዝ .æÙ-Ù(96)-5

ወንጌል ማቴ.6-1-25።

ግ.ሓዋ.10፣7-30።   1ተሰሎ.4፣1-13።     1ጴጥ.1፣13-ፍጻሜ

ቅዳሴ .ዘኢጲፋንዮስ

 
2/  
ቅድስት÷ ካልአይቲ ሰሙን ዓቢይ ጾም  እያ።
ቅድስት፥ፍልይቲ፡ክብርቲ ማለት እዩ። ፍልይትን ክብርትን ዝገብራ ከኣ፥  ብባህሪኡ ቅዱስን ዋና ኩሉ ክብሪ  ዝኾነ ፈጣሪ ንዓለም ንምቕዳስንዓና’ውን ፍጹም ኣርኣያ ንምዃን ኣብ ዝጾሞ እትርከብ ሰሙን ኮይና፡ ብዛዕባ ቅድስና እንዝክረላ ሰሙን እያ።

  ቅድስት÷ንጽህቲ ማለት’ውን እዩ። ንጽህናን  ቅድስናን ስለ እተስተምር።

ካልእ÷ጐይታ ንዓና ንምድኅን ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም ምስ መጽአ በዚ ዕለት እዚ ስለ ቅድስና ሰንበትን ኣከባብርኣን ብግልጺ ዝመሃረሉ እዩ። ከምቲእዚ ዕለት ዝሕብሮ ከኣ ኣብዛ ሰንበት እዚኣ ብፍላይ ብዛዕባ ቅድsና እግዚአብሔርን፡ እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ትርጉም ኣከባብራ ወይ’ን ቅድስና ናይ ዕለተ  ሰንበትን ስለዝዝረብ ቅድስት ዝብል ስያሜ ሒዛ ኣላ።
ሕጽር ብዝበለ ፈላሊና ንምፍላጥን፡ ብዝበለጸ ድማ፥ንምርድኡ ምእንቲ ክጥዕምን   ቅድስት ነገር ብኸምዚ ዚስዕቡ ትኽበርን  ትዝከርን÷

/  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ትኽክለኛ ኣከባብራን   ቅድስናን ናይ ዕለተ ሰንበት ንዝመሃሮ   እንዳዘከርና
/  "እስመ እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለእመሕያውከም ዝበሎ(ማቴ128) ንዕለተ ሰንበት ዝፈጠረ ፈጢሩውን ንዘኽበራን
ዝቐደሳን ቅዱስ እግዚአብሔር፡ንባህርየ  ቅድስናኡን ልዕልና ክብሩን  ንዝክረላ።
/   ብባህርየ ቅድስናኡ ቅዱሳን  ክንከውን ዝጸውዓና ቅዱስ እግዚአብሔር  ጻውዒትናን ዕድመናን ኣኽቢርና ብቕድስና ክነብርን ንዕኡክንመስልን ከም ዝግብኣና ፈሊጥና ብንጽህና ናብኡ ምቕራብ ከም ዘድሊ ንመሃረላ።

ናይዛ ሰሙን ምንባባት ክንርእዮ  ከሎና’ውን ብሰፈሑ ነዚ ዝገልጽ  ኮይኑ ኢና እንረኽቦ።

ኣከባብራ ዕለተ ሰንበት÷

ሰንበት ቦኽሪ በዓላት ዝኾነት ቅድስትን ክብርትን ዕለት እያ። መጀመርታ ጀማሪኣን ኣኽባሪኣን ከኣ ባዕሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽእዩ።እግዚአብሔር ፍጥረቱ ክፈጥር ምስ ፈቐደ ሰባት ብእንርድኦ መንገዲ ሥርዓት ኣትሒዙ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ መዓልታት 22 ዓይነት ፍጥረታትበብወገኖም ጌሩ ፈጠረ። በታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ግን ኣዕረፈ።ነቲ ክፈጥሮ ዝመደበ ፈጢሩ ፈጸመ ማለት እዩ እምበር እግዚአብሔር ዝደክም ኮይኑዕረፍቲ ኣድልይዎ ኣይኮነን ኣዕረፈ ዝበሎ። ስለዚ ዕለተ ሰንበት፥እግዚአብሔር ህያውነቱ ምእንቲ ክገልጸሎም ንዝፈጠሮም ፍጥረታት ጺሙ ዘዕረፈላመዓልቲ ስለዝኾነት ካብቶም ካልኦት ዕለታት ፈልዩ ኣኽበራን ቀደሳን። (ዘፍ23)። እዚ ንዕለተ ሰንበት ንፍሉይ ኣገልግሎት ከም ዝመደባውንዘመልክት እዩ። ድሓር ኣብ ግዜ ሊቀ ነብያት ሙሴ ከም ሕጊ ጌሩ ብምሃቡ’ውን ዝያዳ ኣጽንዓ። (ዘጸ208)። እንተኾነ ከምዚ ኮይና ንእስራእያላ’ውያንደኣ ትወሃብ እምበር ንሳቶምስ ብኸመይ ከኽብርዋ ከምዘለዎም ብዝግባእ ይፈልጡ ስለዘይነበሩ ካብዚ ዝተላዕለ በዛ ዕለት ይንኣስ ይዕበ ዝኾነ ዓይነትሥራሕ ከይሠርሑ ብናይ ኣጽንዖ ቃል ተነጊሮም እዮም።መንፈሳዊ ዕዮ’ውን ኣይሰርሑላን ነበሩ። በዛ ዕለት እግሮም ምስ ዓጸፉ ከይዘርግሑ ምስዘርግሑ ድማ ከይዓጸፈ ከም እሱር ኮይኖም ይውዕሉ ነበሩ። ነዚ ከኣ፥ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ኣብ መዋእለ ስብከቱ ንሓንቲ ዝጎበጠትክትቀንዕውን ዘይትኽእል ንዕስራን ሸሙንተን ዓመታት ዝኣክል ድማ መንፈስ ድኻም ሓዲርዋ ክትሳቐ ዝጸንሐት ሰበይቲ ብዕለተ ሰንበት ምስ ኣሕወያንፈወሳን፥ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ዝነበረ በዚ ነገር ተቖጢዑ ነቶም ህዝቢ " ኪዕየየን ዚግባእ ሽዱሽተ መዓልቲ ኣለዋኹም። እምበኣር ብኣኣተንመጺእኩም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበት ኣይኮነን። ክብል ዝተዛረቦም እኹል መረዳእታ እዩ።  ጐይታ ሰንበት ዝኾነ   መድኃነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን፥ ኣቱም ግቡዛት፥ነፍስ ወከፍ ካባኻትኩም ንብዕራዩ ወይ ንኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰርቲ ፈቲሑ ማይ ከስትዮዶ ኣየውርዶን እዩእንሆ እዛ ንዕስራን ሸሞንተን ዓመታት ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም፥ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕዶ ኣይግባኣን እዩብምባልክግስጾም እንከሎ ኢና ንርኢ። (ሉቃ1310-17)ተመልከት። እዚ ብዕለተ ሰንበት ሠናይ ዘበለ እንተ ደኣ ጌርጋ ብፍላይ ድማ ኣብ መንፈሳዊ ነገራትኣተኩሮ ዝገበረ ዝያዳ በረከት ከም እንረክብ ዘነጽር እዩ።

 ሰንበት፥ዕረፍቲ፡ደስታ ማለት ከም ዝኾነውን፥እዛ ንዘመናት ብስቓይ እትነብር ዝነበረት ዘርኢ ኣብርሃም ዝኾነት ሰበይቲ በዚ ናይ ዕረፍትን ደስታንመዓልቲ ካብ ማእሰትቲ ሰይጣን ተፈቲሓ ዕረፍቲ ክትረክብ፡ ነጻ ክትወጽእ ኣይግባኣን ድዩማለቱ እዩ። ሰንበት ኣይትኽበር ዘይምባሉ ግን ኩሉከስተውዕሎ ዘለዎ ነገር እዩ። ምኽንያቱ ብኸመይ መገዲ ትኸብር እምበር ባዕሉ ዘኽበራ ቅድስቲ ዕለት ስለዝኾነት።ኣይሁድ ካብዚ ሓሊፎምብመዓልቲ ሰንበት ሸዊት ቀንጢብካ ምብላዕ  ኣይግባእን ብማለት ንሓዋርያቱ ከም ዝተቓወምዎምን ከም ዝኸሰስዎምን እውን መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጽእዩ። (ማቴ121-8) ተመልከት። ኣብዚ እንተኾነውን  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ብዛዕባ ንኣከባብራ ሰንበት ዝምልከት ኣብ ኣይሁድ ዝነበረግጉይ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ብምንቃፍ እቲ ግቡእ ዝኾነ ሥርዓት ኣከባብራ ዕለተ ሰንበት ብግልጺ ምሂሩ እዩ።
       ስለዚ ብመሠረት'  ቅኑዕ ትርጉም ኣከባብራ  ዕለተ ሰንበት ኩሉ ብዝግባእ ክርድኦ ይግባእ። ሰንበት ብኣይሁድ ብሓጺሩ ከምዚ ዝርኣናዮ እዩ።ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ናብ ዝተፈላለዩ መዘናግዕታትን መናፈሻታትን ምዃድን ምስታይን እዩ። እዚ እንተተሪፉ ከኣ ደቂስካምውዓል እዩ። ዳርጋ መብዛሕቲኡ ካብዚ ዝሓለፈ ትርጉም ኣይህቦን እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን። ብመሠረት ቅዱስ መጽሓፍን ብናይ እታቅድስቲ ሓዋርያት ጉባኤ ዝተባህለት ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ትርጉም ግና ካብ ናይ ኣይሁድ ርዓት ኮነ ካብ ካብዚ ኣብ ዘመና ዝርአ  ሕማቕልምድታትን ዝተፈልየ እዩ።

እሞ ብኸመይ መንገዲ ደኣ ክኽበር ይግባእናብ ዝብል ብምኻድ ብዝሓጸረ መልክዑ ንርኤ።

መጀመርታ ቀዳመቲ ሰንበትን ሰንበተ ክርስትያን ቅድስትን  ክልቲኤን ሰናብቲ ናይ ዓውደ ዕለት ዓበይቲ በዓላት ምዃነን ብግቡእ ምፍላጥንምእማንን እዩ።
እታ ቀዳመይቲ ሰንበት እግዚአብሔር ፍጥረታቱ ፈጢሩ ብምፍጻም ካብ ኩሉ ግብሩ ዘዕረፈላ ክብርትን ቅድስትን ዕለት ሰለዝኾነ ነዚ እናሓሰብናከነኽብራን ከነብዕላን እንከሎና፥ ነታ ካልኣይቲ ሰንበት (እሑድ ሰንበትድማ  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና መከራ መስቀል ተቐቢሉኩሉ ናይ ምድኃን ተግባሩ ፈጺሙ ዘዕረፈላ፥ ትንሣኤና ዝተኣወጀላ ክብርትን ቅድስትን ዕለት ስለዝኾነ ነዚ እናሓሰብካ ትኸብር።

       ዕለተ ሰንበት እምበኣር ከምቲ ኣብ ዘመነ ኦሪት ብእስራኤላውያን ኣብዚ ኣብ ዘመነ ሓዱስ ኪዳን ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ኣይትኽበርን እያ። ከመይሲ  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክነቕፎም ኣብ ላዕሊ ርኢና ኢና። እቶም 318 ርቱዐነ ሃይማኖት ኣቦታትና’ውን፥"ወኢትደመር ምስለአሕዛብ በባዓላቲሆሙ፥ ወኢትትዐቀብ ዕለተ ሰንበት ከመ አይሁድ። "ኢሎም እዮም። (ሃይ.ኣበው2013) ምስ ኣሕዛብ ኣብ ባዓላቶም ኣይትሕበር፡ ንዕለተ ሰንበት’ውን ከም ናይ ኣይሁድ ሥርዓት ጌረ ከብዕላ እየ ኣይትበል ማለት እዩ። ብዛዕባ ርዓተ ኣከባብራ ናይ ዕለተ ሰንበት ኣመልኪቱ ካብ341-381ዘሎ . ከም ዝተኻየደ ዝእመነሉ ጉባኤ ከም ዝሕብሮ ብፍላይ ድማ፥ ኣብ ኣንቀጽ 29 ዝተሰነደ ውሳኔ ኢይደልዎሙ ለክርስትያን ከመኢያጽርዑ ተገብሮ በዕለተ ሰንበት ከመ አይሁድ። "ዝብል እዩ። (ናይ ሎዶቅያ ጉባኤ ኣንቀጽ 29)። እዚ’ውን ንክርስትያን ብዕለተ ሰንበት ከም ኣይሁድካብ ሥራሕ በኹርካ ምውዓል ኣይግብኦን። ዝብል እዩ ዘሎ። ካብ ሥራሕ ኣይብኮር ማለትከ ይሥራሕ ዘስምዕዶ ኣይኮነን እንተተባህለ። ከመኣይሁድእዩ ዝበለ። ኣይሁድ ኣብ ኣከባብራ ዕለተ ሰንበት ዝነበሮም ኣመለኻኽታ ካብ ልክዕ ዝሓለፈን ግጉይን ከምዝነበረ ድማ ኣብ ላዕሊተመልኪትና ኢና።

ብዕለተ ሰንበት እምበኣር  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ከም ዝመሃረና ከም ክርስትያን ኣብ ክርስቶስ ኮይና ኣብ መንፈሳዊ ሥራሕ ኣተኩሮብምሃብ ሠናይ ምግባር ይግባእ።
ንሱ ከኣ÷ንዝጠመየ ምብላዕ፥ ዝጸምኤ ምስታይ፥ ንተሸገሩ ድኻታት ምርዳእ፥ ንዝዓረቑ ምኽዳን፥ ንሕዙናት ምጽንናዕ፥ ንዝተኣስሩ ምብጻሕ፡ንዝሓመሙ እግዚአብሔር ይምሓርካ ምባል፥ ንዝሞተ ምቕባር፥ ኣጋይሽ ምቕባልን ኣብ ቤትካ ምዕራፍን……ወዘተረፈ ኣብ ሠናይ ሥራሕ ምጽማድ እዩ።
ካልእ በዚ ዕለት ኣብ ቤተ ክርስትያን ተረኺብካ ጸሎት ምብጻሕ፥ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተኣምራትን ገድላትን ብምስማዕ ሥጋኡን ደሙን ምቕባልንየድሊ። እዚ እንተድ ጌርና ማለት ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደምን ናይ ክርስቶስ ተቐቢልና በዚ ዕለት ተግባረ ሥጋ ከም ዘይሥራሕ ድማ ዝተፈልጠ እዩ። እዚ ኹሉ ናይ ሓዋርያት ትምህርቲ’ውን እዩ። (1ይቆሮ1117-26, 1ይቆሮ161-2)

ብሓፈሻ ክርኤ እንከሎ ግን በዚ ዕለት ከም ዕለታዊ ምግብኻ ሠሪሕኻ ምብላዕ ዝመሰለ ተግባር ዝኽልክል ኣይኮነን። ከመይሲ  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበሎ"ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተሰርዐት እምበር፥ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን። " (ማር227)።እዚ ቃል ነቲ ሕእዋርያቱብዕለተ ሰንበት ኣብ ማእከል ዝሩእ ግራውቲ ኣትዮም ዕለታዊ ምግቢ ዝኾኖም ሸዊት እናቖጸኡ ብምብልዖም  ብፈሪሳውያን ዝቐረበሎም ክሲንምንቃፍ ዝተዋህበ መልሲ እዩ። ካብዚ ቃል " ብዕለተ ሰንበት ምግቢ ዕለት ዝኾነና ኣብሲልና ከይንበልዕ ዝኽልክል ከምዘይኮነ ምርዳእ ይክኣል።

ሊቀ መዘምራን ሞገስ ዑቕባጊዮርጊስ ነዚ ኣመልኪቶም ካብዚ ጥቕሲ ብምብጋስ ከምዚ ኢሎም ኣለው÷"ሓደ ምእመን ኣብ ቤቱ ዝቑሎ እኽሊ ስኢኑዝጠሓን እንተ ደኣ ሃልይዎ ጥሒኑ ክበልዕ ፥ ቅጫ ሰንኪቱ ንምብላዕ ዝኣክል ሕሩጭ ሃልይዎ ንዕኡ ዘብስለሉ ዕጸይቲ እንተ ደኣ ስኣነሥውን ንግዜኡማለት ንዕለቱ ዝኣክል ጥራይ ዕንጨይቲ ቀርሲሙ ኣምጺኡ ኣብሲሉ(ሰንኪቱ)እን ተበልዐ ንዕለተ ሰንበት ምስዓር ኣይኮኖን። (መርሐ ጽድቅ ባህለሃይማኖት ኣብ1989 ብቤት ማሕተም ማሕበረ ሐዋርያት ዝተሓትመ መጽሓፍ)

     ካልእ÷በዚ ዕለት ብደስታ ምዃን እምበር ምሕዛን ኮነ ምስጋድ ኣይፍቀድን፥ ብጀካ እታ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ መቓብር ንዝጸንሖ መዓልቲእናሓሰብና እንጾማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ እትመጽእ ቀዳመይቲ ሰንበት፥ ብዕለተ ሰንበት ምጻም ፈጺሙ ኣይፍቀድን እዩ። እቲ ካልእ ዕለታትብምጻም ክኸብር እንከሎ ሰንበት ግን ብዘይምጻም እያ እትኸብር። በዚ ዕለት ካብ ዋዛ ፈዛዛ ዘበለ ኹሉ ምርሓቕ፥ ክሲ ክርክር እውን ግቡእ ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት "ተፈሣሕኩ እስመ ይበሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር ከም ዝበሎ፥ በዚ ዕለት ከምቲ ኣብ ላዕሊ’ውን ዝተገልጸ ልብና ብደስታ ኣእጋርናናብ ናይ ዕረፍቲ ቦታኡ ከምርሕ ፥ ኣብ ጽርሐ መቕደሱ ተረኺብካ ኣእዳውና ከነልዕል ሥርዓተ ኣምልኾና ክንፍጽም ይግባእ። ናይ ዕለተ ሰንበትኣከባብራ ብመጠኑ ነዚ ይመስል። ብኸምዚ ንምኽባር የብቅዓና ኣሜን።

/    እስመ እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እመሕያውከም ዝበሎ ። (ማቴ128) ንዕለተ ሰንበት ዝፈጠረ ፈጢሩ’ውን 

             ንዘኽበራ ዝቐደሳን ቅዱስ እግዚአብሔር፡  ባህርየ  ቅድስናኡን ልዕልና ክብሩን እናሓሰብና፥

በዚ ዕለት፥ብፍሉይ፡ናይቲ መጀመርታ ንዕለተ ሰንበት ዝቐደሰን ዘኽበረን  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፥ናይ ኩሉ ክብሪ ወናኒ ዝኾነ ልዑለባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር ባህሪየ ቅድስናኡን ምሕረቱን  ይንገር። እግዚአብሔር ብባህሪኡ ቅዱስ እዩ። ቅድስንኡ ካብ ማንም ኣይተቐበሎን። ናይኩሉ ምንጪ ቅዱስና ባዕሉ እዩ።
ቅድስና ዝተፈልየ ባህሪየ ገንዘቡ ምዃኑ ዝገልጹ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታታት ኣለው።

ንኣብነት ቅድስት ሃና÷" ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ። "ኢላ ንኣምላኻ ኣመስጊና እያ። (1ይሳሙ22)። እዛ ቅድስት ኣደ ብጀካእግዚአብሔር ቅዱስ ዝበሃል የልቦን ዘይምባላ ከነስተውዕሎ ዝግባእ ነጥቢ እዩ። ንሳ ከም ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ዝበለ ቅድስና ዘለዎ ካልእ የልቦንእያ እትብል ዘላ። እዚ ከኣ እግዚአብሔር ቅድስናኡ ናይ ባህሪኡ ምዃኑ ዘጉልሕ ቃል እዩ። ሰባትን መላእኽትን ቅዱሳን ተባሂሎም ከም ዝጽውዑዝተፈልጠ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እግዚአብሔር ክብሩ ዝገለጸሎም እምባታትን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቕሑን ስእላትን ቅዱስ ብዝብል ቅጽል ተጸዊዖምእዮም። እንተኾነ ናይዚኣቶም ቅድስና ካብ እግዚአብሔር እምበር ካብ ርእሶም ዝኾነ ኣይኮነን።ንእግዚአብሔር ግን ባህሪየ ገንዘቡ እዩ። ስለዝኾነቅድስት ሃና "ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቕዱስ የልቦን። ዝበለቶ ምእንትዚ እዩ። ከም እግዚአብሔር ብባህሪኡ ቅዱስ ዝኾነ ማንም የለን። ባህሪየቅድስናኡ ክንነግርን ከነመስግን ድማ ባዕሉ  ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ምሂሩና እዩ። ንስኻትኩምሲ ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ÷ " ኣብሰማያት እትነብር ኣቦና፥ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ፥ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፥ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን "……………ኣሜን ይብል። (ማቴ69-10)። እዚ÷ከምቲ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ንቕዱስ ስምካ ኣመስጊኖም ናይ ቅድስናኻ ተሳተፍቲ ኮይኖም ክነብሩፍቓድካ ዝኾነ (ኢሳ63 , ራኢ48)፥ ከምኡ ንሕና’ውን ኣብዚ ምድሪ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ኢልና ንቕዱስ ስምካ ብምምስጋን ካብ ቅድስናኻ ተሳተፍቲክንከውን ፍቕድካ ይኹን"እታ መንግሥትኻውን ትወሃበና ኢልኩም ጸልዩ ዝብል እዩ። ብቕድሙ ዕላማ ናይ ምፍጣርና ዝነበረውን ንቕዱስ ስሙወዲስና መንግሥቱ ክንወርስ እዩ።
ቕዱስ ስሙ ንምምስጋን ንኽብሩ እውን ንምቓም የብቅዓና።

/   ብባህርየ ቅድስናኡ ቅዱሳን ክንከውን ዝጸውዓና ቅዱስ እግዚአብሔር ጻውዒትናን ዕድመናን ኣኽቢርና ብቕድስና ክነብርን

        ንዕኡ ክንመስልን ከም ዝግብኣና ፈሊጥና  ብንጽህና ናብኡ ምቕራብ ከም ዘድሊ እናሓሰብና፥

ናይዚ ዕለት መልእኽቲ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ፥ እቲ ናባና ዝቐንዐ መልእኽቱ ድማ ሰባት ብዛዕባ ክኾንዎን ክነብሩሉንዝግባእ ናብራ ቅድስና ዘመልክት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብባህርይኡ ቅዱስ ከም ዝኾነ ንሕናውን ቅዱሳን ክንከውንን ቅዱስ ተግባር ክንሠርሕንይደሊ።ስለዝኾነ እዩ  ከኣ ኣቐዲሙ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ እየ እሞ፥ንስኻትኩም ከኣ ቕዱሳን ኩኑ”። (ዘሌ192)። ብምባል ቅዱሳንክንከውንን ብንጽህና ክንግዝኦን ዝዓደመና። ድሒሩ’ውን ብቕዱስ ጴጥሮስ ኣቢሉከምቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም’ውን ብኹሉንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። "ኢሉና እዩ። (1ይጴጥ116)
ኣምላኽ ብርኽሰት ዘይኮነ፥ ብቕድስና ኽንነብር እዩ ጸዊዑና። ዝብል እውን ጽሑፍ እዩ። (1ይተሰ47)። ቅድስና ሕይወት ክንውንን ዝተቐደሰ ናብራድማ ምእንቲ ክህልወናን ግን፥ ከም ቃሉ መጸዋዕታኻ ኣኽቢርካ ኣብ ዝተዓደምካዮ ምርካብ ናይ ነፍስ ወከፍና ግደ እዩ።

ስለዚ  በዛ “  ቅድስት ” ዕለት ብባህርይኡ ቅዱስ ንዝኾነ እግዚአብሔር ንባህሪየ ቅድስንኡን ልዕልና ክብሩን እናሓሰብና ስብሐታትን ውዳሴን ከነቕርብ፡ ንሕና’ውን እምበኣር ኣሕዋተየ፥ ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መሥዋእቲ ጌርኩም ከተቕርቡ ብምሕረት ኣምላኽ እልምነኩምኣለኹ፥ እዚ ማለት እቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ናይን ባህ ዘብልን ፍጹምን ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርኩምክትፈልጡ፥ ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ተለወጡ እምበር፥ ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ከም እተባህለ (ሮሜ121-2)። እቲ መጀመርታ ከነቕርቦዘለና ህያው መሥዋእቲ ሰብነትና ካብዚ ቀጺሉ ድማ እቲ ብንጽህና ዝፍጸም ኣገልግሎትና ስለዝኾነ፥ከምቲ ንሱ ዝፈቕዶን ዝፈትዎን ቅዱስ ሕይወትክህልወናን ብቕዱስ ኣገልግሎት ምስኡ ክንነብርን ብኹሉ ክንነቅሕ የድሊ፥ኣብ ሠናይ ዕዮ ዘበለ ኩሉ እውን ክንጽመድ ይግባእ።ኣብ ልዕሊ' ከኣ ንናይዕለተ ሰንበት ክብርን ቅድስና ብዝግባእ ፈሊጥናን ተረዲእናን ከምቲ ዝግባእ ከነኽብራ ኣሎና።

ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና ኣሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚ አብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማልስነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.