ሰኑይ ፣ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ

ናይዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙነ ሕማማት ዘሎ ዕለታት ስያሜን ኣብኣቶም ዝተገብረ ፍጻሜታትን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ቀጺልና ከምዚ ዝስዕብንመልከት÷፡

ሰኑይ ÷እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣንጽሖተ ቤተ መቅደስ
ከምኡውን ርግመተ በለስ ዝተፈጸመላ ዕለት እያ ማቴ.21፥18-19። ማር.11፥11፣-1.14። ማቴ.21፥20-22። ማር. 11.20-24፡፡ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለተ ሆሣዕና ኣብ ቢታንያ ሓዲሩ ንጽባሒቱ ንቢታንያ ሓዲጎም ክወጽኡ ኸለው ጠመየ። "ወበሳኒታ ወፂኦእምቢታንያ ርኅበ ወርእየ በለሰ እምርኁቅ ወባቲ ቈጽለ ወሖረ ይርአይ እመቦ ዘይረክብ ፍሬ በውስቴታ ወበጺሖ ኀቤሃ አልቦ ዘረከበ ዘእንበለ ቈጽልባሕቲቱ እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ።"ይብል።
ብርሑቕ ድማ ቆጻል በለስ ረኣየ፥ ምናልባሽ ፍረ እንተረኸበላ ኺርኢ ናብኣ ኸደ፥ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተዋሃሃዶ ሥጋ ምኽንያትክህብ ስለ ዝደለየ እዩ እምበር ገና ናብኡ ቅድሚ ምኻዱ ኣቐዲሙ ንሳ ፍረ ከም ዘይብላ ዘይፈልጥ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ምናልባሽ ፍረ እንተረኸበላኺርኢ ናብኣ ኸደ ዝበሎ። ኣብኣ ምስ በጽሐ ከኣ ጊዜ በለስ ስለ ዘይነበረ፥ ብዘይካ ቆጽሊ ገለ እኳ ኣይረኸበላን።   ማር.11፤12-13። ሽዑ"ደጊምካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ።"ኢሉ ረገማ። እታ ኦም በለስ ከኣ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት ማቴ.21፥19።

ናይዚ ምሳሌ መንፈሳዊ ትርጉም ድማ÷

በለስ ናይ  ቤተ እስራኤል፥ቆጽልን ፍሬን ከኣ ናይ ሃይማትን ምግባርን ምሳሌ እዩ። ኢሳ.5፥1-7። ሉቃ.13፥6-9፡፡ እዚ ከኣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታናን ምእንቲ ድኅነትናን ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ብሓጺር ቁመት ኣብ ጸቢብ ደረት ብፍቓዱ ኣብ ማሕፀን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግልማርያም ተወሲኑ፥ ካብኣ ብዝወሰዶ ነፍስን ሥጋን ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም ተገሊጹ፣ ከኣ ወንጌል መንግሥቱ እናመሃረ ከሎ ፍቕርን ጽድቅን ሰባትጠመየ፥ ንቤተ እስራኤል ከኣ ኣብዛ ዓለም ረኸበ። ሽዑ ፍቕሪን ምግባረ ጽድቅን ደልዩ ናብ ቤተ እስራኤል መጸ፥ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራይእምበር ፍረ ጽድቂ ኣይረኸበላን፥ ደጊም ካባኺ ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ድማ ረገማ። ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት ማለት ኣብ ዘይምፍራይ ጸንዐት።


ከምኡውን በለስ ዝበላ ኃጢአት እያ። በለስ ቆጽሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታናን ምእንቲ ድኅነትናን ካብ ሰማየሰማያት ወሪዱ ብሓጺር ቁመት ኣብ ጸቢብ ደረት ብፍቓዱ ኣብ ማሕፀን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሲኑ፥ካብ ብዝወሰዶ ነፍስን ሥጋንሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም እንተ ተገልጸ፥ ኃጢአት ኣብዚ ዓለም ሰፊሓ ሰልጢና ረኸባ፡፡ ፍረ በለስ ክትበልዖ ንጊዚኡ ጥዑም እዩ፥ ዳኅራይ ግና ይጉምድድእዩ፥ ኃጢአት ድማ ንጊዚኡ ክትፍጽሞ ደስ የብል፡ዳኅራይ ግና ዘጣዕስ እዩ።

ናብኣ ከደ ማለት ምስ ኃጥአን ይበልዕ ይሰቲ ምሳኣቶምውን ይኸይድ እናበሉ ይወቕስዎ ይኸስዎ ከም ዝነበሩ፥ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስንዓታቶም ኃጥአን ኢኹም ኢሉ ከይተጸየፈ ምስኣቶም ንምውዓሉ ዘመልክት እዩ። ኃጥእ ደኣ ተባህለ እምበር ፈጺሙ ኃጢአት ዘምግባሩ ንምርኣይ ከኣፍረ ኣይረኸበላን በለ። ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸብ ማለት ብኣኺ ብኃጢአት ተታሒዙ ኩኑን ኮይኑ ዝተርፍ ሰብ ኣይረኸብ ንምባሉ ዘርኢእዩ፡፡ምስ ተረግመት ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት ማለት ከኣ ቅዱስ ዮሓንስ ኣፈወርቅ ነዚ"ብመንጽር ኦም በለስ  ንኃጢአት ረገማ"ኢሉ ተርጉምዎ ከም ዘሎ፥ኣብልዕሊ ኣዳም ሰልጢና ዝረኸባ ኃጢኣት ሽዑ ንሽዑ ብእኡ ብክርስቶስ ምጥፋኣ ዘመልክት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት ነዚ ዝመስል ዓቢይ መልእኽትንፍጻሜን ዘለዋ ክብርቲ እያ።

ብምቕጻል ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደሰ እዩ ከይዱ፡፡ እንተ ኣተወ ከኣ እቲ ቤተ መቅደሱ ቤተ ጸሎት፣ ቤተ መሥዋዕትምዃኑ ተሪፉ ነዚ ዘንጊዖም ብድፍረት ናይ ንግዲ፥ቤተ መሸጣን ጓሓሉን ጌሮምዋ ጸንሕዎ። ሽዑ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ "ቤትየሰ ቤተጸሎት ትሰመይቤተይ ንኹሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ኪስመ እዩ።ዚብል ጽሑፍዶ የልቦን፣ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩምዎ። "ኢሉምሃሮም ንኹሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደሱ ክኣቱን ክግበርን ዘይግባእውን ካብኡ ኣርሓቖ ማር. 1117-19,ማቴ፣2112-13። እዚ ከኣጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም እንተ መጸ፥ነቶም  ነቲ ህንጻ ቤተ መቕደሱ ቤተ ጸሎት፣ ቤተ መሥዋዕት ምዃኑ ዘንጊዖምብድፍረት ናይ ንግዲ፥ ቤተ መሸጣን ጓሓሉን ጌሮምዋ ዝጸንሕዎ ካብኡ ምእላዩን ምርሓቑን ዝገልጽ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፥ መሕደሪ መቕደሱ ዝኾኑኣዳምን ዘርኡን መቕደስ ሰብነቶም ኃጢኣት ሰልጢኑዎ ረኺሶም ረኸቦም እሞ ንኃጢኣቶም ኩሉ ኣርሒቑ ብበጀነቱ ናይ ዘንጽሆምን ነጻ ናይዘውጽኦምን ዘርኢ ቃልውን እዩ። ኣንጽሖተ ቤተ መቕደስ ዝተፈጸመላ ማለት እምበኣር እዚ እዩ።

ያብጽሐነ ያብጽሕኩም በሰላመ እግዚአብሔር።

ዕለተ ሠሉስ ናይ ሕቶ መዓልቲ

 

 ይቕጽል


እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማልስነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።


ዲን.ዓምደማርያም

Comments are closed.