ራብዓይ ሳምንት ናይ ዓቢይ ጾም መጻጕዕ÷ አሕየዎ ኢየሱስ ለመጻጕዕ ለዘሰላሳ ወሰመንተ ክረምተ ሐመ

  በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ 

አምላኩሰ ለአዳም።

 ምስባክ

እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዐራተ ሕማሙ 

ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስካቢሁ እምደዌሁ 

አንሰ እቤ እግዚኦ ተሣሃለኒ ።  

ኣብ መደቀሲ ድናሴኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ

ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ

ጐይታየ በዲለካ እየ እሞ ምሐርኒ።

                                                               መዝ.á.×-Ø   (41፣3-4)

ወንጌል ዮሓ፣5፣1-23፣      ግ.ሓ.3፣1-1-12           ገላ.5፣1      ያዕ.5፣14

ቅዳሴ. ነአኩተከ

 


     
እቲ ራብዓይ ሰንበት ናይ ዓቢይ ጾም መጻጕዕ ይበሃል። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሳምንት ። መጻጕዕ ሕሙም፥ ድውይ፥ ዝጎበጠ፥ ድኑስ …………ማለት እዩ። እዛ ሰንበት ወይ ሳምንት መጻጕዕ ዝብል ስያሜ ክትሕዝ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት፥«ሎቱ ስብሐት» ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስንዓና ከድኅን ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንለምጻማት ምንጽሁ፥ ንድውያት ምፍዋሱ፥ንዕውራት ክርእዩ ብርሃን ዓይኒምዕዳሉ……እትሰብኽ ዕለት ስለዝኾነ እዩ ። ብፍላይ ግና ናይ ቤተ ክርስትያና ሊቕ ዝኾነ ኣቦ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ፥ “ውእቱ እግዚአ ለሰንበትወአቡሃ ለምሕረት ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሠመይ ቤተ እግዚአብሔር ወማኅደሩ ለልዑል ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሠመይ ረሰየክሙ አንትሙ በዐተ ፊያት ።ክብል ናይ ምኩራብ ነገር ድሕሪ ምዝካር፥ ኣስዒቡ ብዛዕባ ናይዛ ዕለት ዝምልከት ድማ ሓደ ካብቶም ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮም ዓበይቲ ተኣምራት ጠቒሱ÷
    « 
አሕየዎ ኢየሱስ 
መጻጕዕ ለዘሰላሳ ወሰመንተ ክረምተ ሐመ……» ከምዝበሎ ክርስቶስ ነቲ 38 ዓመታት ዝኣክል ወገን ዘመድ ስኢኑ ብደዌንለምጽን ክሳቐ ዝነበረ ከም ዝፈወሶ ምንጋር እቲ ቀንዲ ናይዛ ዕለት መልእኽቲ ስለዝኾነ በዚ «መጻጉዕ» ትበሃል። 

ታሪኹ ከኣ ከምዚ ዚስዕብ እዩ÷

      አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካብ ዘለዎ ልዑል ፍቕሪ ካብ ዝተላዕለ ፍጹም ከድኅነና፥ ካብ ስቓይን ባርነትን ኣርሒቑ ነጻ ምእንቲከውጽኣና ንሱ ፍጹም ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም ምስ ተገልጸ። ኣብ መዋእለ ስብከቱ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብዕለተ ቀዳሚት ሰንበት ፥ ኣብበዓል ኣይሁድ ናብ ኢዮሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢዮሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከኣ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ትርጉሙ«ቤተ ሳህል ቤተ መድኃኒት » ዚበሃል ሓሙሽተ ገበላ ዘለዎ ቐላይ(ማየ ጸሎት)ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋጽ ዚጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት ፥ ዕውራትን ሓንካሳትን ልሙሳትንይድቅሱ ነበሩ።ድሕሪዚ መልኣኽ እግዚአብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውጾ እሞ፥እቲ ቅድም ኣብቲ ማይ ዝኣተወ  ከኣ ካብ ዘለዎ ኩሉሕማም ይሓዊ ።
               
መግለጺ÷
            *
እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ናብቲ ቐላይ ምውራዱ ብዘይ ምኽንያት ዘይኮነስ ነቲ ማይ ንምቕዳስን መሥዋእቲ ንምዕራግን እዩ።ነዚ ከኣእቶም ዝተፈላለየ ጸገም ዝነበሮም ሕሙማት እቲ ማይ በቲ ቅዱስ መልኣኽ ቅድሚ ምንዋጹ ዘይምእታዎም እኹል መረዳእታ እዩ።ወሪዱ ምስ ባረኾንምስ ቀደሶን ግን ተሓጺቦም ይፍወሱ ነበሩ። እቲ ማይ ምንዋጹ መልኣኽ እግዚአብሔር ከምዝወረደ ንምርዳእ ምልክት እዩ።

ሓደ’ውን÷
        *
እቲ ማይ ናይ ጥምቀት ፥
          
        *
ሓሙሽተ ገበላ (መደብ)ዘለዎ ምዃኑ ናይ
         
ሓሙሽተ ኣእማደ ምሥጢር፥

          *እቶም ዝተፈላየ ሕማም (ጸገምዝነበሮም  ከኣ ናይ ምእመናን፥

እቲ መልኣኽ ከኣ ናይ ካህን ምሳሌ እዮም።

እቶም መጻጉዕ ካብቲ ዝተፈላለየ ሕማሞም በቲ ማይ ተሓጺቦ ምፍዋሶም ድማ ፥ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዕድመን ጾታን ዝርከቡ ምእመናንንዝመጾም ጾር ፈተናካብ ጥምቀት ብዝረኽብዎ ጸጋ ብኃይሊ ጥምቀት ምስዓሮም ዘመልክት እዩ።

ኣብዚ ምዕራፉ ከም ዝሕብሮ ካብዞም ምንዋጽ ናይቲ ማይ መልኣኽ እግዚአብሔር ዝጽበዩ ካብ ዝነበሩ፥ ሓደ ሣላሳን ሸሞንተን (38) ዓመትዝሓመመ ሰብኣይ ኣብኡ ምንባሩ እዩ።ንሱ ኣብ ልዕሊ' ዝነበሮ ስቓይ ሕማሙ፥እቲ ማይ ብዝተናወጸሉ ግዜ ጾይሩ ክወስደኒ ዝኽእል ኣካል የልቦንብማለትውን ብቀቢጸ ተስፋ ዝነብር ሰብ እዩ ዝነበረ። ክንደይ ሰባት ኢና ሎሚ ስቓይና ምስ በርትዐ መከራና ምስ ጸንዐ ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር ምስተደራረበና ጸገምና ጻዕርና ዘይሕለፍ ጸድፊ፣ ዘይስገር ሩባ ፥ ዘይልዓል ጾር ፥ ዘይውጻእ ዓቐበት ኮይኑ ምስ ተራእየናን ምስ ተሰምዓናን ክሕግዘና እዩእንብሎ ሰብ’ውን ምስ እንስእን ፥ በቃ ኮይንኒ እየ ሕጂ’ስ ኣይርህወንን እዩ ኢልና ቀቢጸ ተስፋ ዝኾና እዚ 38 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዓራትተጣቢቑ ብስቓይ ዝነብር ዝነበረ ሕሙም ሰብ፥ ዋላ እኳ ንሱ ጾይሩ ዝወስደኒ ወገን ዘመድ የብለይን ክፍወስውን ኣይክእልን እየ ብማለት ብርእሱ ተስፋእንተቖረጸ ብእኡ ተስፋ ዘይቖረጸ እግዚአብሔር ግን ምስኡ ነበረ። ንሱ ግን ኣየስተውዓለን። ስለዚ ካብ ዘይምስትውዓልና ደኣ ይኸውን እምበር ቅዱስእግዚአብሔርስ ካባና ዝፍለየሉ ሰዓት ኮነ ደቒቕ የልቦን።ብፍላይ ድማ ኣብ ጊዜ ድኻምናን ጸገምናን ። እዚ ስለዝኾነ ከኣ እዩ መጻጉ ብኸምዚ ጭንቀትብእተመለአትን እተዋሕጠትን ሕይወት እናነበረ እንከሎ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፥ ነቲ ዓቢይ ጸገሙን ስቓዩን ተመልኪቱ ፥ ንነዊሕእዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ናብ ዘለው ብምኻድ «ክትሓዊ’ዶ ትደሊ ኢኻ»? በሎ። እወ ከም ዝብሎ፥ ምድኅን እውን ከምዘይጸልእ ይፈልጥ ነይሩ እዩ።

እናፈለጠ ደኣ ንምንታይ ይሓቶ እንተተባህለ ግና፥

*ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ሥርሑ ብዘይምኽንያት ስለዘይሠርሕ እዩ። ከምኡ’ውን ንሱ መዝገብ ኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ዝኾነዘለዓለማዊ ኣምላኽ፥ ምስቲ ኩሉ ዘይፈልጥ ዝነበረ ሥጋ  ምውህሃዱ ንምርዳእ እዩ።

*ካልእ፥ ነጻ ፍቓዱ ተጠቒሙ ክፍውሶ  ስለዝደለየ እዩ።
ካልእ’ውን ፥"ካብዚ ዚገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ኃጢኣት ኣይትግበር። ከም ዝበሎ ፥ ብዕለተ ዓርቢ ብጽፍዒት ከም ዝወቕዖ ድማ ይፈልጥስለዝነበረ ፥ ክወቕዖ ዝረኣዩ ንዘድኃነካዶ ትወቕዖ ኣሎኻ ምስ በል፣ ባዕሉ ኣሕወየኒ እምበር መዓስ ኣሕውየኒ ኢለዮ ዘሕወኒ ከይብል እዩ።ክትሓዊ’ዶትደሊ ኢኻ ዝበሎ።
እዚ ምስ በሎ ሽዑ እቲ መጻጉዕ እቲ ማይ ምስ ተናወጸ ፥ ናብቲ ቐላይ ዜውርደኒ ሰብ የብለይን ፥ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ  ኢሉ መለሰሉ። ወዲ ሰላሳ ዓመት መንእሰይ ስለዝረኣዮ ተሸኪሙ ናብቲ ማይ ከውርደኒ እዩ ኢሉ ስለዝሓሰበ እዩ። እቲ ዝሓቶ ዘሎ መን ምዃኑ ግናገና  ኣይፈለጦን ነበረ። ይኹን እምበር "እስመ አልቦ ነገር ዘይሰአኖ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ብዘይተጸበዮ ክሽከመኒ እዩ ኢሉእናተጸበየ ብኣምላኻዊ ኃይሉ ዝነበሮ ጸገም ቀንጢጡ ፥ ከቢድ ጾሩ ኣርሒቑ ፍጺሙ ብምፍዋስ ንኃይሉ ኣጽኒዑ ንዓመታት ተሸኪማቶ ዝጸንሐት ዓራትታሪኹ ቀይሩ «ተንሥእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ < ተሸኪምካያ > ኪድ» በሎ። እቲ ንዓመታት ብጽኑዕ ደዌ ኃጢኣት ተወቒዑ ክሳቐ ዝጸንሐ መጻጉዕሰብኣይ ከኣ ብኡብኡ ሓወየ እሞ ፣ ዓራቱ ኣልዒሉ ከደ። ምሕረት እግዚአብሔር ክንደይ ዓቢይ እዩ እሞ ርኣዩ። ፍቕሩ ብምንታይ መለክዒ ቃላትክግለጽ ይከኣል። ዋላ እኳ ንሕና ብኃጢኣትና ምኽንያት እንተርሓቕና ምስትውዓል ካብ ምስኣን እውን በይንና ዘለና እንተመሰለና ፥ ዋላ ንእግዚአብሔርእንተረሳዕናዩ ፥ ንሱ ግን ኣይርስዕናን እዩ ። እኳ ደኣ ኩሉ ግዜ ምሳና ምኻኑ ካብዚ ምምሃር ይክኣል።
እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ላዕሊ ከም እተገልጸ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ንሕሙማትን ድኑሳትን ዕውራትን ዝገበሮ ድንጋጸን ምሕረትንእንሓስበላ  ዕለት እያ።
ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ከምዚ መጻጕዕ ንዝኣመሰሉ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ደዌን ሕምማን ዝሳቐዩ ወገናት ግን ከኣ ንኹሉ ተዓጊሶም  ብእምነትን ተስፋን ዝጽበይዎ ንሱ ወትሩ ብምሕረቱ ይበጽሖምን ይፍውሶምን እዩ።
እዛ መጻጉዕ ዝተፈወሰላ መዓልቲ ዕለተ ሰንበት (ቀዳሚት ሰንበትእያ ዝነበረት። ስለዚ’ውን ኣይሁድ ከምቲ ልማዶም ክስን ወቐሳን መስረቱ ። ንሳቶም ናይ ሕማሙ ነገር ከየገደሶም ፥ በቲ ዝተገብረ አምላኻዊ ኃይልን ትእምርትን ከይኣመኑ ፥ ምሕረቱ እንታይን ከመይን ምዃኑውን ከየስተብህሉሲ ፥ ሰንበት ዘኽብሩ ዘለው መሲልዎም "ነቲ 38 ዓመታት ዝኣክል ሓሚሙ ዝነበረ ሰብኣይ ተፈዊሱ ምሕረት ተጌርሉ ፥ ዓራቱ ኣልዒሉ ክኸይድ ምስርኣዩ፥ ሎሚ ሰንበት ስለዝኾነ ዓራትካ ኽትጸውር ኣይፍቀደልካን እዩ። "ክብሉ ወቐስዎ። ንሱ ግና፥"  እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድዝበለኒ። "ኢሉ መለሰሎም። ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ እዩ። ከምኡ ምስክርነት’ውን እዩ። ንሳቶም ከኣ ደጊሞም፥ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ዝበለካመን እዩ ኢሎም ሓተትዎ ። እቲ መጻጉዕ መን ከም ዘሕዎዮ ኣይፈለጠን ነበረ እሞ፥መን ከም ዘሕወየኒ ኣይፈልጥ እየ በሎም።ዘይምፍላጡ ዓቢይስንፍና እዩ። ሎሚውን ሰባት ዋላ እኳ ንሳቶም ስሙ ንጽውዕ ኣሎና ይበሉ፥ ነቲ ካብ ማእሰርቲ ድያብሎስ ፈቲሑ፥ ካብ ድነ ሞት ኣውጺኡ፥ ካብባርነት ኣላቒቑ፥ ካብ ደዌ ኃጢኣት ኣንጺሁ ነጻ ዘውጽኤን ዘድኃኖምን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ  ክርስቶስ ፥ እቲ ትኽክል ዝኾነ መንነቱዘይተረድኡን ፈጺሞም ዘይፈለጥዎን ውሑዳት ኣይኮኑን። ከምኡ እቶም ኣብቲ ትኽክል መንነቱ ዘለናውን ከምቶም 9 ለምጻማት ብዘይምስጋና ብእኡኣቢልካ ምትራፍን ምጥፋእን (ሉቃ1711-19)፥ ከምዚ መጻጉእ ድማ ዝተገብረልካ ውዕለት ምዝንጋዕ ዘጋጠመና ውሑዳት ኣይኮናን።

እዚ መጻጉዕ ኣይፈልጦን ኢሉ ከብቅዕ ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቦ እሞ "እንሆ ሓዊኻ ኣሎኻ፥ካብዚ ዚገድድዘይረኽበካ፥መሊስካ ኃጢኣት ኣይትግበር ክብል ምስ መኸሮ። ካብ ቃሉ፥ እቲ ዘሕወዮ መን ምዃኑ ስለዝተረድኤ፥ እቲ ዘሕወዮ "ኢየሱስከም ዝኾነንኣይሁድ ነገሮም። ዮሓ. 51-15

ሽዑ ኣይሁድ ብመዓልቲ ሰንበት ንሕሙም ስለዘሕወየ ዓራትካ ኣልዒካ ኪድውን ስለዝበሎ ንክርስቶስ ኣሳደድዎ ፣ ክቐትልዎ’ውን ይደልዩ ነበሩ። ኣብካልእ እዋናት ነዚ ዝመስል ክስን ወቐሳን ብዝመስረትሉ ግዜ “ካብ መስዋእቲ ምሕረት እፈቱዝበሎ እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ነዞም በደልዘይብሎም ኣይምፈረድኩምዎምን ኔርኩም። ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ። » ክብል ብዛዕባ ሰንበትን ኣብ ሰንበትን  ኣነጺሩ ምንጋሩ ዝዝከርእዩ ማቴ127-8። ሕጂ ድማ ደጊሙ «ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዪ ኣሎ፥ ኣነውን ይዓዪ ኣለኹ ።» ኢሉ መለሰሎም። ከምዚ ዝበለ፥ ምስ ናይ ባህሪይኣብኡ ምስ "እግዚአብሔር ኣብ ብሥልጣን ብኣጋዛዝኣን ሓደ ምኻኖም  ንምግላጽ እዩ። ካልእ፥ነዚ ምዕራፍ መሠረት ብምግባር እዩዝመለሰሎም።ንሱ ከኣ እዚ ምዕራፍ ከም ዝሕብሮ ኣቐዲሙ በቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ማይ ጸሎት ምኽንያት ኣብዛ መዓልቲ ዕለት ቀዳሚትሰንበት)፥ ሓደ ሓደ ሕሙም ይሓውዩ ነበሩ።ነዚ ሒዙ ኣቦይ ይዓዪ ማለት በዛ ዕለት የሕዊ ኣሎ በሎም። ክርስቶስ ባዕሉ ድማ ኣቐዲሙ ነታ 18 ዓመትጎቢጣ ትነብር ዝነበረት ሰበይቲ ። ሉቃ1310-11፥ድሒሩ ከኣ ነዚ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ መጻጉዕ በዛ ዕለት (ቀዳም ሰንበትፈዊሱ ኣሕውዩእዩ እሞ ነዚ ንምግላጽ ኣነ’ውን ይዓዪ ማለት የሕውን ምሕረት ይገብርን ኣለኹ በለ። በዚ ዝተረትዑ ኣይሁድ ፥ ተረቲዕና ከይብሉ፥ ኣቦይ ስለዝበለመሊሶም "ንሰንበት ጥራይ መዓስ ስዒሩ፥ንርእሱስ ምስ ኣምላኽ የመዓራርያ ኣሎ እምበርኢሎም ተወሳኺ ካልእ ክሲ መስረቱ፥ ገና ግዜኡስለዘይበጽሔ ምስላጥ ደኣ ኣብዩዎም እምበር ክቐትልዎውን ይደልዩ ነበሩ። ይኹን እምበር ነቲ ካልኣይ ክሶም እውን ብግልጺ ጐይትነቱን ናይ ባህሪይአምላኽነቱን ምስ ኣቡኡ ሓደ ምኻኖምን ኣፎም ክሳዕ ዝሕዙ ብግቡእ ጌሩ መሊስሎም እዩ። ዮሓ. 516-47

ንኣብነት ዝኾነ ቀንዲ ደኣ ጠቒስና እምበር ናይዛ ዕለት ከምዝሕብሮ በዛ ሳምንት ዝቐርብ መዝሙራትስ ብዙሕ እዩ። መልእኽቱ’ውን ብዙሕ እዩ፥ ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ግና÷

ጐይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ  ንሕሙማትን ድኑሳትን ዕውራትን ዝገበሮ ድንጋጸን ምሕረትን ምዝካር፥ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብብዙሕዝዓይነቱ ደዌን ሕምማን ንዝሳቐዩ ወገናት እሞ ድማ ንኹሉ ተዓጊሶም  ብእምነትን ተስፋን ዝጽበይዎ ንሱ ከምዚ ወትሩ ብምሕረቱ ዝበጽሖምንዝፍውሶምን  ምኻኑ፥ ፍቕሩ፥ ምሕረቱ፥ ሓልየቱ ምንጋር፥

ኣቐዲሞም ሰባት፥ ብፍላይ ድማ ኣይሁድ  በዛ ዕለተ ሰንበት ካብ ሥጋ’ውን  መንፈሳዊን ምንቅስቓስ ተኣሲሮም ይውዕሉላ፣ ካብዚ ሓሊፎም ከኣካብ ነቲ ጐይታ ሰንበት ዝኾነ ኣምላኽ፥ ኣብሊጾም ወይ’ውን  ዝያዳ ንሰንበት እሞ ድማ ከም ግዴታ ዓይነት እምበር ብፍቕሪ ዘይኮነ ኣዝዮም ይፈርሕዋነበሩ እሞ፥ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ብተኣምራቱ ብዙሓት ድውያንን ድኑሳትን ዕውራትን ብምሕዋይ፥ ንሱ ጐይታ ሰንበት ምዃኑን፡ ሰንበት ድማ ብኸመይኣገባብ ክትክበር ከምዝግባእን ምርኣዩ፥ እዚ’ውን ብዕለተ ሰንበት ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ኮፍ ኢልካ ሥጋዊ ዕረፍቲ ተዕርፈላ ወይ’ውን ካብ ኩሉምንቅስቓሳትካ ተኣሲርካ ትውዕለላ መዓልቲ ዘይኮነትስ ሰንበት ንእግዚአብሔር ዝተፈልየት ቅድስት ዕለት ስለዝኾነት፡ብዝከኣለና ኩሉ ሠናይ ግብሪዘበለ  ብምሥራሕ ንኣምላኽ ከነሥምረላ፥ መንፈሳዊ ንጥፈታይን ትሩፋተ ጽድቅን ክንፍጽመላ ዝተወፈየት ዕለት ምዃና  ብተግባር ዝፈጸሞን ብቃልዝመሃሮን ምንጋር፥

ናይዛ ሳምንት ቀንዲ መልእኽቲ እዩ።

ስለዚ በዛ ዕለት ብፍሉይ ክብሪ እግዚአብሔር ክንገልጽ፥ ምሕረቱን ሓልየቱን ከነስተማቕር፥ ብቓሉ ካብ በረኸቱ ንምስታፍ ኣብ ቅዱስ ስፍርኡክንርከብ፥ ንሠናይ ዘበለ ኩሉ ክነቅሕ፥ ምሕረት ክንገብር፥ ንሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል ብተግባር  ክንትርጉም ይግባእ።

ኣምላከ ቅዱሳን ልዑለ ባህሪይ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከም ቃሉ ብፍቓዱ በዚ ንምንቃሕ የብቅዓና ኣሜን።

 ኣምላከ ቅዱሳን እግዚኣብሔር  ከም ቃሉ ነዚ ንምፍጻም የብቅዓና ኣሜን። ጾምና ይባርኸልና። 

እግዚአብሔር ኣምላክ በረከቱን ረዴአቱን ምሕረቱን የብዝሓልና። ኣማልስነት ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

 

ይትባረክ አምላከ አበዊነ።

 

                                                                       ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                       ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                       ወለመስቀሉ ክቡር።

 


ዲን.ዓምደማርያም

ሓደሽቲ ጽሑፋት

በዓላትን መደባትን

ዜማ ቤተክርስትያን

ነዚ ገጽ ኣብ FACEBOOK ሼር ንምግባር ኣብዚ ጠውቁ

ዕላማ ወብሳይት

እዚ ወብሳይት ብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካን ካናዳን ዝተዳለወ ኮይኑ፥ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንኹሉ ምእመን ስርዓት ኣቦታት ዝሓለወ ትምህርቲ ንምትሕልላፍ እዩ።

Comments are closed.