መጻጕዕ

መዝሙር ዘቅዱስ ያሬድ 

አምላኩሰ ለአዳም። 

ምስባክ

እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ ዐራተ ሕማሙ 

ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስካቢሁ እምደዌሁ 

አንሰ እቤ እግዚኦ ተሣሃለኒ ።

ኣብ መደቀሲ ድናሴኡ ኸሎ እግዚአብሔር ይድግፎ

ንስኻ ብሕማሙ ንብዘላ ዓራቱ ተንጽፈሉ

ጐይታየ በዲለካ እየ እሞ ምሐርኒ። መዝ. 41፣3-4 

ወንጌል ዮሓ፣5፣1-23፣      ግ.ሓ.3፣1-1-12           ገላ.5፣1      ያዕ.5፣14

ቅዳሴ. ነአኩተከ


ኣብ ዓቢይ ጾም ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ሰናብቲ እታ ራብዓይቲ መጻጕዕ ተባሂላ ትፍለጥ። ናብዛ ክብርቲ ዕለት ዘብጽሓናን ካብበረኸታውን ክንሳተፍ ዘፍቐደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። 

እዛ ሰንበት እዚኣ በዚ ስም ክትስመ ዝኸኣለት ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝደረሶ ጾመ ድጓ ካብቲ ዋዜማ ጀሚሩ ዝዝመር መዝሙርንሕሙማትን ድኑሳትን ጐይታ ብተኣምራቱ ከምዘሕወዮም ዝገልጽ ብምዃኑ እዩ። እቲ መዛሙርውን ነቲ ፴፰(38) ዓመት ለሚሱዝነበረ መጻጉዕ ከምዘድኃነ ንዝገልጽ “አሕየዎ ኢየሱስ ለመጻጕዕ ለ፴ወ፰ ክረምተ ሐመ” (፴፰(38) ዓመት ተደኒሱ ንዝነበረ መጻጕዕኢየሱስ ኣሕወዮብዝብል መዝሙር ዝተማእከለን “አምላኩሰ ለአዳም ለዕረፍት ሰንበተ ገበረ” ብዝብል መዝሙር ርእሲ ዝኸፍትንኮይኑ ጐይታ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ብዝተፈላለየ ሕማማትን ሽግራትን ንዝተጠቕዑ ሰባት ማለት ንለምጻማት ድኑሳት ዕዉራትሓንካሳት ጎባጣት ድውያት ብኣጋንንት ንዝተተሓዙ ወዘተ እናጠቓቐሰ ከምዘሕወዮምን ኣብ ሰንበት ንሕሙማት ዕረፍቲ ከምዝሃበንዘዘኻኽር እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ጐይታ ንሕሙማት ዝገበሮ ድንጋፀን ምሕረትን ንምዝካር ዝተወፈየት ዕለት እያ።  

በዚ መሠረት ነዘን ስዒበን ዘለዋ ጥቕስታት ብምንባብ ኣብዛ ዕለት ንዝዝመር መዝሙርን መዘክርትኡን ክንርዳእ ንኽእል።

ማቴ ፬፥፳፬ ፳፮ (424-26), ማቴ ፰፥፪-፴፬ (82-24), ማቴ ፲፬፥፲፬-፴፮ (1414-36), 

ማቴ ፲፥፵፮-፶፪ (1046-52), ማቴ ፳፥፳፱-፴፬ (2029-34) 

ማር ፫፥፩- (31-6), ማር ፪፥፫-፲፪ (23-12) 

ሉቃ ፮፥፮-፲፱ (66-19), ሉቃ ፲፩፥፲፬-፳፫ (1114-23), ሉቃ ፲፫፥፲-፲፪ (1310-12), 

ሉቃ ፲፰፥፴፭-፵፫ (1835-43)

ዮሐ ፭፥፭-፲፰ (55-18) , ዮሐ ፱፥፩-፴፫ (91-23)
እዛ ዕለት እዚኣ ጐይታናን ኣምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ብመዓልቲ ሰንበት ብተኣምራቱ ብዙኃትድውያንን ድንሳትን ብምሕዋዩ ኣይሁድ ስለምንታይ ብሰንበት ከምዚ ዓይነት ግብሪ ትሰርሕ ኣሎኻ፥ ነዚ ክትገብር መን ሥልጣንሃበካ፥ እናበሉ ይቃወምዎ ነይሮም። ኢየሱስ ግና “እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምሕረት” እዩ እሞ ንሱ ጐይታ ሰንበት ምዃኑን ሰንበትድማ ብኸመይ ኣገባብ ክትኽበር ከምዝግባእ የርእዮም ነበረ። ምሕረት ዝፈቱ ኣምላኽ እዩ እሞ ነቶም ጥፉኣት ኣባጊዑ ከናዲንክእክብን ኣብ ልዕሌኦም ሠልጢኑ ንዝነበረ ደዌን ኣጋንንትን እናርሓቐ መሓሪ ኣምላኽ ምዃኑ ብግብሪ መስከረ።  

ሰንበት ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ኮፍ ኢልካ ሥጋዊ ዕረፍቲ ተዕርፈላ ወይውን ሥጋዊ ሓሳባትካ እትፍጸመላ ዘይኮነት ናይእግዚአብሔር ቅድስት ዕለት ስለዝኾነት ሰናይ ዘበለ ግብሪ ብምግባር ንኣምላኽ ከነሥምረላ ዝተፈለየት ዕለት እያ። ብዘይካ ኣብ ቤተክርስቲያን ኬድካ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ምሳታፍ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ብዙኅ ሰናይ ግብሪ እኳ እንተሎ፥ ብውሑዱን ብጥቕልሉን ግናቃላተ ወንጌሉ ምፍጻም እዩ። (ማቴ ፳፭፥፴፪-፵፮/2532-46) 

እዚአን ቃላት ድማ ጐይታ ብክበበ ትስብእት ብግርማ መለኮት ምስ ኵሎም መላእኽቱ ዳግማይ ኣብ ዝመጸሉን፥ ስርናዩ ኣብ ቖፎክርዳዱ ድማ ናብ ሓዊ ኣብ ዝድርብየሉ ትንሣኤ ዘጉባኤ፥ ከይንሓፍርን እሙናት ኣባጊዑ ኮይንና ክንጸንሕን ንዑ ብሩካነ አቡየክንበሃልን፥ ዕረፍተ ሰንበት ምሳሌኣ ዝኾነት መንግሥተ ሰማያት ክንወርስ ምእንቲ ንሕተቶም ሕቶታት እየን።  

ጠምየ፥ ጸሚዔ፥ ዐሪቐ፥ ሓሚመ፥ ተኣሲረ፥ ጋሻ ዄይነ… ዝብላ ሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል እየን። ካብዞም ንኣሽቱ ነዚ ሓገዝ ዘድልዮምምግባር ንዕኡ ከም ምግባር ምዃኑ እዩ ጐይታ ተዛሪቡ እሞ ብሓቂ  ነዚአን ጽድቅን ዕረፍት መንግሥተ ሰማያትን ከውህበና ዝኽእሉሰናይ ተግባራት  ንፍጽም ኣሎና፥ ክርስቶስ ኣምላኽና ብቃሉ እሙን እዩ እሞ ነቲ ኣቐዲሙ ዝበለናን ዘለቡሙናን ቃላቱ ጽን ኢልናክንፍጽሞም ተዓጢቕና ሎሚ ንበገስ። ዓለምና ብክፍኣትን ስስዐን ተደብያ ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ ክፉእ ዘመን፥ ምእመናን ነቒሕና ነቲጽድቂ ንዓድግ። እቲ ጾር ድማ ቀሊል ምዃኑ ኣይንዘንግዕ።  

ጐይታና መጻጕዕ ንዝኣመሰሉ ብብዙኅ ዝዓይነቱ ደዌን ሕምማን ዝተጠቕኡ ግና ብእምነትን ተስፋን ንዝጽበይዎ ሰባት ወትሩይበጽሖምን ይፍውሶምን እዩ። ነዚ ቃልና ምስክር ካብ ዝኾነና ሓደ ኸኣ ኣብ ገዳማትናን ኣድባራትናን ኣብያተ ክርስቲያናትናንዝርከቡ ማየ ጸሎትና እዮም። ምኽንያቱ እዞም ዝተቐደሱን እግዚአብሔር ብእኦም ኣቢሉ ምሕረቱ ዝፍንወሎም ማየ ጸሎታት ካብኦሪት ጀሚሩ እግዚአብሔር ዝሰርሓሎም እዮም እሞ ሃገርና ድማ በዞም ቅዱሳን ማየ ጸሎታት ብብዝኂ ዝተባረኸትን እያ። ይኹን ደኣእምበር እዘን ማየ ጸሎትና ኣተሓሕዝኦምን ኣመሓድሮኦም ግና ኣይግድን እዩ እሞ ቤተ ክርስቲያንና ኣዕሚቓ ክትሓስበሉ ዝግባእእዩ።  

ኣብዚ ዕለተ መጻጕዕ ጐይታ ንዝገበሮ ተኣምራትን ፈውስን ክንዝክር ከሎና ንሕሙማት ድውያንን ናይ ምሕረትን ፈውስን ዓቢመንፈሳዊ ጸጋ ክትዕድል ካብ ጐይታ ብሓደራ ዝተቐበለት “መዕረፊት ኣጋይሽ” ቤተ ክርስቲያን እያ። መምህራንን ካህናትን ድማብትምህርቶምን ብጸግኦምን ንዝወደቐ ከልዕሉ፥ ንዝተሰብረ ክጽግኑ፥ ንዝሓመመ ከሕውዩ ተጊሆም ሓደራ ጐይታ ክፍጽሙ ይግባእ።ምሕረትን ፈውስን ዘድልየና ምእመናንውን ካብ ዝኾነ ጽዩን ባዕድ ኣምልኾ ርሒቕና ትውክልትና ኣብ እግዚአብሔር ብምግባርብእምነትን ብተስፋን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንተተመላለስና እግዚአብሔር ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ባዕሉ ምሕረቱ ክሰደልና እዩ።ንዝተገብረልና ድማ ምስጋና ካብ ምቕራብ ክንቑጠብ ወይ’ውን ድኅር ክንብል የብልናን።  

መሓሪ ኣምላኽ ምሕረቱ ይዓድለና፥ ዕረፍቲ መንግሥተ ሰማያት ንኵልና ይሃበና።  

ምንጪ፡ ድሕረ ገጽ ማዕዶት
ስብሐት ለእግዚአብሔር።
ወለወላዲቱ ድንግል።
ወለመስቀሉ ክቡር።

Comments are closed.