መዓልታዊ ጸሎት ሸውዓተ ሰዓታት

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

ወዲ ሰብ ካብ ፈተና ምእንቲ ክድኅን ኩሉ ግዜ ከየቋረጸ ናይ ኣምላኹ ክጽሊ ይግባእ። ነዚ እዩ ከኣ ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  ኣብ ማቴ.26፣41። << ናብ ፈተና ከይተኣይዉስ ንቅሑን ጸልዩን።>>  ዝበሎም ንኣቦታትና ሓዋርያት።  ቅድስቲ ቤተክርስቲያና ንምእመናን ደቃ በብዕለቱ ተጊሆም ናብ ኣምላኾም ምእንቲ ክጽልዩ መዓልታዊ ጸሎት ሸውዓተ ሰዓታት ክጽልዩ ሥርዓት ሰሪዓ እያ።

<< ዘወትር ንኹሉ ምእመናን ዝተኣዘዘ ጸሎት ከኣ ናይ ሸውዓተ ሰዓታት ጸሎት እዩ፣>> ፍት.ነገ. አንቀጽ 14-543።  ከምዝብለና። እዚ ኦም ክንጽልየሎም ከምዝግበኣና ኣቐዲሙ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተገሊጹ ኣሎ። ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት << ስብዐ ለዕለትየ እሴብሐከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ ፣ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ ሸውዓተ ግዜ የመስግነካ ኣለኹ። >> መዝ.118 (119) -164። ኢሉና እዩ። እዚ ኦም ጸሎት ሸውዓተ ሰዓታት እዞም ዝስዕቡ እዮም።

1 . ጸሎተ ነግህ ( ናይ ንግሆ ጸሎት)

 ዝኾነ ክርስቲያን ካብ ድቃስ ምስ ተንሥአ መጀመርታ ምስ እግዚ አብሔር ክዛራረብ ኣለዎ። ንግሆ ዝሓደሮ ዘዕርግ መልኣኽ ኣለ’ሞ ዝሓደሮ ምብርካት መዓልቱ'ውን ምብራኽ ይግብኦ። ከሙኡ ከኣ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓመጻ እትጸልእ ኢኻ'ሞ ክበደ ንዋሙ ግርማ ሌሊት ብሰላም ሓሊኻ የሕሊፍካኒ ኢኻ'ሞ የመስግነካ ኣለኹ። ሰዓተ መዓልቲ ድማ ካብ ሓጥያት ኩሉ ክትሕልወኒ መዓልተይ ክትባርኸለይ እልምነካ ኣለኹ። ኢልካ ምጽላይ ኩሉ ክርስቲያን ክገብሮ ዝግባእ ተግባር እዩ። ቅዱስ ዳዊት መዝ.62-1።። << ዎ ኣምላኽ  ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ኣንጊሄ እደልየካ ኣለኹ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ።>>  ዝበለ ነዚ እዩ።

ካልእ'ውን ኣብዚ ሰዓት ኣቦና ኣዳም ኣይትብላዕ ዝተባህላ ናይ ሕጊ ኦም (እጸ በለስ) በሊዑ ካብ ገነት ዝተሰገሉ ሰዓት፣ ዳግማይ ኣዳም ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ክብል ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆሞሉ ( ደው ዝበለሉ)  ሰዓት እዩ። ማቴ.27-1። እዚ ሰዓት ኣዳም ዝተፈጥረሉ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ካብ ዘርኢ ኣዳም  ስለዝተረኽበ ስለዝኾነ፣ ምፍጣረይ ንኽብሪ እምበር ንሓሳር ከይኮነኒ ካብ ሓጥያት ሓልወኒ ኢልና ንጽሊ። ቅዱስ ዳዊት መዝ. 5-3። << ዎ እግዚአብሔር ኣንጊህካ ንድምጸይ ትሰምዖ ኢኻ። ኣንጊሄ ልበይ ናባኻ ኣቕኒዔ አማዕዱ ኣለኹ። >> ከምዝበሎ ብነግህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጸሎት ክንቀውም ይግበኣና።

  1. ጸሎተ ሠለስቱ ( ናይ ሣልሰይቲ ሰዓት 9 )

 እዚ ሰዓት ኣዴና ሔዋን ዝተፈጥረትሉ፣ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብሥራት መልአክ ዝሰማዕትሉ፣ ንሓዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ፣ ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ስለና ዝተረገፈሉ ሰዓት እዩ። ካልእ'ውን ተወሳኺ << ጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ጸለየ ዳኒኤል ፣ ወአርኀወ ቤቱ >> ከምዝብል ንዕዑ ኣብነት ጌሩ ከሙኣ ከኣ ናይ ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ  መግረፍቲ እንዳዘከርና ምጽላይ፣ ብምኽንያት ሓጥያት ኣብ ገሃነም ኣብ ሓዊ ከይድርበ ብሕግኻን ኣምልኾትካ ክጉዓዝ ርድኣኒ ብማለት ምልማን ይግባእ። ዳኒ.6-10። ዮሓ.19-1። ግ.ሓዋ.2-15። ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጣዕማን በረኸታን ረዲአታን ኣሕድረልና፣ ጽቡቅ ዜና ኣስምዓና፣ ካብ ናይ ሓዋርያት በረከትን ረዲኤትን ክፈለና ፣ንሶም ንስብከተ ወንጌል ክፈጥኑ ከምዝገበርካዮም ንዓና'ውን ጽቡቅ ምግባርን ስራራሕን ክንሕዝ ግበረና ብምባል ንጽሊ።

  1. ጸሎተ ቀትሪ (ናይ ሻዱሸይቲ ሰዓት 12 )

እዚ ሰዓት ሄኖክ ገነት ዝዓጠነሉ፣ ኣዳም ኣቦና ዝሰሓተሉ ፣ጸላኢና ዲያብሎስ ዝስልጥነሉ ድኻም ዝመጻሉ ሰዓት እዩ። ስለዚ ካብ ናይ ጻድቅ ሄኖክ በረከትን ረዲኤትን ክፈለና። ሓይሊ ኣጋንንቲ ኣርሕቀልና። ኣዳም ኣትግበር ዝብል ሕጊ ጢሒሱ ካብ ገነት ከምዝተባረረ ኣነ'ውን ብሓጥያተይ ምኽንያት ናብ ሲኦል ናብ ገሃነም ከይኣቱ ብሕግኻን ብትእዛዝካን ከምዝጉዓዝ ግበረኒ ፣ ካብ ሓጥያት ሓልወኒ ክንብል ንጽሊ። ቅዱስ ዳዊት ኣብዚ ሰዓት ይጽልይ ከምዝነበረ ክገልጽ ከምዚ ይብል << ሠርክ ወነግህ ወመዓልተ እነግር አየድዕ ወይሰምዐኒ ቃልየ። ምሸትን ብጊሓትን ቀትርን እቑዝም እህህውን እብል ኣለኹ፣ ንሱ ኸኣ ድምጸይ ይሰምዕ እዩ።>> መዝ.54 (55)፣17። ብዓቢኡ ከኣ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ድኅነተ ዓለም ክብል ኣብ ቀራንዮ ኣደባባይ ኣብ መልዕልተ መስቀል ዝተሰቅለሉ ስለዝኾነ ስለና ኢሉ ዝተቀበሎም ጸዋእተ መከራ እንዳዘከርናን እንዳሓሰብናን ክንጽልይ ይግብአና። ማር.15-25። ሉቃ.23፣44። ቅዱስ ዳዊት << ሣህል ወጽድቅ ተራከባ ጽድቅ ወሰላም ተሰዐማ። ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ፣ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዐማ።>>  ይብል መዝ.64 (65)-10። ኣብ ካልእ ቦታ'ውን ምሕረቱን ለወሃቱን እንዳሓሰብና ከነመስግኖ ከምዝግባእ ክገልጽ ከሎ << ለውሃትካ ካብ ሕወተይ ይበልጽ እዩ እሞ ከናፍረይ ኪውድሳኻ እየን።>> መዝ.62(63)-3።

  1. ጸሎተ ተስዓቱ (ታሽዓይቲ ሰዓት 3)

 ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና  ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ነፍሱ ካብ ቅድስት ሥጋኡ ብገዛእ ሥልጣኑን ፍቃዱን ዝፈለየላን፣ ሸውዓተ አጽርሐ መስቀል ዝተዛረበሉ ሰዓት እዩ። ነዚ ከኣ ናትና ሞት ተቀቢሉ ናቱ ሂወት ከይበቀቀ ከምዝሃበና ብምሕሳብ << ንሞት ክቀትል ሞተ>> እንዳበልና ክንጽልይን ክንሓዝንን ክንበክን ይግበኣና። ሉቃ.23-46። ኣብዚ ሰዓት ሓዋርያት ናብ ቤተ መቅደስ እንዳኸዱ ይጽልዩ ኔሮም። ግ.ሓዋ.3-1። << ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት ያዕርጉ መላእክት ምግባሮ ለሰብእ ኅበ ክርስቶስ >> ከምዝብል መላእክት ክፋእ ይኹን ጽቡቅ ናይ ሰብ ስራሕ ናብ ፈጣሪ ዘቅርብሉ ሰዓት ስለዝኾነ፣ ብዛዕባ ክፋእ ምግባረይ ንስሓ ኣትየ ምስ ኣምላኸይ ክዕረቅ ሓግዘኒ እናዳበልና ክንጽሊ ይግባእ። ቆርኔሌዎስ ዝተባህለ ሓለቃ ሚእቲ ኣብ ተሰዓቱ ሰዓት ኣብ ጸሎት ከሎ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ናብኡ መጺኡ ብግሁድ ትርኢት ተራእይዎ እዩ። ግ.ሓዋ.10-1። ስለዚ ንሕና'ውን ከምኡ ብጸሎት ክንተግህ ክንልምን ይግብኣና።

  1. ጸሎተ ሠርክ (ናይ ምሸት ሰዓት 5)

እዚ ሰዓት ከይበደለ ዝተሰቅለ፣ ከይተፈርዶ ዝተቐትለ ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካለ ሥጋ ናብ መቓብር ዝወረደሉ ስለዝኾነ እዚ እንዳሓሰብና ክንጽልይ ይግበኣና። ማቴ.27-8። ናብ መቓብር ምውራድካ ንኽብሪ ይኹነልና፣ ብሓጥያት ናብ ሲኦል ከይወርድ ጽቡቅ ምግባር ክህልወኒ ኣበርትዓኒ፣ ምስ ቡሩኻን ፈተውትኻ ደምረኒ ብምባል ክንልምን ይግበኣና። ኣብ ኦሪት ኣብዚ ሰዓት መሥዋእቲ ይቀርብ ኔሩ። ዘጻ.29-39-42። 1ነገ.18-29። ክቡር ቅዱስ ዳዊት'ውን << ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን።>> መዝ.140(141)፣-2። ኢሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት ዝወዓልናሉ ዘዕርግ መልኣኽ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ፣ ንዝወዓልናዮ ከበርክተልና ንለይቲ'ውን ንኽባርኸልና ንጽሊ። ከሙኡ ከኣ ካብ መዓልታዊ ስራሕና ዘዕረፍካና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምምስጋን፣ ዝተረፈ ጊዜና'ውን ካብ ምስራሕ ሓጥያት ክሕልወና ብትግሃት ክንጽልይ ይግበኣና።

  1. ንዋም (ጊዜ ድቃስ)

ጸሎተ ንዋም ናብ ድቃስ ቅድሚ ምዃድና ዝጽለይ ጸሎት እዩ። እግዚአብሔር ንደኽመሉ ናይ መዓልቲ ሰዓት ኣፈጺሙ ንዓርፈሉ ናይ ለይቲ ሰዓት ስለዝሃበናን ስለዘብጸሓናን ነመስግኖ። ኣብ መዓልቲ ካብ ኩሉ ኩፋእ ነገራት ካብ ናይ ሰይጣን ፈተና ሓሊኻ ስጋብ እዚ ሰዓት ዘጽናሕካና፣ እዛ ናይ ለይቲ ሰዓት'ውን ንሕና ከይፈለጥና ንስኻ ብትፈልጦ ካብ ዝመጻና ክፋእ ነገር ክትሕልወና ግርማ ለይቲ ብሰላም ከነሕልፍ ምእንቲ ሓግዘና ብምባል፣ ከሙኡ ከኣ ለይቲ ብሰላም  ድቃስና ክባርኸልና ምጽላይ ይግባእ። ቅዱስ ዳዊት << ኣብ ምድቃሰይ ክዝክረካ፣ ብለይቲ እናነቓሕኩ ኽሓስበካ ከለኹ።>> መዝ.66(67)፣-6። ብምባል ዝተዛረቦ ብልቦናና ንእግዚአብሔር ብምሕሳብ ንዋምናውን ንዑኡ ኣሕሊፍና ሓደራ ምሃብ ይግባእ። ድቃስ ንእሽተይ ሞት ስለዝኾነ። ንድቅሰሉ መደቀሲ'ውን ድሕሪ ምማትና ንቕበረሉ መቓብር ምሳሌ እዩ። ሓደ ቅዱስ ኣቦ << ኩሉ ግዜ ኦ መደቀስየይ ኣብዛ ለይቲ መቃብረይ ክትኮኒ ትኽእሊ ኢኺ።>> ይብሉ ኔሮም። አበው << ሰብ ሞቱ እንድሕር ሓሲቡ ናይ ጽድቂ መገዲ ጀሚሩሎ።>> ይብሉ። ንሞት ዝሓስብ ብንስሓ ተሓጺቡ ተዳልዩ ክጸንሕ ከምዘለዎ ይፈልጥን ይርድኦን ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ዝበጽሕ ጸሎት ናይ ንስሓ ጸሎት እዩ ምባል ይከኣል። ኣብ መዓልቲ ብምርኣይ፣ ብምሽታት፣ ብምስማዕ፣ ብምድህሳስ ዝሰርሓናዮ ኩሉ ይቅረ በለልና ብምባል ንሓትት። ብተወሳኺ'ውን እዚ ሰዓት ጐይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋርያት ሥርዓተ ጸሎት ዘርኣየሉን ዘምሃረሉን ስለና ክብል ዝተታሕዘሉ ስለዝኾነ ንዓና ኢሉ ምትሓዙን ብምሕሳብ ንጸሎት ተጊህና ምጽላይን ምልማንን ይግበኣና። ማቴ.26-38-43።

  1. መንፈቀ ሌሊት ( ናይ ፍርቂ ለይቲ)

 ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት << መንፈቀ ሌሊት ይትነሣእ …። ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ኸመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ኽትንሥእ እየ ። >> መዝ.118(119)፣62። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት ካብ ድቃስና ተንሢእና ሓልዎተ እግዚአብሔር ምምስካርን ንስሙ ምቅዳስ ይግበኣና። ከሙኡ ከኣ እዚ ሰዓት ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሥጋኣ ሥጋ ካብ ነፍሲ ነሲኡ፣ ኣብ መዋእለ ሄሮድስ ርጉም ኣብ ቤተልሔም መብልዒ ማል ዝተወልደሉ፣ ሙስና መቃብርን ኣጥፊኡ ብዓቢይ ኃይልን ሥልጣንን ዝተንሥኣሉ፣ ዳሕራይ'ውን ጽቡቅ ትግባረ ጽድቂ ዝገብሩ ጽቡቅ ዋጋ ክፋእ ንዝገበሩ ፍዳ ፍርዶም ንምሃብ ብግርማ መለኮት ብክበበ ትስብእት ብቅዱሳን መላእኽቲ ተዓጂቡ ብጎይትነት ይመጽእ ተባሂሉ ዝእመነሉ ሰዓት ስለዝኾነ ናቱ ምሕረትን ለውሃትን ውዕለታ ብምዝራብ ገሊጽና ምምስካር ይግበኣና። ከሙኡ ከኣ ኣብ ጊዜ ዳግማይ ትንሣኤ ናይ ክብሪ ትንሣኤ ንኽንትሥእ ኣብቅዓና እንዳበልና ምልማን ይግበኣና።  ቅዱስ ጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ኣብ መንፈቀ ሌሊት ተንሢኦም ንእግዚአብሔር ምስጋና ኣቅሪቦም እዮም። ግ.ሓዋ.16-25። ቅዱስ አባ ይስሓቅ << ለይቲ ንእግዚአብሔር ንምምስጋን ዝተፈጥረ ፍሉይ ሰዓት እዩ። >> ይብሉ።

እግዚአብሔር ኣምላኽ በረከቱን ረዲኤቱን ምሕረቱን የብዝሓልን። ኣማላድነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣይፈለየና።

                                                                     ወስብሐት ለእግዚአብሔር።

                                                                     ወለወላዲቱ ድንግል።

                                                                     ወለመስቀሉ ክቡር።

ዘተወልደብርሃን

Comments are closed.